Form of Work
Artykuły
(28)
Publikacje naukowe
(10)
Książki
(3)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Status
only on-site
(14)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(14)
Author
Wnęk Waldemar
(7)
Boroń Sylwia
(3)
Gant S.E
(2)
Andruszkiewicz Jarosław
(1)
Banaszewski Stanisław
(1)
Beck J
(1)
Brown S
(1)
Brunelle Casey
(1)
Chomiakow A
(1)
Cymerman Hubert
(1)
Datta Krzysztof
(1)
Derecki Tadeusz
(1)
Dudziński Łukasz
(1)
Feluch Wojciech Władysław
(1)
Feyral Tadeusz
(1)
Fijołek Michał
(1)
Fraga E.S
(1)
Gundermann Peter
(1)
Gut Jan
(1)
Hirschler Marcelo M
(1)
Jamois D
(1)
Jaskółowski Waldemar
(1)
Jaworski Henryk
(1)
Job. E.J
(1)
Jędrzejewski Piotr
(1)
Kelsey A
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kus Paweł
(1)
Kuziora Łukasz
(1)
Kłosiewicz Tomasz
(1)
Lachowicz J
(1)
Lewandowski Lech
(1)
Lewicki Mieczysław
(1)
Li Xiao
(1)
Luzar Artur
(1)
Mahgerefteh H
(1)
Narasimhamurthy V.D
(1)
Niedziółka Krzysztof
(1)
Pieniek Waldemar
(1)
Porowski Rafał
(1)
Prekurat Gzegorz
(1)
Proust C
(1)
Rusin Andrzej
(1)
Satenstein Joseph
(1)
Skjold T
(1)
Stolecka Katarzyna
(1)
Taolin Zhang
(1)
Tańska Natalia
(1)
Tański Dawid
(1)
Tingyong Fang
(1)
Todorski Stefan
(1)
Webber D.M
(1)
Wiatr Julian
(1)
Witkowski Wojciech
(1)
Wiśniewski Tomasz
(1)
Wu Laixi
(1)
Yang Lizhong
(1)
Yun Li
(1)
Ślęzak Anna
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(20)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(2)
1970 - 1979
(2)
1960 - 1969
(1)
1950 - 1959
(2)
1930 - 1939
(1)
Country
Poland
(41)
United Kingdom
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(40)
English
(3)
Subject
Dwutlenek węgla
(43)
Urządzenia gaśnicze
(13)
Badania pożarnicze
(8)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(6)
Gazy gaśnicze
(5)
Rurociągi
(4)
Wentylacja
(4)
badania
(4)
efekt cieplarniany
(3)
halony
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Gazy
(2)
Historia pożarnictwa
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Pożary
(2)
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
(2)
Substancje toksyczne
(2)
Symulacja
(2)
Tryskacze
(2)
technika gaszenia pożarów
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Awarie techniczne
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo przemysłowe
(1)
Detektory gazu
(1)
Dym
(1)
Emisja gazów i pyłów
(1)
Energetyka
(1)
Garaże
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Klimat
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Materiały palne
(1)
Metody badawcze
(1)
Mgła wodna
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Pożary masowe
(1)
Projektowanie
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Ryzyko
(1)
Sprzęt pożarniczy
(1)
Statki
(1)
Szkolenie
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Woda
(1)
Wyposażenie strażaka
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
Zatrucia
(1)
analiza
(1)
detekcja
(1)
detektory
(1)
dyspersja
(1)
gazociągi i sieci gazowe
(1)
instalacja
(1)
instytuty naukowe
(1)
model
(1)
obliczenia
(1)
pompy pożarnicze
(1)
przepisy
(1)
sprzęt ratownictwa medycznego
(1)
transport wodny (morski i rzeczny)
(1)
wskaźniki
(1)
współczynniki
(1)
wymagania
(1)
zmiany klimatyczne
(1)
zwalczanie pożarów
(1)
Środki gaśnicze pianotwórcze
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(11)
Normy
(2)
Domain
Inżynieria i technika
(1)
43 results Filter
No cover
Article
In basket
Zastosowanie CO2 do gaszenia pożarów dołowych / A. Chomiakow // Przegląd Pożarniczy. - 1956/2 s.11-14.
