Form of Work
Publikacje dydaktyczne
(4)
Artykuły
(2)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(6)
Author
Górski Piotr
(1)
Gąsiorek Krzysztof (1957- )
(1)
Itrich-Drabarek Jolanta
(1)
Jakubczak Ryszard (1951- )
(1)
Marczak Józef (1944- )
(1)
Młodzik Lilla
(1)
Skrabacz Aleksandra
(1)
Teresiak Krzysztof
(1)
Wierzbicka Karolina
(1)
Wnuk Maciej
(1)
Zalewski Sławomir
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Audience Group
Funkcjonariusze publiczni
(1)
Politycy
(1)
Subject
Funkcjonariusze publiczni
(8)
System obronny państwa
(3)
Służby mundurowe
(2)
Administracja publiczna
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Aplikacje mobilne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Konflikt interesów
(1)
Obrona terytorium kraju
(1)
Organizacje pozarządowe (NGO)
(1)
Organizacje proobronne
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Planowanie obronne
(1)
Planowanie operacyjne
(1)
Szkolenie
(1)
Służby specjalne
(1)
etyka
(1)
korupcja
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(5)
Genre/Form
Opracowanie
(4)
Monografia
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Filozofia i etyka
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
8 results Filter
No cover
Article
In basket
Profil osobowo-moralny funkcjonariuszy mundurowych / Lilla Młodzik //W: Przegląd Policyjny. - 2018/4 (132) strony 190-204.
Sygnatura CP-81
Streszczenie: Podstawowe płaszczyzny osobowo-moralnego wzoru funkcjonariuszy mundurowych stanowią istotny element budowania etyki funkcjonariuszy publicznych w ogóle. Formując wspomniane płaszczyzny, odwołano się do modelu aretologicznego urzędnika publicznego, zgodnie z którym należy wyróżnić: cnoty obywatelskie, dobór kadr do służb mundurowych, cechy osobowo-moralne, samodoskonalenie i rozwój służb mundurowych. I nie jest to kwestia mody, kryzysu wartości czy przesadnego podkreślania ideału służby, ale konieczność tworzenia szerszej wizji samych formacji mundurowych, a także utraconego po II wojnie światowej etosu służby publicznej w Polsce. Najważniejsze wydaje się dostrzeżenie jego elementów, ale nie intuicyjnie, lecz uznanie grupy cech moralnych za ważną kategorię zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. I chociaż takie pojęcia, jak: cnota obywatelska, służba publiczna czy powołanie do służby, brzmią dziś nieco archaicznie, już samo pytanie: jakie cechy moralne powinien posiadać funkcjonariusz mundurowy, wskazuje na jego podmiotowość oraz zmusza do głębszego zastanowienia.
Book
In basket
Na stronie tytułowej i okładce: Rządowy program przeciwdziałania korupcji.
Współwydane: Aktywność pozasłużbowa pracowników administracji rządowej : obowiązujące regulacje.
Dla pracowników administracji rządowej.
Dostępne także w formie elektronicznej.
Finansowanie: Budżet Państwa.
Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstw - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0.
Streszczenie: Poradnik został opracowany i wydany w ramach realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019. (...) Wersja elektroniczna poradnika, dodatki resortowe, przykłady, porady są dostępne na stronie: antykorupcja.gov.pl/konflikt
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2019/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Aplikacja mobilna do analizy ryzyka zawodowego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej / Karolina Wierzbicka //W: Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono = Pro Publico Bono Scientific Papers. - 2020 numer 1 (1) strony 39-63.
Sygnatura CP-123
Streszczenie: Artykuł został poświęcony dwóm problemom wynikającym z popularyzacji osobistych urządzeń przenośnych, skutkującej wzrostem zapotrzebowania na oprogramowanie mobilne przeznaczone rynkowi pracy. Pierwszym z nich jest stworzenie aplikacji JSA_Risk_app służącej do wykonywania analizy ryzyka zawodowego funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej metodą Job Safety Analysis, natomiast drugi problem odnosi się do wykonania oceny ryzyka zawodowego z wykorzystaniem owej aplikacji. W artykule przedstawiono analizę warunków stanowiskowych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ponadto wskazano założenia projektowe dotyczące sposobu funkcjonowania oprogramowania, a także zaprezentowano analizę porównawczą wyników ocen ryzyka zawodowego uzyskanych przy użyciu aplikacji JSA_Risk_app oraz wyników prezentowanych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej.
Book
In basket
(Wyższe Kursy Obronne)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo państwa
Bibliografia strony 135-140.
Materiał przeznaczony do wykorzystania na Wyższych Kursach Obronnych dla kierowniczej kadry administracji państwowej.
Streszczenie: Prezentowane opracowanie studyjne stanowi system wiedzy o obronie terytorialnej Polski, ma być jednym ze źródeł wypełnienia luki we współczesnej polskiej sztuce wojennej, którą tworzymy w procesie umacniania suwerenności demokratycznej Polski. Wiedza zawarta w tym studium jest przeznaczona dla szerokiego kręgu oficerów WP, polityków oraz osób zainteresowanych tworzeniem siły obronnej III RP. Autorzy dążyli do osiągnięcia maksymalnej wiarygodności przedstawionej wiedzy o obronie terytorialnej opierając się na doświadczeniach obronnych Polski - szczególnie na organizacji i działaniach bojowych Obrony Narodowej w latach 1937-39, doświadczeniach obronnych innych państw oraz praktyce funkcjonowania obrony terytorialnej we współczesnych państwach.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-464/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych / Jolanta Itrich-Drabarek. - Wydanie II uaktualnione, uzupełnione, poprawione. - Warszawa : Difin, 2019. - 284 strony ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 267-284.
Zawiera: Rola etyki w państwie demokratycznym // Pojęcie etyki i moralności // Deontologia, etyka zawodowa i etos zawodowy, infrastruktura etyczna // Etyka prywatna a etyka publiczna // Etyka kodeksowa a etyka sytuacyjna // System wartości funkcjonariuszy państwowych // Specyfika pracy funkcjonariuszy służb państwowych // Praworządność // Patriotyzm //Misja służby publicznej i honor // Odpowiedzialność // Neutralność polityczna // Bezstronność // Profesjonalizm, rzetelność i lojalność // Godne zachowanie w służbie i poza służbą // Etyka funkcjonariuszy policji w wybranych państwach // Znaczenie kodeksów etycznych // Kodeksy etyczne policji w USA // Etyka zawodowa policji w Anglii, Walii i Szkocji // Etyka policji w Irlandii Północnej // Kodeks etyczny francuskiego policjanta // Kodeksy etyczne służb mundurowych w Polsce // Etyka funkcjonariuszy policji // Zasady etyczne Centralnego Biura Antykorupcyjnego // Zasady etyczne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego // Kodeks etyczny Służby celno-Skarbowej // Kodeks etyczny Straży Granicznej // Etyka funkcjonariuszy Służby Więziennej // Etyka funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa // Etyka funkcjonariuszy Straży Pożarnej // Etyka Straży Marszałkowskiej // Etyka służb umundurowanych // Etyka funkcjonariuszy Służby Ochrony Kolei //Etyka straży gminnej/miejskiej // Etyka w inspekcji transportu Drogowego // Wybrane problemy etyczne służb państwowych // Przyczyny łamania standardów etycznych przez funkcjonariuszy służb państwowych // Nadmierne upolitycznienie instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego // Problemy naboru i zarządzania instytucjami służb państwowych // Korupcja // Mobbing i molestowanie seksualne // Cynizm i omnipotencja.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2993, IBC-2992 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2991/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Wyższe Kursy Obronne)
Bibliografia strony 148-152.
Niniejszy materiał studyjny jest przeznaczony do wykorzystania na Wyższych Kursach Obronnych dla kierowniczej kadry administracji publicznej.
Streszczenie: Niniejszy materiał skierowany jest do osób, które ze względu na pozycję społeczną oraz obowiązki zawodowe najczęściej spotykają się w swej działalności z organizacjami pozarządowymi, a którym sprawy bezpieczeństwa i obronności nie są obojętne. [...] w opracowaniu podjęto próbę pokazania roli i znaczenia organizacji pozarządowych w bezpieczeństwie demokratycznego państwa, możliwości działania organizacji na rzecz bezpieczeństwa w wybranych państwach UE i NATO, a także aktywności sektora pozarządowe w Polsce, zarówno w ujęciu historycznym, jak i współcześnie.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-468/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Wyższe Kursy Obronne)
Bibliografia na stronach 101-102, akty prawne powołane.
Niniejszy materiał studyjny jest przeznaczony do wykorzystania na Wyższych Kursach Obronnych dla kierowniczej kadry administracji publicznej.
Streszczenie: Publikacja składa się z następujących rozdziałów: system obronny państwa - aspekty niemilitarne (struktura systemu obronnego państwa, funkcjonowanie podsystemu niemilitarnego); wybrane aspekty historyczne planowania niemilitarnych działań obronnych (planowanie działań obronnych sektora niemilitarnego w latach 1936-1939, planowanie obronne w okresie przynależności Polski do Układu Warszawskiego, koncepcje planowania obronnego w okresie tzw. "samodzielności obronnej", planowanie operacyjne funkcjowania administracji publicznej i przedsiębiorców wg koncepcji z 1999 roku); perspektywy planowania obronnego w państwie. W opracowaniu przyjęto stan prawny na dzień 16 lutego 2004 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-465 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
(Wyższe Kursy Obronne)
Niniejszy materiał studyjny jest przeznaczony do wykorzystania na Wyższych Kursach Obronnych dla kierowniczej kadry administracji publicznej.
Streszczenie: Celem tego krótkiego opracowania jest wskazanie na najistotniejsze cechy modelu polskich służb specjalnych, który ukształtował się w warunkach transformacji ustrojowej oraz będącej jej składową, przebudowy systemu bezpieczeństwa państwa. W materiale określono służby specjalne w ich tracyjnym ujęciu - wywiadu i kontrwywiadu oraz zakres przedmiotowy ich działania, jak też relacje z innymi podmiotami, działającymi na rzecz bezpieczeństwa państwa. Omówiono również zakres organizacyjnych zmian, którym podlegały wymienione służby w latach 1990-2002, jak też ich zadania i funkcje. Wskazano szereg praktycznych problemów, związanych z działalnością omawianych organów, z których najważniejszym obecnie, jest problem zapewnienia skuteczności w dynamicznie zmieniających się uwarunkowaniach bezpieczeństwa państwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-463 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again