Form of Work
Artykuły
(12)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(5)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(5)
Author
Bogdan Leonarda
(5)
Falecki Dariusz
(2)
Olejnik Tadeusz
(2)
Rochala Paweł
(2)
Adamczewski Piotr S
(1)
Bareya Dariusz
(1)
Dmowski Rafał (1974- )
(1)
Dobroński Adam Czesław
(1)
Gąsiorczyk Paweł
(1)
Hanuszewski Krzysztof
(1)
Koler Hubert
(1)
Kruszelnicki Jerzy
(1)
Marcysiak Tomasz
(1)
Matczyński Grzegorz
(1)
Mikulak Stanisław
(1)
Mikulak Stanisław (1937- )
(1)
Pilawski Władysław
(1)
Sobczyk Franciszek
(1)
Trzaskowski Dominik
(1)
Łamaszewski Jerzy
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(7)
1990 - 1999
(1)
1980 - 1989
(1)
1950 - 1959
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(18)
Language
Polish
(18)
Subject
Historia OSP
(18)
Historia pożarnictwa
(12)
Ochotnicza Straż Pożarna
(6)
Chomicz, Bolesław
(2)
Organizacja straży pożarnych
(2)
Strażacy
(2)
Degler, Arkadiusz Walerian
(1)
Gieysztor, Stanisław
(1)
Historia
(1)
I wojna światowa (1914-1918)
(1)
II wojna światowa (1939-1945) - strażacy
(1)
Lgocki, Jerzy
(1)
Mazan, Stanisław
(1)
Obrona cywilna
(1)
Pożarnictwo
(1)
Straż pożarna
(1)
Strażacki Ruch Oporu SKAŁA
(1)
Związek Floriański
(1)
regulamin
(1)
Subject: time
1801-1900
(4)
1901-2000
(4)
2001-
(3)
1918-1939
(2)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1901-1914
(1)
1914-1918
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(3)
Warmia
(2)
Województwo mazowieckie
(2)
Golub-Dobrzyń (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Mazury
(1)
Województwo wielkopolskie
(1)
Śląsk
(1)
Genre/Form
Publikacja bogato ilustrowana
(3)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Wywiad dziennikarski
(1)
Domain
Historia
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
18 results Filter
No cover
Article
In basket
U progu niepodległości / Leonarda Bogdan // W: Strażak. - 2021/2 strony 32-33.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono udział strażaków i organizacji strażackich w walce o odzyskanie niepodległości Polski pod koniec I wojny światowej oraz działaniach związanych z ustalaniem granic i obroną kraju w pierwszych latach powojennych.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-15
Przedstawiono regulamin służbowy OSP,nadany przez Rząd Ludowy w 1951r.
No cover
Article
In basket
Na Górnym Śląsku / Dariusz Falecki // W: Strażak. - 2021/3 strony 32-33.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono początki i organizację ochotniczych straży pożarnych na Górnym Śląsku od połowy XIX w., a następnie działania polskich organizacji strażackich w walkach o przyłączenie ziem śląskich do Polski po I wojnie światowej. Opisano rozwój, organizację i rodzaje straży pożarnych w okresie miedzywojennym oraz problemy zaopatrzenia i rodzaje posiadanego sprzętu. Przedstawiono działania i konflikty związane z występowaniem różnic narodowościowych na tych terenach.
No cover
Article
In basket
Strażacy ochotnicy ziemi pałuckiej w Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919 / Piotr S. Adamczewski //W: Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych. - 2015, zeszyt IX, strony 116 - 136.
Przedstawiono historię OSP ziemi pałuckiej oraz niepodległościowe walki strażaków ochotników w Powstaniu Wielkopolskim w 1918/1919r.
No cover
Article
In basket
Ochotnicze Straże Pożarne w Prusach Wschodnich na Warmii i Mazurach. Zarys historyczny do 1945 r. / Stanisław Mikulak //W: Zeszyty Historyczne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Z dziejów Ochotniczych Straży Pożarnych. - 2015, zeszyt IX, strony 104-115.
Przedstawiono położenie geograficzne oraz historię Prus oraz Warmii i Mazur i działające tam OSP. Omówiono działalność Wschodnio - Pruskiego Prowincjonalnego Związku Ochotniczych Straży Pozarnych do 1945 r.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-783/13, W-783/11, W-783/10, W-783/9, W-783/7, W-783/5, W-783/4, W-783/3, W-783/2 (9 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-783/8, W-783/6 His-pozar, W-783/1 Czyt. (3 egz.)
No cover
Article
In basket
Zanim odżyła Polska. Cz. 3 / Leonarda Bogdan // W: Strażak. - 2020/12 strony 34-36.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Przedstawiono historię powstawania straży pożarnych i organizowania ruchu pożarniczego w Królestwie Polskim do 1918 r. Opisano początki prasy pożarniczej oraz powstanie Towarzystwa Świętego Floriana.
