Źródło opisu
Katalog zbiorów
(70)
Forma i typ
Publikacje naukowe
(29)
Książki
(27)
Artykuły
(12)
Publikacje fachowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(56)
dostępne
(4)
Placówka
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(56)
Autor
Ościłowska Barbara
(10)
Kopczyński Ireneusz
(7)
Sawicki Tomasz
(5)
Terlikowski Tadeusz
(5)
Celej Antoni
(4)
Sulik Paweł
(4)
Pecio Mariusz
(3)
Tuzimek Zbigniew
(3)
Dec Lesław
(2)
Dzień Grzegorz
(2)
Habich Bohdan
(2)
Janik Paweł
(2)
Kuziora Łukasz
(2)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -
(2)
Wnęk Waldemar
(2)
Abramowicz Zbigniew
(1)
Anisjaev A.M
(1)
Bamber Piotr
(1)
Baran Krzysztof
(1)
Bartkowska Małgorzata
(1)
Belshina Julia N
(1)
Brzozowski Stanisław
(1)
Bystrzycki Krzysztof
(1)
Chybowski Ryszard
(1)
Duda Jakub
(1)
Fijałkowski Leszek
(1)
Fiutka Marek
(1)
Gorzkowicz Mateusz
(1)
Grabowski Jakub
(1)
Grinczuk P.S
(1)
Guzewski Piotr
(1)
Głogowska Justyna
(1)
Iwan Przemysław
(1)
Jakóbczak Bartłomiej
(1)
Januszewski Mirosław
(1)
Jarosz Hubert
(1)
Jaśkowski Artur
(1)
Jażdżewski Jacek
(1)
Jończyk Wincenty
(1)
Kabasznikov V.P
(1)
Kaliszuk Andrzej
(1)
Kapica Paweł
(1)
Karolczyk Mariusz
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Klupś Krzysztof
(1)
Kolasiński Przemysław
(1)
Kosiela Piotr
(1)
Kosiorek Mirosław
(1)
Kostrzewa Piotr
(1)
Kowalczyk Irena
(1)
Kołecki Piotr
(1)
Krawczyński Grzegorz
(1)
Krupa Rafał
(1)
Kubica Przemysław
(1)
Kudrjaszov A.N
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kulicki Paweł
(1)
Lizak Marek
(1)
Majda Michał
(1)
Makutynowicz Wojciech
(1)
Malinowski Grzegorz
(1)
Michalak Mariusz
(1)
Ostrowski Jerzy
(1)
Piasecki Sylwester
(1)
Pyrchla Grzegorz
(1)
Ratajczak Dariusz
(1)
Rochala Paweł
(1)
Romanowska Henryka
(1)
Rudnicki Dawid
(1)
Sawicki Tomasz (pożarnictwo)
(1)
Siebert Przemysław
(1)
Stobierski Wojciech
(1)
Stolc Piotr
(1)
Stępień Maciej
(1)
Szczegielniak Piotr
(1)
Szendera Kazimierz
(1)
Szymański Marek
(1)
Szymczyk Dominik
(1)
Telega Leszek
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Wrzesiński Bartosz
(1)
Wysmułek Adam
(1)
Wąsik Konrad
(1)
Łącki Krzysztof
(1)
Łącki Krzysztof. dr inż
(1)
Śledź Dorian
(1)
Żal Michał
(1)
Żalikowski Andrzej
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(6)
2010 - 2019
(46)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(3)
1980 - 1989
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
2021-
(1)
Kraj wydania
Polska
(70)
Język
polski
(70)
Odbiorca
Biegli sądowi
(2)
Strażacy
(1)
Temat
Ekspertyza pożarowo-techniczna
(70)
Ochrona przeciwpożarowa
(21)
Bezpieczeństwo pożarowe
(12)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(11)
Budownictwo użyteczności publicznej
(10)
Dochodzenie popożarowe
(10)
Przyczyny pożaru
(8)
Prawo karne
(5)
Żłobki i przedszkola
(5)
Budownictwo mieszkaniowe
(4)
Budynki wysokie
(4)
Obiekty zabytkowe
(4)
analiza bezpieczeństwa
(4)
orzecznictwo pożarnicze
(4)
przepisy techniczno-budowlane
(4)
szpitale
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(3)
Kryminalistyka
(3)
biurowce
(3)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(3)
hotele
(3)
przepisy
(3)
statystyka pożarnicza
(3)
Administracja samorządowa
(2)
Analiza zagrożeń
(2)
Badania pożarnicze
(2)
Biegli sądowi
(2)
Budownictwo
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Pożar Centralnego Domu Dziecka (1975)
(2)
Pożarnictwo
(2)
Pożary
(2)
Szkoły (budynki)
(2)
Wady urządzeń
(2)
rzeczoznawca pożarowy
(2)
Akademik (budynek)
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Domy pomocy społecznej
(1)
Ewakuacja
(1)
Ewakuacja ludności
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Klasyfikacja pożarowa
(1)
Metodologia
(1)
Metody badawcze
(1)
Obiekty sakralne
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Postępowanie cywilne
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Pożary - zapobieganie
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Samochody gaśnicze
(1)
System ochrony przeciwpożarowej
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Warunki techniczne
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zaopatrzenie w wodę
(1)
dokumentacja
(1)
dzieci
(1)
instytuty naukowe
(1)
kontrola
(1)
obiekty opieki zdrowotnej
(1)
ośrodki szkoleniowe
(1)
parametry pożarowe
(1)
rozprzestrzenianie się pożaru
(1)
samochody specjalne
(1)
straty popożarowe
(1)
warunki
(1)
zakłady opieki zdrowotnej
(1)
Ćwiczenia pożarnicze
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Województwo warmińsko-mazurskie
