Form of Work
Artykuły
(19)
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(2)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Knegt Ann-Marie
(3)
Golly Renata
(2)
Górska Agnieszka
(2)
Beerens Ralf
(1)
Betker Filip
(1)
Borysiewicz Mieczysław
(1)
Bruinstroop Arjan
(1)
Frątczak Paweł
(1)
Gartowski Tomasz
(1)
Gerkensmeier Birgit
(1)
Glerun Peter
(1)
Gołębiewski Jan
(1)
Janssen Ben
(1)
Jurczak Justyna
(1)
Kaźmierczyk Bronisław
(1)
Krajewska Monika
(1)
Lipka Jakub
(1)
Marczyński Dariusz
(1)
Markowski Adam S
(1)
Michalik Jerzy S
(1)
Mikołajczyk Zbigniew (1971- )
(1)
Niski Marcin
(1)
Pardecka Dorota
(1)
Ratter Beate M.W
(1)
Rochala Paweł
(1)
Rodak Marcin
(1)
Schneider Piet
(1)
Skarżyński Mirosław (1962- )
(1)
Sokołowski Łukasz
(1)
Struniawski Jarosław
(1)
Szykuła-Piec Barbara
(1)
Vollmer Manfred
(1)
Walewender Miłosz
(1)
Walsh Cornac
(1)
Wilk Kamil
(1)
Woźniak Janusz
(1)
de Goeij Hans
(1)
Łukawski Aleksander
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(23)
United Kingdom
(2)
Language
Polish
(23)
English
(2)
Subject
Organizacja straży pożarnych
(3)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Fotowoltaika
(2)
Morza
(2)
Powódź
(2)
Ratownictwo
(2)
Zabezpieczenie przeciwpowodziowe
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Zarządzanie ryzykiem
(2)
zagrożenia powodziowe
(2)
ćwiczenia
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Akweny
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Budownictwo mieszkaniowe
(1)
Budownictwo użyteczności publicznej
(1)
Health and Safety Executive (HSE)
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
LNG
(1)
Lotniska
(1)
Nauka pływania
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Porty morskie
(1)
Pożary - powstawanie
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Rafinerie
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Sprzęt ratowniczy
(1)
Taktyka walki z pożarami
(1)
Terminal LNG
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wały przeciwpowodziowe
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Współpraca międzynarodowa
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
działania informacyjne
(1)
działania interwencyjne
(1)
inżynieria wodna
(1)
przepisy
(1)
scenariusz powodzi
(1)
wybrzeża
(1)
zapory wodne
(1)
zjawisko efektu domina
(1)
Ćwiczenia pożarnicze
(1)
ćwiczenia ratownicze
(1)
Subject: time
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
2001-
(1)
Subject: place
Holandia
(25)
Polska
(5)
Wielka Brytania
(5)
Niemcy
(4)
Szwecja
(3)
Belgia
(2)
Bułgaria
(2)
Dania
(2)
Europa Zachodnia
(2)
Rumunia
(2)
Stany Zjednoczone (USA)
(2)
Australia
(1)
Azja
(1)
Beneluks (region)
(1)
Estonia
(1)
Finlandia
(1)
Francja
(1)
Irlandia
(1)
Kanada
(1)
Norwegia
(1)
Portugalia
(1)
Rotterdam (Holandia)
(1)
Słowacja
(1)
Ukraina
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Opracowanie
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(5)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
25 results Filter
No cover
Article
In basket
Holenderski system. / Goeij Hans de // Przegląd Pożarniczy. - 1998/2 s.59.
Przedstawiono holenderski system ratowniczy.
No cover
Article
In basket
Rotterdam: Keeping the port safe / Ann-Marie Knegt, Ben Janssen // Industrial Fire Journal. - 2011/85 s.10-12.
Tł.tyt.: Rotterdam: utrzymywanie portu w bezpieczeństwie
Przedstawiono główne działania w przypadku zaistnienia dużego zagrożenia pożarowego i wybuchowego w porcie, gdy nie posiada się odpowiedniej ilości sprzętu ratowniczego. Omówiono ww. zagadnienia na przykładzie portu morskiego w Rotterdamie.
No cover
Article
In basket
Przedstawiono organizację, zadania i warunki działania straży pożarnych Holandii.
No cover
Article
In basket
FloodEx 2009: Lessons identified / Ralf Beerens, Peter Glerun, Piet Schneider // Crisis Response Journal. - 2010/3 Vol. 6 s.44-46.
Grupa tematyczna: Katastrofy i klęski żywiołowe/Terroryzm/Sytuacje kryzysowe/Zarządzanie kryzysowe
Tab.
