Form of Work
Książki
(5)
Artykuły
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Czajkowska-Matosiuk Katarzyna
(1)
Czauderna Iwona
(1)
Dąbrowski Przemysław
(1)
Gaj Kazimierz
(1)
Gaze Błażej
(1)
Hill Alice C
(1)
Hrywna Dorota
(1)
Janiszewski Piotr
(1)
Kakenmaster William
(1)
Karczewska Marta
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kotowska Izabela
(1)
Kukfisz Bożena
(1)
Kuropka Józef
(1)
Kułazyński Marek
(1)
Lasocki Jakub
(1)
Matuszewska Anna
(1)
Ościłowska Barbara
(1)
Prosowicz Piotr
(1)
Prusinowska Adrianna Małgorzata
(1)
Rachwał Marzena
(1)
Rogulska Magdalena
(1)
Romański Leszek
(1)
Samson-Bręk Izabela
(1)
Sówka Izabela
(1)
Wielgosiński Grzegorz
(1)
Zarzycki Roman (1940- )
(1)
Ślęzak Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(6)
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(10)
United Kingdom
(1)
Language
Polish
(10)
English
(1)
Audience Group
Analitycy ochrony środowiska
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Emisja gazów i pyłów
(11)
Ochrona atmosfery
(2)
Zanieczyszczenie powietrza
(2)
efekt cieplarniany
(2)
Absorpcja
(1)
Adsorpcja
(1)
Ciecze palne
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Dymotwórczość
(1)
Energetyka
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Jakość powietrza
(1)
Koronawirusy
(1)
Metody badawcze
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Spaliny
(1)
Zapłon
(1)
pojazdy silnikowe
(1)
Subject: place
Kalisz (woj. wielkopolskie)
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Ochrona środowiska
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Chemia
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
11 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Wykonano badania dotyczące sposobu ograniczenia emisji szkodliwych substancji powstających podczas użytkowania pojazdów silnikowych starszej generacji. Pierwszy z nich polegał na zmianie paliwa zasilającego z benzyny Pb95 na LPG (liquefied petroleum gas). Drugim było zastosowanie do benzyny Pb95 dodatków różniących się substancjami aktywnymi. Parametrami określającymi wpływ tych dodatków była wielkość emisji szkodliwych substancji, we wszystkich cyklach pomiarowych. Monitorowano zmianę stężeń NOx, CO, PM i WWA. Najkorzystniejszy efekt środowiskowy (zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń) zaobserwowano w rozwiązaniu pierwszym (zmniejszenie emisji NO o 64%). Drugim w kolejności było rozwiązanie polegające na zastosowaniu dodatku do benzyny Pb95 spreparowanego z nanocząstek tytanu i platyny (zmniejszenie emisji NO o 46%).
No cover
Article
In basket
Climate change in the time of coronavirus / Alice C. Hill, William Kakenmaster // W: Crisis Response Journal. - 2020/2 vol. 15 strony 16-18.
Sygnatura: CZ-144
Tłumaczenie tytułu: Zmiany klimatu w czasach koronawirusa.
