Form of Work
Publikacje naukowe
(111)
Artykuły
(45)
Książki
(29)
Pliki i bazy danych
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(138)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(138)
Author
Ościłowska Barbara
(84)
Starzyński Eligiusz
(44)
Baranowski Łukasz
(2)
Będkowski Dawid
(2)
Chrobak Piotr
(2)
Dmochowska Anna
(2)
Dyduch Dawid
(2)
Dziechciarz Anna
(2)
Jaskółowski Waldemar
(2)
Kowalski Adrian
(2)
Lisowiec Paweł
(2)
Małozięć Daniel
(2)
Mańko Patryk
(2)
Olczyk Łukasz
(2)
Piórkowski Patryk
(2)
Ranecki Jerzy
(2)
Salamonowicz Zdzisław
(2)
Sawicki Tomasz
(2)
Sobczyk Mariusz
(2)
Szmitkowski Józef
(2)
Witek Łukasz
(2)
Wiśnios Milena
(2)
Wleciał Kamil
(2)
Wrotek Jerzy
(2)
Świąder Sebastian
(2)
Adamczuk Przemysław
(1)
Aldén M
(1)
Amyotte Paul R
(1)
Averill Jason D
(1)
Bartocha Artur
(1)
Basmer P
(1)
Bauch Markus
(1)
Bałuszek Przemysław
(1)
Bańkowski Mateusz
(1)
Bednarek Marcin
(1)
Bieńkowski Jacek
(1)
Blomqvist Per
(1)
Bojarczuk Adam
(1)
Borowiec Adam Krzysztof
(1)
Boroń Sylwia
(1)
Bubbico R
(1)
Buczko Paweł
(1)
Buczko Paweł Kamil
(1)
Bukrejewski Paweł
(1)
Chomczyński Łukasz
(1)
Ciosek Michał
(1)
Czarnecki Mateusz
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Dobrowolski Kacper
(1)
Domal Krzysztof
(1)
Domański Adrian
(1)
Domański Damian
(1)
Domin Michał
(1)
Domszajt Paweł
(1)
Dudek Bogusław
(1)
Duraziński Paweł
(1)
Dąbrowski Radosław
(1)
Dąbrowski Tomasz
(1)
Fedorczyk Rafał
(1)
Flynn John
(1)
Frańczak Mateusz
(1)
Försth M
(1)
Gabas Nadine
(1)
Gajewski Andrzej
(1)
Gann Richard G
(1)
Gant S.E
(1)
Gastaud A
(1)
Gbur Piotr
(1)
Goliński Łukasz
(1)
Goss Michał
(1)
Gołąbek Wojciech
(1)
Grabowiec Jacek
(1)
Groth Jakub
(1)
Gruszczyński Krzysztof
(1)
Hajduk Łukasz
(1)
Hassim Mimi H
(1)
Hołdyński Henryk
(1)
Hu L.H
(1)
Huba Marcin
(1)
Huo R
(1)
Hurme Markku
(1)
Ibek Michał
(1)
Janosz Robert
(1)
Jargiło Mateusz
(1)
Jarosz Michał
(1)
Jochim Eberhard
(1)
Johnsson Erik L
(1)
Kaczmarczyk Michał
(1)
Kalinko Jacek
(1)
Karwowski Karol
(1)
Kaźmierczak Wojciech
(1)
Kelsey A
(1)
Khan Faisal I
(1)
Knap Martyna
(1)
Kochanowicz Adam
(1)
Kociołek Krzysztof T
(1)
Konecki Marek
(1)
Koniuch Ariadna
(1)
Koniuch Tyberiusz
(1)
Kopiczko Wojciech
(1)
Year
2020 - 2022
(27)
2010 - 2019
(123)
2000 - 2009
(28)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(1)
1970 - 1979
(1)
1950 - 1959
(1)
1930 - 1939
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(186)
Language
Polish
(186)
Subject
Gazy toksyczne
(151)
Rozkład termiczny
(116)
Drewno
(47)
Badania pożarnicze
(27)
Substancje toksyczne
(25)
Środki ogniochronne
(23)
Metody badawcze
(18)
Zagrożenia toksyczne
(16)
Gazy
(13)
gazy pożarowe
(12)
Toksyczność produktów spalania
(10)
Materiały drewnopochodne
(9)
materiały wyposażeniowe
(9)
płyty wiórowe
(9)
Zagrożenia zdrowia
(7)
fizykochemia spalania
(7)
spalanie
(7)
Dym
(6)
Palność - badanie
(6)
emisja
(6)
materiały włókiennicze
(6)
Tlenek węgla
(5)
Zagrożenia życia
(5)
Amoniak
(4)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(4)
Drewno brzozowe
(4)
Materiały palne
(4)
Produkty spalania
(4)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(4)
Toksyczność
(4)
Wyciek gazu
(4)
materiały wykończeniowe
(4)
Gazy palne
(3)
Ratownictwo chemiczne
(3)
Zakłady przemysłowe
(3)
Zatrucia
(3)
dyspersja
(3)
płyty pilśniowe
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Budownictwo mieszkaniowe
(2)
Drewno bukowe
(2)
Drewno modrzewiowe
(2)
