Form of Work
Artykuły
(106)
Publikacje naukowe
(33)
Książki
(25)
Publikacje fachowe
(4)
Pliki i bazy danych
(1)
Status
only on-site
(57)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(57)
Author
Węgrzyński Wojciech
(7)
Brzezińska Dorota
(6)
Krajewski Grzegorz
(6)
Joniec Waldemar
(5)
Woliński Marek
(5)
Konecki Marek
(4)
Kubicki Grzegorz
(4)
Skaźnik Marian
(4)
Wnęk Waldemar
(4)
Dzień Grzegorz
(3)
Krasuski Adam
(3)
Mizieliński Bogdan
(3)
Ratajczak Dariusz
(3)
Rochala Paweł
(3)
Charkowska Anna
(2)
Gustin Bill
(2)
Inderbitzin Daniel
(2)
Jaworski Henryk
(2)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(2)
Ryf Guillermo
(2)
Sulik Paweł
(2)
Thorns Jochen
(2)
Tofiło Piotr
(2)
Tuśnio Norbert
(2)
Żupańska Iwona
(2)
(abi)
(1)
Abramowicz Marian
(1)
Aeberhard Corinne
(1)
Barakey Michael J
(1)
Baumann H
(1)
Bedford G.K
(1)
Bednarek Zoja (1936- )
(1)
Beek R. van
(1)
Biczycki Adam
(1)
Biegus Antoni
(1)
Bielecki Krzysztof
(1)
Bryant Paul
(1)
Brügger Thomas
(1)
Buczek J. ppłk poż. inż
(1)
Burger M
(1)
Butcher E.G
(1)
Böer Harald
(1)
Cisek Marcin. st. kpt. mgr inż
(1)
Cullinan Roisin
(1)
Czech Michael
(1)
Czechowicz Krzysztof
(1)
DeCicco Paul R
(1)
Deckers Xavier
(1)
Dittrich Bernhard
(1)
Dons G
(1)
Dorsz Adam
(1)
Dreger Maria
(1)
Drosio Wiesław. bryg. mgr inż
(1)
Dziubiński Marek
(1)
Dębowska-Danielewicz Jolanta
(1)
Eichelberger Adrian
(1)
Fischer Sebastian
(1)
Foley James M
(1)
Frey P
(1)
Gontarczyk Tomasz
(1)
Gorczyński Michał
(1)
Gressmann Hans-Joachim
(1)
Grobholz Karl
(1)
Grzebielec Andrzej
(1)
Gräfling Wilfried
(1)
Haniszewski Grzegorz
(1)
Holder Hartmut
(1)
Högger B
(1)
Jakubowski Greg
(1)
Jancewicz Zbigniew
(1)
Janecki Łukasz
(1)
Janowski Jarosław
(1)
Jarka Andrzej
(1)
Jud Beat
(1)
Jędrzejewski Łukasz
(1)
Kaier Uwe
(1)
Kaiser Krzysztof
(1)
Kalman Stephen
(1)
Karpov A
(1)
Kawecki Janusz
(1)
Kiepiel Łukasz
(1)
Koch Michael
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Komorowski Jacek
(1)
Korzeniewski Rafał
(1)
Korzeniewski Władysław
(1)
Kosiorek Mirosław
(1)
Kosowski Kazimierz
(1)
Kołodziej Kamil
(1)
Krzemień Sławomir
(1)
Król Aleksander
(1)
Król Małgorzata
(1)
Kucner Wojciech
(1)
Kuczkowski Robert
(1)
Kurek Kamil
(1)
Kuroszczyk Małgorzata
(1)
Kurt Werder
(1)
Kustra Piotr
(1)
Langdon-Thomas G.J
(1)
Latek Adam
(1)
Year
2020 - 2021
(17)
2010 - 2019
(89)
2000 - 2009
(38)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(3)
1970 - 1979
(3)
1960 - 1969
(8)
1950 - 1959
(2)
1930 - 1939
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(157)
Switzerland
(6)
United States
(2)
Germany
(1)
Language
Polish
(151)
German
(9)
English
(6)
Subject
Garaże
(166)
Wentylacja
(50)
Obiekty podziemne
(26)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(24)
Budownictwo mieszkaniowe
(17)
Oddymianie
(17)
Projektowanie
(16)
Pożary
(13)
Bezpieczeństwo pożarowe
(12)
Symulacja
(12)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(11)
parkingi
(11)
Ochrona przeciwpożarowa
(10)
przepisy
