Form of Work
Książki
(16)
Artykuły
(11)
Publikacje naukowe
(9)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Status
only on-site
(20)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(20)
Author
Frankowska Ewa
(4)
Aszyjczyk Jacek
(2)
Gromek Paweł
(2)
Stajszczak Magdalena
(2)
Ahmad Damian
(1)
Avillo Anthony
(1)
Berus Przemysław
(1)
Butryn Paweł
(1)
Całuj Kamil
(1)
Chomoncik Mariusz
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Cichańska Małgorzata
(1)
Clausing Clint
(1)
Dominikowski Adam
(1)
Dorna Anna
(1)
Drozdowski Sebastian
(1)
Dudek Michał
(1)
Duralski Dominik
(1)
Fliszkiewicz Paweł
(1)
Fortney Jeff
(1)
Grabowski Michał
(1)
Heinkel Norbert
(1)
Janiuk Piotr
(1)
Jaworowska Mirosława
(1)
Kogut Bogusław
(1)
Kowalczyk Przemysław
(1)
Kęsoń Tadeusz Józef
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Magnuszewski Grzegorz
(1)
Michalski Tomasz
(1)
Naczas Tomasz
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Nitecki Jacek
(1)
Paciorek Przemysław
(1)
Pieczywok Andrzej
(1)
Pieter Dominik
(1)
Pieter Ewa
(1)
Polak Arkadiusz
(1)
Prońko Jarosław
(1)
Przepiórzyńska Justyna
(1)
Przybysz Hubert
(1)
Rak Małgorzata
(1)
Rybiński Janusz
(1)
Schneider Walter
(1)
Socha Gabriela
(1)
Stefański Kamil
(1)
Szawerna Damian
(1)
Wesołowski Marcin
(1)
Wojta Sławomir
(1)
Wróbel Rafał
(1)
Zwęgliński Tomasz
(1)
Łapicz Marcin
(1)
Year
2020 - 2022
(10)
2010 - 2019
(22)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(24)
United States
(6)
Germany
(1)
Spain
(1)
Language
Polish
(24)
English
(7)
German
(1)
Subject
Doskonalenie zawodowe
(32)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(5)
Pożarnictwo
(5)
Państwowa Straż Pożarna
(4)
Ćwiczenia pożarnicze
(4)
Działania operacyjne
(3)
Gaszenie pożarów
(3)
Pożary - zapobieganie
(3)
Ratownictwo medyczne
(3)
Strażacy
(3)
Szkolenie zawodowe
(3)
E-learning
(2)
Komendy straży pożarnych
(2)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(2)
Straż pożarna
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Taktyka walki z pożarami
(2)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(2)
metodyka szkolenia
(2)
ocena
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Dowodzenie strategiczne
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Kompetencje zawodowe
(1)
Organizacja straży pożarnych
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Policja
(1)
Przywództwo
(1)
Public relations
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Rzeczywistość wirtualna
(1)
Specjaliści ds. bezpieczeństwa i obronności
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
Symulacja
(1)
Szkolenie
(1)
Szkolnictwo pożarnicze
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
ankiety
(1)
współpraca cywilno-ratownicza
(1)
zdarzenia masowe
(1)
zwalczanie pożarów
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Subject: place
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Województwo podkarpackie
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(12)
Podręcznik
(5)
Materiały konferencyjne
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Studium przypadku
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(8)
Inżynieria i technika
(6)
Zarządzanie i marketing
(5)
Edukacja i pedagogika
(3)
Medycyna i zdrowie
(1)
32 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Opis badań dotyczących systemu doskonalenia zawodowego strażaków, przeprowadzonych w formie ankiety, w której zainteresowani mogli wyrazić swoje opinie na temat przebiegu, form i skuteczności procesu doskonalenia zawodowego i wprowadzanych w nim zmian. Wyniki badań przedstawiono w formie opisowej i graficznej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Druga część omówienia badań dotyczących systemu doskonalenia zawodowego strażaków, przeprowadzonych w formie ankiety, w której zainteresowani mogli wyrazić swoje opinie na temat przebiegu, form i skuteczności procesu doskonalenia zawodowego i wprowadzanych w nim zmian. Wyniki badań przedstawiono w formie opisowej i graficznej.
No cover
Article
In basket
Od laika do dydaktyka. Cz. 1 / Stajszczak, Magdalena // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/11 strony 26-27.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych, sposób prowadzenia zajęć, zasady przemawiania i nawiązywania kontaktu ze słuchaczami przez prowadzącego oraz przygotowania scenariusza zajęć zgodnego z założeniami programu szkolenia.
No cover
Article
In basket
Od laika do dydaktyka. Cz. 2 / Stajszczak, Magdalena // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/12 strony 26-27.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia prowadzenia szkoleń dla osób dorosłych, sposób prowadzenia zajęć z podziałem na zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne. Przedstawiono układ zajęć oraz wskazówki dotyczące elementów jakie powinny lub mogą zostać uwzględnione w planie i przebiegu szkolenia.
