Source
Katalog zbiorów
(12)
Form of Work
Książki
(6)
Publikacje fachowe
(4)
Artykuły
(2)
Publikacje naukowe
(2)
Rozdział
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(3)
Author
Dietrich Marek
(1)
Jaremczuk Edward Janusz
(1)
Kaleta Włodzimierz
(1)
Kolesnikova Lina
(1)
Kownacki Tomasz
(1)
Marek Helena
(1)
Mickiewicz Piotr
(1)
Pogoda Marian
(1)
Studzińska Marta
(1)
Węgrzyn Jan
(1)
Zaffar Ehsan
(1)
Zduniak Andrzej
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(10)
United Kingdom
(1)
United States
(1)
Language
Polish
(10)
English
(2)
Subject
Emigracja
(12)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(3)
Przestępczość
(3)
Straż graniczna
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Współpraca międzynarodowa
(3)
Migracja
(2)
Socjologia
(2)
Uchodźcy
(2)
Zagrożenia cywilizacyjne
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo kulturowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(1)
Ekonomia
(1)
Energetyka
(1)
Handel ludźmi
(1)
Klimat
(1)
Kształcenie
(1)
NATO
(1)
Narkotyki
(1)
Obrona cywilna
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Szkolnictwo
(1)
Terroryzm
(1)
Zagrożenia radiologiczne
(1)
edukacja
(1)
polityka
(1)
prawo humanitarne
(1)
religie
(1)
wydarzenia społeczne
(1)
zagrożenia powodziowe
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
12 results Filter
No cover
Book
In basket
Form of Work
Grupa tematyczna: Inne
Streszczenie: Przedstawiono problemy zagrożenia związane z emigracją poruszane w referatach seminarium.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1212/1 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Who shoulders the migrants, and who the refugees? / Lina Kolesnikova //W: Crisis Response Journal. - 2023/1 vol. 18 strony 70-73.
Sygnatura: CZ-144
Tłumaczenie tytułu: Kto bierze na ramiona migrantów, a kto uchodźców?
Streszczenie: Autor przygląda się kryzysowi uchodźczemu w Europie oraz temu, jak państwa Schengen zmagają się z napływem uchodźców.
No cover
Book
In basket
Realizacja zadań przez Nadbużański Oddział Straży Granicznej ukierunkowanych na przeciwdziałanie nielegalnej migracji / płk SG mgr inż. Marian Pogoda // W: Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym : materiały z konferencji, Zamość, 25 czerwca 2010 r. : praca zbiorowa / opracowanie i redakcja Marek Gąska ; Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego z siedzibą w Zamościu. Zamość : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna im. Jana Zamoyskiego, 2011. strony 224-241.
Sygnatura: B-455/Czyt.
Streszczenie: Polska stanowi dla nielegalnych migrantów kraj tranzytowy na trasie ich podróży do państw członków UE lepiej rozwiniętych gospodarczo i posiadających znaczne diaspory migracyjne. (…) Priorytetem SG, jako formacji graniczno-imigracyjnej, jest zapewnienie skutecznej ochrony odcinków granicy państwowej RP stanowiących granicę zewnętrzną UE oraz Strefy Schengen przed nielegalną migracją. Realizacja tego zadania obejmuje szerokie spektrum działania począwszy od kontroli granicznej, ochrony „granicy zielonej”, poprzez działanie wewnątrz kraju ukierunkowane na: kontrolę legalności pobytu, kontrolę legalności zatrudnienia, przeciwdziałanie i zwalczanie nielegalnej migracji oraz przestępczości transgranicznej.
No cover
Article
In basket
Ochrona czasowa w prawie polskim i dyrektywach Unii Europejskiej / Jan Węgrzyn // W: Współpraca przygraniczna na wypadek zagrożeń środkami chemicznymi, biologicznymi lub radiologicznymi: materiały z polsko-słowackich warsztatów i ćwiczeń "POPRAD 2003" / red. Roman Jastrzębski, Andrzej Michalski. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2004. - s. 57-59.
Sygnatura: B-135
No cover
Article
In basket
Dobra kontrola na granicach / Włodzimierz Kaleta // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015/10 s.18-22.
Omawia zagadnienia przyjmowania w Polsce uchodźców, kontroli podczas przekraczania granicy, procedury uzyskania statusu uchodźcy, postępowania z cudzoziemcami przebywającymi nielegalnie na terenie RP.
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo europejskie - wymiar śródziemnomorski: źródła, istota zjawiska i formy przeciwdziałania nielegalnej imigracji w basenie Morza Śródziemnego / Piotr Mickiewicz // W: Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego - 2006 / rada redakcyjna Edward Czapiewski [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006. - s. 37-51.
Sygnatura: IBC-443/Czyt.