Przykład izolacji pożarów podziemnych i zastosowanie gazu obojętnego jakim jest dwutlenek węgla do gaszenia pożaru podziemia.
No cover
Article
In basket
Obliczanie rurociągów dla przepływu dwutlenku węgla / Jan Gut // Biuletyn Informacji Technicznej. - 1979/1 s.59-69.
No cover
Article
In basket
No cover
Article
In basket
Dwutlenek węgla / Mieczysław Lewicki // Przegląd Pożarniczy. - 1993/3 s.83-86.
Omówiono właściwości dwutlenku węgla jakie znano w latach 30-tych XX wieku.
No cover
Article
In basket
Generalising two-phase homogeneous equilibrium pipeline and jet models to the case of carbon dioxide / D.M. Webber // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2011/4 Vol. 24 s.356-360.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 10 poz., wykr.
Tł .tyt.: Upowszechnienie dwufazowego jednorodnego modelu równowagi rurociągu i modelu strumieniowego w przypadku dwutlenku węgla
Bezpieczeństwa gazociągów wysokociśnieniowych jest obecnie rutynowo analizowane przy użyciu prostego integralnego modelu do przewidywania właściwości możliwego naruszenia. Gdzie dwufazowy przepływ może spowodować awarię, modele te przy założeniu jednorodnej równowagi między fazami ciekłą i gazową są skutecznie wykorzystywane. W przypadku rurociągu prowadzącego dwutlenek węgla, jednak, wymagane jest rozpatrzenie gazu fazy ciekłej i stałej. W artykule pokazano, jak można uogólnić integralne modele dwufazowego przepływu, aby pomieścić fazy stałe i bada niektóre szczegóły przepływu, gdzie trzy ciśnieniowy punkt występuje i zaczyna się częściowe krzepnięcie.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 13 poz., wykr.
Tł .tyt.: Przestrzenna dystrybucja i analiza ryzyka występowania CO w czasie pożarów w pomieszczeniach, w których źródła pożaru nie były obecne
W artykule opisano wyniki badań eksperymentalnych zmian stężeń tlenku węgla w czasie pożaru w budynku w układzie: "pożar pomieszczenia - długi pasaż - pomieszczenie zlokalizowane w odległości od miejsca powstania pożaru". Pomiary stężeń CO wykazały, że dystrybucja przestrzenna CO jest funkcją wysokości pomieszczenia i odległości od miejsca pożaru. Badania przeprowadzono w skali 1:4. Wymiary pomieszczenia: 70 * 70 * 90 cm, grubość ścian 7.5 cm, pasażu symulującego korytarz: 40 cm * 80 cm * 430 cm (długość).
No cover
Article
In basket
Lanscape fires: The canadian context / Casey Brunelle, Joseph Satenstein // W: Crisis Response Journal. - 2018/1 Vol. 14 strony 58-61.
Sygnatura: CZ-144
Tłumaczenie tytułu: Pożary krajobrazu : kanadyjski kontekst
Streszczenie: Pożary masowe prawdopodobnie staną się coraz bardziej znaczącym źródłem emisji dwutlenku węgla, komplikując zadeklarowane cele w walce z antropogenicznymi zmianami klimatu, nie wspominając o szkodliwych kaskadowych skutkach dla społeczności. W artykule poruszono ww. problematykę i jej skutki.
No cover
Article
In basket
Tlenek węgla pod lupą / Łukasz Dudziński // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/10 strony 11-15.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Przedstawiono problematykę zatruć dwutlenkiem węgla. Omówiono właściwości czadu, objawy i źródła zatruć, postępowanie w przypadku narażenia na kontakt z CO oraz opis przypadku zatrucia.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 69 poz.
Tł.tyt.; Obliczanie efektów fluktuacji stężeń podczas wydzielania się dużej ilości toksycznego dwutlenku węgla
W Wielkiej Brytanii lokalizacja rurociągów z CO2 w sąsiedztwie osiedli ludzkich jest zabroniona przez własciwe organa ustawodawczem ze względu ma ryzyko awaryjnego ulatniania się toksycznego CO2. Aby określić wielkość zagrożenia w Wielkiej Brytanii wykorzystuje się pojęcie obciążenia toksycznego TL ("toxic load"). W celu określenia wartości TL dla CO2 wykorzystuje się zależność analityczną, określoną wzorem TL = Soc-n. W warunkach rzeczywistych, szczególnie w dynamicznym środowisku obserwuje się fluktuacje stężeń gazów w funkcji odległości od miejsca uwolnienia. W artykule wyjaśniono i opisano procedurę obliczeń dwutlwnku węgla, uwzględniającą wahania stężeń gazu
No cover
Article
In basket
Bibl.
