Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(2)
Druki ulotne
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(2)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Kowalczyk Przemysław
(2)
Binder Anna
(1)
Binder Marek
(1)
Borodulin-Nadziei Ludmiła
(1)
Konieczny Jacek
(1)
Kołodziej-Józefowicz Elżbieta
(1)
Krajewski Maciej
(1)
Król Bernard
(1)
Mazur-Różycka Joanna
(1)
Pajor David
(1)
Ramachandran Vilayanur S
(1)
Urban Gracjan
(1)
Walker Matthew
(1)
Łach Patrycja
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(4)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Fizjologia człowieka
(7)
Strażacy
(2)
Wpływ na zdrowie
(2)
Anatomia
(1)
Anatomia człowieka
(1)
Marzenia senne
(1)
Medycyna
(1)
Mózg
(1)
Nauki kognitywne
(1)
Neurobiologia
(1)
Neuropsychologia
(1)
Sen
(1)
Ubranie specjalne
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Wydolność fizyczna
(1)
Wyposażenie strażaka
(1)
Zaburzenia snu
(1)
Zmianowość pracy
(1)
Środki ochrony indywidualnej
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Broszura
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Domain
Medycyna i zdrowie
(4)
Praca, kariera, pieniądze
(2)
Psychologia
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Biologia
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych / pod redakcją Ludmiły Borodulin-Nadziei. - Pierwsze wydanie dodruk - Wrocław : Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2017. - IX, [1], 122 strony : rysunki, wykresy ; 26 cm.
Indeks.
Streszczenie: W związku z dynamicznym rozwojem w Polsce rożnych form kształcenia medycznego, w tym studiów licencjackich z zakresu pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, fizjoterapii i położnictwa, zespół pracowników Katedry i Zakładu Fizjologii Akademii Medycznej we Wrocławiu przygotował podręcznik z fizjologii, która jako przedmiot wchodzi w skład programów nauczania wszystkich wyżej wymienionych dyscyplin medycznych. Wiedza z fizjologii stanowi nie tylko bazę wyjściową do nauki przedmiotów przedklinicznych i klinicznych, ale przede wszystkim leży u podstaw myślenia medycznego, opartego na doskonałym zrozumieniu mechanizmów regulacji i integracji narządów i układów. (...) [Za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22535 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22534/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 73-76.
Streszczenie: Celem pracy było określenie wielkości wydatku energetycznego oraz obciążenia pracą w zależności od używanej przez ratownika odzieży ochronnej. Praca miała za zadanie przedstawić różnice w użytkowaniu pomiędzy powszechnie stosowanymi zestawami ubrań w Państwowej Straży Pożarnej. W części literaturowej, zawarto niezbędne informacje dotyczące tematyki pracy. Scharakteryzowano wysiłek fizyczny oraz dokonano jego podziału., przedstawiono wielkości dzięki którym powszechnie wyznacza się jego intensywność i określono wpływ wysiłku na procesy termoregulacyjne w organizmie. Podjęto temat energetyki organizmu, przedstawiono sposoby pozyskiwania energii, oraz określono wpływ wysiłku fizycznego na przebieg tych procesów. Scharakteryzowano pojęcie wydatku energetycznego oraz wymieniono powszechnie stosowane metody jego pomiaru. Przedstawiono klasyfikację obciążenia pracą organizmu w zależności od wydatku energetycznego oraz innych parametrów fizjologicznych. Omówiono powszechnie wykorzystywane ubrania specjalne w Państwowej Straży Pożarnej oraz wymieniono akty prawne określające ich wygląd i wymagania jakie są przed nimi stawiane. Podkreślono znaczenie Zarządzenia nr 9 Komendanta Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 lipca 2018 r. W części badawczej wybrano metodę wyznaczania wydatku energetycznego. Omówiono sposób przeprowadzenia badań, wykorzystany sprzęt, aparaturę pomiarową oraz badane zestawy ubrań. Przedstawiono i przeanalizowano wyniki przeprowadzonych pomiarów. Na podstawie analizy badań oraz zebranej wiedzy wyciągnięto wnioski, określono wpływ powszechnie stosowanych ubrań w Państwowej Straży Pożarnej na wydatek energetyczny, obciążenie pracą oraz inne parametry fizjologiczne organizmu. [streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16928/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliografia na stronach 346-358. Indeksy.
Zawiera: Wprowadzenie więcej niż małpa // Fantomowe kończyny i plastyczne mózgi // Widzieć a wiedzieć // Krzykliwe kolory i gorące ślicznotki: synestezja // Neurony, które ukształtowały cywylizację // Gdzie jest Steven? Zgadka autyzmu // O ewolucji języka // Piękno i mózg: powszechne prawa estetyki // Małpa z duszą: jak ewoluowała introspekcja.
Streszczenie: Co czyni nas ludźmi? – zastanawia się w swojej najnowszej książce słynny neurolog V. S. Ramachandran, badając mózg zwłaszcza wtedy, gdy dzieje się w nim coś niezwykłego. Najrozmaitsze zaburzenia – czy to wrodzone, czy będące skutkiem nieszczęśliwych wypadków – mówią nam bowiem wiele o mechanizmach działania mózgu. Stanowią również punkt wyjścia dla zrazu fantastycznie brzmiących przypuszczeń, które często znajdują później nie tylko potwierdzenie empiryczne, ale i praktyczne zastosowanie w terapii. Wybitny znawca problemów związanych z kończynami fantomowymi przedstawia tu swoje koncepcje na temat neuronalnego podłoża procesów umysłowych odróżniających nas od zwierząt. Opisuje hipotezę dotyczącą funkcji tzw. neuronów lustrzanych, które jego zdaniem są podstawowym czynnikiem warunkującym powstanie i rozwój języka, a tym samym szeroko pojętej kultury. W kolejnych rozdziałach tej książki wyjaśnia mechanizmy percepcji wzrokowej i estetyki, synestezji, autyzmu, samoświadomości i jej zaburzeń, dokumentując swoje rozważania opisami fascynujących przypadków medycznych oraz pomysłowych eksperymentów naukowych. Książka ta – napisana żywym, jasnym i obrazowym, a miejscami nawet żartobliwym językiem – jest znakomitą lekturą dla wszystkich osób zainteresowanych wiedzą o mózgu, zarówno laików, jak i studentów oraz specjalistów z różnych dziedzin: lekarzy, neurokognitywistów, psychologów i filozofów. Wciąga jak powieść dzięki niezwykłym umiejętnościom popularyzatorskim autora, który ma dar wynajdywania zaskakujących skojarzeń, często w swej prostocie wręcz olśniewających. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22016/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronie 60.
Streszczenie: Niniejsza praca ma na celu analizę obciążenia fizycznego strażaka podczas symulowanych działań ratowniczych, które możliwe jak najbardziej odzwierciedlają warunki działań rzeczywistych. Pracę podzielono na dwie części - literaturową oraz badawczą. Część literaturowa charakteryzuje pracę strażaka w podziale bojowym oraz opisuje parametr tętna. W części badawczej zawarto opis wykonanego ćwiczenia oraz przebieg prób. Ćwiczenie przeprowadzono na grupie piętnastu strażaków. Polegało na wejściu na szczyt klatki schodowej o wysokości 22 metrów. Urządzeniami pomiarowymi były zegarki sportowe firmy Suunto i Polar oraz dostosowane do nic pulsometry piersiowe. Każdy uczestnik ćwiczenia wykonał dwie próby. Pierwsza w stroju sportowym, a druga w ubraniu ochronnym. Wyniki badań pokazały wyraźnie, że praca strażaka jest ciężka. W tej pracy położono nacisk na analizę tętna maksymalnego, pracę w poszczególnych strefach tętna oraz wydatek energetyczny. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16783/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 79-80.
Streszczenie: Celem pracy było przeprowadzenie badań określających wielkość wydatku energetycznego i obciążenia pracą w zależności od środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia, które zabiera ze sobą strażak podczas akcji ratowniczych. Badania zostały przeprowadzone na grupie strażaków, wykorzystując metodę kalorymetrii pośredniej. Praca składa się z dwóch części: części analitycznej oraz części badawczej. Analiza literaturowa została podzielona na cztery rozdziały, zwierające zagadnienia odnoszące się do tematu pracy. W pierwszy rozdziale zdefiniowano pojęcie wysiłku fizycznego, jego rodzaje oraz omówiono sposoby wytwarzania energii w organizmie człowieka. Również poruszono kwestie związane z układem termoregulacji oraz gospodarką wodną człowieka. W drugim rozdziale opisano pojęcie metabolizmu człowieka oraz wydatku energetycznego, a także metody jego pomiaru. Kolejny rozdział zawiera definicje pojęcia ergonomii oraz ciężkości pracy, oraz ich znaczenie w kontekście służby strażaka. W ostatnim rozdziale części literaturowej scharakteryzowano ubranie specjalne oraz wyposażenie wykorzystane podczas przeprowadzonych badań. Część badawcza pracy została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy zawiera opis przeprowadzonych badań, metody badawczej, użytych urządzeń pomiarowych, stanowiska pomiarowego, oraz przebiegu badań. W następnym rozdziale dokonano przedstawienia oraz analizy otrzymanych wyników w formie tabel oraz wykresów. Ostatni rozdział zawiera podsumowanie całości pracy oraz wnioski wypracowane na podstawie otrzymanych w badaniach wyników oraz części literaturowej pracy. [Streszczenie autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16882/CD [magazyn] (1 egz.)
Brochure
In basket
Księgozbiór czytelni: : BHP
Bibliografia, netografia strony 18-19.
Zawiera: Praca zmianowa i jej skutki // Zalecenia umożliwiające ryzyka wypadków w pracy zmianowej.
Streszczenie: W wydawnictwie omówiono czynniki ryzyka występujące podczas pracy w systemie zmianowym ze zmianami nocnymi. Główną fizjologiczną konsekwencją takich zmian jest zaburzenie rytmu dobowego, które może mieć szkodliwy wpływ na jakość snu, powodować bezsenność, co z kolei przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia i zapadania na choroby przewlekłe pracowników zmianowych. Przedstawiono również zalecenia umożliwiające ograniczenie ryzyka wypadków podczas pracy zmianowej, a także zalecenia dla pracodawców, którzy są odpowiedzialni za zapewnienie bezpiecznych warunków pracy do wykonywania czynności zawodowych przez pracownika. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22096 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22095/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. I-21930/WP (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again