Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(3)
Artykuły
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(9)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(9)
Author
Prędecka Anna
(2)
Baris Dalsu
(1)
Chomiczewski Krzysztof
(1)
Gall Wiesław
(1)
Garrity Thomas J
(1)
Grzybowski Jacek
(1)
Górny Rafał L
(1)
Heineman Ellen F
(1)
Konieczny Jerzy (politolog)
(1)
Litowczenko Anna
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Moczulski Witold
(1)
Mytkowska Magdalena
(1)
Nowakowski Roman
(1)
Paradowska-Stankiewicz Iwona
(1)
Prokopowicz Danuta
(1)
Rosińska Magdalena (nauki medyczne)
(1)
Schroeder Maciej (1949- )
(1)
Telles Joel Leon
(1)
Tracz Marianna
(1)
Wijas Anna
(1)
Wojtyniak Bogdan
(1)
Zahm Sheila Hoar
(1)
Zdrojewski Artur
(1)
Zieliński Andrzej (epidemiolog)
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(1)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Epidemiolodzy
(1)
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Epidemiologia
(11)
Zagrożenia biologiczne
(3)
Bioterroryzm
(2)
Choroby zakaźne
(2)
Pierwsza pomoc
(2)
Segregacja medyczna
(2)
Terroryzm
(2)
Analiza ryzyka
(1)
BHP
(1)
Biodegradacja
(1)
Broń chemiczna
(1)
Budownictwo
(1)
Choroby
(1)
Geoinformacja
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Konflikty zbrojne
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kształcenie
(1)
Medycyna
(1)
Medycyna ratunkowa
(1)
Ochrona ludności
(1)
Organizacja
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ratownictwo wojskowe
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Szczepienia ochronne
(1)
Szkolnictwo
(1)
Toksykologia
(1)
Wodociąg
(1)
Zagrożenia
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia toksyczne
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zatrucia
(1)
botanika
(1)
choroby popromienne
(1)
infrastruktura komunalna
(1)
korozja
(1)
medycyna katastrof
(1)
ochrona zdrowia
(1)
skażenie środowiska
(1)
szpitale
(1)
turystyka
(1)
wilgotność
(1)
zdarzenia
(1)
zdarzenia masowe
(1)
zwierzęta
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Materiały konferencyjne
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
11 results Filter
No cover
Article
In basket
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11533/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Medycyna
Bibliografia, netografia przy rozdziałach. Indeks.
Wprowadzenie do epidemiologii // Podstawowe metody epidemiologii // Badania epidemiologiczne // Epidemiologia w praktyce.
Streszczenie: Publikacja Epidemiologia. Od teorii do praktyki jest pierwszym tak obszernym opracowaniem epidemiologii, którą ukazano nie tylko pod kątem teoretycznym, ale także praktycznym. Aby ułatwić zapoznanie Czytelnika z tytułową dziedziną, monografię podzielono na cztery główne części: wprowadzenie, podstawowe metody epidemiologii, badania epidemiologiczne oraz epidemiologię w praktyce. W podręczniku szczegółowo opisano sposoby zbierania materiału do badań epidemiologicznych, reguły, jakimi należy się kierować przy opisie epidemiologicznym, a także sposoby prowadzenia analiz, które pozwalają badać czynniki ryzyka chorób, ich przyczyny oraz skuteczność procedur leczniczych. Publikacja jest kierowana do studentów uczelni medycznych oraz do osób wykorzystujących przedstawione metody badawcze na wczesnym etapie ich kariery, które chciałyby zgłębić wiedzę pozyskaną na studiach. [opis za wydawcą].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22422 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22421/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 11 poz., tab.
Tł. tyt.: Grupa epidemiologów bada strażaków z Filadelfii.
Strażacy są bardzo często narażeni na szkodliwe czynniki środowiskowe (benzyna, szkodliwe gazy, wdychanie spalin, CO2, CO, toksyn, azbestu itd.) Na przykładzie strażaków z Filadelfii przeprowadzono badania dotyczące zdrowia i dyskomfortu psychicznego strażaków w okresie 1 stycznia 1925 - 31 grudnia 1986 r. Analizę przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego EPICURE. Przedstawiono wyniki badań oraz wpływ szkodliwych czynników na zdrowie strażaków.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11116/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-107, IBC-106 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-105/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: W publikacji scharakteryzowano główne czynniki mikrobiologiczne odpowiedzialne za korozję biologiczną budynków, struktury i substancje od nich pochodzące odpowiedzialne za niekorzystne skutki zdrowotne u osób eksponowanych na nie w tak zanieczyszczonym środowisku. Opisano objawy biokorozji pleśniowej, sposoby identyfikacji i oceny zagrożeń mikrobiologicznych w pomieszczeniach, a także naturalne, bezinwazyjne sposoby osuszania budynków, które uległy masywnym zniszczeniom wodnym.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-19551 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19550/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Medycyna podróży / Danuta Prokopowicz. - Białystok : Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, 2010. - 264 s. : il. kolor. ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Medycyna
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja stanowi poradnik z zakresu pomocy medycznej, jakiej może potrzebować turysta podczas podróży. Scharakteryzowano wybrane choroby, na które jest zazwyczaj narażona osoba podróżująca. Opisano również zatrucia roślinami i zanieczyszczonymi produktami roślinnymi, zatrucia grzybami, jadami, truciznami zwierzęcymi oraz inne szkody.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19583/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-41.
