Form of Work
Książki
(19)
Artykuły
(11)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje naukowe
(4)
E-booki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(13)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(14)
Czytelnia
(15)
Author
Butkevich Sierghej
(1)
Bánky Tamás
(1)
Dąborowski Tomasz
(1)
Feltynowski Mariusz
(1)
Galarowicz Oksana
(1)
Gniazdowski Mateusz (1974- )
(1)
Gorban' Wasilina
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Groszkowski Jakub
(1)
Jarosz Wojciech
(1)
Jaskiernia Jerzy
(1)
Jałoszyński Stanisław Kostka
(1)
Krzymowski Adam
(1)
Langner Michał
(1)
Maciejewski Maciej
(1)
Madej Paweł
(1)
Motsch Jens
(1)
Orłowski Jan
(1)
Ostojski Mieczysław S
(1)
Paish T
(1)
Pavličko Dmitro Vasil'ovič
(1)
Pawlikowska Iwona
(1)
Pazderski Krzysztof
(1)
Pelekh Y
(1)
Pieczywok Andrzej
(1)
Rak Taras
(1)
Różycki Marek
(1)
Sadecki Andrzej
(1)
Skolimowska Anna
(1)
Skrzyp Julian
(1)
Skrzyp Juliusz
(1)
Soboń Andrzej
(1)
Stobiecki Paweł
(1)
Szafrański Michał
(1)
Szpala Marta
(1)
Telak Jerzy
(1)
Tsymaniuk I
(1)
Tymanowski Józef
(1)
Vasil' Pilip'U00FBk
(1)
Walczykiewicz Tomasz
(1)
Wilmot T
(1)
Wojcieszak Łukasz
(1)
Wyszyńska Aleksandra
(1)
Zięba-Załucka Halina
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(21)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(30)
unknown (xxx)
(4)
Germany
(1)
Language
Polish
(29)
unknown (xxx)
(4)
English
(1)
Russian
(1)
Subject
Współpraca międzynarodowa
(5)
polityka
(4)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(3)
Bezpieczeństwo narodowe
(3)
Unia Europejska (UE)
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
przepisy
(3)
Klęski żywiołowe
(2)
Obrona cywilna
(2)
Ochrona ludności
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Ratownictwo
(2)
Szkolnictwo
(2)
Szkolnictwo pożarnicze
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Woda
(2)
Zwalczanie terroryzmu
(2)
albumy
(2)
edukacja
(2)
wydarzenia społeczne
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Badania pożarnicze
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Broń chemiczna
(1)
Broń jądrowa
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Budynki
(1)
CBRN
(1)
Centra Powiadamiania Ratunkowego
(1)
Demokracja
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Ekonomia
(1)
Energetyka jądrowa
(1)
Geopolityka
(1)
Grupy poszukiwawczo-ratownicze
(1)
Historia
(1)
Hydrologia
(1)
Integracja europejska
(1)
Materiały i substancje wybuchowe
(1)
Meteorologia
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Polityka energetyczna
(1)
Powódź
(1)
Powódź (2010)
(1)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(1)
Prawa człowieka
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne
(1)
Przyczyny pożaru
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Regiony geostrategiczne
(1)
Socjologia
(1)
Statystyka pożarnicza
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Wały przeciwpowodziowe
(1)
Wojsko
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Zagrożenia spowodowane przez człowieka
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
bezpieczeństwo powszechne
(1)
broń
(1)
broń biologiczna
(1)
budownictwo wodne
(1)
fotografia
(1)
geografia
(1)
hydrotechnika
(1)
prognozowanie
(1)
rzeki
(1)
schrony
(1)
seminaria
(1)
straty
(1)
systemy ratowniczo-gaśnicze
(1)
służby ratownicze
(1)
służby techniczne
(1)
telekomunikacja
(1)
warunki klimatyczne
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
zbiorniki retencyjne
(1)
ćwiczenia ratownicze
(1)
ćwiczenia wielonarodowe
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1989-2000
(1)
Subject: place
Europa Środkowo-Wschodnia
(35)
Ukraina
(7)
Polska
(4)
Czechy
(3)
Rosja
(3)
Słowacja
(3)
Węgry
(3)
Rumunia
(2)
Azja
(1)
Białoruś
(1)
Bułgaria
(1)
Chorwacja
(1)
Estonia
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Lwów (Ukraina, obw. lwowski)
(1)
Niemcy
(1)
Słowenia
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(2)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Edukacja i pedagogika
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
35 results Filter
No cover
Article
In basket
Siły i środki rozpoznania elektronicznego w siłach powietrznych wschodnich sąsiadów RP / Jan Orłowski // W: Prognoza zagrożenia w nowych uwarunkowaniach międzynarodowych: materialy z sympozjum naukowego. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2007. - s. 95-110 .