No cover
Article
In basket
Zanim odżyła Polska. Cz. 4 / Leonarda Bogdan // W: Strażak. - 2021/1 strony 36-37.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono działalność kulturalną i patriotyczną oraz rolę umundurowania i sztandarów w okresie przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości w początkach XX w.
No cover
Article
In basket
W przeddzień wojny / Paweł Rochala // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/9 strony 46-48.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Omówiono organizację ochrony przeciwpożarowej w latach poprzedzających wybuch II wojny światowej. Przedstawiono próbę włączenia straży pożarnej w struktury obrony terytorialnej, wyznaczane zadania, szkolenia oraz skutki dla realizacji podstawowych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i gaszenia pożarów.
No cover
Article
In basket
Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Babicach / Dominik Trzaskowski //W: Zeszyty Naukowe Pro Publico Bono = Pro Publico Bono Scientific Papers. - 2020 numer 1 (1) strony 273-282.
Sygnatura CP-123
Streszczenie: Historia Babickiej Straży Pożarnej sięga początku XX w. W 1916 r. w podzielonej zaborami Polsce powołano Babicką Straż Ogniową. Był to okres trwania I wojny światowej oraz czasy zaborów. Babicka organizacja powstała z inicjatywy kilku osób, którym niezwykle zależało na budowaniu Polskości wśród mieszkańców Babic i sąsiednich miejscowości. Powstanie organizacji zwalczającej zagrożenia pożarowe miało duże znaczenie patriotyczne. Wiązało się to z pewnego rodzaju odrodzeniem Polski, która poprzez takie czyny budowała poczucie polskości wśród Polaków. Nowo powstała organizacja miała na celu ochronę drewnianych domostw w przypadku pojawienia się pożaru. W okresie międzywojennym Babicka Straż Ogniowa z powodzeniem realizowała swoje zadania. Po niezwykle trudnym okresie jakim była II wojna światowa, Babicka Straż Ogniowa zaczęła tworzyć swą tożsamość. Wraz z upływem lat straż ta w coraz większym stopniu zostawała doposażana, w jednostce pojawiły się dwa wozy strażackie, które z upływem lat zostały wymienione na nowocześniejsze.
No cover
Article
In basket
Niełatwe początki / Leonarda Bogdan // W: Strażak. - 2021/3 strony 30-31.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Przedstawiono początki organizowania ruchu strażackiego po odzyskaniu przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej. Omówiono działalność Bolesława Chomicza oraz działania podejmowane przez Związek Floriański w zakresie odbudowy państwowości polskiej oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Opisano udział strażaków w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Załączono tekst odezwy werbunkowej Bolesława Chomicza do strażaków ochotników w sprawie wstępowania do wojska i tworzenia kompanii strażackich.
No cover
Article
In basket
Zanim odżyła Polska. Cz. 2 / Leonarda Bogdan // W: Strażak. - 2020/11 strony 32-33.
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Przedstawiono historię powstawania straży pożarnych i organizowania ruchu pożarniczego w Polsce pod zaborem pruskim do 1918 r. Omówiono funkcjonujące w Prusach przepisy i zasady ochrony przeciwpożarowej, pruskie związki strażackie oraz finansowanie straży i nadzór państwowy nad ruchem ochotniczym.
Book
In basket
Bibliografia strona 211.
Zawiera: Ponadczasowa społeczna rola ruchu strażackiego -- Wartości, które chronimy - środowiska, kultura, zabytki -- OSP w Prusach Wschodnich - zarys historyczny do 1945 roku -- Wojewódzkie struktury organizacyjne Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Olsztynie w latach 1945-2012 -- Wybrane akcje gaśnicze i ratownicze - relacje prasowe i wspomnienia uczestników -- Strażnice. Sprzęt ratowniczy -- Działalność kulturalna oraz edukacyjno-wychowawcza w szeregach OSP -- Poczet liderów strażackiej służby -- Posłowie.
Streszczenie: Książka została wydana z inicjatywy Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a przedmowę napisał marszałek Jacek Protas. Wyjątkowe, pierwsze tego typu wydanie, bogato ilustrowane zdjęciami, podzielono na sześć rozdziałów, w których omówiono historię OSP w Prusach Wschodnich, aż do roku 1945, struktury organizacyjne związku w latach 1945–2012, strażnice i sprzęt ratowniczy. Wiele miejsca poświęcono wybranym akcjom ratowniczym i gaśniczym, które przybliżono dzięki relacjom prasowym i wyjątkowym wspomnieniom uczestników. Przedstawiono także działalność kulturalną i edukacyjno-wychowawczą ochotniczych straży, jak również zaprezentowano poczet liderów strażackiej służby. [opis za wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21291 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - historia
Zawiera: Sytuacja geopolityczna ziem polskich w latach 1914-1918 // Udział strażaków w walkach o wolność i niepodległość Polski (na terenie zaboru rosyjskiego) // Pod zaborem austriackim // Udział strażaków w odzyskaniu przez Polskę niepodległości na terenie Wielkopolski // Zarys sytuacji polskiego pożarnictwa na Śląsku Górnym i Dolnym do 1924 r. // Polskie pożarnictwo na Śląsku Cieszyńskim do 1921 roku // Wkład strażaków z Pomorza w odzyskanie niepodelgłości // Przykłady sztandarów strażackich uszytych przed 1918 r. // Appendix - Materiały z "Przeglądu Pożarniczego" z listopada 1928 r. przygotowane w związku z 10 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21895, I-21894 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21893/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia na stronach 138-143.
Zawiera: Zarys dziejów organizacji pożarniczych // Ogień w kulturze ludowej i symbolice religijnej // Pierwsze jednostki i porządki ogniowe // Organizacje pożarnicze w okresie zaborów // Pożarnictwo w niepodległej Polsce // Ruch pożarniczy od 1945 roku // Działalność kulturalna i społeczna OSP // Wizerunek Ochotniczych Straży Pożarnych // OSP w XXI wieku // Kroniki i archiwa jako źródła wiedzy o OSP // Wywiady narracyjne i biograficzne strażaków OSP - szkice z badań własnych // Metodyka i organizacja badań // Pożarnictwo w województwie kujawsko - pomorskim // Pożarnictwo w gminie Golub-Dobrzyń // OSP Cieszyny // OSP Wrocki // OSP Nowogród // OSP Macikowo // OSP Węgiersk // OSP Sokoligóra-Owieczkowo // OSP Handlowy Młyn // OSP Podzamek Golubski // OSP Skępsk // OSP Pusta Dąbrówka // OSP Olszówka // OSP Ostrowite // OSP Gałczewko // Rok z życia OSP w gminie Golub-Dobrzyń w obiektywie // Dożynki gminne // Jubileusze // 35 -lecie istnienia Strażackiej Orkiestry Dętej w Nowogrodzie // Pokaz Dziecięcej Drużyny Strażackiej OSP Nowogród // Przekazanie sprzętu ratowniczego // Sportowo-pożarnicze zawody gminne // Wspólne ćwiczenia OSP i PSP // Zakończenie - refleksja badacza wspomnień.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2964 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia, akty prawne na stronach 423-443.
Zawiera: Historia straży // dzieje ochrony przeciwpożarowej w Siedlcach i powiecie siedleckim do 1944 roku // działalność straży pożarnych w powiecie siedleckim w latach 1945-2019 // źródła do dziejów straży // Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu // stan badań nad historią straży pożarnych powiatu siedleckiego // źródła do dziejów straży pożarnej w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach // materiały źródłowe do dziejów straży pożarnych w okresie dwudziestolecia międzywojennego w aktach gmin powiatu siedleckiego // źródła do dziejów straży pożarnych działających w powiecie siedleckim w latach 1918 - 1939 w zbiorach Archiwum Państwowego w Lublinie // kilka porad praktycznych jak prowadzić kroniki Ochotniczych Straży Pożarnych // Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim.
Wydanie książki pt. "Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim - przeszłość i współczesność" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Streszczenie: Książka składa się z trzech części. Pierwszą, zatytułowaną Historia straży, stanowią dwa teksty autorstwa: Rafała Dmowskiego Dzieje ochrony przeciwpożarowej w Siedlcach i powiecie siedleckim do 1944 roku oraz Andrzeja Celińskiego i Darii Lipińskiej Działalność straży pożarnych w powiecie siedleckim w latach 1945-2019. Część druga, Źródła do dziejów straży, zawiera sześć tekstów. Ich autorami są: Zbigniew Todorski, który omówił zbiory i funkcjonowanie Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu, Rafał Dmowski, który przedstawił dotychczasowy stan badań nad historią straży pożarnych powiatu siedleckiego oraz podał informacje przydatne dla kronikarzy i historyków OSP. Kolejna autorka, Kamila Woźnica przedstawiła wykaz źródeł dotyczących straży pożarnych przechowywanych w zbiorach Muzeum Regionalnego w Siedlcach. Natomiast Piotr Szczurek omówił zbiory archiwalne dotyczące OSP przechowywane w Archiwum Państwowym w Lublinie, a Grzegorz Welik źródła do dziejów straży z zasobów Archiwum Państwowego w Siedlcach. Część trzecia, Ochotnicze Straże Pożarne w powiecie siedleckim, opracowana przez Rafała Dmowskiego, zawiera podstawowe informacje o powiecie siedleckim oraz o wszystkich gminach i strażach działających na jego terenie. [za KM PSP Siedlce]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21883, I-21882 [magazyn] (2 egz.)
No cover
Book
In basket
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawiono historię i udział straży pożarnych w obronie kraju w 1939r, organizację ochrony przeciwpożarowej w okresie okupacji oraz ruch oporu i działalność konspiracyjną straży pożarnych. Wykaz funkcjonariuszy pożarnictwa i strażaków ochtoników, którzy zginęli w latach 1939-1945.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. KG-11371, I-14462 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again