Tł.tyt.; FloodEx 2009: wnioski wyciągnięte
W artykule opisano wyniki przeprowadzonych ćwiczeń na dużą skalę symulujące najgorszy scenariusz powodzi w Holandii.
No cover
Article
In basket
Ochrona Cywilna Holandii / Jan Gołębiewski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2014/2 s.30-31.
Omawia organizację i działalność ochrony cywilnej w Holandii.
No cover
Article
In basket
New training facility opens in Dordrecht // Industrial Fire Journal. - 2011/82 s.44-45.
Grupa tematyczna: Szkolenie
Tł.tyt.; Nowy typ ćwiczeń w Dordrecht
W holenderskim mieście Dordrecht wprowadzono nowy typ ćwiczeń, opracowany specjalnie do wykorzystania w działaniach ratowniczych. Nowy sposób prowadzenia ćwiczeń polega na realizacji ćwiczeń, przy założeniu że będą one wykonywane w czasie różnych scenariuszy zagrożeń np. w rafineriach, obiektach handlowych, stacjach metra, w warunkach wielkomiejskich. Jako materiałów palnych wykorzystano rozpylone ciecze o dużym obciążeniu cieplnym, silnie dymiących, tworzących toksyczne produkty spalania. W czasie ćwiczeń celowo stwarzano warunki symulujące pożar, wybuch, wybuch gazu, pęknięcie rury itp. Każdy system był monitorowany z centralnej konsoli a ćwiczenia były cały czas obserwowane przez system kamer.
No cover
Article
In basket
Dwa systemy w Beneluksie / Dariusz Marczyński // Przegląd Pożarniczy. - 1998/6 s.45-47.
Przedstawiono zasady funkcjonowania i organizacji ratownictwa medycznego w krajach Beneluksu -Belgia, Holandia, Luksemburg. Zanalizowano funkcjonowanie systemów w Belgii i w Holandii.
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Ponad 200 osób straciło życie w wyniku powodzi, jakie nawiedziły zachodnia Europę w lipcu 2021 r. Do powodzi najlepiej przygotowane są Niderlandy. Czego warto nauczyć się od Holendrów, zanim przyjdzie wielka woda? A przyyjdzie, nie ma co do tego wątpliwości. W artykule przedstawiono wywiad z dr Janem Borkowskim byłym polskim ambasadorem w Królestwie Niderlandów.
No cover
Book
In basket
Olympic Standard. / Arjan Bruinstroop // W:Fire and Rescue. - 2018/109 strony 10-14.
Sygnatura: CZ-150
Tłumaczenie tytułu: Standard olimpijski
W artykule przedstawiono nowoczesną organizację i działania Ansterdam Schiphol Airport w Holandii na przykładzie gwałtownie zwiększającego się efektu domina w służbie pożarniczej na lotnisku.
No cover
Article
In basket
Charakterystyka i wyposażenie straży pożarnej w Amsterdamie.
No cover
Article
In basket
Managing coastal risk at the Wadden Sea: a societal perspective. / Birgit Gerkensmeier // W: Disaster Prevention and Management. An International Journal. - 2018/1 Vol. 27 strony 15-27.
Sygnatura: CZ-130
Tłumaczenie tytułu: Zarządzanie ryzykiem przybrzeżnym na Morzu Wattowym: społeczna perspektywa.
Morze Wattowe to akwen, pomimo nazwy niebędący morzem, obejmujący przybrzeżne wody Zatoki Niemieckiej (południowo-wschodnia część Morza Północnego) położony pomiędzy kontynentem a łańcuchem Wysp Fryzyjskich. Morze Wattowe obejmuje przybrzeżne wody Holandii, Niemiec i Danii, jednak czasami wśród polskich geografów głoszony jest pogląd, że akwen ten znajduje się wyłącznie w Holandii pomiędzy Wyspami Zachodniofryzyjskimi, a kontynentalnym wybrzeżem Holandii. Ze względu na swoje unikatowe walory przyrodnicze, cały obszar Morza Wattowego jest obecnie objęty ochroną i uznany, na podstawie konwencji ramsarskiej, za "obszar wodno-błotny mający znaczenie międzynarodowe". Trzy państwa leżące nad Morzem Wattowym prowadzą ciągłą współpracę w zakresie chronienia tego akwenu – w tym celu m.in. utrzymywany jest stały Wspólny Sekretariat Morza Wattowego. W 2009 roku obszar Morza Wattowego został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako obiekt transgraniczny w Niemczech i Holandii. Obecnie, po zmianie wpisu w 2014 roku, jest to obiekt transgraniczny w trzech państwach: Niemczech, Holandii i Danii. W artykule omówiono sposoby zarządzania ryzykiem przybrzeżnym.
