Forma i typ
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Dostępność
tylko na miejscu
(5)
dostępne
(2)
Placówka
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(5)
Autor
Bagińska Ewa
(1)
Głąbicka-Auleytner Katarzyna
(1)
Itrich-Drabarek Jolanta
(1)
Parchomiuk Jerzy
(1)
Pikuła Łukasz
(1)
Piwowarski Juliusz (1954- )
(1)
Rutka Michalina
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(6)
Okres powstania dzieła
2001-
(3)
Kraj wydania
Polska
(6)
Język
polski
(6)
Odbiorca
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Politycy
(1)
Temat
Etyka zawodowa
(3)
Prawo
(3)
Filozofia
(2)
Administracja
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Biurokracja
(1)
Filozofia prawa
(1)
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Integracja europejska
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Policja
(1)
Praca zawodowa
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Służby mundurowe
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Temat: czas
2001-
(2)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Azja
(1)
Gatunek
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Dziedzina i ujęcie
Filozofia i etyka
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
6 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
(System Prawa Administracyjnego / red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, Andrzej Wróbel ; T.12)
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Streszczenie: Książka omawia następujące zagadnienia: genezę i rozwój odpowiedzialności państwa, współczesne modele odpowiedzialności i ich tendencje rozwojowe, filozoficzne i aksjologiczne uzasadnienia obowiązku indemnizacyjnego administracji, konstytucjonalizację prawa podmiotowego do odszkodowania oraz podstawy i zakres odpowiedzialności deliktowej administracji w świetle Kodeksu cywilnego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-19785/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Zabłąkany racjonalizm / Michalina Rutka // W: Rocznik bezpieczeństwa międzynarodowego - 2006 / rada redakcyjna Edward Czapiewski [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 2006. - s. 191-198 SGSPk0015828.01.
Sygnatura: IBC-443/Czyt.
Książka
W koszyku
Bibliografia strony 257-265. Indeks.
Zawiera: Aksjologiczne podstawy i normatywne warunkowania porządku prawnego Unii Europejskiej // Źródła prawa a ogólne prawodawstwo w przestrzeni porządku prawnego Unii Europejskiej // Wykładnia prawa i podstawowe zasady interpretacji prawa unijnego.
Streszczenie w językach angielskim i niemieckim.
Streszczenie: Praca zawiera wiele cennych i interesujących treści. Przede wszystkim w sposobie myślenia Autora i w sposobie formułowania wniosków przejawia się pogłębiona refleksja filozoficznoprawna, co zdecydowanie ubogaca argumentację i sprawia, że monografia jest oryginalna na tle innych opracowań. Docenić należy także swego rodzaju optymizm Autora, jego zaangażowanie i młodzieńczą wiarę w ideały, w szczególności w kontekście funkcjonowania Unii Europejskiej. [...] Niezależnie od naszej krytycznej oceny realizacji tych wartości i ideałów w konkretnej rzeczywistości życia społeczno-politycznego i gospodarczego w relacji do poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej, przypominanie o tym, jak być powinno, uważam za godne szacunku i trudne do przecenienia. [fragment recenzji dr hab. Jadwigi Potrzeszcz]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2762/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Filozofia, etyka, logika
Bibliografia strony 165-167.
Zawiera: Wprowadzenie w problematykę etyki // Aksjologiczne podstawy etyki // Etyczny deontologizm // Prawa człowieka // Prawa pracownicze // Etyczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa // Etyka zawodowa // Kodeksy etyczne wybranych zawodów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21861/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta Itrich-Drabarek. - Wydanie II uaktualnione, uzupełnione, poprawione. - Warszawa : Difin, 2019. - 284 strony ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 267-284.
Zawiera: Rola etyki w państwie demokratycznym // Pojęcie etyki i moralności // Deontologia, etyka zawodowa i etos zawodowy, infrastruktura etyczna // Etyka prywatna a etyka publiczna // Etyka kodeksowa a etyka sytuacyjna // System wartości funkcjonariuszy państwowych // Specyfika pracy funkcjonariuszy służb państwowych // Praworządność // Patriotyzm //Misja służby publicznej i honor // Odpowiedzialność // Neutralność polityczna // Bezstronność // Profesjonalizm, rzetelność i lojalność // Godne zachowanie w służbie i poza służbą // Etyka funkcjonariuszy policji w wybranych państwach // Znaczenie kodeksów etycznych // Kodeksy etyczne policji w USA // Etyka zawodowa policji w Anglii, Walii i Szkocji // Etyka policji w Irlandii Północnej // Kodeks etyczny francuskiego policjanta // Kodeksy etyczne służb mundurowych w Polsce // Etyka funkcjonariuszy policji // Zasady etyczne Centralnego Biura Antykorupcyjnego // Zasady etyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Kodeks etyczny Służby celno-Skarbowej // Kodeks etyczny Straży Granicznej // Etyka funkcjonariuszy Służby Więziennej // Etyka funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa // Etyka funkcjonariuszy Straży Pożarnej // Etyka Straży Marszałkowskiej // Etyka służb umundurowanych // Etyka funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei //Etyka straży gminnej/miejskiej // Etyka w inspekcji transportu Drogowego // Wybrane problemy etyczne służb państwowych // Przyczyny łamania standardów etycznych przez funkcjonariuszy służb państwowych // Nadmierne upolitycznienie instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego // Problemy naboru i zarządzania instytucjami służb państwowych // Korupcja // Mobbing i molestowanie seksualne // Cynizm i omnipotencja.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2993, IBC-2992 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2991/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Etyczność funkcjonariusza policji / Juliusz Piwowarski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. - 222 strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 209-222.
Zawiera: Wprowadzenie w tematykę pracy i przyjęta metodologia // Miejsce etyki w dzisiejszej rzeczywistości społecznej // Etyczność policyjna z perspektywy etyki administracji // Etyczność Funkcjonariusza Polskiej Policji: geneza i pola zagrożeń // Idee a świat społeczny. Implementacja idei poprzez trening psychologiczny // Wybrane elementy socjologii i filozofii prawa // Teoria zarządzania: wartości a kultura organizacyjna // Idealna biurokracja Maxa Webera i jej krytyka u Krzysztofa Mertona // Niektóre dalekowscchodnie wątki kultury bezpieczeństwa w dobie globalizacji.
Finansowanie: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" (Kraków)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2990 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2989 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej