Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(7)
Artykuły
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(10)
available
(4)
unavailable
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(10)
Author
Gad Katarzyna
(1)
Gałązka Dominika
(1)
Gałązka Dominika Iwona
(1)
Grabowska-Lepczak Izabella
(1)
Hołyst Brunon
(1)
Hołyst Brunon (1930- ). Przeciwko życiu
(1)
Janoszka Krzysztof (1990- )
(1)
Kownacki Tomasz
(1)
Ludziejewski Zdzisław
(1)
Maciejewski Jan
(1)
Malinowska Irena (1961- )
(1)
Marek Helena
(1)
Mocarska Dorota
(1)
Moniuszko Marcin
(1)
Myślińska Dominika
(1)
Nowicka Izabela
(1)
Pinkowicka Magdalena
(1)
Stochmal Małgorzata
(1)
Telak Jerzy
(1)
Terlikowski Tadeusz
(1)
Wańko Maciej
(1)
Wiśniewski Bernard (wojskowość)
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(10)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(11)
Language
Polish
(11)
Audience Group
Policjanci
(1)
Prawnicy
(1)
Psycholodzy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Handel ludźmi
(11)
Przestępczość
(5)
Terroryzm
(3)
Handel dziećmi
(2)
Współpraca międzynarodowa
(2)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Broń masowej zagłady
(1)
Cyberprzestępczość
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Emigracja
(1)
Konflikty zbrojne
(1)
Narkotyki
(1)
Patologie społeczne
(1)
Policja
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Prawo rodzinne
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Socjologia
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wojsko
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
bezpieczeństwo powszechne
(1)
religie
(1)
służby
(1)
Świadomość społeczna
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(2)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Monografia
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
11 results Filter
No cover
Article
In basket
Współczesne uwarunkowania handlem ludźmi / Dominika Iwona Gałązka //W: Zeszyty Studenckie Pro Publico Bono. 2544-2481 2017, numer 1 (1), strony 67-76.
Sygnatura CP-123
Poczucie bezpieczeństwa dla każdego człowieka jest najważniejszą wartością. Niestety istnieje wiele czynników sprzyjających zakłóceniu stanu pewności. Zagrożenia dzisiejszego świata budzą ogromny niepokój. Zjawisko handlu ludźmi i chęć jego zwalczania w większości krajach uchodzi za najważniejsze. W poniższy artykule autorka przedstawiła ogólny zarys zjawiska oraz poruszyła problem braku świadomości społecznej na temat procederu. Nagłaśnianie problemu jest jednym z najważniejszych środków zaradczych, który mógłby przyczynić się do efektywniejszego zwalczania przestępstwa handlu ludźmi.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15163/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15151/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15149/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Dzieci jako ofiary handlu ludźmi / Krzysztof Janoszka. - Szczytno : Wydział Wydawnictw i Poligrafii Wyższej Szkoły Policji, 2013. - 256 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 25 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliografia strony 217-222.
