Form of Work
Artykuły
(12)
Publikacje naukowe
(11)
Książki
(1)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(11)
Branch
Czytelnia
(11)
Author
Gałaj Jerzy
(7)
Majder-Łopatka Małgorzata
(4)
Knapp Jerry
(3)
Wąsik Wiktor
(3)
Binio Łukasz
(2)
Flatley Christopher
(2)
Pillsworth Tim
(2)
Węsierski Tomasz
(2)
Bajorek Bartosz
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Gierczak Marcin
(1)
Guzzi jr Armand F
(1)
Heier Todd
(1)
Herda Kacper
(1)
Jaworski Henryk
(1)
Karpenczuk I.V
(1)
Kwas Paweł
(1)
Lazarenko O.V
(1)
Lehner Aldo
(1)
Loik Vasilij
(1)
Luszcz Vasilij
(1)
McCormack Ray
(1)
Petuchovskij S.G
(1)
Piątek Piotr
(1)
Polubiec Marek
(1)
Płusa Łukasz
(1)
Rajda Dominik
(1)
Sadowski Dariusz
(1)
Sztangret Nazar
(1)
Van der Feyst Mark
(1)
Walker Michael L
(1)
White Sean P
(1)
Wydra Robert
(1)
Zhelyak V.I
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(6)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(25)
Language
Polish
(25)
Subject
Dysze
(25)
Urządzenia gaśnicze
(8)
Badania pożarnicze
(5)
Prądownice
(3)
Sprzęt gaśniczy
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Amoniak
(2)
Drewno
(2)
Pożary wewnętrzne
(2)
Rozkład termiczny
(2)
Symulacja
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
Absorpcja
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Chemia fizyczna
(1)
Lance gaśnicze
(1)
Metody badawcze
(1)
Mgła wodna
(1)
Pożary grupy A.
(1)
Produkty spalania
(1)
Przyrządy pomiarowe
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Skuteczność gaśnicza
(1)
Stan techniczny
(1)
Szkolenie
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Temperatura
(1)
Warunki atmosferyczne
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Woda
(1)
Zarządzanie
(1)
badania
(1)
dyspersja
(1)
gaz
(1)
hydraulika
(1)
hydrodynamika
(1)
laboratorium
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
technika gaszenia pożarów
(1)
ćwiczenia
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(11)
Raport z badań
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(2)
25 results Filter
No cover
Article
In basket
Inspect Your Nozzles / Ray McCormack // Fire Engineering. - 2010/1 Vol. 163 s.18-20.
Tł.tyt.: Sprawdż swoje dysze
Znaczenie kontroli dysz. Omówiono etapy pozwalające na sprawne funkcjonowanie dysz.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
W artykule przedstawiono wpływ rodzaju zastosowanych urządzeń rozpylających (dysz) na przebieg procesu absorpcji amoniaku. Absorpcja jest powszechną metodą neutralizacji zagrożeń związanych z niekontrolowanym uwolnieniem amoniaku w wyniku awarii przemysłowej. Skuteczność procesu uzależniona jest od charakteru utworzonego strumienia wody, na który znaczny wpływ ma rodzaj zastosowanych dysz rozpylających.
No cover
Article
In basket
Back to The Basic: Nozzle Management / der Feyst Mark Van // International Fire Fighter. - 2010/26, May s.63-65.
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Tł.tyt.: Powrót do podstaw: zarządzanie dyszą
Ze względu na dużą różnorodność dysz z jakimi borykają się strażacy podczas akcji gaśniczych, konieczne jest zarządzanie ww. urządzeniami gaśniczymi. Pozwala to na zastosowanie odpowiedniego typu dysz i zręczne posługiwanie się nimi.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 5 poz.
Tł.tyt.; Szkolenia dotyczące dyszy na mgłę: czy tworzymy niebezpieczne efekty?
Szkolenie dotyczące zastosowania dysz z mgłą wodną podczas akcji gaśniczej.
No cover
Article
In basket
Bibliogr.; 5 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Badanie parametrów dysz hydraulicznych do tworzenia jednoczesnego stałego strumienia i mgły
Wyniki badań wykazały, że przepływ wody do gaszenia jest prawie zależny od przepływu wody, aby utworzyć siatkę ochronną i gdy zwiększa się ilość wodę do tworzenia ekraniu znacznie się, szerokość szczeliny rośnie.
