Form of Work
Artykuły
(28)
Książki
(18)
Publikacje naukowe
(16)
Status
only on-site
(28)
available
(6)
unavailable
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(29)
Author
Dmochowska Anna
(5)
Majka Małgorzata
(5)
Przebinda Rafał
(5)
Smolarkiewicz Mariusz
(5)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(3)
Dmochowski Dariusz
(3)
Janik Paweł
(2)
Koniec Robert
(2)
Kukfisz Bożena
(2)
Rudnik Ewa
(2)
Wiśniewski Tomasz
(2)
Woliński Marek
(2)
Banulski Wojciech
(1)
Baran Agnieszka
(1)
Bedla Dawid
(1)
Berger Anka
(1)
Borcuch Karol
(1)
Chmielewski Jarosław
(1)
Chmielowski Krzysztof
(1)
Cygan Marcin
(1)
Cygańczuk Krzysztof
(1)
Czarny-Działak Małgorzata
(1)
Dacewicz Ewa
(1)
Drozda Janusz
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Dupczyk Marcin
(1)
Eichner Rafał Józef
(1)
Eszer Oliwer
(1)
Falaciński Paweł
(1)
Florek-łuszczki Magdalena
(1)
Florjanowicz Przemysław
(1)
Gaj Grzegorz
(1)
Gonczaryk Agnieszka
(1)
Gołofit-Szymczak Małgorzata
(1)
Gruszka Patrycja
(1)
Grzybek Marika
(1)
Guzik Aleksandra
(1)
Gworek Barbara
(1)
Górny Rafał L
(1)
Górska Aleksandra
(1)
Głodniok Marcin
(1)
Halecki Wiktor
(1)
Jędrczak Andrzej
(1)
Kalisz Liliana
(1)
Kalotka Janusz
(1)
Kazimierczuk Marcin
(1)
Klatka Sławomir
(1)
Kledyński Zbigniew
(1)
Klefas Radosław
(1)
Kocel Grzegorz
(1)
Kosowska Ewa
(1)
Krause Ulrich
(1)
Król Bernard
(1)
Król Halina
(1)
Krüger Simone
(1)
Lewicki Jarosław
(1)
Machowska Agnieszka
(1)
Marchlewska Małgorzata
(1)
Markiewicz Kinga
(1)
Matusiak Tomasz
(1)
Miecznikowska Izabela
(1)
Milewski Krzysztof
(1)
Milewski Ziemowit
(1)
Modrzyk Józef
(1)
Nowak-Starz Grażyna
(1)
Ochociński Łukasz
(1)
Padiasek Damian
(1)
Pawlak Agata
(1)
Plaskota Albert
(1)
Poskart Anna
(1)
Pyzik Andrzej
(1)
Rogasik Dariusz
(1)
Romaniec Piotr
(1)
Ryszkowska Joanna
(1)
Różycki Marek
(1)
Sałbut Jadwiga
(1)
Sieja Lidia
(1)
Skibiński Andrzej
(1)
Stojek Marek
(1)
Szarek Łukasz
(1)
Szczygielski Kamil
(1)
Szpringer Monika
(1)
Tomborowska Alina
(1)
Wiśniewski Wojciech
(1)
Wychocki Jacek
(1)
Zając Sławomir
(1)
Zalewska Dorota
(1)
Zalewski Cezary
(1)
Zawadzka Agnieszka
(1)
Zefert Joachim
(1)
Ćwiklińska-Aleksandrowicz Marta
(1)
Łysiak Sylwia
(1)
Żmuda-Czerwonka Wioletta
(1)
Year
2020 - 2022
(18)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(13)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(59)
Sweden
(1)
Language
Polish
(58)
English
(2)
Subject
Gospodarka odpadami
(39)
gospodarka komunalna
(20)
odpady komunalne
(20)
Ochrona środowiska
(13)
Odpady
(13)
Pożary
(8)
odpady niebezpieczne
(8)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(7)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(6)
Recykling
(6)
zagrożenia miejscowe
(6)
Zagrożenia środowiska
(5)
Bezpieczeństwo pożarowe
(4)
Tworzywa sztuczne
(4)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(3)
hałdy
(3)
Analiza zagrożeń
(2)
Bezpieczeństwo
(2)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(2)
Metody badawcze
(2)
Miasta
(2)
Ochrona przeciwpożarowa
(2)
Prawo
(2)
Zagrożenia pożarowe
(2)
czynniki szkodliwe
(2)
ekologia
(2)
infrastruktura komunalna
(2)
odpady medyczne
(2)
ADR
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
BHP
(1)
COVID-19
(1)
Chemia
(1)
Energetyka
(1)
Gospodarka wodna
(1)
Materiały palne
(1)
Odpady przemysłowe
(1)
Operaty przeciwpożarowe
(1)
Polietylen
(1)
Poliuretany
(1)
Popiół
(1)
Produkty spalania
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Pyły przemysłowe
(1)
Składowiska odpadów
(1)
Sorbenty
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Synteza chemiczna
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Transport
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia zdrowia