Dwutlenek węgla
(2)
Gaz ziemny
(2)
Ochrona środowiska
(2)
Pożary
(2)
Pożary wewnętrzne
(2)
Płyty OSB
(2)
Substancje chemiczne
(2)
Symulacja
(2)
Wentylacja
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Zagrożenia środowiska
(2)
awarie chemiczne i radiacyjne
(2)
butle gazowe
(2)
chlor
(2)
czas ewakuacji
(2)
impregnacja
(2)
materiały dekoracyjne
(2)
mieszanina niebezpieczna
(2)
obliczenia
(2)
odpady komunalne
(2)
wypadki śmiertelne
(2)
zdarzenia niebezpieczne
(2)
Akcja gaśnicza
(1)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza termiczna
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Aparaty oddechowe
(1)
Awaria zakładów chemicznych Tuluza (2001)
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
BHP
(1)
Biomasa
(1)
Broń jądrowa
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Ciecze palne
(1)
Czujki dymu
(1)
Detektory gazu
(1)
Drewno grabowe
(1)
Drewno jesionowe
(1)
Drewno jodłowe
(1)
Drewno klonowe
(1)
Drewno lipowe
(1)
Drewno olchowe
(1)
Emisja gazów i pyłów
(1)
Ewakuacja
(1)
Garaże
(1)
Gazy gaśnicze
(1)
Grusza
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Klimat
(1)
Lasy
(1)
Materiały budowlane
(1)
NFPA
(1)
Obiekty podziemne
(1)
Obliczeniowa mechanika płynów
(1)
Paliwa
(1)
Pierwsza pomoc
(1)
Pomiary
(1)
Pożarnictwo
(1)
Subject: place
Tuluza (Francja)
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(135)
Raport z badań
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(17)
Inżynieria i technika
(11)
Fizyka i astronomia
(1)
Medycyna i zdrowie
(1)
Ochrona środowiska
(1)
186 results Filter
No cover
Article
In basket
Gaszenie pożarów - wybrane zagrożenia. Cz. 2 / oprac. rob // Atest : ochrona pracy. - 2013/8 s.46-47.
Opis zagrożeń w pracy strażaka stwarzanych przez wysoką temperaturę oraz związanych z dymem np. wydzielające się toksyczne składniki dymu.
No cover
Article
In basket
Omówiono najważniejsze i najczęściej występujące substancje stosowane przez osoby dokonujące samobójstwa za pomocą chemicznych lub przemysłowych substancji trujących np. butan, cyjanek, cyjanowodór, arszenik, strychnina, chlor. Przedstawiono informacje dot. parametrów (wygląd, zapach, temp. wrzenia, granice wybuchowości itp.), dawek i sposobów oddziaływania poszczególnych substancji.
No cover
Article
In basket
Gazy przemysłowe / Mieczysław Lewicki // Przegląd Pożarniczy. - 1932/4 s.116-118.
Pojęcie gazów przemysłowych i ich działanie uboczne dla środowiska w latach 30-tych XCX wieku.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 36 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Wykorzystanie analizy wrażliwości Phasta do modelu dyspersji atmosferycznej trzech toksycznych gazów: tlenku azotu, amoniaku i chloru
Wyniki parametrycznej analizy wrażliwości zastosowane do szeroko wykorzystywanego modelu dyspersji atmosferycznej gazów toksycznych. W modelu załozono ciągły wypływ ww. gazów w czasie 60 min. Dobór gazów podyktowany był zróżnicowanymi właściwościami fizykochemicznymi i toksycznymi NO2, NH3, Cl2 oraz różnymi warunkami magazynowania. Dla każdego gazu opracowany został różny scenariusz uwalniania tzn. szybkość wypływu, kąt wypływu, wysokość wypływu i klasę stabilnbości atmosferycznej. W celu zanalizowania i opracowania wyników badań, wykorzystano analizę statystyczną określając szybkość dyspersji, szybkość rozprzestrzeniania się toksyn oraz stężenie gazów w funkcji odległości od miejsca wypływu gazu.