Sygnatury B-330/Czyt.; B-331
Book
In basket
Grupa tematyczna: Inne
Bibliogr., tab.
Streszczenie: Europa Środkowa jest częścią przestrzeni euroatlantyckiej, przy czym część państw tego regionu leży na obszarze odpowiedzialności Regionalnego Dowództwa Północ (RC North), część na obszarze Regionalnego Dowództwa Południe (RC South). Na Europę Środkową można spojrzeć przez pryzmat bezpieczeństwa narodowego a nie bezpieczeń Sojuszu jako całości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-205 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Przeciwdziałanie zjawisku terroryzmu w Polsce / Anna Skolimowska, Paweł Stobiecki // W: Zwalczanie terroryzmu / red. Maciej Marszałek, Jerzy Tomasz Limanowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. - s. 232-253 .
sygn. IBC-1481/Czyt., IBC-1482
Book
In basket
Streszczenie: Omówiono: zarys ustroju administracji lokalnej w latach 1918-1996; samorząd terytorialny w konstytucjach wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej; samorząd gminny; samorząd powiatowy; samorząd województwa. Teksty ustaw o samorządach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-19 (1 egz.)
Book
In basket
(Wyższe Kursy Obronne)
Bibliografia strony 68-71.
Niniejszy materiał studyjny jest przeznaczony do wykorzystania na Wyższych Kursach Obronnych dla kierowniczej kadry administracji publicznej.
Streszczenie: W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólne informacje o regionie, w tym jego pojęcie, zmienność granic państwowych i znaczenie. Rozdział drugi zawiera charakterystykę warunków fizycznogeograficznych. Trzeci rozdział poświęcono problematyce ludnościowej i osadnictwu. W rozdziale czwartym przedstawiono wybrane zagadnienia ekonomiczne. Rozdział piąty zawiera podstawowe informacje o infrastrukturze transportowej. W załączniku zawarto wybrane informacje o państwach omawianego regionu, przy czym szczególny nacisk położono na informacje wojskowo-geograficzne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-467 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-74
W 1975 roku Polska podpisała umowę ADR. Było to bezpośrednio związane z rozstrzygnięciami w sprawie statusu Berlina Zachodniego i przystąpieniem do tej regulacji DDR. Dzięki umożliwieniu przewozu towarów niebezpiecznych z Europy Zachodniej stało się ważnym, by z jednej strony pozyskiwać towary i technologie z zachodu, a z drugiej wysyłać odpowiednio przeszkolonych pracowników.
No cover
Article
In basket
W drodze do Europy / Stanisław Kostka Jałoszyński //W: Ratownictwo polskie. - 1995/4 s.5-6.
Głównym celem seminarium było dążenie do ustanowienia krajowych centrów powiadamiania o awariach w przewozie materiałów niebezpiecznych i zakresie współpracy tych ośrodków w likwidacji zagrożeń w Europie Środkowo-Wschodniej.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliogr.
Streszczenie: Omówiono rozwój koncepcji bezpieczeństwa państw Europy Środkowej po zakończeniu zimnej wojny.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-489 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-488/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliogr., indeks.
Streszczenie: Omawia uwarunkowania polityki bezpieczeństwa Polski i jej wschodnich sąsiadów pod względem historycznym, geopolitycznym, ustrojowo-prawnym. Przedstawia różne koncepcje bezpieczeństwa - polską, zachodnioeuropejską oraz sąsiedzkich państw wschodnich Polski. Omawia wybrane problemy realizacji tej polityki - traktaty pokojowe, instrumenty wojskowe.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-736, IBC-735 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-680/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Podstawy prawne zwalczania terroryzmu w Federacji Rosyjskiej / Aleksandra Wyszyńska // W: Zwalczanie terroryzmu / red. Maciej Marszałek, Jerzy Tomasz Limanowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2014. - s. 254-267 .
sygn. IBC-1481/Czyt., IBC-1482
Book
In basket
Streszczenie: Biuletyn informacyjno-analityczny dotyczący działalności Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego za rok 2014.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20692 (1 egz.)