(10)
Samochody
(8)
Akcja gaśnicza
(7)
LPG
(7)
Pożary - powstawanie
(7)
Badania pożarnicze
(6)
Obliczeniowa mechanika płynów
(6)
Zagrożenia pożarowe
(6)
obiekty przemysłowe
(6)
Budownictwo
(5)
Budownictwo użyteczności publicznej
(5)
Konstrukcje budowlane
(5)
Obiekty handlowe
(5)
Przyczyny pożaru
(5)
magazyny
(5)
Ewakuacja
(4)
JRG
(4)
Katastrofy budowlane
(4)
Pożary - rozpostrzeżanie się
(4)
Pożary wewnętrzne
(4)
Systemy oddymiające
(4)
Taktyka walki z pożarami
(4)
Tlenek węgla
(4)
Tryskacze
(4)
Zagrożenie wybuchowe
(4)
drogi ewakuacyjne
(4)
tunele
(4)
Budynki
(3)
Budynki wysokie
(3)
Detektory gazu
(3)
Dym
(3)
Gazy
(3)
Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe
(3)
Kominy
(3)
Rozprzestrzenianie się dymu
(3)
Szkoły (budynki)
(3)
Wybuchy
(3)
analiza bezpieczeństwa
(3)
detekcja
(3)
detektory
(3)
instalacja gazowa
(3)
statystyka pożarnicza
(3)
systemy wykrywania dymu
(3)
warsztaty
(3)
BHP
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(2)
Działania operacyjne
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
Lotniska
(2)
Materiały palne
(2)
Normalizacja pożarnicza
(2)
Pojazdy elektryczne
(2)
Pojazdy pożarnicze
(2)
Pyły
(2)
Spaliny
(2)
Sprzęt gaśniczy
(2)
Sprzęt ochrony dróg oddechowych
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
Urządzenia sygnalizacji pożarowej
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zbiorniki
(2)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(2)
czujki
(2)
hydranty
(2)
instalacja gaśnicza
(2)
straty popożarowe
(2)
terminale pasażerskie
(2)
testy pożarnicze
(2)
urządzenia oddymiające
(2)
wypadki śmiertelne
(2)
zadymienie
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Autobusy
(1)
Awarie techniczne
(1)
Badanie wybuchowości
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
(1)
Budowle pożarnicze
(1)
Certyfikacja zgodności
(1)
Chemia
(1)
DIN Deutsches Institut für Normung
(1)
Dowodzenie
(1)
Dwutlenek węgla
(1)
Gazy toksyczne
(1)
Grupy szybkiego reagowania
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Instalacje elektryczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Szwajcaria
(6)
Niemcy
(2)
Wielka Brytania
(2)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Nowa Zelandia
(1)
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Toruń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Województwo małopolskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(40)
Praca zbiorowa
(2)
Artykuł z czasopisma
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(8)
Architektura i budownictwo
(7)
Inżynieria i technika
(2)
Biologia
(1)
Praca, kariera, pieniądze
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
166 results Filter
No cover
Article
In basket
Przedstawia wskazania projektowe, wymagania, kryteria weryfikacji systemów wentylacji strumieniowej w garażach.
No cover
Article
In basket
Rozwiązania techniczne wentylacji garaży / Anna Charkowska // Rynek Instalacyjny. - 2012/4 s.80-84.
Przedstawia polskie przepisy dotyczące wentylacji mechanicznej oraz najczęściej stosowane rozwiązania wentylacji kanałowej i strumieniowej
No cover
Article
In basket
Projektowanie wentylacji w garażach zamkniętych / Waldemar Joniec // Rynek Instalacyjny. - 2019/7-8 strony 60-68.
Sygnatura CP-37
Streszczenie: O ile wcześniej samochody mieściły się na ulicach, obecnie jest ich tak dużo, że w miastach w nowych i modernizowanych budynkach powstaje coraz więcej podziemnych garaży zamkniętych. Muszą być one wyposażone w skuteczną wentylację, która usunie produkty spalania z silników samochodowych różnego typu oraz wycieki gazów wybuchowych z instalacji gazowych pojazdów zasilanych propanem-butanem lub metanem. Większe garaże dodatkowo muszą mieć wentylację oddymiającą. Kwestie wentylacji garaży reguluje rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1]. Przepisy te (§ 108) wymagają stosowania różnych rozwiązań w zależności od lokalizacji garażu, jego wielkości i tego, czy jest on otwarty, czy zamknięty. Regulują też kwestie wentylacji bytowej i pożarowej.
No cover
Article
In basket
Wentylacja garaży zamkniętych / Waldemar Joniec // Rynek Instalacyjny. - 2020/7-8 strony 74-78.
Sygnatura CP-37
Streszczenie: Garaży dotyczą bardzo wysokie wymagania odnośnie do wentylacji i bezpieczeństwa pożarowego. Przepisy te (§ 108 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych [1]) wymagają stosowania różnych rozwiązań w zależności od lokalizacji garażu, jego wielkości i tego, czy jest on otwarty, czy zamknięty. Regulują też kwestie wentylacji bytowej i pożarowej. Wentylacja bytowa ma za zadanie utrzymanie prawidłowych warunków w garażu, czyli rozrzedzenie i usunięcie spalin z silników samochodowych, oraz zapobieganie ryzyku gromadzenia się i wybuchu gazów wybuchowych z nieszczelnych instalacji gazowych w pojazdach. W zamkniętych nieogrzewanych garażach nadziemnych wolnostojących, przybudowanych lub wbudowanych w inne budynki należy stosować co najmniej wentylację naturalną, przez przewietrzanie otworami wentylacyjnymi umieszczonymi w ścianach przeciwległych lub bocznych bądź we wrotach garażowych, o łącznej powierzchni netto otworów wentylacyjnych nie mniejszej niż 0,04 m2 na każde wydzielone przegrodami budowlanymi stanowisko postojowe. W garażach ogrzewanych nadziemnych lub częściowo zagłębionych, mających nie więcej niż 10 stanowisk postojowych, WT wymagają co najmniej wentylacji grawitacyjnej, zapewniającej 1,5-krotną wymianę powietrza na godzinę. Wyrażenie „co najmniej” sugeruje (choć nie nakazuje) wentylację mechaniczną kanałową lub strumieniową (kierunkową).
No cover
Article
In basket
Zagrożenie pożarowe w garażach.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 2 poz., rys.
Omówiono problematykę wentylacji i oddymiania garaży podziemnych. Opisano tradycyjny system wentylacji kanałowej oraz system bezprzewodowej wentylacji i oddymiania garaży.
No cover
Article
In basket
Zabezpieczenie przeciwpożarowe garaży / Edmund Piechocki // Przegląd Pożarniczy. - 1970/5 s.10-12.
Warunki zabezpieczenia przeciwpożarowego garaży zgodnie z zarządzeniem nr 130 ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych z dnia 29 czerwca 1966 r.
No cover
Article
In basket
Wentylacja pożarowa garaży: nowa norma / Dariusz Ratajczak // Ochrona Przeciwpożarowa. - 2006/3 s.36.