No cover
Article
In basket
Total response / Ann-Marie Knegt // Industrial Fire Journal. - 2013/91 s.14-16.
Tł .tyt.: Pełna interwencja
Zeeland Rafinery w Vissingen Oost Harbour (Holandia), jest głównym atutem w jednym ze światowych kluczy przetwarzania ropy naftowej i obszarów handlowych - w portach Amsterdamu, Rotterdamu i Antwerpii. W artykule przedstawiono wysoką technologię taktyki walki z pożarami poprzez aktywność całego zespołu gaśniczego we współpracy z firmą Ziegler.
No cover
Article
In basket
Walka o ląd. Cz. 1 / Renata Golly // Przegląd Pożarniczy. - 2017/3 s.24-27.
Streszczenie: Omówiono metody regulowania poziomu wody i sposoby walki z transgresją morza w Holandii. Opisano katastrofalną powódź z 1953 r., działania ratownicze, zniszczenia i plany naprawy.
No cover
Article
In basket
Walka o ląd. Cz. 2 / Renata Golly // Przegląd Pożarniczy. - 2017/4 s.16-18.
Streszczenie: Opis czynności podjętych przez rząd Holandii po katastrofalnej powodzi w 1953 r., powołanie Komisji Delta, plany i przeprowadzone działania. Omówienie dalszych czynności dla poprawienia stanu bezpieczeństwa powodziowego, powołanie Drugiej Komisji Delta w 2007 r., założenia nowego programu.
No cover
Article
In basket
Tekst dwujęzyczny (pol. i ang.)
Etapy ochrony ludności i rola samorządów terytorialnych w Polsce. Przykłady powszechnego systemu ochrony ludności w Danii, Holandii, Kanadzie i Szwecji.
No cover
Article
In basket
Zarządzanie kryzysowe w innych państwach // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2003/2 s.26-27.
Omówiono systemy zarządzania kryzysowego w Szwecji, Wlk. Brytanii, Holandii, USA.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 42-43.
Streszczenie: Niniejsza praca przedstawia analizę bezpieczeństwa pożarowego urządzeń solarnych. W pierwszej części pracy przybliżono pojęcie pożaru oraz tematykę związaną z energetyką słoneczną. Następnie opisano budowę oraz zasadę działania kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych. Są to najbardziej popularne urządzenia wykorzystujące energię promieniowania słonecznego występujące na rynku. Dokonano przeglądu rodzajów stosowanych kolektorów słonecznych. Kolejno przybliżono elementy budowy instalacji fotowoltaicznej oraz klasyfikacje tych urządzeń. W dalszej części pracy zebrano informację na temat pożarów z udziałem instalacji fotowoltaicznych występujących w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Wskazano główne źródła zagrożeń pożarowych generowanych przez nie oraz sposoby ich niwelowania. Wymieniono i opisano stosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwporażeniowe. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17656/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zagrożenia przemysłowe
Bibliogr.
Streszczenie: Przedstawia wskaźniki i kryteria akceptowalności ryzyka, ogólne zasady oraz praktyczne podejście do zarządzania bezpieczeństwem. Omawia aspekty wyboru, podaje przykłady i praktyczne zastosowanie kryteriów. Dodakowo omawia kryteria ryzyka stosowane przez HSE oraz zarządzanie ryzykiem w Holandii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-19223, I-18698, I-18697 (3 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-18696/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 62-64.
Streszczenie: Bezpieczeństwo należy do podstawowych potrzeb człowieka. Utonięcia stanowią jedną z dziesięciu głównych przyczyn śmierci na świecie. Im niższy przychód na obywatela tym większy odsetek wypadków śmierci związanych z wodą. Bezpieczeństwo wodne przedstawione zostało w ujęciu programów prewencyjnych w Polsce i na świecie. Zaprezentowano służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wodne i ich kompetencje w zakresie ratownictwa i prewencji oraz system szkolenia ratowników wodnych w Polsce. Przedstawiono zarysy programów prewencyjnych w kraju oraz Azji Południowo-Wschodniej, Holandii i Australii. Statystyki utonięć w Polsce w konfrontacji z obowiązującymi przepisami prawa i systemem szkolenia ratowników wskazują na potrzebę zmiany systemu szkoleń i zwiększenia świadomości społecznej związanej z bezpieczeństwem nad i w wodzie. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16779/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Na holenderskim poligonie / Tomasz Gartowski, Marcin Rodak // Przegląd Pożarniczy. - 2009/11 s.36-37.
Informacja o udziale PSP w międzynarodowych ćwiczeniach ratowniczych zorganizowanych w Holandii w ramach programu wspólnoty państw Unii Europejskiej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again