Form of Work
Książki
(19)
Artykuły
(9)
Publikacje fachowe
(8)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(18)
available
(11)
Branch
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(18)
Author
Rydzkowski Włodzimierz
(3)
Wojewódzka-Król Krystyna
(3)
Chęciński Józef
(2)
Gromiec Marek
(2)
Kowalczak Piotr
(2)
Pijewska Irena
(2)
Smolarkiewicz Mariusz
(2)
Walczykiewicz Tomasz
(2)
Ziobro Jan
(2)
Zięba Andrzej
(2)
Abkowitz Mark D
(1)
Barszczyńska Małgorzata
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Buta Bogna
(1)
Camp Janey V
(1)
Chojnacka Paulina
(1)
Chojnacki A
(1)
Czapczuk Andrzej
(1)
Czoch Katarzyna
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Feluch Wojciech Władysław
(1)
Filipiak Janusz
(1)
Forowicz Krystyna
(1)
Gruss Łukasz
(1)
Gutowska-Siwiec Lidia
(1)
Kasperek Robert
(1)
Kosiński Wiesław
(1)
Kubacka Danuta
(1)
Kuczkowicz-Kurta Małgorzata
(1)
LeBoeuf Eugene J
(1)
Mikołajczyk Maria
(1)
Miętus Mirosław
(1)
Opiał-Gałuszka Urszula
(1)
Ostrowski Janusz
(1)
Owczarek Małgorzata
(1)
Pawlik Maciej
(1)
Rataj Celina
(1)
Rut Szymon
(1)
Różdżyński Kazimierz
(1)
Skorulski Witold
(1)
Staniszewski Konrad
(1)
Starkowski Mieczysław T
(1)
Strzelczyk Franciszek
(1)
Szamreto Andrzej
(1)
Sztelak Józef
(1)
Słota Henryk
(1)
Tomczyk Paweł
(1)
Toporowski Mariusz
(1)
Vasyuta Serhiy
(1)
Wiatkowski Mirosław
(1)
Witowski Krzysztof
(1)
Zalewski Maciej (1950- )
(1)
Zientarska Barbara
(1)
Łasut Elżbieta
(1)
Ślesicki Marek
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(8)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(37)
United States
(2)
Sweden
(1)
Language
Polish
(37)
English
(3)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Gospodarka wodna
(37)
Powódź
(5)
transport wodny (morski i rzeczny)
(5)
Gospodarka narodowa
(4)
Hydrologia
(4)
zagrożenia powodziowe
(4)
Geoinformacja
(3)
Ochrona środowiska
(3)
Transport
(3)
Transport drogowy
(3)
Transport kolejowy
(3)
Zanieczyszczenie
(3)
ekologia
(3)
transport lotniczy
(3)
transport miejski
(3)
zbiorniki retencyjne
(3)
Ochrona przeciwpowodziowa
(2)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(2)
Zaopatrzenie w wodę
(2)
Zarządzanie
(2)
przepisy
(2)
rzeki
(2)
skażenie środowiska
(2)
zapory wodne
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Akweny
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
Bezpieczeństwo ekologiczne
(1)
Budownictwo
(1)
Dekontaminacja
(1)
Ekohydrologia
(1)
Ekonomia
(1)
Elektrociepłownie
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Elektrownie
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Energia elektryczna
(1)
Finanse
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Lasy
(1)
Meteorologia
(1)
Metody badawcze
(1)
Miasta
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona ludności
(1)
Paliwa
(1)
Przemysł
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Ryzyko
(1)
Susza
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Warunki atmosferyczne
(1)
Woda
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia środowiska
(1)
Zasoby wodne
(1)
analiza bezpieczeństwa
(1)
badania
(1)
elektrownie parowe
(1)
generatory turbinowe
(1)
gospodarka komunalna
(1)
górnictwo
(1)
konferencje
(1)
kopalnie
(1)
monitoring
(1)
odpady komunalne
(1)
planowanie
(1)
podręcznik
(1)
prognozowanie
(1)
rejon operacyjny
(1)
systemy komputerowe
(1)
służby ratownicze
(1)
technologia
(1)
transport wodny (morski, rzeczny)
(1)
turbiny
(1)
zagrożenia ekologiczne
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Podręcznik
(1)
Domain
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
40 results Filter
No cover
Article
In basket
Jednostkowe zużycie wody oraz straty pozorne w budownictwie wielorodzinnym na przykładzie Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku / Stanisław Biedugnis, Paulina Chojnacka, Mariusz Smolarkiewicz, Andrzej Czapczuk // W: IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska" / Tadeusz Piecuch, Jacek Piekarski. - Koszalin : Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009. - s.292 .
