Źródło opisu
Katalog zbiorów
(272)
Forma i typ
Artykuły
(155)
Publikacje naukowe
(61)
Książki
(23)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(17)
Publikacje fachowe
(10)
Rękopisy
(10)
Publikacje informacyjne
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(109)
dostępne
(14)
Placówka
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(109)
Autor
Wnęk Waldemar
(46)
Ciszewski Jerzy
(11)
Kustra Piotr
(11)
Markowski Władysław
(10)
Dobrzański Mieczysław Michał
(9)
Kubica Przemysław
(8)
Osowicki Zbigniew
(4)
Barrett R
(3)
Cichy Marcin
(3)
Morgan A
(3)
Porowski Rafał
(3)
Radoszewski Mariusz
(3)
Wargocki Ludwik
(3)
Adamski D
(2)
Boroń Sylwia
(2)
Esipovicz D.L
(2)
Gancarczyk J
(2)
Gottuk D.T
(2)
Jargieło Marcin
(2)
Krasuski Adam
(2)
Kwiatkowski Aleksander
(2)
Morawski Zbigniew
(2)
Muravyov S.D
(2)
Mykytyn I.P
(2)
Obłój A
(2)
Obłój Andrzej
(2)
Orszulak Krzysztof
(2)
Popielarczyk Tomasz
(2)
Płaczkowski Romuald
(2)
Rybiński Janusz
(2)
Syta Izabela
(2)
Tuzimek Zbigniew
(2)
Wiąckowski Jacek
(2)
Yatsyshyn S.P
(2)
Żabicki Damian
(2)
Ahmad Damian
(1)
Ahrens M
(1)
Aleksandrov V.A.[i in.]
(1)
Allen N
(1)
Antos Jacek
(1)
Babich A.V
(1)
Babich O.V
(1)
Babrauskas Vytenis
(1)
Ball Stuart
(1)
Banasiak Rafał
(1)
Barchan A.A
(1)
Basiak Mariusz
(1)
Bałaga Łukasz
(1)
Bednarczyk Sebastian
(1)
Bernaciak Łukasz
(1)
Beyler C.L
(1)
Bidzińska Angelika
(1)
Bierniukiewicz Rafał
(1)
Binio Jakub
(1)
Bogdal Jan
(1)
Bratek Łukasz
(1)
Bratt P
(1)
Bryl Krzysztof
(1)
Bugaj Grzegorz
(1)
Bukhantsov A.B
(1)
Bukowski R.W
(1)
Caddick K
(1)
Cheong Kwang-Ho
(1)
Christian W.J
(1)
Christian William
(1)
Cleary T
(1)
Cojocaru Victor P
(1)
Crampton G.P
(1)
Czapski Mateusz Jakub
(1)
Çetin A. Enis
(1)
Danes S
(1)
David E
(1)
Davies R
(1)
Davies Rowland
(1)
Davis W.D
(1)
Donnelly M
(1)
Drażba Kazimierz
(1)
Dubicki Janusz
(1)
Dunn Jennifer E
(1)
Dylewski Sławomir
(1)
Dębski Mirosław
(1)
Fedorov N.V
(1)
Fernandes A.M
(1)
Fikus Łukasz
(1)
Fingscheidt Wilfried
(1)
Fleming Joseph M
(1)
Florek Wojciech
(1)
Fowler J
(1)
Fox P
(1)
Fry J.F
(1)
Gach Nikodem
(1)
Gagucki Bohdan
(1)
Gancarczyk Joanna
(1)
Gancarczyk Paweł
(1)
Geiman Justin.A
(1)
Gielsa Krzysztof
(1)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Günay Osman
(1)
Gzik Piotr
(1)
Głowiński Piotr
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(10)
2010 - 2019
(114)
2000 - 2009
(96)
1990 - 1999
(26)
1980 - 1989
(8)
1970 - 1979
(15)
1960 - 1969
(3)
Okres powstania dzieła
2001-
(5)
Kraj wydania
Polska
(269)
Wielka Brytania
(2)
Stany Zjednoczone
(1)
Język
polski
(265)
angielski
(4)
rosyjski
(3)
Temat
czujki
(110)
Czujki pożarowe
(108)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(89)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(87)
Czujki dymu
(75)
Systemy alarmowe
(25)
Badania pożarnicze
(22)
detektory
(22)
Ochrona przeciwpożarowa
(20)
Projektowanie
(20)
systemy wykrywania pożaru
(20)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(19)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(18)
Zagrożenia pożarowe
(14)
Czujki dymu optyczne
(13)
Czujki pożarowe optyczne
(13)
Sygnalizacja pożarowa
(13)
czujki temperatury
(12)
Wentylacja
(11)
alarmy fałszywe
(10)
Bezpieczeństwo pożarowe
(9)
Symulacja
(9)
centrale pożarnicze
(9)
detekcja
(9)
czujki płomieniowe
(8)
spalanie
(8)
systemy wykrywania dymu
(8)
Alarmowanie
(7)
Dym
(7)
Metody badawcze
(7)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(7)
Automatyka
(6)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(6)
Technika pożarnicza
(6)
czujki termiczne
(6)
sygnalizatory
(6)
Budownictwo mieszkaniowe
(5)
Pożary - powstawanie
(5)
Technologia pożarnicza
(5)
Tryskacze
(5)
algorytmy
(5)
badania
(5)
parametry techniczne
(5)
Scenariusz pożarowy
(4)
Zagrożenie wybuchowe
(4)
czujki na podczerwień
(4)
zwalczanie pożarów
(4)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(3)
Obiekty handlowe
(3)
Pyły
(3)
Urządzenia gaśnicze
(3)
Wykrywanie pożaru
(3)
czujki dymu jonizacyjne
(3)
elementy budowlane
(3)
przepisy
(3)
światłowody
(3)
Drewno
(2)
Ewakuacja
(2)
Garaże
(2)
Instalacja
(2)
Kamery termowizyjne
(2)
Konstrukcje budowlane
(2)
NFPA
(2)
Pożary - zapobieganie
(2)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(2)
Rozprzestrzenianie się dymu
(2)
Statystyka pożarnicza
(2)
Warunki pożarowe
(2)
Zagrożenie pożarowe
(2)
instalacja gaśnicza
(2)
inżynieria pożarowa
(2)
magazyny
(2)
obiekty przemysłowe
(2)
podczerwień
(2)
pomieszczenia
(2)
spalanie bezpłomieniowe
(2)
spalanie płomieniowe
(2)
testy pożarnicze
(2)
tunele
(2)
Aerozole
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Budynki
(1)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(1)
Detektory gazu
(1)
Elektronika
(1)
Elektryczność
(1)
Gaz ziemny
(1)
Gazy
(1)
Gazy palne
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Kable
(1)
Klimatyzacja
(1)
Lasy
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Materiały palne