(2)
Białoruś
(1)
Lublin (woj. lubelskie)
(1)
Rosja
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo dolnośląskie
(1)
Województwo lubelskie
(1)
Wrocław (woj. dolnośląskie)
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(51)
Opracowanie
(2)
Ekspertyza
(1)
Wzory dokumentów
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(9)
Architektura i budownictwo
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Inżynieria i technika
(1)
70 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Modeli i programmnyje sredstva dlja probedenija pożarno-techniczeskich ekspertiz / P.S. Grinczuk, A.N. Kudrjaszov, A.M. Anisjaev, V.P. Kabasznikov // W: Czrezvyczajnye situacii predupreżdenie i likvidacija : sbornik tezusov boklabov : IV mieżdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konferencii / red. E.R. Bariev. - Mińsk : Ministerstvo po czrezvyczajnym situacijam Respubliki Belarus, 2007. - s.49-53 .
Tł.tyt.; Modele i środki programowe do prowadzenia ekspertyz pożarowo-technicznych
Zastosowane modele i srodki programowe do prowadzenia ekspertyz pożarowo-technicznych na Białorusi.
Książka
W koszyku
Bibliografia przy rozdziałach.
Pożar w ujęciu pojęciowym // Przegląd literaturowych definicji pożaru // Przegląd leksykograficznych definicji pożaru // Pojęcie pożaru stosowane przez jednostki ochrony przeciwpożarowej // Pojęcie pożaru w rozumieniu kodeksu karnego // Inne, prawne definicje pożaru // Spis literatury // Przestępstwo pożaru // Sprowadzenie pożaru // Przykład – pożar w mieszkaniu // Sprowadzenie niebezpieczeństwa pożaru // Przykład – pożar w mieszkaniu // Spis literatury // Systematyka przyczyn pożarów // Klasyfikacje przyczyn powstania pożarów // Państwowa Straż Pożarna // Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” // Organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości // Inne podmioty // Spis literatury // Przyczyny powstania pożarów // Zjawiska fizyczne w instalacjach i urządzeniach elektrycznych // Instalacje i urządzenia elektryczne // Zagrożenie pożarowe wybranych instalacji i urządzeń elektrycznych // Przykład – pożar od grzałki nurkowej // Zjawiska występujące w urządzeniach mechanicznych // Iskry mechaniczne // Przykład – pożar od iskier mechanicznych // Tarcie elementów maszyn // Przykład – pożar w wyniku tarcia // Zjawiska występujące w nieelektrycznych instalacjach i urządzeniach ogrzewczych // Piece, trzony kuchenne i piecyki żelazne // Przykład – pożar od drzwiczek paleniska pieca // Kominki // Przykład – pożar od kanałów systemu DGP // Przewody kominowe // Przykład – pożar od komina // Sieć i urządzenia gazowe //Przykład – wybuch butli z gazem płynnym // Żarzące i palące się ciała // Prace spawalnicze // Przykład – wybuch i pożar podczas spawania // Niedopałki papierosów // Przykład – wybuch i pożar od niedopałka papierosa // Iskry różnego pochodzenia // Przykład – pożar od iskier z komina // Wyładowania atmosferyczne // Przykład – wybuch i pożar od uderzenia pioruna // Elektryczność statyczna // Przykład – pożar gazu płynnego od wyładowania elektrostatycznego // Reakcje chemiczne // Procesy technologiczne // Przykład – wybuch i pożar w procesie produkcji szarży trój etanoloaminy // Badania i eksperymenty badawcze // Przykład – pożar podczas analizy gazu LPG // Samozapalenia // Samozapalenie biologiczne // Przykład – pożar w wyniku samozapalenia siana // Samozapalenie chemiczne // Przykład – pożar w wyniku samozapalenia się natłuszczonej tkaniny //Samozapalenie fizyczne // Przykład – pożar i wybuch w wyniku samozapalenia zaoliwionego złomu // Podpalenia // Metody i motywy podpaleń // Sposoby podpaleń // Przykład –podpalenie za pomocą elektrycznego urządzenia zwłoczno – zapalającego // Wykrywanie akcelerantów pożaru // Przykład – ustalenie rodzaju akceleranta pożaru metodą chromatografii gazowej // Różne wersje przyczyny pożaru // Przykład – dwie niewykluczające się przyczyny pożaru // Spis literatury // Czynności operacyjno – rozpoznawcze // Oględziny miejsca pożaru // Prawne uwarunkowania czynności oględzin // Udział biegłego w oględzinach // Charakterystyka ogniska pożaru // Dokumentacja oględzin // Protokół oględzin // Szkic miejsca pożaru // Dokumentacja fotograficzna // Urządzenia utrwalające obraz i dźwięk // Dodatkowa dokumentacja // Ujawnianie śladów popożarowych oraz zabezpieczenie materiału do badań // Ślady na miejscu pożaru // Przyspieszacze pożaru // Instalacje i urządzenia elektryczne // Urządzenia grzejne // Urządzenia