Omówienie belgijskiej normy prawnej dotyczącej wentylacji pożarowej garaży zamkniętych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-37
Publikacja obejmuje zagadnienia związane z wyborem systemu wentylacji pożarowej w garażu zamkniętym oraz procesem jego projektowania. Autorzy omawiają specyfikę trzech typów systemów wentylacji pożarowej - przewodowej wentylacji oddymiającej, wentylacji strumieniowej działającej jako system kontroli dymu oraz wentylacji strumieniowej działającej jako system oczyszczania z dymu. Przedstawiono prawidłowy proces projektowania systemów oraz wskazano rozwiązania potencjalnych problemów. Publikację oparto na treści wytycznych ITB 493/2015 [1] uzupełnionych o komentarz jej autorów.
No cover
Article
In basket
Nur zwei brennende Lieferwagen, aber.... / Corinne Aeberhard // 118 Swissfire.ch. - 2016/5 s.18-19.
Tł.tyt.: Tylko dwa pożary vana, ale.....
Przebieg akcji gaśniczej garażu, w któym sopaliły się dwa samochody osobowe.
No cover
Article
In basket
No smoking / R. van Beek, G. Dons // FP & FEJ 2003-2007 [Fire Prevention & Fire Engineers Journal]. - 2003/February s.29-31.
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Tł.tyt.: Nie palić
Przedstawiono wyniki testów pożarniczych przeprowadzanych w tunelu a dotyczących kontroli przepływu dymu w podziemnym garażu. Przebieg badań i wnioski.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W tej części autor omawia parkingi i garaże dla samochodów
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-8188/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15034/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Grupa tematyczna: Zapobieganie pożarom lub (i) wybuchom/Ochrona przeciwpożarowa
Streszczenie: [Broszurka przedstawiająca zasady ochrony przeciwpożarowej samochodów i garaży.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-6971/A [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Garagen - statt nur Pw - Brand / Bernhard Rawyler // 118 Swissfire.ch. - 2010/11 s.18-19.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł.tyt.; Garaże a nie tylko pożar samochodu osobowego
14.08.2010 r., doszło do wybuchu pożaru w garażu Biel (kanton Berno). W artykule przedstawiono przebieg akcji ratowniczo - gaśniczej któej celem było ratowanie nie tylko samochodu osobowego ale i całego garażu.
No cover
Article
In basket
Autogarage ausgebrannt / Guillermo Ryf // 118 Swissfire.ch. - 2010/12 s.15-16.
Grupa tematyczna: Zagadnienia operacyjne
Tł.tyt.; Spalił się garaż
25.09.2010 r., wybuchł pożar garażu w Brienz (kanton Berno). W akcji ratowniczo - gaśniczej brały udział dwie jednostki ratowniczo - gaśnicze. Pożar w warsztacie można było zlikwidować tylko przy użyciu piany. W artykule przedsatwiono przebieg akcji.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-37
Projekt i analiza numeryczna wentylacji pożarowej garaży powinny zostać zweryfikowane w ostatniej fazie budowy obiektu. Opracowana w ITB metoda próby z gorącym dymem służy ocenie jakościowej działania systemów wentylacji pożarowej. Należy ją przeprowadzać w reprezentatywnych lokalizacjach w każdej ze stref dymowych budynku. W artykule przedstawiono: Metody prowadzenia testów z gorącym dymem, opis metody ITB 493/2015 oraz ocenę wyników testu.
No cover
Article
In basket
Halberstadt: Brand einer wohncontaineranlage / Harald Böer // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2006/2 s.119-120.
Tł .tyt.: Halberstadt: pożar garaży
Opisano pożar obiektu, w którym mieściło się 16 garaży. Przedstawiono przebieg akcji ratowniczo-gaśniczej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Streszczenie: Na przykładzie pożaru wielopoziomowego parkingu w Liverpoolu omówiono zagadnienia konieczności zmian w strategii przeciwpożarowej i dostosowania przepisów do nowych technologii, koncepcji ochrony ludzi i mienia, rodzajów budynków, zmieniających się okoliczności oraz skutków ekonomicznych i ekologicznych dużych pożarów.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again