No cover
Article
In basket
Konieczność doskonalenia organizacji operacji policyjnych o zasięgu krajowym / Gabriela Socha //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2019, numer 1 (3), strony 77-87.
Sygnatura CP-123
Streszczenie: Jednym z zasadniczych determinantów skuteczności prowadzonych działań jest wiedza z danej dziedziny w tym przypadku z zakresu realizacji przez Policję zadań związanych z obsługą zdarzeń kryzysowych. Wstępne badania pozwoliły wysnuć wniosek, że nie ma opracowań naukowych dotyczących przedmiotowej problematyki, opartych o przeprowadzone badania naukowe, które ujmowałyby problem kompleksowo, szczególnie, jeśli chodzi o organizację działania Policji podczas operacji policyjnych o zasięgu krajowym. Ponadto wstępna analiza literatury przedmiotu oraz aktów prawnych regulujących tę sferę policyjnej aktywności wykazała luki w rozwiązaniach prawnych, kompetencyjnych i funkcjonalnych w tym zakresie.
No cover
Article
In basket
Doskonalenie warsztatu / Przemysław Berus, Piotr Janiuk // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/12 strony 20-22.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia doskonalenia zawodowego dyżurnych na stanowiskach kierowania i konieczności ćwiczeń polegających na symulacji działań ratowniczych. Przedstawiono studium przypadku, opis jednego ze zdarzeń raowniczych spełniających wymagania szkoleniowe.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia doskonalenia zawodowego w PSP, wprowadzanych zmian i wdrażania nowego systemu.
No cover
Book
In basket
Przegląd form, sposobów i zakresu doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy / Przemysław Paciorek, Małgorzata Cichańska // W: Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w latach 1995-2015 : postępy w ratownictwie medycznym, epidemiologii i medycynie sądowej /redakcja naukowa Jerzy Konieczny, Maciej Schroeder. Inowrocław, Warszawa, Poznań, Garmond Oficyna Wydawnicza, 2015. strony 219-226 SGSPk0021751.01.
Sygnatura: P-1898/1, P-1898/2, P-1898/3, P-1898/4, P-1974/1.
Streszczenie: W związku z tym, że dynamiczny postęp wiedzy medycznej i nowe technologie stosowane w ratownictwie medycznym wymuszają permanentne doskonalenie zawodowe kadr medycznych, istotą nieniejszego artykułu było ustalenie po jakie formy doskonalenia zawodowego sięgają ratownicy medyczni, oraz rozpoznanie zapotrzebowania w tym zakresie.
No cover
Article
In basket
Nauczanie przez pozorowanie / Mariusz Chomoncik // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/1 strony 26-27.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono zagadnienia stosowania symulacji medycznej jako standardu w doskonaleniu zawodowym strażaków i ratowników medycznych. Omówiono pojęcie symulacji medycznej i jej zastosowanie jako metody nauczania oraz użycie symulatorów, które umożliwia bezpieczny terning przy zachowaniu realizmu ćwiczeń.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 63-64.
Streszczenie: Do celów niniejszej pracy należy analiza niedomagań oraz obszarów możliwych do usprawnienia, w systemie doskonalenia zawodowego JRG z zakresu budowy systemów zaopatrzenia wodnego na przykładzie KM PSP w Siedlcach. Najistotniejszy problem, wynikający z tematu poniższej pracy brzmi: W jaki sposób zwiększyć efektywność budowy systemów zaopatrzenia wodnego? Niniejszą pracę napisano w oparciu o analizę literatury krajowej i zagranicznej oraz aktów normatywnych dotyczących doskonalenia zawodowego w jednostkach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto przeanalizowano potencjał ratowniczy w miejscu pełnienia służby autora. Na tej podstawie opracowano koncepcję modułu doskonalenia zawodowego w zakresie budowy systemów zaopatrzenia wodnego. W rozdziale numer pięć przedstawiono tematykę oraz zasady organizacji ćwiczeń, w oparciu o który należy zorganizować proces szkoleniowy, a w dalszej kolejności organizację działań gaśniczych podczas rzeczywistych zdarzeń. Całość podsumowano wnioskami, które należy zaimplementować do KSRG. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18119/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Verbesserungspotenzial bei Übungen zu Verkehrsunfällen / Norbert Heinkel //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2021/1 strony 6-11.
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: Możliwość doskonalenia ćwiczeń z wypadków drogowych.