(1)
Zagrożenie wybuchowe
(1)
Zakłady przemysłowe
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(1)
konferencje
(1)
kontrola
(1)
magazyny
(1)
odpady promieniotwórcze
(1)
rekultywacja gruntów
(1)
składy/hurtownie
(1)
tereny miejskie
(1)
zadymienie
(1)
ścieki komunalne
(1)
Subject: place
Kielce (woj. świętokrzyskie)
(1)
Kraków (woj. małopolskie)
(1)
Województwo lubelskie
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Województwo świętokrzyskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(21)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Ochrona środowiska
(3)
Inżynieria i technika
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Chemia
(1)
60 results Filter
No cover
Book
In basket
Streszczenie: Opis organizacji składowania odpadów promieniotwórczych i ich transportowania.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-1645/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Po pożarach sortowni i składowisk odpadów / Tomasz Wiśniewski // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2019/2 strony 22-28.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w sortowniach i składowiskach odpadów. Zaniedbania, niestosowanie się do przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, brak odpowiednich zabezpieczeń w tego typu obiektach powodują duże zagrożenie pożarowe oraz trudności podczas zwalczania pożaru i akcji ratowniczo-gaśniczej.
No cover
Article
In basket
Ochrona przeciwpożarowa w gospodarce odpadami / Wioletta Żmuda-Czerwonka //W: Atest : ochrona pracy. - 2020/5 strony 13-16.
Sygnatura CP-60
Streszczenie: Człowiek od zawsze wytwarzał śmieci, jednak przez długi czas nie przywiązywał wagi do tego, co się z nimi dzieje. Dzisiaj czynności związane z troską o środowisko wydają się nam proste i naturalne. Podstawą nowoczesnej gospodarki odpadami jest wyodrębnienie różnych grup odpadów i skierowanie ich do odpowiednich zakładów zagospodarowania. Zabezpieczenia przeciwpożarowe tych zakładów oraz istniejących już wysypisk śmieci niejednokrotnie budzą sprzeciw przedsiębiorców, ale są konieczne, by uniknąć toksycznych i bardzo niebezpiecznych pożarów i by następne pokolenia boleśnie nie odczuwały skutków naszych wieloletnich zaniedbań. Systematycznie wzrastająca liczba pożarów na składowiskach odpadów wymogła na krajowych ustawodawcach zdefiniowanie pojęć, klasyfikację oraz zwiększenie środków z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla systemu gospodarowania odpadami. W ostatnich latach Państwowa Straż Pożarna odnotowała zaskakująco dużo pożarów składowisk odpadów. Ustalenia strażaków i mediów wskazują, że część tych pożarów mogła mieć związek z nielegalnym obrotem i unieszkodliwianiem odpadów. Nowelizacja ustawy o odpadach oraz nowe rozporządzenie w sprawie ochrony ppoż. na wysypiskach wprowadzają dodatkowe wymogi dla wszystkich podmiotów, które chcą prowadzić działalność w sektorze przetwarzania i zbierania odpadów. Podstawowe pojęcia związane z odpadami Gospodarowanie odpadami to zbieranie, transport, przetwarzanie odpadów oraz nadzór nad tymi działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami unieszkodliwiania odpadów. Przez odpad rozumiemy każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany. Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych. Odpady niebezpieczne to takie, w których składzie znajduje się co najmniej jedna substancja niebezpieczna.
No cover
Article
In basket
Postępowanie z odpadami medycznymi / Małgorzata Gołofit-Szymczak, Rafał L. Górny // Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka. - 2020/8 strony 16-19.