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Zawiera referaty dotyczące roli Rady Europy w systemie organizacji międzynarodowych, w systemie ochrony praw człowieka, w rozwoju demokracji i umacnianiu bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-18993 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18992 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Psychological and pedagogical aspects of Ukrainian peaceful policy as European security factor / Y. Pelekh, I. Tsymaniuk // W: Zarządzanie bezpieczeństwem / red. Paweł Tyrała. - Kraków : Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, 2000. - s.: 189-194 .
Sygnatura: IBC-335/Czyt.; IBC-336; IBC-579
No cover
Article
In basket
Die Extremwetterlage im Juli 2021 in Mitteleuropa / Jens Motsch W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2021/10 strony 809-824.
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Ekstremalna pogoda w lipcu 2021 w Europie Środkowej
Streszczenie: W połowie lipca 2021 r. zła pogoda w Europie Środkowej doprowadziła do poważnej klęski żywiołowej, która szczególnie dotknęła zachodnie i południowo-zachodnie Niemcy, Belgię, a później Saksonię i Bawarię. Konsekwencje intensywnych i ciągłych opadów deszczu z ponad 180 ofiarami śmiertelnymi oraz ogromne zniszczenia mienia w Niemczech były druzgocące. Artykuł analizuje tło meteorologiczne i wyciąga pierwsze wnioski dotyczące zapobiegania zagrożeniom. Ponieważ w kontekście zmian klimatycznych ekstremalne zjawiska pogodowe nie tylko będą częściej występować w Europie Środkowej, ale będą też miały tendencję do większej przemocy, będą trwać dłużej, a tym samym staną się bardziej intensywne i ogólnie bardziej szkodliwe.
No cover
Article
In basket
Budownictwo schronowe w Republice Słowackiej / Michał Szafrański // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2015/6 s.36-37.
Omówiono przepisy prawne, zagadnienia analizy terytorium oraz wymagania ochronne i techniczne jakie muszą być spełnione podczas budowy schronów na Słowacji. Przedstawiono zasady ich utrzymania i finansowania oraz sposób wykorzystania i zasady likwidacji.
No cover
Article
In basket
Appalling East European fire death rates / T. Wilmot, T. Paish //W: Fire. - 2003/1171 Vol. 96 s.38-39.
Tabl.
Tł. tyt.: Przerażające dane dotyczące ofiar pożarów we Wschodniej Europie
Dane statystyczne i dotyczące przyczyn pożarów w Europie Wschodniej. Podano liczbę ofiar śmiertelnych w pożarach w latach 1991-1999. Analiza porównawcza z pożarami w Europie Zachodniej.
No cover
Article
In basket
Dorobek prawny UE w dziedzinie ochrony środowiska //W: Prawo i Środowisko. - 2000/1 s.74-78.
Wymieniony poniżej dorobek prawny w dziedzinie ochrony środowiska (environmental acquis) stanowi większość ustawodawstwa Unii Europejskiej z tego zakresu, które kraje stowarzyszone Europy Środkowej i Wschodniej muszą transponować i wdrożyć do swoich krajować systemów prawnych jako warunek członkowstwa w Unii Europejskiej.
No cover
Article
In basket
Węgierskie badania rozprzestrzeniania ognia / Tamás Bánky // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2013/1 s.48-49.
Omawia prowadzone na Węgrzech badania oceny właściwości ogniowych i zachowania w warunkach pożaru materiałów fasady budynków (np. materiałów stosowanych do ociepleń).
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia naturalne
Bibliogr.
Streszczenie: Książka przedstawia raport z projektu Światowej Organizacji Meteorologicznej oraz Globalnego Partnerstwa dla Wody äIntegracja systemów ostrzeżeń dla terenów zagrożonych szybkimi powodziamiö. Projekt ma na celu poprawę stopnia przygotowania oraz umiejętności reagowania przez lokalne władze i zagrożonych mieszkańców na ostrzeżenia wydawane przez stosowne służby. Do projektu wybrano trzy miejscowości: Gorzanów w południowo-wschodniej Polsce, Cheia w południowej części Wschodnich Karpat w Rumunii oraz Vrbovce w północno-zachodniej Słowacji.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19488 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19487/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Tł. tytułu: Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia: biuletyn informacyjno-analityczny 2008
Streszczenie: Biuletyn informacyjno-analityczny dotyczący działalnośći Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Publicznego w 2008 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1578/1 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again