Sygnatura P-1515/1
No cover
Article
In basket
Dostępność zasobów wodnych na świecie w okresie 1950-2050 / Piotr Kowalczak, Irena Pijewska // W: Zastosowanie GIS w meteorologii i gospodarce wodnej: praca zbiorowa / pod kierunkiem Marek Gromiec. - Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2006. - s.: 267-273 .
Sygnatury: IBC-370; IBC-369; IBC-368
No cover
Article
In basket
Omówienie metody szacowania ryzyka uszkodzeń przewodów wodociągowych w infrastrukturze budowlanej.
No cover
Article
In basket
Susza jest i będzie / Krystyna Forowicz // Środowisko. - 2019/3 strony 20-21.
Sygnatura: CP-41
Streszczenie: Powstaje Narodowy Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy, przygotowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGEW WP). W artykule przedstawiono plany dostycząca gospodarowania zasobami wód.
No cover
Article
In basket
Zastosowanie GIS do wizualizacji i analizy danych wejściowych oraz wyników modelowania jakości wód / Marek Gromiec, Krzysztof Witowski, Marek Ślesicki, Lidia Gutowska-Siwiec // W: Zastosowanie GIS w meteorologii i gospodarce wodnej: praca zbiorowa / pod kierunkiem Marek Gromiec. - Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2006. - s.: 189-208 .
Sygnatury: IBC-370; IBC-369; IBC-368
No cover
Article
In basket
Wykorzystanie GIS przy projektowaniu lokalizacji sieci monitoringu wód gruntowych / Irena Pijewska // W: Zastosowanie GIS w meteorologii i gospodarce wodnej: praca zbiorowa / pod kierunkiem Marek Gromiec. - Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2006. - s.: 165-188 .
Sygnatury: IBC-370; IBC-369; IBC-368
No cover
Book
In basket
Grupa tematyczna: Inne
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [Opracowanie adresowane do pracowników zatrudnionych w instytucjach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za racjonalne kształtowanie i wykorzystanie zasobów wodnych, dla osób zajmujących się szeroko pojętą gospodarką wodną oraz studentów kształcących się na kierunkach inżynierii i ochrony środowiska.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2 (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Ważna aktualizacja / Mieczysław T. Starkowski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2014/12 s.18-21.
Omówiono aktualizację przygotowaną do planów gospodarowania wodami w Polsce zgodnie z postanowieniami Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Budownictwo
Bibliogr., tab.
Streszczenie: [W poradniku ujęto całokształt zagadnień technologicznych, ekonomicznych i prawnych związanych z racjonalną gospodarką wodną w przemyśle. Bogaty materiał zilustro wano licznymi rysunkami i wykresami oraz dużą liczbą tablic. Poradnik przeznaczony dla inżynierów i techników wszystkich gałęzi przemysłu oraz gospodarki komunalnej.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-6779, I-6778 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-2558 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Przedstawiono wyniki wstępnych badań jakości wody zbiornika Turawa przeprowadzonych w obrębie Instalacji Poprawiającej Jakość Wody w początkowym okresie jej funkcjonowania. Podano wyniki analizy zmian takich wskaźników wody, jak odczyn, przewodność elektrolityczna, azot azotanowy i fosfor fosforanowy. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem statystyk podstawowych i testu rang Wilcoxona. Na podstawie wyników uzyskanych w analizowanym okresie 2020 r. sformułowano wnioski dotyczące stopnia poprawy jakości wody poprzez obniżenie zawartości biogenów w wodach tego zbiornika. Wskazano możliwe kierunki rekultywacji zbiorników wodnych, które borykają się z eutrofizacją retencjonowanych w nich wód.
