Form of Work
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(1)
E-booki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Głąbicka-Auleytner Katarzyna
(1)
Itrich-Drabarek Jolanta
(1)
Piwowarski Juliusz (1954- )
(1)
Szumer Joanna
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(3)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Politycy
(1)
Subject
Etyka zawodowa
(5)
Policja
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Biurokracja
(1)
Etyka
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Grupy poszukiwawczo-ratownicze
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Ochotnicza Straż Pożarna
(1)
Praca zawodowa
(1)
Prawo
(1)
Służba więzienna
(1)
Służby mundurowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Azja
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Domain
Filozofia i etyka
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
5 results Filter
No cover
Article
In basket
Etyka w grupach poszukiwawczo-ratowniczych / Joanna Szumer // W: W Akcji. - 2020/1 strony 10-13.
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Omówiono coraz częściej pojawiające się problemy w pracy ratowników ochotników takie jak: niedowartościowanie, zaburzenia osobowości, egoizm, dążenie do osobistego sukcesu i brak umiejętności pracy w zespole. Zwrócono uwagę, że brak współpracy i profesjonalizmu obniża jakość prowadzonych działań oraz poziom zaufania społecznego do ratowników.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Filozofia, etyka, logika
Bibliografia strony 165-167.
Zawiera: Wprowadzenie w problematykę etyki // Aksjologiczne podstawy etyki // Etyczny deontologizm // Prawa człowieka // Prawa pracownicze // Etyczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa // Etyka zawodowa // Kodeksy etyczne wybranych zawodów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21861/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 315-324.
Zawiera: Organizacja bezpieczeństwa narodowego - podstawowe kategorie pojęciowe // Koncepcje i wymiary wartości w organizacji bezpieczeństwa // Etyka nauką o wartościach // Identyfikacja wartości wybranych elementów podsystemu ochronnego systemu bezpieczeństwa narodowego.
Streszczenie: Praca ta oraz zawarty w niej przekaz podejmują problem identyfikacji wartości z perspektywy funkcjonariuszy Policji i Służby Więziennej, jako podmiotów podsystemu ochronnego systemu bezpieczeństwa narodowego, a także wpływu wartości na podejmowane zadania i sprawność organizacji bezpieczeństwa. Wybór i korelacja powyższych formacji jest uzasadniona zbliżoną problematyka aksjologiczną, o czym może świadczyć skodyfikowany zapis w etykach zawodowych. [ze wstępu Autora]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1151/15, W-1151/14, W-1151/13, W-1151/12, W-1151/11, W-1151/10, W-1151/9, W-1151/8, W-1151/7, W-1151/6, W-1151/5, W-1151/4, W-1151/3 (13 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1151/2 Czyt. [magazyn], W-1151/1 Czyt. [magazyn] (2 egz.)
Book
In basket
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta Itrich-Drabarek. - Wydanie II uaktualnione, uzupełnione, poprawione. - Warszawa : Difin, 2019. - 284 strony ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 267-284.
Zawiera: Rola etyki w państwie demokratycznym // Pojęcie etyki i moralności // Deontologia, etyka zawodowa i etos zawodowy, infrastruktura etyczna // Etyka prywatna a etyka publiczna // Etyka kodeksowa a etyka sytuacyjna // System wartości funkcjonariuszy państwowych // Specyfika pracy funkcjonariuszy służb państwowych // Praworządność // Patriotyzm //Misja służby publicznej i honor // Odpowiedzialność // Neutralność polityczna // Bezstronność // Profesjonalizm, rzetelność i lojalność // Godne zachowanie w służbie i poza służbą // Etyka funkcjonariuszy policji w wybranych państwach // Znaczenie kodeksów etycznych // Kodeksy etyczne policji w USA // Etyka zawodowa policji w Anglii, Walii i Szkocji // Etyka policji w Irlandii Północnej // Kodeks etyczny francuskiego policjanta // Kodeksy etyczne służb mundurowych w Polsce // Etyka funkcjonariuszy policji // Zasady etyczne Centralnego Biura Antykorupcyjnego // Zasady etyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Kodeks etyczny Służby celno-Skarbowej // Kodeks etyczny Straży Granicznej // Etyka funkcjonariuszy Służby Więziennej // Etyka funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa // Etyka funkcjonariuszy Straży Pożarnej // Etyka Straży Marszałkowskiej // Etyka służb umundurowanych // Etyka funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei //Etyka straży gminnej/miejskiej // Etyka w inspekcji transportu Drogowego // Wybrane problemy etyczne służb państwowych // Przyczyny łamania standardów etycznych przez funkcjonariuszy służb państwowych // Nadmierne upolitycznienie instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego // Problemy naboru i zarządzania instytucjami służb państwowych // Korupcja // Mobbing i molestowanie seksualne // Cynizm i omnipotencja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2992 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2991/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Etyczność funkcjonariusza policji / Juliusz Piwowarski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. - 222 strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 209-222.
Zawiera: Wprowadzenie w tematykę pracy i przyjęta metodologia // Miejsce etyki w dzisiejszej rzeczywistości społecznej // Etyczność policyjna z perspektywy etyki administracji // Etyczność Funkcjonariusza Polskiej Policji: geneza i pola zagrożeń // Idee a świat społeczny. Implementacja idei poprzez trening psychologiczny // Wybrane elementy socjologii i filozofii prawa // Teoria zarządzania: wartości a kultura organizacyjna // Idealna biurokracja Maxa Webera i jej krytyka u Krzysztofa Mertona // Niektóre dalekowscchodnie wątki kultury bezpieczeństwa w dobie globalizacji.
Finansowanie: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" (Kraków)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2990 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2989 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again