Form of Work
Książki
(2)
Status
only on-site
(2)
Branch
Czytelnia
(2)
Author
Boroń Sylwia
(1)
Czuba Przemysław
(1)
Długosz-Wojtczak Anna
(1)
Wróblewski Wojciech
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
Country
Poland
(2)
Language
Polish
(2)
Subject
Filharmonie (budynki)
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Edukacja dla bezpieczeństwa
(1)
Zagrożenia terrorystyczne
(1)
Subject: place
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
(1)
Województwo zachodniopomorskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
2 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 68-69
Streszczenie: Celem pracy jest zbadanie świadomości pracowników wybranej instytucji kultury na przykładzie Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera w aspekcie pozorowanej sytuacji zakładniczej wraz z analizą ryzyka występującego podczas pozorowanej sytuacji zakładniczej oszacowanego na podstawie uzyskanych wyników badania oraz opracowanie narzędzia proceduralnego pozwalającego na minimalizację ryzyka zagrożenia pozorowanej sytuacji zakładniczej Praca swym zakresem obejmuje: -przeprowadzenie ankiety wśród pracowników Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera pełniących obowiązki podczas organizowanych przez instytucję imprez, której wyniki pokazują, jak postrzegają oni pojęcie terroryzmu, antyterroryzmu, kontrterroryzmu, jaki mają stosunek do szacowania ryzyka w tym zakresie oraz jaka jest ich świadomość profilaktyki proceduralnej w badanym obszarze, -przeprowadzenie oceny ryzyka podczas wystąpienia pozorowanej sytuacji zakładniczej metodą PN-N-18001, -propozycję procedury postępowania w przypadku wystąpienia pozorowanej sytuacji zakładniczej dedykowanej dla pracowników Filharmonii Opolskiej im. J. Elsnera. Z zaproponowanej procedury wnioskuje się, że podstawą działań prewencyjnych w obszarze pozorowanej sytuacji zakładniczej w Filharmonii Opolskiej jest cykliczne szkolenie jej pracowników wraz z podnoszeniem ich świadomości w przedmiotowej tematyce. [Streszczenoie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16729/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 59-60.
Streszczenie: Celem pracy jest analiza zagrożeń oraz ocena warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Przedstawiona jest ogólna charakterystyka oraz przeznaczenie obiektu. Analiza obejmuje przedstawienie potencjalnych źródeł zapłonu, materiałów palnych oraz możliwości wystąpienia zagrożeń pożarowych na terenie obiektu. Ponadto określono podstawowe zasady, które przyczyniają się do minimalizowania ryzyka powstania pożaru w obiekcie. Ocena warunków bezpieczeństwa polega m.in na odniesieniu zastosowanych zabezpieczeń, urządzeń i systemów przeciwpożarowych do obowiązujących przepisów w tym zakresie. Poprzedzona jest zakwalifikowaniem budynku do odpowiedniej kategorii zagrożenia ludzi i opisaniu podstawowych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie dokumentacji powykonawczej budynku sprawdza się jakie zabezpieczenia zostały zastosowane oraz weryfikuje się prawidłowość i zasadność ich użycia. Weryfikacji podlegają także warunki ewakuacji. Obszerna analiza oraz ocena zagrożeń i warunków bezpieczeństwa w obiekcie ma również na celu wychwycenie ewentualnych uchybień. W wyniku przeprowadzonej oceny zauważono nieprawidłowościdotyczące szerokości stopni schodów w dużej sali koncertowej. Dostrzeżono również zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci zamontowania elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych, których nie przewidziano na etapie projektu. Analiza zagrożeń wykazała także problematyczność stosowania zadymiarek wewnątrz obiektu ze względu na brak sprecyzowanych zasad ich użytkowania w obecności zabezpieczeń przeciwpożarowych w postaci m.in. czujek dymu. Po przeprowadzeniu analizy zagrożeń i ocenie warunków bezpieczeństwa pożarowego budynek został uznany za bezpieczny i spełniający wymagania ochrony przeciwpożarowej na poziomie dobrym. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17594/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again