Sygnatura CP-103
Streszczenie: Podstawą właściwego zarządzania gospodarką odpadami medycznymi (zwłaszcza w miejscu pracy), jest ich odpowiednia segregacja oraz unieszkodliwianie. Szacuje się, że w Polsce odpady medyczne wytwarzane są przez ok. 40 tys. podmiotów gospodarczych. W artykule podano obecnie obowiązującą klasyfikację odpadów medycznych, opisano źródła ich powstawania, a także sposoby ich gromadzenia oraz magazynowania. Przybliżono również czytelnikom wiedzę na temat postępowania z odpadami medycznymi w świetle obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając m.in. ich transport oraz unieszkodliwianie.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W artykule zawarto informacje na temat bezpiecznego postępowania z groźnymi odpadami, w tym jak uniknąć biologicznych i chemicznych czynników ryzyka.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Opisano i zweryfikowano hipotezy badawcze dotyczące wpływu zmian w prawodawstwie polskim z uwzględnieniem prawa międzynarodowego na efektywność gospodarki odpadami w Polsce. Dokonano przeglądu instrumentów prawnych na tle uwarunkowań ekonomicznych oraz określono ich wpływ na efektywność gospodarki odpadami w Polsce w okresie poprzedzającym uchwalenie pierwszej ustawy o odpadach z 1997 r. oraz tych uchwalanych w latach 1997-2019. Uwzględniono dostępne dane statystyczne w zakresie gospodarki odpadami w Polsce w latach 1997-2000 (I ustawa o odpadach), w latach 2001-2012 (II ustawa o odpadach, okres przejściowy po wejściu Polski do UE i wdrażaniu przepisów dyrektywy odpadowej z 2008 r.), w latach 2013-2017 (III ustawa o odpadach) oraz w latach 2018-2019 (IV ustawa o odpadach - obowiązujący stan prawny). Efektywność gospodarki odpadami określano na podstawie wyników analizy ilości odpadów poddawanych procesowi odzysku w stosunku do tych poddawanych unieszkodliwianiu. Uwzględniono również dane dotyczące składowania odpadów w poszczególnych okresach oraz sposobów postępowania ze szczególnymi rodzajami odpadów (opakowania po materiałach niebezpiecznych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pozostałości po pojazdach wycofanych z eksploatacji). Wykorzystanie tych instrumentów, orzecznictwa oraz danych statystycznych umożliwiło sformułowanie postulatów w zakresie udoskonalenia gospodarki odpadami w odniesieniu do obowiązującego stanu prawnego.
No cover
Article
In basket
Gospodarka odpadami - operaty / Aleksandra Guzik // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2020/2-3 strony 11-16.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono sposób tworzenia i zawartość operatów przeciwpożarowych dla obiektów, w których mają być magazynowane odpady. Przedstawiono wytyczne sporządzania operatów opracowane w KM PSP w Poznaniu wraz z dodatkowymi objaśnieniami do ich poszczególnych punktów.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Na rekultywowany teren pogórniczy naniesiono substrat glebowy zawierający osady ściekowe. Oznaczono zawartość metali ciężkich w próbkach nowo powstałej gleby pobranej z tego terenu i gleby kontrolnej. Obliczono wskaźnik zanieczyszczenia dla substratu glebowego i Taraxacum officinale metalami ciężkimi na obszarze poeksploatacyjnym. Stwierdzono korzystny wpływ materiału doglebowego na zdegradowane tereny pogórnicze. Odpady przemysłowe i komunalne mogą być wykorzystane w gospodarce o obiegu zamkniętym i rekultywacji terenu.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono wyniki analizy w obszarze prawnie dopuszczalnych form przekształcania oraz zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Przeprowadzona analiza pozwoliła na wskazanie możliwych form zagospodarowania osadów ściekowych, dla których scharakteryzowano kluczowe wymagania i ograniczenia wynikające z przepisów prawa krajowego i unijnego. Zarysowano również światowe trendy w obszarze gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi, które są spójne z przepisami obowiązującego prawa i stanowią zarazem podstawę strategii i polityk szczebla krajowego i regionalnego w gospodarce odpadami.
No cover
Article
In basket
Płoną odpady / Andrzej Pyzik // Strażak - . - 2016/11 s.6-7.
Opis przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczych dwóch pożarów odpadów przeznaczonych do utylizacji w zakładzie zlokalizowanym w środku lasu w okolicach Wąchocka. Trudności z zaopatrzeniem wodnym, zagrożenia zw. z obecnością cieczy i materiałów palnych.