Streszczenie: Autorzy ostrzegają, że chociaż obecna pandemia przyniosła największy roczny spadek emisji dwutlenku węgla w zarejestrowanej historii, nie można odwrócić uwagi od kluczowych wysiłków potrzebnych do trwałej redukcji emisji. Musimy przygotować się i dostosować się do skutków zmiany klimatu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Omówiono przedsięwzięcia energooszczędne wpływające na zmniejszenie emisji CO2 oraz wskazano metodologię obliczeń emisji CO2. Omówiono również system wsparcia finansowego przedsięwzięć energooszczędnych na terenie Polski.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Dokonano analizy cyklu WtW paliw metanowych. Taka analiza pozwala na ocenę wpływu paliwa na środowisko w całym cyklu jego życia, począwszy od pozyskania surowców, poprzez wytwarzanie, magazynowanie, transport i dystrybucję, aż do zużycia w silniku pojazdu. Daje to rzetelną podstawę do porównania paliw metanowych z paliwami konwencjonalnymi. Przedstawiono i porównano podstawowe aspekty metodyki WtW i LCA. Wykazano, że w przypadku oceny wpływu na środowisko paliw silnikowych korzystniejsze jest zastosowanie podejścia WtW, które z zasady odnosi się do nośników energii w transporcie, w odróżnieniu od analizy LCA mającej charakter uniwersalny. Dokonano też przeglądu dotychczasowych publikacji traktujących o analizie WtW paliw metanowych i przedstawiono wybrane wyniki badań. Na tej podstawie jednoznacznie stwierdzono, że w porównaniu z benzyną i olejem napędowym zastosowanie paliw metanowych w pojazdach umożliwia ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) w perspektywie całego cyklu życia paliwa. Jest to wyraźnie widoczne zwłaszcza w przypadku biogazu wytwarzanego z surowców odpadowych pochodzenia organicznego. Jednocześnie można zaobserwować pewne różnice, niekiedy znaczne, w wartościach emisji GHG wyznaczonej dla tych samych paliw przez różnych autorów. Z jednej strony nie ma to wpływu na pozytywną ocenę skutków zastosowania paliw metanowych w pojazdach, jednak z drugiej strony wskazuje na silną wrażliwość wyników badań prowadzonych metodą WtW na przyjęte założenia.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 56-64.
Streszczenie: Celem pracy było wykonanie analizy porównawczej badania dymotwórczości czterech różnych laminatów poliestrowo-szklanych. Badania przeprowadzono zgodnie z PN - EN ISO 5659-2:2017-08 Tworzywa sztuczne - Wytwarzanie dymu - Część 2: Oznaczanie gęstości optycznej dymu metodą testu jednokomorowego. Pomiarów dokonano uwzględniając oddziaływanie strumienia promieniowania cieplnego o wartościach 25 kW/m2 lub 50 kW/m2 oraz obecność lub brak płomienia palnika pilotowego. Przeprowadzone badania dymotwórczości pozwoliły na uzyskanie charakterystyk zmian właściwej gęstości optycznej dymu w funkcji czasu oraz wyznaczenie takich parametrów jak czas palenia, maksymalna właściwa gęstość optyczna dymu Ds max, czas do osiągnięcia Ds max, właściwa gęstość optyczna dymu po 4 minutach Ds(4) oraz wskaźnik VOF(4) dla wszystkich badanych próbek. Na podstawie uzyskanych wyników badań dokonano analizy porównawczej wszystkich badanych próbek i wytypowano laminaty o najkorzystniejszych oraz najmniej odpowiednich właściwościach dymotwórczych. Wykazano silny wpływ warunków przeprowadzenia pomiarów na uzyskiwane wyniki badań. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17149/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16342/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografia, netografia przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach.
Streszczenie: Niniejsza książka zawiera artykuły prezentujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z inżynierią i ochroną atmosfery oraz techniką pomiarową parametrów opisujących właściwości powietrza, które nawiązują do badań i wdrożeń aktualnie prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych naszego kraju. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób, które opisane w niej działania prowadzą na co dzień oraz do studentów, przyswajających wiedzę na temat zagadnień inżynierii i ochrony atmosfery. [ze wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21498 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21497/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Wykaz aktów prawnych i norm na stronach 90-92.
Zawiera: Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza // Zgłoszenie instalacji // Zapobieganie emisji lotnych związków organicznych // Emisja substancji zapachowych // Montaż króćców pomiarowych // Podstawa prawna.