No cover
Article
In basket
Zastosowanie GIS w procesie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE w Polsce / Małgorzata Barszczyńska, Katarzyna Czoch, Danuta Kubacka, Elżbieta Łasut, Urszula Opiał-Gałuszka, Celina Rataj, Tomasz Walczykiewicz, Barbara Zientarska // W: Zastosowanie GIS w meteorologii i gospodarce wodnej: praca zbiorowa / pod kierunkiem Marek Gromiec. - Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2006. - s.: 217-266 .
Sygnatury: IBC-370; IBC-369; IBC-368
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Geografia, geologia, hydrologia
Bibliogr.
Streszczenie: W książce zaprezentowano przykłady wykorzystania systemów informacji geograficznej GIS m.in. do: analizy danych z satelitów meteorologicznych, wyznaczania wilgotności atmosfery, szacowania zagrożenia powodziowego, opracowania systemu informacji przestrzennej, projektowania lokalizacji sieci monitoringu wód gruntowych.

Powiązane rekordy:
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-369 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-368/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Publikacje IPWC, zesz. 44
Bibliogr.
Streszczenie: Seminarium poświęcone problematyce gospodarki wodnej w obszarach niezurbanizowanych. Przedstawiono gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich: zasoby wodne, zapotrzebowanie na wodę, zmiany w przepisach. Omówiono także znaczenie wody dla ekosystemów leśnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-348 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Zastosowanie systemów geoinformacyjnych w hydrologii i gospodarce wodnej / Janusz Ostrowski, Wiesław Kosiński // W: Zastosowanie GIS w meteorologii i gospodarce wodnej: praca zbiorowa / pod kierunkiem Marek Gromiec. - Warszawa : Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 2006. - s.: 77-100 .
Sygnatury: IBC-370; IBC-369; IBC-368
No cover
Article
In basket
Możliwości finansowania projektów przeciwpowodziowych / Szymon Rut // Przegląd Pożarniczy. - 2010/8 s.50-51.
Analiza systemu finansowania gospodarki wodnej w Polsce.
No cover
Book
In basket
Tł. tyt.: Przywrócenie korytarza rzecznego. Zasady, procedury, praktyka.
Streszczenie: Zaprezentowano procedury dotyczące zarządzania korytarzem rzecznym, właściwości fizyczne, chemiczne oraz biologiczne środowiska korytarzy rzecznych. Przedstawiono znaczenie przywracania korytarza rzecznego do stanu przedpowodziowego oraz planowania powodziowego. Omówiono metody przygotowywania planów rozwojowych i przywracających korytarz rzeczny do stanu pierwotnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18885 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Tab.
Streszczenie: Omówiono dyrektywę Unii Europejskiej dotyczącą zarządzania jakością wody i gospodarką wodną oraz przedstawiono raporty państw regionu Morza Bałtyckiego na ten temat.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-324 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Inland waterway resource and spill management needs in Southeastern USA / Janey V. Camp, Mark D. Abkowitz, Eugene J. LeBoeuf // Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2010/4 Vol. 19 s.483-497.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr. 36 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Zasoby wodnych dróg śródlądowych i potrzeba zarządzania wylewem rzek w południowo-wschodnich USA
Celem niniejszej pracy jest ocena zagadnień przez zarządzających zasobami dróg wodnych w południowo - wschodnich USA, jako przewodnik pozwalający udoskonalić system informacji zarządzającej. Wyniki badania wskazują, że komunikacja często stanowi "słabe ogniwo" w dwóch dziedzinach: zarządzania gospodarką wodną i działaniami interwencyjnymi na zalanie. Ulepszone narzędzia zarządzania przepływem informacji mogą stanowić cenne źródło rozwiązania tego problemu. Wyświetlanie informacji przestrzennej / wideo uznano za ważne, aby zwiększyć możliwości działań interwencyjnych personelu zarządzającego i powinny być uwzględnione w nowej generacji systemów interwencyjnych na zalanie terenów..
No cover
Article
In basket
Czasowo-przestrzenna struktura opadów w rejonie Zatoki Gdańskiej i jej możliwe zmiany w skali XXI wieku / Mirosław Miętus, Janusz Filipiak, Małgorzata Owczarek // W: Powódź w Gdańsku 2001 / red. Jerzy Cyberski. - Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 2003. - s.: 35-56 .
Sygnatury: IBC-360/Czyt.; IBC-361
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again