No cover
Article
In basket
Palący czy śmierdzący problem? / Sławomir Zając // Przegląd Pożarniczy. - 2015/3 s.26-29.
Omówiono problematykę składowania odpadów niebezpiecznych, zagrożenia pożarowego oraz przedstawiono wyniki kontroli składowisk odpadów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów.
No cover
Article
In basket
Pożar składowiska / Janusz Drozda // Przegląd Pożarniczy. - 2016/12 s.18-21.
Opis przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru składowiska odpadów do rycyklingu w Dąbrówce Wielkopolskiej (19.09.2015), wydatek gaśniczy, dysponowanie sił i środków, zarządzanie logistyczne, plan sytuacyjny.
No cover
Article
In basket
Palący problem / Paweł Janik // W: Przegląd Pożarniczy. - 2018/7 strony 13-15.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisano problemy związane z pożarami składowisk śmieci. Przedstawiono nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które wykazały kontrole przeprowadzone w latach 2014-2016. Omówiono działania podjęte w celu poprawy sytuacji i propozycje szeroko zakrojonych zmian legislacyjnych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W artykule zawarto informacje na temat bezpiecznego postępowania z groźnymi odpadami, w tym jak uniknąć biologicznych i chemicznych czynników ryzyka.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-60
Streszczenie: W artykule zawarto informacje na temat bezpiecznego postępowania z groźnymi odpadami, w tym jak uniknąć biologicznych i chemicznych czynników ryzyka.
No cover
Article
In basket
Bezpieczeństwo w gospodarowaniu odpadami / Józef Modrzyk, Marek Stojek // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2019/1 strony 12-17.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono przepisy dotyczące gospodarki odpadami i budowania składowisk w kontekście ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego tego typu obiektów, zagospodarowania odpadów palnych oraz techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono rozważania teoretyczne w zakresie podejścia do gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych powstałymi w czasie pandemii Covid-19. Jako najbardziej obiecującą metodę bezpiecznej utylizacji odpadów stanowiących środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki jednorazowe) wskazano pirolizę, która w porównaniu ze spalaniem cechuje się mniejszą emisją zanieczyszczeń do atmosfery. Dodatkowym argumentem przemawiającym za stosowaniem pirolizy do unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów (głównie maseczek chirurgicznych) jest powstawanie z nich dużych ilości paliw płynnych i gazowych, ze względu na dużą zawartość w nich polipropylenu.
No cover
Article
In basket
Autorzy przedstawiają wyniki badań dotyczące ogólnej oceny stanu ilościowo-jakościowego odpadów komunalnych na terenie Polski.
No cover
Article
In basket
Skąd ten ogień? / Tomasz Wiśniewski // Przegląd Pożarniczy. - 2016/12 s.22-25.
Omówienie ryzyka występowania pożarów w branży gospodarowania odpadami. Przykłady zdarzeń w sortowniach odpadów różnych typów, zagadnienia oceny ryzyka i zmniejszenia zagrożenia poprzez odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 24 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Chemiczno-analityczne badania produktów przeciwpożarowych w pośrednich magazynach materiałów do recyklingu
Materiały organiczne takie jak papier, tektura, tekstylia czy tworzywa sztuczne są w większości palne. W magazynach pośrednich, produkty przeznaczone do recyklingu, przechowywane są w dużych ilościach. Jeśli w takich magazynach wybuchł by pożar istnieje duże prawdopodobieństwo emisji dymu i innych produktów potencjalnie szkodliwych. W artykule zbadano gazowe produkty spalania powstałe z ww. materiałów z powodu samozapłonu. Stwierdzono że chemiczny skład gazów różnił się w zalezności od rodzaju paliwa. I tak gazy z materiałów łatwopalnych nie zawierających heteroatom, składały się głównie z trujących związków, takich jak tlenek węgla i dwutlenek węgla. Wskutek tlenia materiałów zawierających heteroatomy stwierdzono że, oprócz dwutlenku węgla, oraz emisji pary wodnej, wystepują inne bardziej toksyczne składniki zawierające heteroatomy. Materiały zawierające chlor wytworzyły chlorowodór a materiały zawierające azot produkowały amoniak i cyjanowodór.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again