Zawiera: Charakterystyka zjawiska handlu dziećmi // Handel dziećmi w Polsce i na świecie // Sprawca i ofiara // Zapobieganie handlowi dziećmi i jego zwalczanie // Problem handlu dziećmi w świetle wyników badań empirycznych.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: Handel dziećmi jest jednym z wielu niedostrzegalnych problemów współczesnego świata. Niewolnictwo jednak wciąż istnieje, zazwyczaj poza świadomością zwykłych ludzi i mediów. Proceder ten jest poważnym naruszeniem praw człowieka, a zaangażowane są weń najlepiej zorganizowane i zakonspirowane grupy przestępcze. Książka składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono charakterystykę zjawiska handlu dziećmi - łącznie z przybliżeniem regulacji prawnych oraz systemu zapobiegania temu procederowi i jego zwalczania. W części drugiej znalazły się wyniki badań empirycznych autora, który chciał uzyskać odpowiedzi m.in. na następujące pytania: ile jest stwierdzanych w Polsce przypadków handlu dziećmi i jakich form wykorzystania najczęściej dotyczą, jak wygląda eliminowanie handlu ludźmi w praktyce organów ścigania, a także jakie są największe problemy w identyfikacji ofiar i w zwalczaniu tego procederu. [za Autorem]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2552 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2551/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - służby mundurowe
Streszczenie: W monografii podjęto problematykę zabezpieczania struktur społecznych przed nieuchronnymi następstwami zagrożeń ekologicznych, technogennych oraz społecznych o podłożu konfliktogennym. Zagrożenia należące do każdej z tych kategorii powodują daleko idące, negatywne następstwa w różnych dziedzinach życia społecznego, dezorganizując osiągnięty w rozwoju cywilizacyjnym ład struktur społecznych. Wyspecjalizowane podmioty systemu bezpieczeństwa – formacje, służby, straże czy inspekcje – określone w socjologii mianem grup dyspozycyjnych stanowią siły bezpośredniego reagowania na zaistniałe zagrożenia zarówno w wymiarze interwencji, jak i działań zabezpieczających i ochronnych w obszarze bezpieczeństwa publicznego.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
All copies are currently on loan: sygn. IBC-2046 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2045/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronach 59-61.
Streszczenie: Bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi wyraz równowagi ustrojowo-prawnej oraz społeczno-ekonomicznej Rzeczypospolitej. Decyduje o rozwoju jednostki i społeczeństwa w różnych wymiarach ich funkcjonowania. Czynnikiem, który określa sferę wewnętrznego bezpieczeństwa jest każde jedno zagrożenie dla prawidłowości tego funkcjonowania. Celem pracy jest uzasadnienie tezy, że przestępczość zorganizowana jest poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Mianem przestępczości zorganizowanej określa się zdyscyplinowane, hermetyczne struktury o ściśle przestrzeganej hierarchii, które prowadzą nielegalną działalność w wielu różnych sferach. Przestępczość zorganizowana stanowi jedno z największych wyzwań dla bezpieczeństwa wewnętrznego w UE. Inne istotne zagrożenia, jakim Unia wciąż musi stawiać czoła, to cyberprzestępczość, nasilenie brutalnego ekstremizmu, handel ludźmi, podobnie jak pranie brudnych pieniędzy oraz korupcja. Istotę przestępczości zorganizowanej ciężko jest zdefiniować w kategoriach pozaprawnych. Można jednak utworzyć definicję na gruncie prawa, choć jest niezmiernie trudno. Wskazują na to zarówno ustawodawstwa polskie oraz innych państw. Polski legislator dotychczas nie stworzył bowiem jednej uniwersalnej definicji. Jest to zrozumiałe ze względu na to, że zjawisko przestępczości zorganizowanej jest zmienne, elastyczne, ciągle wykorzystuje nowe formy działania i środki pozwalające osiągać obrane cele. Postępująca globalizacja, zniesienie granic, unowocześnienie komunikacji i informatyzacji sprzyja przestępczej działalności. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17100/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Bezpieczeństwo obywatela i społeczeństwa w świetle analizy nauk prawnych i kryminologii // Funkcja restytucyjna (kompensacyjna) prawa karnego z perspektywy teorii i praktyki // Zmiana środowiska bezpieczeństwa: wyzwania dla prawa międzynarodowego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda // Konstytucyjność przepisów normujących odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu szkód wyrządzonych przez gatunki chronione // Handel ludźmi - studium przypadku // Projektowane zmiany regulacji prawnych dotyczących rzeczy znalezionych // Problematyka kary w prawie karnym // O kształtowaniu się podejścia prawnoustrojowego w definiowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego // Prawnokarna ochrona wybranych kategorii osób wykonujących czynności zawodowe // Zadania administracji w zakresie reglamentacji upraw maku i konopi // Quis custodiet ipsos custodes? - sprzedajność funkcjonariusza Policji w świetle przeprowadzonych badań // Udział biegłego w czynnościach wyjaśniających w sprawach o wykroczenia // Ocena umiejscowienia art. 282 k.k. w rozdziale przestępstw przeciwko mieniu // Zasada dobra dziecka w kontekście rodzinnego wymiaru praw dziecka // Sprawiedliwość naprawcza w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE // Zasada szybkości i prostoty postępowania - nowy wymiar // Urzeczywistnienie praw człowieka oraz zjawisko handlu ludźmi // Nie pójdę więcej do pracy - mobbing czy stalking? // Izolacyjne środki przymusu stosowane wobec nieletniego naruszającego prawo podczas imprezy masowej // Prawne aspekty statusu czasu trwania podróży służbowej policjantów odbywanej w ramach delegacji służbowej w kontekście ustawowego prawa do wypoczynku i sposobu rozliczania czasu służby // Okoliczności wyłączające odpowiedzialność prawną prasy - wybrane problemy // Przepisy karne z ustawy o broni i amunicji // Wpływ zaburzonej socjalizacji na zjawisko niedostosowania społecznego // Sposoby popełnienia przestępstwa zgwałcenia // Współpraca Policji i straży miejskich (gminnych) w zakresie zapobiegania, wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich sprawców.
