Form of Work
Artykuły
(9)
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
unavailable
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Puchalski Wiesław
(3)
Cygańczuk Krzysztof
(2)
Bajor Piotr (1981- )
(1)
Fałdowski Marek
(1)
Gruszczak Artur (1965- )
(1)
Gugałka Rafał
(1)
Janowski Marcin
(1)
Januś Agnieszka
(1)
Kominek Aleksandra
(1)
Kulak Andrzej
(1)
Miciuła Ireneusz
(1)
Nasiłowski Marek
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Puch Paweł
(1)
Płocki Rafał
(1)
Rudyk Sylwia
(1)
Rybarczyk-Ranos Aleksandra
(1)
Rysz Stanisław J
(1)
Sałek Ryszard
(1)
Skelnik Klaudia
(1)
Skrzyński Michał
(1)
Sobieraj Grzegorz
(1)
Stępak Józef
(1)
Witczak Damian
(1)
Wojakowska Monika
(1)
Zdzikot Tomasz
(1)
Łubiński Paweł
(1)
Łukaszyk Joanna
(1)
Śmiałek Katarzyna (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(12)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(17)
Language
Polish
(17)
Subject
Ochrona danych osobowych
(15)
Bezpieczeństwo informacyjne
(5)
Państwowa Straż Pożarna
(5)
przepisy
(4)
Prawo wspólnotowe europejskie
(3)
Przetwarzanie danych
(3)
Bezpieczeństwo osobiste
(2)
Dane osobowe
(2)
Media społecznościowe
(2)
Polityka bezpieczeństwa
(2)
Prawo
(2)
Rzeczywistość wirtualna
(2)
Administracja elektroniczna
(1)
Administracja publiczna
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
(1)
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
(1)
Globalizacja
(1)
Ideologia
(1)
Instytut Pamięci Narodowej
(1)
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
(1)
Najwyższa Izba Kontroli
(1)
Narodowy Bank Polski (NBP)
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona informacji
(1)
Państwowa Inspekcja Pracy
(1)
Państwowa Komisja Wyborcza
(1)
Policja
(1)
Poprawność polityczna
(1)
Socjologia
(1)
Strażacy
(1)
Urząd Ochrony Danych Osobowych
(1)
Zadania publiczne
(1)
informatyzacja
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Praca dyplomowa
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Komentarz prawny
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(6)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
17 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-81
Streszczenie: Policja przetwarza olbrzymie ilości danych osobowych, bez których nie mogłaby realizować swoich podstawowych zadań. Przetwarzane przez Policję dane mają bardzo różny charakter i zakres. Z przetwarzaniem danych w tak dużej liczbie i w tam szerokim zakresie wiąże się duża odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Natomiast utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa staje się wyzwaniem, gdy jednocześnie trzeba dbać o realizację praw osób, których dane dotyczą. Artykuł zawiera przegląd decyzji administracyjnych wydanych przez generalnego inspektora ochrony danych osobowych (obecnie: prezes urzędu ochrony danych osobowych) odnoszących się do działalności Policji. Problematykę realizacji praw osób, których dane dotyczą omówiono w trzech obszarach, tj.: udostępnianie informacji z zasobów Policji, usuwanie danych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji oraz legitymowanie.
No cover
Article
In basket
Celem opracowania jest przedstawienie regulacji w wymiarze krajowym i międzynarodowym, przede wszystkim unijnym, które uwzględniają obszar bezpieczeństwa danych osobowych jako element bezpieczeństwa narodowego.
No cover
Article
In basket
Know-how poufne - Na drodze globalnej ochrony / Joanna Łukaszyk // Przedsiębiorstwo Przyszłości. - 2017/4 (33) strony 87-101.
Sygn. CP-98
Streszczenie: Globalizacja stosunków społecznych powoduje rozprzestrzenianie się informacji oraz ułatwia ich pozyskiwanie często w nieograniczony sposób. W stosunkach biznesowych informacja ma nierzadko wymierną wartość gospodarczą, a to oznacza, że dysponent informacji ma przewagę konkurencyjną nad pozostałymi uczestnikami rynku. W opracowaniu poczyniono liczne odniesienia do ochrony patentowej. Można zaryzykować tezę, że ochrona know-how realizowana na poziomie poszczególnych ustawodawstw oraz szerzej, w wymiarze globalnym, powinna zbliżać się swoją skutecznością właśnie do ochrony patentowej. Nie ulega wątpliwości, że przedmiot ochrony w przypadku know-how jest równie godzien ochrony jak dobra intelektualne chronione patentami. Nie można bowiem tracić z pola widzenia okoliczności, że przedsiębiorcy korzystają z prawnej regulacji poufności częściej niż z instrumentów ochrony własności intelektualnej, ponieważ nie w każdym przedsiębiorstwie powstaje własność intelektualna, natomiast niemal w każdym powstaje potrzeba ochrony informacji poufnych.
No cover
Article
In basket
RODO, nie taki diabeł straszny / Wiesław Puchalski, Krzysztof Cygańczuk // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/7 strony 40-41.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omawia wytyczne Komendanta Głównego PSP z dn. 18 maja 2018 r. w zakresie stosowania przepisów RODO, obowiązujące do czasu aż zakończą się prace legislacyjne w dostosowywaniu niektórych ustaw do nowych przepisów.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Wdrożenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) spowodowało zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo indywidualne człowieka w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. W artykule przedstawiono charakterystyczne właściwości danych osobowych w podziale na funkcjonujące w superpozycji do siebie obszary: osoba organicznie, środowisko wokół niej oraz jej otoczenie techniczne.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono podstawowe założenia zarządzenia wydanego przez komendanta głównego PSP w sprawie ustalenia podziału obowiązków współadministratorów danych w Systemie Wspomagania Decyzji PSP oraz minimalnych wymogów realizacji zadań w tym zakresie. Omówiono SWD PSP jako zbiór danych wrażliwych, działania zespołu eksperckiego, podział obowiązków współadministratorów, bezpieczeństwo danych operacyjnych, weryfikowanie i usuwanie danych oraz wypełnianie obowiązków wynikających z RODO.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-41.
Streszczenie: Tematem pracy jest ocena poczucia bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego w kontekście ochrony danych osobowych. W pierwszej części autor skupia się na praktyczno-teoretycznym pojęciu bezpieczeństwa. Druga część obrazuje prawno-organizacyjne uwarunkowania funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych. W trzeciej części przedstawiono wyniki badań własnych oraz studium przypadku wraz z autorskimi rekomendacjami. W wyniku zrealizowanego procesu badawczego dowiedziono, że informacje na temat praw przysługujących obywatelom oraz sposoby ochrony w razie wystąpienia zdarzenia związanego z naruszeniem praw, powinny być opracowane w formie przystępnych przewodników, a nie tylko zawiłych zapisów prawnych. Wykazano, jak ważne jest posiadanie wiedzy na temat praw, które nam przysługują, abyśmy mogli nie tylko nie popełnić przestępstwa, ale również odpowiednio zareagować, gdy to my staniemy się ofiarą takiego incydentu [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18028/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawiono podstawy prawne ochrony danych osobowych oraz przepisy odnoszące się do obowiązku składania przez funkcjonariusza pożarnictwa oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Omówiono zakres ochrony danych osobowych zawartych w oświadczeniu funkcjonariusza.
Book
In basket
Bibliografie, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Dylematy prawne ochrony danych osobowych // Wybrane probelmy systemu ochrony danych osobowych w poszczególnych państwach // Technologiczne uwarunkowania ochrony danych osobowych.
Jeden z tekstów w języku angielskim. Spis treści i streszczenia także w języku angielskim.
Praca składa się z 22 opracowań podzielonych na trzy części tematyczne: aspekty prawne, analizy prawno-porównawcze oraz aspekty technologiczne. Publikacja powstała na bazie obowiązujących aktów prawnych oraz aktualnej literatury i czasopism. Wnosi nowe wartości do analiz omawianej problematyki, szczególnie w okresie ożywionej dyskusji naukowej i debaty społecznej nad ewolucją ochrony danych osobowych, dostępem do nich, rolą instytucji i służb odpowiedzialnych za nie oraz za ich udostępnianie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. IBC-3241 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21345 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 55-57.
Streszczenie: Praca dyplomowa pod tytułem „Ochrona danych osobowych w mediach społecznościowych” miała na celu omówienie zagadnienia ochrony danych osobowych w mediach społecznościowych, ich zabezpieczenia, administrację oraz zagrożenia z nimi związane. W pierwszym rozdziale zagadnienia ochrony danych osobowych w mediach społecznościowych, w którym wytłumaczono czym są dane osobowe, administracjami nimi, omówiono również zarządzanie i zabezpieczenie baz danych. W drugim rozdziale przedstawiono metody ochrony danych w mediach społecznościowych. Zawarto w nim również informacje dotyczące polityki prywatności, a także akty prawne regulujące tę kwestię. Rozdział ten zawiera również wiadomości dotyczące pozyskiwania danych osobowych przez media społecznościowe. Trzeci rozdział poświęcony jest ochronie danych osobowych znanych portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok. W czwartym rozdziale omówiono problemy związane z nieodpowiednią ochroną danych osobowych, zagrożenia jakie mogą spotkać użytkowników i czynności, które mogą podjąć po stracie danych osobowych. Piaty rozdział przedstawia wyniki własnych badań dotyczących oceny świadomości użytkowników portali społecznościowych dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. W pracy dyplomowej zostały umówione sposoby ochrony danych osobowych, regulacje prawne związane z nimi, zarządzanie bazami danych dane jakie są przekazywane przez użytkowników portali społecznościowych, sposób w jaki są pozyskiwane, problemy związane z ochroną danych osobowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17986/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
RODO już obowiązuje / Wiesław Puchalski, Krzysztof Cygańczuk // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/6 strony 47-49.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawia zastosowanie i zapisy rozporządzenia RODO. Omawia obowiązek informacyjny, wytyczne komendanta głównego PSP oraz nowe uprawnienia i obowiązki wynikające z RODO.