Tł.tyt.: Zastosowanie "wychwytu" CO2 i jego magazynowania do oceny wielofazowych modeli dyspersji atmosferycznej
Opis modelu dyspersji CO2 w atmosferze przy wykorzystaniu CFD. W artytkule podano warunki przeprowadzenia badań oraz wyniki uzyskane naq drodze teoretycznej jak i eksperymentalnej.
No cover
Article
In basket
Bibl. 22 poz., tab.
Tł.tyt.: Zmniejszenie poziomu ryzyka w czasie transportu rurociągami CO2 i H2 poprzez ocenę bezpieczeństwa procesów chemicznych
Artykuł analizuje przydatność różnych metod usuwania zagrożeń substancjami chemicznymi w wysokiej temperaturzei ciśnieniu oraz omawia normy dotyczące sposobu transportu palnych i niepalnych par i gazów. W artykule przeprowadzono analizę możliwości zmniejszenia ryzyka transportu CO2 i H2 przy zastosowaniu specjalnych zaworów bezpieczeństwa.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 10 poz., rys., wykr.
Tł .tyt.; Eksperymentalne badania i numeryczna symulacja transportu dymu w czasie pożaru korytarza w budynku
W artykule omówiono dystrybucję cząstek dymu i stężeń tlenku węgla i dwutlenku węgla w czasie pożarów pomieszczeń w budynkach typu korytarze. Eksperyment dotyczył szybkości i składu dymu rozprzestrzeniającego się w poziomie wzdłuż długich pomieszczeń w dużych odległościach od miejsca powstania pożaru. Uzyskane wyniki badań wykorzystano w opracowanych modelach transportu dymu i numerycznych symulacjach.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-116
Streszczenie: Zaprezentowano przykładowe rozwiązanie układu zasilania detekcji oraz wentylacji garażu zamkniętego, zgodnie z wymaganiami § 108 pkt 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity DzU z 2015 roku, poz. 1422). Opis projektu zawiera: • podstawę opracowania • opis stanów: istniejącego i projektowanego • obliczenia • uwagi końcowe.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-173/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Omówiono zastosowanie dwutlenku węgla jako środka gasniczego pożarów statków w latach 50-tych XX w.
No cover
Article
In basket
Kapnometria jako narzędzie pomocne w resuscytacji. / Tomasz Kłosiewicz // W:Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2016/2 s.203-208.
Sygnatura: CP-80
Przedstawiono kapnometrię jako narzędzia pomocnego w prowadzeniu działań resuscytacyjnych. Wyjaśniono podstawy działania urządzenia. Prezentacja dostępnych na rynku urządzeń oraz prawidłowej techniki wykonania badania i interpretacji uzyskanego wyniku. Wnioski: Należy dążyć do rutynowego i świadomego stosowania detektorów wydychanego dwutlenku węgla podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez strażaków-ratowników. Znaczenie dla praktyki: Ratownicy prowadzący resuscytację krążeniowo-oddechową z wykorzystaniem kapnometru mogą skutecznie oceniać jakość wykonywanych uciśnięć klatki piersiowej. Dzięki kapnometrom mogą na bieżąco korygować ewentualne błędy, związane z niewystarczającym wyrzutem krwi z serca. Podniesienie jakości działań prowadzonych przez strażaków u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia może wpłynąć korzystnie na dalsze działania prowadzone przez jednostki ochrony zdrowia, a w efekcie zwiększyć szanse przeżycia osób ratowanych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8180/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Omówiono przedsięwzięcia energooszczędne wpływające na zmniejszenie emisji CO2 oraz wskazano metodologię obliczeń emisji CO2. Omówiono również system wsparcia finansowego przedsięwzięć energooszczędnych na terenie Polski.
No cover
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8672/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again