(1)
Metro
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(69)
Normy
(17)
Materiały konferencyjne
(4)
Katalog handlowy
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Publikacja okolicznościowa
(1)
Rozprawa doktorska
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(10)
Inżynieria i technika
(6)
Architektura i budownictwo
(1)
272 wyniki Filtruj
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszczenie: Przedstawiono fizyczne zasady działania optycznych czujek pożarowych (OCP) zgodnie z ich klasyfikacją. Jako przykład problemów konstrukcyjnych przedstawiono metodę wyboru kąta położenia między emiterem i detektorem w funkcji indykatrysy rozpraszania dla testu ogniowego dymu wg normy europejskiej. Dokonano analizy porównawczej czułości i podatności OCP na zakłócenie i sabotaż z czujkami nieoptycznymi.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-731/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia zastosowanie czujek ciepła i ich rodzaje, bardziej szczegółowo przedstawia najnowszą liniową czujkę ciepła DTS firmy Esser by Honeywell.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Turn up the heat / B. Laluvein // Fire Safety Engineering. - 2007/1 Vol. 14 s.30-32.
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Tł. tyt.: Odkryć ciepło
W ciągu ostatnich kilku lat rozwinięto technologię czujek dymowych. Jednak wadą ich jest nadal bardzo wolne wykrywanie dymu pożarowego. W artykule przedstawiono możliwości minimalnej ilości CO pochodzącego z pożaru.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autonomiczne czujki dymu / Władysław Markowski // Systemy Alarmowe. - 2013/2 s.46-47.
Opis budowy, sposoby łączenia czujek ze sobą i z urządzeniami pomocniczymi oraz zasady umiejscowienia czujek.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia budowę, zasady działania i rodzaje czujek wykrywających płomienie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Liniowa czujka ciepła systemu LIST / Arkadiusz Waligóra // Systemy Alarmowe. - 2013/5 s.64-66.
Omawia parametry, zastosowanie i działanie liniowej czujki ciepła systemu LIST firmy Listec.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przegląd czujek pożarowych, gazu i tlenku węgla // Ochrona Mienia i Informacji. - 2011/4 s.52-57.
Zestawienie zawierające dane techniczne czujek pożarowych gazu i tlenku węgla różnych firm.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawia czujki firmy Bosch i ich zastosowanie do wykrywania określonych rodzajów pożarów
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono rodzaje, budowę i klasyfikację czujek ciepła.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia przeznaczenie, zastosowanie oraz typy i budowę liniowych czujek ciepła.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kierunki rozwoju w konstrukcji pożarowych czujek dymu. Cz. 1 / Jerzy Ciszewski // Systemy Alarmowe. - 2014/5 (dodatek-wyd.spec.) s.6-10.
Omawia zasady działania i rodzaje pomiarów stosowane w różnych typach czujek oraz problem "fałszywych alarmów" i próby ograniczania tego zjawiska, poprzez ulepszanie technik identyfikowania oddziaływań różnych czynników na czujkę.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Optoelektoniczne czujniki przeciwpożarowe / Zygmunt Mierczyk // W: Bezpieczeństwo pożarowe budowli / przewodn. kom. nauk. Zoja Bednarek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2008. - s.363-369.
Sygnatura P-1502/1 Czyt.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przegląd czujek pożarowych // Ochrona Mienia i Informacji. - 2013/3 s.60-62.
Tabele przedstawiające dane techniczne czujek pożarowych różnych firm.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Charakterystyka systemu sygnalizacji pożarowej IGNIS 1000 firmy POLON-ALFA
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Czułość czujek pożarowych cz.1 / Władysław Markowski // Systemy Alarmowe. - 2008/2 s.54-58.
Autor przedstawia rodzaje czujek pożarowych oraz analizuje je pod kątem szybkości reagowania na określony typ zagrożenia.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przegląd czujek wielodetektorowych / Lech Światły // Zabezpieczenia. - 2007/4 s.33-34.
Oferta czujek wielodetektorowych firmy Polon-Alfa
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono definicje i typy czujek pożarowych oraz podział czujek ze względu na stosowane kryteria, szerzej zostały omówione jonizacyjne czujki dymu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono budowę, zasady działania oraz zagadnienia dot. czułości optycznych czujek dymu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przegląd czujek pożarowych i gazu // Ochrona Mienia i Informacji. - 2012/3 s.s.42-48.
Tabele przedstawiające dane techniczne różnych typów czujek kilku firm.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej