Form of Work
Artykuły
(10)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(3)
Książki
(2)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
Branch
Czytelnia
(5)
Author
Pisarek Marek
(2)
Chmiel Michał
(1)
Felbur Jan
(1)
Izbicki Krzysztof
(1)
Kalisiewicz Jan
(1)
Kaźmierak Jan
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Król Bernard
(1)
Sobolewski Mirosław
(1)
Szcześniak Damian
(1)
Wąsik Wiktor
(1)
Zbrożek Paweł
(1)
Łangowski Krzysztof
(1)
Łapicz Marcin
(1)
Łudzik Michał
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(16)
Language
Polish
(13)
English
(3)
Subject
Gaśnice
(16)
Podręczny sprzęt gaśniczy
(4)
Sprzęt gaśniczy
(3)
Normalizacja
(2)
Technika pożarnicza
(2)
Urządzenia gaśnicze
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza termiczna
(1)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Ciśnienie
(1)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(1)
Niezawodność urządzeń
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Proszki gaśnicze
(1)
Szkolenie
(1)
badania
(1)
grupy pożarów
(1)
parametry
(1)
projekty badawcze
(1)
techniczne środki ochrony przeciwpożarowej
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Genre/Form
Normy
(3)
Praca dyplomowa
(2)
Artykuł z czasopisma
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(5)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
17 results Filter
Authority data
Gaśnice (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Podręczny sprzęt gaśniczy (hasło przedmiotowe) ; Sprzęt gaśniczy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Gaśnice przenośne ; Przenośne gaśnice ; Gaśnice podręczne
No cover
Article
In basket
Poradnik ochrony przeciwpożarowej (cz.29) / Krzysztof T. Kociołek //W: Atest : ochrona pracy. - 2020/11 strony 26-29.
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W tej części autor omawia budowę gaśnic oraz wyposażenie obiektów w gaśnice.
No cover
Article
In basket
Aspekty szkolenia praktycznego w zakresie stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego / Michał Chmiel // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2010/4 s. 151-157.
Omawia podstawy prawne, szkolenie z obsługi i praktyczny zakres stosowania podręcznego sprzętu gaśniczego.
No cover
Article
In basket
Gaśnice po nowemu / Krzysztof Izbicki // Gdański Informator Obrony Cywilnej. - 2004/III, wrzesień s.6.
Zasady rozmieszczania gaśnic w obiektach
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-64.
Streszczenie: Przedstawiono krótko historię gaśnic oraz przegląd definicji. Omówiono wymagania dotyczące wyposażenia w gaśnice samochodów, obiektów budowlanych, kopalni i stacji paliw na podstawie obowiązujących przepisów.
No cover
Article
In basket
Gaśnice proszkowe GP-1X i GP-2X / Jan Felbur, Jan Kalisiewicz // Przegląd Pożarniczy. - 1982/2 s.9-12.
Zaprezentowano gaśnice proszkowe GP-1X i GP-2X.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1866-3 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Podręczny sprzęt gaśniczy - aspekty prawne / Krzysztof Łangowski // Ochrona Mienia i Informacji. - 2011/3 s.59-60.
Omawia przepisy regulujące zasady wyposażenia budynku w podręczny sprzęt gaśniczy oraz dobór i rodzaje gaśnic.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 1866-2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 3-10 (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Zamieszczona w formie artykułu w Architecture Civil Engineering Environment 4/2020. doi:10.21307/ACEE-2020-034
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 18-19.
Streszczenie: The paper analyses the impact that the construction of water mist extinguishers exerts on the size of generated drops. The test was based on the examination of three extinguishers of two producers, which have been available in the market in recent years. The test was carried out with the use of the IPS Drop Spectrum Analyzer (DSA). The device operates by using the photoelectric method to measure the parameters of the extinguishing stream microstructure. There were two measuring ranges: 0¸1 414 mm and 0¸2 658 mm. The test results present mean diameters of the generated drops, aggregated curves representative of their share as well as the analysis of the quality of spraying the extinguishing medium. The tests have shown that two out of three tested extinguishers do not generate water mist with standard parameters at a distance of 170 cm. The smallest mean diameters of drops were generated by extinguisher B, whereas the biggest ones by extinguisher C The highest level of spraying among all samples was found for extinguisher B. It's Sauter diameter mean amounted 564.03 mm. Further, it was shown what impact the construction of water mist extinguishers exerts on the size of generated drops. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17515/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Gaśnice, badania wybranych parametrów techniczno-użytkowych / Michał Łudzik // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2010/2 s.41-50.
Podział gaśnic przenośnych ze względu na możliwość wykorzystania do określonych grup pożarów. Parametry techniczno-użytkowe charakteryzujące gaśnice.
No cover
Article
In basket
Gaśnice - temat rzeka / Marek Pisarek // W Akcji. - 2004/4 s.66-68.
Artykuł dotyczy konieczności przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic.
No cover
Article
In basket
Gaśnice - nie taki prosty temat / Mirosław Sobolewski, Bernard Król // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2010/3 s.24-30.
Charakterystyka przebiegu szkoleń zapoznających inspektorów ochrony przeciwpożarowej z rodzajami i właściwościami podręcznego sprzętu gaśniczego.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronie 79.
Streszczenie: Tematem pracy dyplomowej było zbadanie możliwości wykorzystania gaśnic proszkowych podczas pożarów wewnętrznych oraz wpływ proszku gaśniczego na warunki pożarowe. W pracy zostały omówione rodzaje oraz charakterystyka proszków w kontekście środka gaśniczego do wykorzystania podczas gaszenia pożarów wewnętrznych. W oparciu o standardy wyposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczy przeanalizowano dostępność oraz liczbę gaśnic w samochodach pożarniczych. Omówione zostały rodzaje gaśnic proszkowych. Zostało przeprowadzone badanie ankietowe wśród strażaków, które dotyczyło wykorzystania gaśnic podczas pożarów. Przeprowadzono siedem symulacji pożarów w kontenerze ogniowym, podczas których wyładowywano gaśnice proszkowe. W czasie badań rejestrowane były zmiany temperatury w czasie za pomocą termopar zainstalowanych w kontenerze, a także przy użyciu kamery termowizyjnej. Przebieg badań rejestrowano kamerą sportową. Otrzymane wyniki zostały omówione i przedstawione w formie wykresów. Na podstawie badań stwierdzono, że technika użycia gaśnic proszkowych pozwala uzyskać przewagę czasową na sprawienie linii gaśniczej, a także w połączeniu z innymi dostępnymi technikami pozwala zwiększyć efektywność gaśniczą. Użycie tej techniki powinno być poprzedzone wnikliwym rozpoznaniem, szczególnie pod kątem obecności w pomieszczeniach osób poszkodowanych, ponieważ użycie gaśnic powoduje wymieszanie gorących gazów pożarowych z chłodniejszymi warstwami powietrza znajdującymi się poniżej. Przygotowano algorytm postępowania ratowniczego z wykorzystaniem gaśnic proszkowych podczas pożarów wewnętrznych. Dane uzyskane podczas przeprowadzonych badań mogą posłużyć podczas szkoleń z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17565/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Analiza wpływu warunków temperaturowych na parametry pracy i niezawodności gaśnic przenośnych / Wiktor Wąsik ; Szkoła Główna Służby Pożarniczej // w: Działalność wydawnicza SGSP 2017SGSPk20000147. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2017. - 1 plik programu MS-WORD ; 31 stron : ilustracje, fotografie, wykresy.
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych strona 31.
Streszczenie: W ramach pierwszego etapu projektu badawczego nr S/E-422/22/17 opracowano oraz zbudowano stanowisko do badania parametrów techniczno-użytkowych gaśnic przenośnych. Stanowisko umożliwia m.in. pomiar ubytku masy i ciśnienia w czasie rozładowywania gaśnic. Na podstawie otrzymanych wyników badań możliwe było wyznaczenie minimalnych ciśnień i czasu działania, tolerancji napełnienia oraz pozostałości środka gaśniczego po rozładowaniu poszczególnych gaśnic. Badania przeprowadzono w temperaturze 20 ± 2 °C. [za Autorem]
No cover
Article
In basket
Gaśnica automatyczna mgłowa / Paweł Zbrożek // Przegląd Pożarniczy. - 2011/7 s.34-35.
Przedstawia koncepcję projektu urządzenia gaśniczego mgłowego, mogącego spełniać jednocześnie funkcję gaśnicy lub urządzenia gaśniczego działającego w trybie automatycznym.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again