Streszczenie: Pomoc techniczna w wypadkach drogowych jest ważną częścią szkolenia i dalszego kształcenia w straży pożarnej. Jednak powszechna praktyka często wykazuje potencjał do poprawy. Etapy pracy powinny być skoordynowane, przebiegać równolegle i niezależnie. Co więcej, uproszczenie ćwiczeń kryje w sobie ryzyko, że w sytuacji awaryjnej mogą wystąpić nieoczekiwane dodatkowe obciążenia. Artykuł pokazuje, gdzie występują najczęstsze problemy w nauczaniu pomocy technicznej i jak można im przeciwdziałać.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Streszczenie: Odpowiednie przygotowanie instytucji zhierarchizowanych jest kluczem do niwelowania zagrożeń lub efektywnego usuwania skutków ich występowania. Ważnym elementem w przygotowaniu służb do działań jest edukacja dla bezpieczeństwa, w tym szczególnie doskonalenie zawodowe jako proces systematycznej oraz ciągłej aktywności zawodowej mający na celu aktualizowanie, rozszerzanie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności związanych z wykonywanym zawodem. W artykule przedstawiono organizację systemu doskonalenia zawodowego na przykładzie jego funkcjonowania w PSP.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16303/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygn. CP-86
Streszczenie: Doskonalenie zawodowe w zakresie własnych kompetencji oraz ćwiczenie komunikacji pomiędzy poszczególnymi służbami to bardzo ważne elementy pracy ratownika medycznego. Szczególne znaczenie mają zatem szkolenia, podczas których uczestnicy mają do czynienia z realnymi sytuacjami i problemami, takimi jak chaos czy trudności w komunikacji pomiędzy poszczególnymi zespołami.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15538/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16314/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15321/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15267/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 67-69.
Streszczenie: Celem pracy było ocena przydatności wykonywanych nagrań pod kątem ich wykorzystania w procesie analizowania zdarzeń oraz doskonalenia zawodowego strażaków. Istota tych dwóch zagadnień w sposób istotny wpływa na poprawę jakości prowadzenia działań ratowniczych, a co za tym idzie ratowanie zdrowia i życia ludzkiego. Niezbędnym z punktu widzenia rozpatrywanych kwestii jest wzmianka na temat zdarzeń z jakimi każdego dnia spotykają się strażacy. Omówione zostało niezwykle szerokie spektrum działań ratowniczych które zmusza funkcjonariuszy do posiadania wiedzy z wielu dziedzin. Nie mogło zabraknąć wzmianki na temat funkcjonowania kształcenia członków formacji w zależności od obranej ścieżki kariery oraz działalności związanej z doskonaleniem tych umiejętności w JRG. Przedstawiono także zagadnień dotyczących procesu analitycznego zdarzeń w PSP. Autor pracy zdecydował się na wykorzystanie kilku urządzeń do rejestrowania zdarzeń w których brał osobisty udział. Wytypowano do tego celu kamerę zamontowaną na hełmie, kamerę termowizyjną oraz rejestrator samochody. Uzupełnieniem okazały się zdjęcia udostępnione przez świadków zdarzeń oraz lokalne media. Każdy z przedstawionych typów został scharakteryzowany. Dodatkową uwagę poświecono termowizji z uwagi na konieczność wytłumaczenia fundamentalnych kwestii. Najbardziej trudne zdarzenia które udało się zarejestrować zostały opisane w oparciu o wycinki ukazujące istotne aspekty działań. W wielu przypadkach udało się konfrontować ze sobą różne typy nagrań i uzyskać dzięki temu wartościowe efekty. Każde zdarzenie posiada indywidualny potencjał tworzenia wartości dodanej pod kątem prowadzenia analiz oraz szkoleń. Na podstawie całości zebranego opracowania sformułowano wnioski oraz potencjalne rekomendacje do wprowadzenia zmian systemowych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16789/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo
Indeks.
Zawiera: Introduction to the Fire Service and Firefighter Safety // Communications // Building Construction // Fire Dynamics // Firefighter Personal Protective Equipment // Portable Fire Extinguishers // Ropes and Knots // Ground Ladders // Forcible Entry // Structural Search and Rescue // Tactical Ventilation // Fire Hose // Hose Operations and Hose Streams // Fire Suppression // Overhaul, Property Conservation, and Scene Preservation // Building Materials, Structural Collapse, and Effects of Fire Suppression // Technical Rescue Support and Vehicle Extrication Operations // Foam Fire Fighting, Liquid Fires, and Gas Fires // Incident Scene Operations // Fire Origin and Cause Determination // Maintenance and Testing Responsibilities // Community Risk Reduction // First Aid Provider // Analyzing the Incident // Action Options and Response Objectives // Personal Protective Equipment, Product Control, and Decontamination // National Incident Management System – Incident Command Structure.
Tekst w języku angielskim.
Streszczenie: This ALL NEW edition meets ALL of the NFPA 1001, 2019 JPRs. Essentials 7 is the complete source for firefighter recruit and refresher training. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22311/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again