No cover
Article
In basket
Omawia zagadnienia monitorowania gazów toksycznych w zakładach przemysłowych i ochrony pracowników przed zagrożeniem. Przedstawia wartości dopuszczalne stężenia gazów, zasady kalibracji i doboru systemu detekcji.
No cover
Article
In basket
Carbon monoxide fire detection / S. Penney // Fire Safety Engineering. - 2001/1 Vol. 8 s.20-23.
Grupa tematyczna: Technika pożarnicza
Tł.tyt.: A case study. Wykrywanie tlenku węgla
Informacja dotycząca stosowania czujek dymowych, przeznaczonych do wykrywania obecności tlenku węgla. Omówiono nową technologię czujek.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 69 poz.
Tł.tyt.; Obliczanie efektów fluktuacji stężeń podczas wydzielania się dużej ilości toksycznego dwutlenku węgla
W Wielkiej Brytanii lokalizacja rurociągów z CO2 w sąsiedztwie osiedli ludzkich jest zabroniona przez własciwe organa ustawodawczem ze względu ma ryzyko awaryjnego ulatniania się toksycznego CO2. Aby określić wielkość zagrożenia w Wielkiej Brytanii wykorzystuje się pojęcie obciążenia toksycznego TL ("toxic load"). W celu określenia wartości TL dla CO2 wykorzystuje się zależność analityczną, określoną wzorem TL = Soc-n. W warunkach rzeczywistych, szczególnie w dynamicznym środowisku obserwuje się fluktuacje stężeń gazów w funkcji odległości od miejsca uwolnienia. W artykule wyjaśniono i opisano procedurę obliczeń dwutlwnku węgla, uwzględniającą wahania stężeń gazu
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Pasy przekładniowe lub transportowe są narażone na działanie wysokiej temperatury, co może być przyczyną pożaru. W pracy poruszono tematykę emisji toksycznych związków najczęściej uwalnianych podczas rozkładu termicznego i spalania pasów klinowych. Siedem pasów klinowych wykonanych z gumy lub poliuretanu spalono w piecu rurowym w temp. 960°C. Za pomocą analizatora gazu FTIR zidentyfikowano 9 produktów gazowych (CO, CO2, HCN, NO2, NO, HCl, HBr i SO2). HF lub HBr były obecne tylko w 2 próbkach. Limity stężenia gazów zostały znacznie przekroczone.
No cover
Article
In basket
Wybuch mieszaniny gazu z powietrzem / Andrzej Nowak //W: Atest : ochrona pracy. - 2016/5 s.48-50.
Sygnatura CP-60
Przedstawiono przykład okolicznościowego wypadku przy pracy w jednym z zakładów hutniczych, zajmujących się wytwarzaniem m.in. gazy koksowniczego. Na skutek wybuchu mieszaniny gazu koksowniczego z powietrzem czterej pracownicy doznali licznych oparzeń II i III stopnia okolic twarzy, tułowia i kończyn górnych. Przedstawiono okoliczności wypadku, podstawowe pojęcia wybuchu oraz zastosowane środki ochronne i wnioski z wypadku.
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Celem artykułu było opracowanie matematycznego modelu dla procesu awaryjnego uwolnienia gazów toksycznych takich jak chlor i amoniak. W badaniach analizowano dwa podejścia: dwuwymiarowy i trójwymiarowy opis zjawiska dyspersji gazu. Zastosowano oprogramowanie Aloha i Ansys-Fluent.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., wykr.
Tł .tyt.: Wykorzystanie polaryzacyjnej spektroskopii w podczerwieni do pomiarów stężeń gazów toksycznych w dymie - zagrożenia środowiskowe
Opis wyników eksperymentów przeprowadzonych w celu szacowania wpływu toksycznych produktów rozkładu termicznego, tworzących się w czasie spalania różnego typu dywanów na środowisko. Badania miały na celu określenie przydatności polaryzacyjnej spektroskopii w podczerwieni do oznaczenia stężeń gazu - chlorowodoru (HCl), w warunkach generacji w czasie spalania gęstego dymu. Wyniki badań i opis wykorzystanej metody w artykule wskazują, że w zakresie podczerwienii, opisany zestaw pomiarowy i stosowana etoda są przydatne w szacowaniu stężeń toksycznych gazów pirolitycznych z wymaganą dokładnością.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16042/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15342/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16043/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16055/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15354/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15977/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16078/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14000/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again