Form of Work
Artykuły
(3)
Author
Gawryluk Nikon
(1)
Mroczko Grzegorz
(1)
Skaźnik Marian
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Europejski Komitet Standaryzacji
(3)
Normalizacja
(2)
Dźwiękowe systemy ostrzegawcze
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Oddymianie
(1)
Projektowanie
(1)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(1)
pompy
(1)
pompy pożarnicze
(1)
urządzenia oddymiające
(1)
zadymienie
(1)
3 results Filter
No cover
Article
In basket
Prace normalizacyjne / Marian Skaźnik //W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2003/3 s.34-36.
Tab.
Omówiono aktualny stan prac normalizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego - CEN dotyczących wymagań dla systemów ochrony przed zadymieniem oraz usuwania ciepła i dymu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-37
Streszczenie: Brakuje obowiązujących, jednolitych europejskich norm dla pomp pożarowych. Z tego powodu producenci mają dowolność w określaniu cech użytkowych pomp przeznaczonych do wodnych instalacji gaśniczych zgodnych z projektowymi normami europejskimi. W wytycznych opracowywanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe stawiane są tym urządzeniom wymagania wyższe niż w projekcie normy europejskiej. Podczas wyboru standardu projektowego należy zwracać uwagę na wymogi dotyczące podzespołów oraz preferencje ubezpieczycieli. W artykule omówiono i porównano najważniejsze różnice w wymaganiach stawianych pompom przeznaczonym do ochrony przeciwpożarowej.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono wytyczne przygotowane w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym zawierające wymagania i zalecenia do projektowania, instalowania i konserwacji technicznych systemów zabezpieczeń. Cz. 1 omawia Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again