mechaniczne // Urządzenia technologiczne // Wyładowanie atmosferyczne // Samozapalanie siana // Przewody kominowe // Zabezpieczenie materiału do badań // Przyspieszacze pożaru // Urządzenia i instalacje elektryczne // Urządzenia grzejne // Urządzenia mechaniczne // Samozapalenia // Spalone dokumenty // Niekompletny materiał dowodowy // Przykład – niekompletne zabezpieczenie materiału dowodowego do badań // Zestawy do wykrywania i zabezpieczenia materiału // Spis literatury // Czynności po wszczęciu postępowania // Osobowe materiały dowodowe // Zeznania świadków // Zeznania pokrzywdzonego // Zeznania uczestników działań ratowniczych // Zeznania podejrzanego // Dokumentacja pomocnicza // Dokumentacja popożarowa // Czynności kontrolno – rozpoznawcze Państwowej Straży Pożarnej // Monitoringi wizyjne, fotografie i filmy okolicznościowe oraz wykonywane przez strażaków // Ekspertyzy w sprawach o pożary // Metodyka badań w sprawie o pożary // Wybrane metody badań // Organizacja ekspertyz // Rodzaje ekspertyz // Wybrane ekspertyzy kryminalistyczne // Ekspertyzy niekryminalistyczne // Ekspertyzy kompleksowe // Eksperyment procesowy // Przykład - ustalenie sposobu podpalenia wagonów osobowych // Dokumentacja eksperymentu // Wizja lokalna / Przykład - podpalenie budynków gospodarczych // Dokumentacja wizji lokalnej // Spis literatury.
Streszczenie: Treść książki oparto na dostępnej literaturze, przykładami z życia oraz wieloletnim doświadczeniu autora przy ustalaniu przyczyn pożarów i współpracy z organami ścigania. Praca skierowana jest przede wszystkim do biegłych i kandydatów na biegłych sądowych z dziedziny pożarnictwa (ochrony przeciwpożarowej), funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej a także innych osób zajmujących się problematyką ustalania przyczyn pożarów. Może być też przydatna osobom prowadzącym szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-22327 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22325/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Oględziny miejsca pożaru / Tomasz Sawicki // W Akcji. - 2015/2 s.59-64.
Przedstawia zagadnienia związane z oględzinami miejsca pożaru, które stanowią podstawowe źródło informacji niezbędnych do przeprowadzenia dochodzenia popożarowego. Omawia podstawowe cele oględzin, przeprowadzane badania, kolejne podejmowane czynności oraz zakres ekspertyzy techniczno-kryminalistycznej.
Brak okładki
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ekspertyzy kryminalistyczne w sprawach o pożary / Tomasz Sawicki // Przegląd Pożarniczy. - 2013/5 s. 28-31.
Omawia rodzaje ekspertyz kryminalistycznych w sprawach o pożary, metody i rodzaje badań wykorzystywanych w ekspertyzach oraz przykłady zastosowania modeli matematyczno-komputerowe do badania przyczyn pożaru.
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-192/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16461/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16362/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omawia prowadzenie oględzin miejsca pożaru, stanowiące podstawowe źródło informacji o miejscu i przyczynie powstania pożaru - zasady prowadzenia oględzin, udział biegłego, wymaganą dokumentację.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-8296/CD [magazyn], PD-8296 [magazyn] (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Criminal law and engineering and technical expertise subdepartment / Julia N. Belshina // W: Collection of lectures of Saint-Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia / ed. Vladimir S. Artamonov. - Saint-Petersburg : Saint-Petersburg University of State Fire Service of Emercom of Russia, 2012. - s.22-28 .
Tł .tyt.: Instytut prawa karnego oraz ekspertyzy inżynieryjnej i technicznej
Sygn.: P-1710/1 Czyt.
Przedstawiono zadania instytutu EMERCOM-u: Prawo Karne oraz Ekspertyza Inżynieryjna i Techniczna.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-10688/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16351/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-12025/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16408/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16363/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16371/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Rękopis
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16347/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-3244 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej