Form of Work
Książki
(3)
Artykuły
(1)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Gromek Paweł
(1)
Kosmalski Grzegorz
(1)
Madziała Marcin
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Niemiec Rafał
(1)
Wieleba Grzegorz
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Etanol
(4)
Bezpieczeństwo transportu
(1)
Metanol
(1)
Narkotyki
(1)
Pożary
(1)
Transport drogowy
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zatrucia
(1)
Subject: place
Europa
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Transport i logistyka
(1)
4 results Filter
No cover
Article
In basket
Pić albo nie pić? Zatrucia alkocholem / Marcin Madziała // W: Strażak. - 2020/9 strony 48-49.
Temat: Zatrucia ; Etanol
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono działanie alkocholu etylowego na organizm człowieka, objawy ostrego zatrucia alkocholem oraz działania ratunkowe.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 56-57.
Streszczenie: Praca inżynierska pod tytułem „Bezpieczeństwo pożarowe domowych instalacji produkcji alkoholu etylowego” przedstawia analizę rozchodzenia się par etanolu podczas awarii przykładowej instalacji do produkcji alkoholu etylowego w pomieszczeniu zamkniętym w trzech wariantach awarii. Dokonano prezentacji ogólnych informacji na temat alkoholu etylowego, procesu fermentacji oraz zagrożeń występujących w trakcie procesu destylacji w domowych warunkach. W pracy zbadano 3 typy mogących wystąpić awarii: pęknięcia uszczelki łączącej kolumnę rektyfikacyjną ze zbiornikiem, awarię chłodnicy szczytowej oraz niekontrolowane uwolnienie etanolu na powierzchni płaskiej. Zaprezentowano oraz opisano elementy składowe stanowiska badawczego oraz metodykę badawczą. Przedstawiono wyniki wzrostu stężenia par etanolu w pomieszczeniu oraz wentylacji przy 4 różnych współczynnikach wymiany. Otrzymane wyniki stężeń par wskazują że podczas domowej destylacji istnieje ryzyko wybuchowo- pożarowe [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18475/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 55-58.
Streszczenie: Ciągły rozwój przemysłu chemicznego wpływa na zwiększenie zapotrzebowania na materiały niebezpieczne w tym alkohole, co wiąże się z potrzebą magazynowania bardzo dużych ilości tych substancji. Alkohol: metylowy i etylowy to ciecze wysoce łatwopalne. Magazynowanie dużych ilości alkoholi stwarza zagrożenie pożarowe. Konieczne jest stosowanie odpowiednich zabezpieczeń mających za zadanie nie dopuścić do powstania pożaru oraz w przypadku jego wystąpienia minimalizacje rozprzestrzenienia płomieni i jego skutków. W pracy analizowano skutki pożarów rozlewisk alkoholi w programie ALOHA. Symulowano pożary powierzchniowe metanolu i etanolu. Sprawdzano jak wpływa zmiana średnicy rozlewiska oraz zmiana warunków atmosferycznych na efekty fizyczne powstałe podczas spalania. Modelowano pożary powierzchniowe w których rozlewiska obu alkoholi miały średnice: 40 m, 70 m oraz 100 m a prędkość wiatru wynosiła: 1 m/s, 4 m/s, 10 m/s. Na podstawie wyników tych symulacji określono strefy niebezpieczne promieniowania cieplnego oraz wysokość płomienia w różnych warunkach. W wyniku przeprowadzonych doświadczeń stwierdzono, że wzrost średnicy rozlewiska znacząco wpływa na wzrost zagrożenia związanego z pożarami powierzchniowymi rozlewisk alkoholi poprzez zwiększanie stref krytycznych wartości promieniowania cieplnego. Wzrost prędkości wiatru może rozszerzyć zasięgi stref niebezpiecznych ale również obniżyć wysokość płomienia. Zauważono również, że pożar alkoholu etylowego stwarza większe zagrożenie niż pożar alkoholu metylowego. Szybkość spalania obu alkoholi rośnie wraz ze zwiększeniem średnicy pożarów powierzchniowych. Stwierdzono, że alkohol etylowy ma zdecydowanie wyższą szybkość spalania niż alkohol metylowy. Analizując wyniki stwierdzono, że należy zwrócić szczególną uwagę na sposób magazynowania oraz zabezpieczania zbiorników z alkoholami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16778/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 52-54.
Streszczenie: Poniższa praca „Wpływ uczestników ruchu drogowego będących pod wpływem środków odurzających na bezpieczeństwo osób na drogach publicznych” zajmuje się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego w ujęciu osób kierujących pod wpływem alkoholu oraz narkotyków. Celem pracy było ukazanie i przeanalizowanie statystyk dotyczących badanego tematu zarówno na polskich jak i europejskich drogach. Dokonano także przeglądu i charakterystyki wybranych substancji odurzających. Został zaproponowany szereg zmian organizacyjnych oraz prawnych. Do napisania pracy wykorzystano literaturę fachową głównie dotyczącą bezpieczeństwa, alkoholu i narkotyków a także różnego typu raporty organów mających za cel poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17085/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again