Streszczenie: Praca przedstawia epidemiologię chorób zakaźnych. Celem było zbadanie występowania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w Polsce, w celu opracować koncepcję zapobiegania dezinformacji na tle szczepień aby zminimalizować zagrożenie epidemiologiczne. Na podstawie podstawie klasyfikacji chorób zakaźnych w ICD-10 wybrano czynniki zakaźne do przeprowadzenia badań. Następnie na podstawie literatury zbadano rozwój sytuacji epidemiologicznej w XX i XXI wieku. Przedstawiono choroby zakaźne, które historycznie stanowiły zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi na skalę kraju oraz podejmowane działania profilaktyczne. Opisano funkcjonowanie nadzór epidemiologicznego. Spośród chorób zakaźnych przebadano rozwój sytuacji epidemiologicznej na przestrzeni lat 2017-2019 i na drodze eliminacji wybrano Odrę jako chorobę zakaźną obecnie stanowiącą w Polsce największe zagrożenie epidemiologiczne. Podstawowymi metodami pomiaru epidemicznego zbadano dynamikę rozprzestrzeniania się Odry. W celu wnioskowania przyczyn z przedstawionych metod badań epidemiologicznych wybrano do tego badanie korelacji. Zmienną zależną Y została wybrana liczba odmów szczepień obowiązkowych w danym roku, a liczba zachorowań na Odrę została podana jako jedna ze zmiennych niezależnych X. postanowiono polegać na danych z 2018 roku i z 2017. Wyznaczono 16 zmiennych X dla zmiennej Y odmów szczepień względem województw, ostatecznie przebadano 11 zmiennych dla zmiennej Y. Zrobiono analiza korelacji liniowej Pearsona oraz przedstawiono główny model regresji liniowej. Zanalizowano model, który przedstawił, że na odmowy szczepień wpływ ma liczba zachorowań na odrę w 2017 roku, a także prowadzone poza kalendarzem szczepień ochronnych szczepienia MMR na odrę, świnkę i różyczkę, patologie i wydatki budżetów województw na ochronę zdrowia. Na tej podstawie opracowano koncepcję zapobiegania dezinformacji na tle szczepień. Nakierowanie kampani zwalczających dezinformację społeczeństwa i programu edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17047/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Streszczenie: W publikacji poruszono następujące tematy: Zagrożenie bioterroryzmem podczas imprez masowych; Zabezpieczenia sanitarne wojsk powracających o niepomyślnej sytuacji epidemicznej; Współczesne migracje a zdarzenia masowe; Realizacja wieloaspektowych zadań transportowych w obliczu zdarzenia masowego; Pierwsza pomoc ofiarom zamachów terrorystycznych. Implementacja elementów wojskowego ratownictwa bojowego do cywilnych działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych; Epidemiologia gruźlicy spontanicznej lub wywołanej w zdarzeniach masowych; Ostra choroba popromienna - postać hematopoetyczna; Broń chemiczna - ograniczenia w produkcji, składowaniu i użyciu w świetle międynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. Przykłady naruszeń praw ochrony ludności przez zastosowanie broni chemicznej; Bioterryzm - impreza masowa - bezzałogowe statki powietrzne; Segregacja rannych w warunkach taktycznych; Ochrona pacjentów przed zakażeniem w krajowych oddziałach szpitalnych; Współczesne zagrożenie epidemiczne w zdarzeniach masowych; Geograficzne systemy informacyjne w dziedzinie epidemiologii; Legioneloza potencjalnym czynnikiem zdarzenia masowego; Polskie plany pandemiczne dotyczące grypy a masowe zachorowania wywołane w sposób naturany.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. B-432 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-431/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści także w j. angielskim.
Materiały z XX Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, 28-29 kwietnia 2015 r., Inowrocław.
Bibliografie przy referatach.
Streszczenia angielskie przy referatach. Spis treści także w j. angielskim.
Streszczenie: Dzieło podzielone jest na trzy części: ratownictwo medyczne, epidemiologia oraz medycyna sądowe. W części pierwszej poruszone są: aspekty prawne ratownictwa medycznego, ewolucja systemów zarządzania ratownictwem medycznym, wizerunek ratownika, ratownictwo medyczne w KSRG, symulacja jako forma edukacji, stres, komunikacja ratownika z poszkodowanym, historia i przekształcenie Pogotowia Ratunkowe w PSRM, wiedza licealistów nt. pierwszej pomocy, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, doskonalenie zawodowe ratowników, opieka nad pacjentem z urazem czaszkowo-mózgowym, TRIAGE. W części "epidemiologia" porusza się następujące zagadnienia: bioterroryzm, Państw. Insp. Sanitarna jako element zarządzania kryzysowego, ebola, metodyka oceny gotowości ochrony zdrowia publicznego, reagowanie na zdarzenia radiacyjne, współdziałanie służb ratowniczych z Regionalnymi Ośrodkami Toksykologicznymi. Część "medycyna sądowa" przedstawia tematy: rozwój metod identyfikacji NN ofiar śmiertelnych, studium przypadku katastrofy kolejowej pod Szczekocinami, udział Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego, postępy w identyfikacji.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-1898/4, P-1898/3, P-1898/2, P-1898/1 (4 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1974/1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again