No cover
Article
In basket
Tłumaczenie tytułu: Wpływ elementów konstrukcyjnych urządzeń do wytwarzania rozproszonych strumieni wody na zmniejszenie produktów spalania i redukcje temperatury podczas pożaru
W artykule opisano wpływ dysz wodnych na redukcje produktów spalania, obniżenie temperatury w pomieszczeniu, a także poprawę widoczność w pożarze. Główną uwagę zwrócono na wybór metody rozpylania wody na drobne cząstki oraz wpływ prędkości przepływu powietrza na dyspersję kropel powstających w dyszach. Celem badania było opracowanie metody obliczania jednego z głównych parametrów modelu - równoważnej średnicy kropel rozpylanej wody. Dotychczas definicja tego parametru była możliwa do określenia tylko przy pomocy złożonych pomiarów doświadczalnych.
No cover
Article
In basket
Fire streams and the aggresive interior attack / jr Armand F. Guzzi // Fire Engineering. - 2002/2 Vol. 155 s.67-78.
Tł. tyt.; Strumienie gaśnicze a agresywny atak wewnętrzny
Wydajność strumieni gaśniczych jest uzależniona od przepływu środka gaśniczego przez dysze. Przedstawiono analizę dotyczącą zastosowania nowych technologii gaszenia pożarów.
No cover
Article
In basket
Tł.tyt.: Testy na dyszach prądownic przeprowadzane w rzeczywistych warunkach pożarowych. Cz.3
W części trzeciej przedstawiono wyniki testów przeprowadzonych na dyszach prądownic oraz etapy zastosowania dysz w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15083/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Streszczenie: W artykule przedstawiono metodykę i wyniki badań określających wpływ ciśnienia zasilania na rozkład cieczy w strudze kropel i kąt rozproszenia. W badaniach wykorzystano dyszę wirową spiralną TF -6, dla której wyznaczono charakterystykę przepływową p= f(Q). Przeprowadzone badania wskazują, że ciśnienie zasilania jest istotnym parametrem wpływającym na rozkład cieczy i zasięg strugi kropel.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15556/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15088/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15226/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13915/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 7 poz., fot., rys.
Tł. tyt.: Testy na dyszach prądownic przeprowadzane w rzeczywistych warunkach pożarowych
Opisano metody przeprowadzania testów prądownic (dysz).
No cover
Article
In basket
S`emnyj kavitacionnyj nasadok k pożarnym stvolam dlja poluczenija melkodispersnoj vody / S.G. Petuchovskij, I.V. Karpenczuk // W: VI Mieżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija "Czrezvyczajnye situacii: Predupreżdenie i likvidacija" / [red.] A.N. Ulasevicz, Ju.S. Ivanov, O.V. Lupej, O.V. Czernevicz, V.A. Rubczikov. - Minsk : Ministerstvo Respubliki Belarus, 2011. - s.262-266 .
Bibliogr. 5 poz.,
Tł.tyt.: Zdejmowana dysza kawitacyjna do pożaru w celu uzyskania spienionej wody
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-7833/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6951/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-3001 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 72-76.
Streszczenie: Przedstawiona praca zawiera badania zależności wydajności dyszy spiralnej do absorpcji amoniaku. Celem tej pracy było wyznaczenie zależności pomiędzy wydajnością dyszy a współczynnikiem szybkości pochłaniania amoniaku. W części teoretycznej znajdują się informacje ogólne o amoniaku, między innymi informacje o właściwościach fizycznych i chemicznych amoniaku, zastosowaniu amoniaku, oraz wpływie amoniaku na organizm człowieka. W pracy omówiono również zjawisko absorpcji i rozpylenia cieczy oraz przeanalizowano dane statystyczne zdarzeń z amoniakiem w latach 20142018, w których interweniowała Państwowa Straż Pożarna. W części badawczej przedstawiono opis stanowiska pomiarowego, urządzenia pomiarowego oraz dyszy spiralnej. Wyniki badań zostały przedstawione w postaci tabel i wykresów. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16827/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again