No cover
Article
In basket
RODO w PSP / Grzegorz Sobieraj, Ryszard Sałek // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/5 strony 44-47.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono zmiany w podejściu do problematyki ochrony danych osobowych w PSP w związku z wprowadzeniem przepisów RODO.
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 97-102.
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i informacyjnym // Metody zapewnienia bezpieczeństwa informacji w Państwach Unii Europejskiej // Istota i determinanty bezpieczeństwa ideologicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. IBC-2928 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2927/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Societas ; 120)
Bibliografia na stronach 311-318. Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych także przy pracach. Indeks.
Zawiera: Między wiedzą a władzą - o związkach między informacją, wiedzą i bezpieczeństwem // Działania w wojnie informacyjnej przeciwko państwu a możliwości obrony // Środki budowy zaufania w cyberprzestrzeni jako instrument budowy stabilności międzynarodowej // Tajemnica bankowa i raje podatkowe jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państw // Standardy ochrony danych osobowych przekazywanych między UE a USA w związku z zwalczaniem terroryzmu i przestępczości // Bezpieczeństwo danych osobowych w erze Big Data - ograniczenia i dylematy stosowania "prawa do bycia zapomnianym" // Ochrona danych osobowych w krajach Maghrebu. Stan prawny i czynniki wpływające na dynamikę rozwoju // Unia Europejska jako aktor w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego: w pułapce samopercepcji? // Komunikowanie w zarządzaniu bezpieczeństwem publicznym // Kierowanie i przywództwo w zarządzaniu a organizacja bezpieczeństwa pracy // EmerGent - media społeczniościowe w kontekście wyzwań dla systemu ratowniczego i struktur zarządzania kryzysowego // Dyplomacja publiczna w kontekście rozwiązywania konfliktów: rozważania teoretyczne w odniesieniu do zasadności i użyteczności jej stosowania // Sub-state governments as rising international actors. The case of human security // Dialog kultur w teorii i praktyce // Niemiecka polityka integracyjna a sytuacja Polaków w Niemczech po 2011 roku // Conditions and implementation of the energy policy of the Russian Federation // Prawo kosmiczne a bezpieczeństwo międzynarodowe - stan obecny i możliwe kierunki ewolucji // Rola rozpoznania geoprzestrzennego w polityce bezpieczeństwa UE.
Finansowanie: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych (Uniwersytet Jagielloński), Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (Uniwersytet Jagielloński)
Część prac w języku angielskim. Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2908 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2907/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 213-217.
Indeks.
Zawiera: Wprowadzenie // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Państwowej Inspekcji Pracy // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej urzędu Rzecznika Praw Dziecka // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Urzędu Ochrony Danych Osobowych // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Narodowego Banku Polskiego // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji // Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturze organizacyjnej Państwowej Komisji Wyborczej.
Streszczenie: "W opracowaniu przyjęto założenie, że cały zakres aktywności jednostek organizacyjnych administracji publicznej w jakiejś mierze dotyczy różnych spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W ten sposób zrodziła się możliwość zakresowego ujęcia spraw bezpieczeństwa wewnętrznego. W związku z tym pojawił się następujący problem badawczy: jakie zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego występują w działalności statutowej jednostek struktur organizacyjnych autonomicznych organów i urzędów państwowych? W systemie administracji publicznej w Polsce działają organy władzy państwowej o odrębnym statusie, wyposażone przez ustawę w kompetencje do wykonywania pewnych zadań publicznych i prowadzenia w związku z tym działalności organizatorskiej. (...) [ze Wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1136/15, W-1136/14, W-1136/13, W-1136/12, W-1136/11, W-1136/10, W-1136/9, W-1136/8, W-1136/7, W-1136/6, W-1136/5, W-1136/4, W-1136/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1136/2 Czyt. [magazyn], W-1136/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again