Streszczenia w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku agielskiem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2796 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2795/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: System współpracy międzynarodowej w zwalczaniu terroryzmu // System współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępstw celnych // System współpracy międzynarodowej w zwalczaniu nielegalnej imigracji // System współpracy międzynarodowej w zwalczaniu handlu narkotykami // System współpracy międzynarodowej w zwalczaniu handlu ludźmi // System współpracy międzynarodowej w zwalczaniu przestępstw finansowych.
Streszczenie: Monografia pod redakcją naukową Tomasza Kownackiego została poświęcona ważnemu problemowi poznawczemu w postaci systemów współpracy międzynarodowej w zapewnianiu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Stanowi ona uzupełnienie istniejącej w tym przedmiocie wiedzy ukazując ją z całkiem nowej perspektywy poznawczej. Swoimi treściami wypełnia dotychczas słabo ukazany w literaturze przedmiotu obszar wiedzy w zakresie związków między wieloma organizacjami, instytucjami a bezpieczeństwem wewnętrznym państwa w ujęciu systemowym. Interesującym zabiegiem poznawczym było przy tym ukazanie ich wybranych form, sposobów funkcjonowania w dowiązaniu do przedmiotowych zagadnień determinujących postać współpracy międzynarodowej, jej wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2817, IBC-2816 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2815/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Przeciwko życiu / Brunon Hołyst ; t. 2.)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo społeczne
Bibliografia, netografia na stronach 719-752.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2483, IBC-2482 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2481/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Zawiera: Handel ludźmi - zagadnienia kryminologiczne i prawne // Wybrane formy wykorzystania ofiar handlu ludźmi // Zwalczanie i zapobieganie zjawisku handlu ludźmi.
Zawiera: Human trafficking - crimonological and legal issues // Selected patterns of human trafficking victims exploitation // Combating and preventing trafficking of human beings.
Dla policjantów, prokuratorów, sędziów, adwokatów oraz studentów kierunków: prawo, bezpieczeństwo wewnętrzne i psychologia.
Streszczenie w języku angielskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
Streszczenie: Przedkładając czytelnikowi prezentowane opracowanie z zakresu społecznych i prawnych aspektów handlu ludźmi należy stwierdzić, że podjęty w książce problem poznawczy jest nośny ze względu na wpisanie go w nurt badań nauk społecznych i prawnych. Zawarte w niej treści i konstatacje twórczo włączaj ą się w przeciwdziałanie niezwykle niebezpiecznej patologii społecznej jaką jest handel ludźmi. Stanowią również przydatny do dalszych rozważań teoretycznych i realizacji praktycznych przedsięwzięć materiał poznawczy, a niekiedy wskazują nawet konkretne rozwiązania wieloaspektowych problemów zakłócających egzystencję i harmonijny rozwój społeczeństwa. [za redaktorami]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2644/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again