Streszczenie: "Emisja do powietrza – procedury, wskazówki, zapobieganie" to publikacja, dzięki której przedsiębiorca nauczy się przygotowywać wniosek o wydanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów oraz zgłoszenie instalacji. W publikacji podpowiadamy, jak prawidłowo zamontować króćce pomiarowe. Czytelnik znajdzie również informacje, jak zapobiegać i ograniczać emisję gazów i pyłów do powietrza. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21729 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21728/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 61-64.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest ocena trendów stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 i dwutlenku siarki SO2 na jednej ze stacji monitoringowych w Kaliszu w latach 2017-2020 i zweryfikowanie czynników występowania anomalii w tych trendach, w tym możliwego wpływu emisji komunalnej. Pył zawieszony to mieszanina cząstek stałych i kropelek cieczy zawieszonych w powietrzu, natomiast dwutlenek siarki to bezbarwny i toksyczny gaz o charakterystycznym zapachu. Jednym z głównych sektorów wpływającym negatywnie na stan jakości powietrza atmosferycznego w Polsce jest sektor komunalno-bytowy. Praca w swoim zakresie obejmuje analizy statystyczne i trendów oparte o średnioroczne i średniomiesięczne stężenia PM2,5 i SO2 oraz o wybrane parametry jakości powietrza. W części teoretycznej znajduje się m.in. kwerenda literatury dotycząca PM2,5 i SO2, ich źródeł, stężeń w powietrzu, norm jakim podlegają ich stężenia, oddziaływanie ich na środowisko, a także wpływ emisji komunalnej na stan jakości powietrza w miastach. Obiektami badań są stacja tła miejskiego Kalisz-Wyszyńskiego, na której wykonywane są pomiary stężeń PM2,5 i SO2 oraz stacja hydrologiczno-meteorologiczna Kalisz, na której mierzone są następujące parametry: temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza, prędkość wiatru oraz suma opadu atmosferycznego. Średnioroczne stężenia pyłu i dwutlenku siarki w badanych latach miały trend spadkowy. Wyniki średniomiesięcznych stężeń pyłu i dwutlenku siarki wykazywały istotny trend szczególnie w zależności od dwóch parametrów jakości powietrza – wraz ze wzrostem temperatury powietrza oraz sumy opadów atmosferycznych stężenia PM2,5 i SO2 miały trend spadkowy. Poziomy pułapu stężenia ekspozycji oraz krajowego celu redukcji narażenia PM2,5 dla roku 2019 i 2020 zostały przekroczone na stacji przy ul. Wyszyńskiego oraz rekomendowana przez WHO wartość progowa 10 µg/m3 została przekroczona około dwukrotnie w latach 2017-2020. Wyniki pomiarów SO2 wykazały brak przekroczenia poziomów dopuszczalnych ze względu na ochronę roślin w latach 2017-2020 oraz w okresie od 1 października do 31 marca w tych latach. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18093/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Technologie i procesy ochrony powietrza / Grzegorz Wielgosiński, Roman Zarzycki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. - 498 stron : ilustracje, mapy, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Ochrona środowiska, ekologia, biologia
Bibliografia na stronach 465-468. Indeks.
Zawiera: Atmosfera ziemska // Podstawowe pojęcia i definicje // Źródła zanieczyszczenia powietrza // Skutki zanieczyszczenia powietrza // Regulacje prawne // Powstawanie zanieczyszczeń w procesie spalania // Procesy ograniczania emisji pyłów // Absorpcja i absorbery // Adsorpcja i adsorbery // Procesy membranowe // Wykraplanie (wymrażanie) par // Procesy z reakcją chemiczną // Technologie ograniczania emisji ditlenku siarki oraz innych gazów kwaśnych // Technologie ograniczania emisji tlenków azotu // Technologie ograniczania emisji lotnych związków organicznych // Technologie ograniczania trwałych związków organicznych // Ograniczanie emisji rtęci // Wychwytywanie ditlenku węgla // Ogólne zasady wyboru technologii // Rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze // Monitoring i zarządzanie jakością powietrza.
Streszczenie: Niniejsza książka składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza stanowiąca wprowadzenie do omawianych zagadnień krótko charakteryzuje atmosferę ziemską, podaje źródła i skutki zanieczyszczenia powietrza ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień powstawania zanieczyszczeń w procesach spalania. W drugiej części omawiane są procesy ograniczania emisji zanieczyszczeń takie jak: procesy absorpcji, adsorpcji, wykraplania par, procesy membranowe a także procesy ograniczania emisji pyłów oraz procesy. w których dla ograniczania emisji wykorzystywane są reakcje chemiczne. Trzecia część to omówienie technologii ograniczania emisji ditlenku siarki, tlenków azotu, lotnych związków organicznych, trwałych związków organicznych, rtęci oraz ditlenku węgla oraz wskazane są ogólne zasady projektowania tych technologii. Na koniec przedstawiono materiał omawiający zagadnienia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym oraz zagadnienia monitoringu i zarządzania jakością powietrza. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-21489 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21488/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again