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Publikacja stanowi podsumowanie dwunastoletniej działalności Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji w okresie sprawowania funkcji dyrektora przez Marka Dietricha, który był jednocześnie założycielem Instytutu oraz jest autorem omawianej pozycji. Instytut prowadzi studia nad społecznym zrozumieniem problemów współczesnej cywilizacji, prognozuje wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszly kształt społeczeństwa, a w szczególności społeczności akademickiej, podejmuje działania zmierzające do uniwersalizacji świadomości społecznej, działa na rzecz rozwoju i integracji środowiska akademickiego. Struktura tematyczna niniejszego opracowania pusza następujące zagadnienia: edukacja, bezpieczeństwo człowieka we współczesnym świecie, wybrane zagadnienia etyki, społeczeństwo informacyjne i inne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-372 (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Opracowanie wnosi wiele nowych i ważnych elementów - zarówno w wymiarze metodologicznym, poznawczym, jak i utylitarnym - w obszarze nauki o polityce, internacjologii oraz sekuritologii. Podkreślić należy dobrze przemyślaną i w efekcie spójną konstrukcję pracy, a także dbałość wszystkich autorów o wnikliwą analizę podejmowanych problemów: od repatriacji, przez zderzenie demograficzne , bezpieczeństwo demograficzne, bezpieczeństwo migracyjne, procesy dechrystianizacji i islamizacji, tzw. "prawdę historyczną" , kulturę pokoju, aż po kwestie odnoszące się do ludobójstwa. (...) Szczególnie pozytywnie należy ocenić odważne (czytaj: wolne od ograniczeń political correctness), poparte rzetelną argumentacją prognozy - obecne w niemal wszystkich artykułach. (...) W książce nie brakuje kontrowersyjnych tez i opinii (wydaje się, że świadomie na pograniczu języka nauki i wyrazistej publicystyki), a to zwiastuje interesującą dyskusją nad jej zawartością. [dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2546 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2545 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: Wydarzenia , z jakimi mamy do czynienia w życiu codziennym, niejednokrotnie urastające do rangi zagrożeń, a nawet kryzysów dla określonych środowisk społecznych naszego kraju, z którymi muszą zmierzyć się organy administracji rządowej oraz terytorialnej , są żywą inspiracją do naukowych rozważań, badań, dyskusji i refleksji na temat wielorakich perspektyw bezpieczeństwa, co zaowocowało powstaniem niniejszej monografii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1983, IBC-1971, IBC-1862 (3 egz.)
Book
In basket
Understanding Homeland Security : foundations of Security Policy / Ehsan Zaffar. - First published 2020 - New York ; London ; Milton Park, Abingdon, Oxon [Oxfordshire] : Routledge Taylor &Francis Group, 2020. - XXIV, 568 stron : fotografie, ilustracje, mapy, wykresy, 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Na stronie tytułowej jako miejsce wydania jest podany Nowy Jork i Londyn, ale na stonie redakcyjnej zamiast Londynu jest podane miejsce wydania: Milton Park, Abingdon, Oxfordshire. Library of Congress podaje Abingdon, Oxon i Nowy Jork.
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych przy rozdziałach. Indeks.
Homeland Security before // The formation of the Homeland Security enterprise after 9/11 // Immigration // Border Thrats, Border Security, and Risk Assesment // Intelligence // Transportation // Emergency Management Hazards // Cybersecurity // Infrastructure Protection and Technology // Civil rights, Civil Liberties and Privacy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3370/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Nielegalna imigracja - nowe wyzwanie dla bezpieczeństwa europejskiego / Marta Studzińska // W: Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego - 2006 / rada redakcyjna Edward Czapiewski [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006. - s. 199-210.
Sygnatura: IBC-443/Czyt.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: System współpracy międzynarodowej w zwalczaniu terroryzmu // System współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępstw celnych // System współpracy międzynarodowej w zwalczaniu nielegalnej imigracji // System współpracy międzynarodowej w zwalczaniu handlu narkotykami // System współpracy międzynarodowej w zwalczaniu handlu ludźmi // System współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępstw finansowych.
Streszczenie: Monografia pod redakcją naukową Tomasza Kownackiego została poświęcona ważnemu problemowi poznawczemu w postaci systemów współpracy międzynarodowej w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Stanowi ona uzupełnienie istniejącej w tym przedmiocie wiedzy ukazując ją z całkiem nowej perspektywy poznawczej. Swoimi treściami wypełnia dotychczas słabo ukazany w literaturze przedmiotu obszar wiedzy w zakresie związków między wieloma organizacjami, instytucjami a bezpieczeństwem wewnętrznym państwa w ujęciu systemowym. Interesującym zabiegiem poznawczym było przy tym ukazanie ich wybranych form, sposobów funkcjonowania w dowiązaniu do przedmiotowych zagadnień determinujących postać współpracy międzynarodowej, jej wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2817, IBC-2816 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2815/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again