Forma i typ
Artykuły
(16)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(10)
dostępne
(3)
Placówka
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(10)
Autor
Narkiewicz Janusz
(2)
Wajdyk Marcin
(2)
Belfit Gabrielle C
(1)
Berny Jan Stanisław
(1)
Bjorgo Einar
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Doczev Chrisimir
(1)
Fellner Radosław
(1)
Ferek Adam
(1)
FugginiClemente
(1)
Gąstoł Łukasz
(1)
Herma Jerzy
(1)
Januszewski Jacek
(1)
Karcz Jacek
(1)
Kozyra Regina
(1)
Kruszewski Patryk (1990- )
(1)
Kwarciak Paweł
(1)
Lep Jacek
(1)
Lipiński Stanisław
(1)
Maass Dieter
(1)
Maciak Tadeusz
(1)
Milancej Ładysław
(1)
Mórawski Karol Jerzy
(1)
Młotkowski Wojciech
(1)
Młynarczyk Marcin
(1)
Naworol Ireneusz
(1)
Piechna Adrian
(1)
Równicki Piotr
(1)
Seitz Norbert
(1)
Sitko Paweł
(1)
Szulc Waldemar
(1)
TesfaiIvan
(1)
Walker Michael A
(1)
Wiler Karol
(1)
Wilisowski Andrzej
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(2)
Kraj wydania
Polska
(26)
Wielka Brytania
(1)
Język
polski
(26)
angielski
(1)
Temat
GPS
(27)
Sztuczny satelita
(4)
Zarządzanie kryzysowe
(4)
telekomunikacja
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Bezzałogowe statki powietrzne
(2)
Geoinformacja
(2)
Grupy poszukiwawczo-ratownicze
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Programy komputerowe
(2)
Szkolenie
(2)
Transport drogowy
(2)
informatyzacja
(2)
monitoring
(2)
nawigacja
(2)
służby ratownicze
(2)
Działania operacyjne
(1)
Finanse
(1)
JRG
(1)
Lasy
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Paliwa
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Policja
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownictwo wodne
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Samochody
(1)
Symulacja
(1)
Systemy powiadamiania ratunkowego
(1)
Technika pożarnicza
(1)
akcja poszukiwawcza
(1)
fotografia satelitarna
(1)
geotechnika
(1)
infrastruktura komunalna
(1)
mapy
(1)
nurkowanie
(1)
planowanie operacyjne
(1)
prace podwodne
(1)
psy poszukiwawcze
(1)
psy ratownicze
(1)
systemy informacyjne
(1)
sztab kryzysowy
(1)
technologia
(1)
ćwiczenia
(1)
ćwiczenia wielonarodowe
(1)
Łączność
(1)
Łączność satelitarna
(1)
Temat: czas
2001-
(1)
2001-0
(1)
Temat: miejsce
Rumunia
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(6)
27 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
GPS na ratunek / Wojciech Młotkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2012/11 s.14-19.
Temat: GPS
Omawia funkcje i zastosowanie odbiorników GPS, ich przydatność w sytuacjach awaryjnych oraz dla ratowników
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Tab.
Streszczenie: Omawia system nawigacji satelitarnej GPS. Opisuje budowę i działanie systemu, jego dokładność, źródła możliwych błędów, metody wyznaczania pozycji, prędkości i położenia obiektów w przestrzeni, a także zasadę działania, parametry techniczne i funkcje użytkowe odbiorników GPS.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18234 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18188/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ocenka na parametrite na gorski pożar czrez s`vmestno izpolzovane geoprostranstveni danni i geodeziczeski metodi / Chrisimir Doczev // W: Sedma nauczna konferencija s mezdunarodno uczastie: grazdanskata bezopasnost 2014. Siódma międzynarodowa konferencja: bezpieczeństwo obywateli 2014. - Sofia, 2014. - s.66-70 SGSPk0021499.01.
Tł.tyt.: Ocena parametrów pożaru lasu obiema danymi geoprzestrzenymi i metodą geodezyjną
Zastosowano przestrzeny model 3D przy pomocy technologii GPS do oceny parametrów pożaru lasu.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Tab.
Streszczenie: Omawia podstawy ruchu sztucznego satelity Ziemi po orbicie okołoziemskiej, teoretyczne podstawy działania systemów satelitarnych, określanie za ich pomocą pozycji i ocenę jej dokładności. Przedstawia systemy GPS NAVSTAR, GLONASS i Galileo, ich zastosowania w nauce, w różnych dziedzinach gospodarki i w życiu codziennym.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18221, I-18220 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18175/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Szybka trójka poszukiwawcza (STP) / Marcin Młynarczyk // W: W Akcji. - 2018/2 strony 13-15.
Sygnatura CP-64.
Od kilku lat poszukiwanie osób zaginionych w terenie jest bardziej efektywne. Wykorzystanie urządzeń elektronicznych pozwoliło na stosowanie innych technik – monitorowanie przejścia zespołów poszukiwawczych i analizę przeprowadzonej akcji już po powrocie do sztabu. Jedną z takich metod jest STP. W artykule zaprezentowano ww. metodę poszukiwawczą.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Tab.
Streszczenie: Omówiono systemy nawigacji satelitarnej, opisano budowę i zasadę działania poszczególnych systemów, ich dokładność, źródła możliwych błędów, metody wyznaczania pozycji, prędkości i położenia obiektów w przestrzeni, a także działanie, parametry techniczne i funkcje użytkowe odbiorników GPS.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-18236, I-18235 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-18189/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Geoinformationen im Bevölkerungsschutz : Stagnation, Evolution, Revolution / Norbert Seitz // Bevölkerungsschutz : Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz. - 2011/1 s.3-8.
Tł.tyt.: Geoinformacja w ochronie ludności: stagnacja, ewolucja, rewolucja
Zastosowanie geinformacji w ochronie ludności cywilnej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Satelity na usługach PSP? / Karol Wiler // Przegląd Pożarniczy. - 1994/5 s.25.
Zastosowanie satelitarnego systemu nawigacyjnego GPS na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-5982 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Space technology for crisis management. / Clemente Fuggini // W: Crisis Response Journal. - 2017/3 Vol. 12 s.62-63.
Streszczenie: CZ-144
Tłumaczenie tytułu: Technologia przestrzenna do zarządzania kryzysowego.
Przedstawiono projekt Spartakus, który rozwija usługi satelitarne do zarządzania kryzysowego poprzez zastosowanie smartfonów i apek sieciowych.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-8642 [magazyn], PD-8642/CD [magazyn] (2 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Satelitarny numer 112 / Karol Jerzy Mórawski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2012/11 s. 13,15,17.
Omawia możliwości wykorzystywanie urządzeń GPS w pracy służb porządkowych i ratowniczych, wpomagania systemu dowodzenia, monitorowania pracy zespołów.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autor przedstawia satelitarne systemy monitorowania pojazdów i metody komunikacji pomiędzy centrum nadzoru a pojazdami wyposażonymi w urządzenia GPS
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Odbiorniki GPS, które są w stanie z dużą dokładnością wskazać pozycję szukanego obiektu są bardzo pomocne w akcji grup wodno-nurkowych. Prowadzenie prac podwodnych z użyciem nawigacji GPS spełnia też ważną rolę w dokumentowaniu i analizie akcji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: W celu przybliżenia policjantom nowoczesnych technologii, które mogą wpłynąć na jakość wykonywanych przez Policję zadań, Szkoła Policji w Katowicach organizuje cykliczne seminaria skierowane głównie do policjantów oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów Policji. Do tej pory zostały przedstawione dwa takie narzędzia: odbiorniki GPS oraz bezzałogowe statki powietrzne (dalej jako BSP), które są wykorzystywane m.in. w poszukiwaniach osób zaginionych. W charakterze prelegentów występują zarówno policjanci, którzy wykorzystują wymienione narzędzia w służbie, jak również osoby spoza Policji, które są fachowcami w swoich dziedzinach i mogą przedstawić faktyczne korzyści płynące z użytkowania urządzeń. Bezzałogowe statki powietrzne są nowymi narzędziami, dlatego w artykule uwagę poświęcono również aktom prawnym regulującym ich użytkowanie. W dalszej części artykułu zostały przybliżone zagadnienia dotyczące BSP, takie jak: klasyfikacja, której podlegają bezzałogowe statki powietrzne, obszary ich zastosowania oraz czynniki istotne podczas wykonywania misji. Na zakończenie zostało omówienie zagadnienie szkolenia instruktorów jako element niezbędny do wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych w Policji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Satellites: an information leap for crisis response / Einar Bjorgo // Crisis Response Journal. - 2010/4 Vol. 6 s.36-39.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Tł.tyt.; Satelity: skok informacji na potrzeby reagowania kryzysowego
Zdjęci satelitarne i technologia GPS są głównymi narzędziami do podjęcia świadomej decyzji i skutecznego reagowania kryzysowego. Teraz społeczność humanitarna posiada rozwiązania technologiczne, aby w sytuacjach kryzysowych były bardziej wydajne i odpowiedzialne. W artykule omówiono technologię GPS.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kalendarium zdarzeń dotyczące powstania zintegrowanego systemu zabezpieczeń m. Bydgoszczy. Początki bydgoskiego systemu informacji przestrzennej (GPS).
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-16665/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-11007/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-13484/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej