Form of Work
Artykuły
(9)
Author
Demichela Micaela
(1)
Dąbrowska Małgorzata
(1)
Grzegorczyk Krzysztof
(1)
Kociołek Krzysztof
(1)
Konik Krzysztof
(1)
Różycki Marek
(1)
Tamasi Galileo
(1)
Tkaczyk Paweł
(1)
Willson Mike
(1)
Year
2010 - 2019
(4)
2000 - 2009
(2)
1990 - 1999
(3)
Country
Poland
(7)
United States
(2)
Language
Polish
(7)
English
(2)
Subject
ICAO
(9)
przepisy
(3)
ADR
(2)
Katastrofy powietrzne (lotnicze)
(2)
Lotniska
(2)
Technika pożarnicza
(2)
Transport materiałów niebezpiecznych
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Atak terrorystyczny
(1)
Bezpieczeństwo cywilne
(1)
NFPA
(1)
Normalizacja pożarnicza
(1)
Odporność ogniowa
(1)
Pojazdy pożarnicze
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Samochody gaśnicze
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Transport
(1)
Urazy
(1)
infrastruktura
(1)
lotnictwo
(1)
lotnictwo cywilne
(1)
samochody specjalne
(1)
służby ratownicze
(1)
transport lotniczy
(1)
9 results Filter
No cover
Article
In basket
Missing criteria / Mike Willson //W: Industrial Fire Journal. - 2014/98 s.10-15.
Tł. tyt.: Brakujące kryteria
Międzynarodowe Lotnictwo Cywilne (ICAO) zmieniło swoje normy dotyczące odporności ogniowej ze zmianami w ich próbie ogniowej poziomu B i wprowadziło nowe testy C wyższego poziomu wydajności ognia
No cover
Article
In basket
Nowa klasyfikacja lotnisk / Krzysztof Kociołek //W: Przegląd Pożarniczy. - 1998/1 s.21-22.
Przedstawiono najczęstsze przyczyny wypadków i katastreof lotniczych oraz nową klasyfikację portów lotniczych
No cover
Article
In basket
Małe może nie być "niebezpieczne" / Paweł Tkaczyk //W: Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2008 marzec Z.1. s.14-16.
Transport lotniczy jest jedną z najbardziej restrykcyjnych form przewozu. Zalecenia wprowadzone przez ICAO dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych.
No cover
Article
In basket
Zharmonizowanie przepisów we wszystkich rodzajach transportu materiałów niebezpiecznych
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-74
Przewóz towarów niebezpiecznych stwarza szczególne zagrożenia, które mogą spowodować sytuacje niebezpieczne już w czasie transportu. Z tego względu przewoźnicy, służby kontrolne i organy administracji muszą pozyskać aktualne informacje nie tylko o fakcie nadania ładunku, ale i o trasie przewozu. W praktyce jawność informacji dla danego organu jest sprzeczna z interesem gospodarczym. Prace nad ujednoliceniem informacji trwają od kilku lat. Uzyskanie porozumienia miedzy rynkiem, a administracją jest możliwe tylko przy zaakceptowaniu wspólnych założeń. Celem tego referatu jest zaprezentowanie wyników prac gremiów międzynarodowych, oraz ich analiza w celu wskazania ich przydatności, oraz zagrożeń.
No cover
Article
In basket
Iveco Magirus Dragon 2 Series Sets New Standards for ARFF Vehicles //W: International Fire Fighter. - 2012/34, May s.8-9.
Tł.tyt.: Iveco Magirus Dragon Seria 2 ustanawia nowe standardy dla pojazdów ARFF
Iveco Magirus Dragon 2 wprowadziła nową generację pojazdów gaśniczych dostoswoanych do wymagań standaryzacyjnych ICAO i NFPA.. Przedstawiono dane techniczne pojazdów.
No cover
Article
In basket
Tabl.
Przedstawiono postanowienia ICAO - Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Opisano zadania służb medycznych na terenie portu lotniczego. Omówiono obrażenia ciała, odniesione przez osoby podczas wypadku lotniczego.
No cover
Article
In basket
Risk assessment techniques for civil aviation security / Galileo Tamasi, Micaela Demichela //W: Reliability Engineering and System Safety. - 2011/8 Vol. 96 s.892-899.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 25 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Techniki oceny ryzyka dla bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego
Po ataku 9 / 11 terrorystów w Nowym Jorku włożono wysiłek ekonomiczny na poprawę i dostosowanie ochrony lotnictwa zarówno w infrastrukturę jak w samolotach. Krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi zostały szybko opracowane procedury w celu stworzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem w stanie nadzorować identyfikację ryzyka oraz definicję i optymalizację środków kontroli. Techniki oceny ryzyka są więc kluczowym elementem w powyższym procesie od błędnej identyfikacji ryzyka i jakości mogą silnie wpłynąć zarówno na poziom bezpieczeństwa inwestycji niezbędnych do osiągnięcia. W pracy zaproponowano zestaw metod do jakościowego i ilościowego oszacowania ryzyka w zakresie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, a proces oceny ryzyka w oparciu o zagrożeniach, krytycznie i słabości koncepcji, podkreślając ich korelację w celu ustalenia poziomu ryzyka. RAMS techniki są stosowane do systemu ochrony lotniska w celu analizy sprzętu ochrony krytycznych urządzeń znajdujących się w strefie powietrznej, dzięki czemu również oszacowano znaczenie poprawy bezpieczeństwa środków vs ich skuteczności.
No cover
Article
In basket
Samochód do szybkiej interwencji / Krzysztof Konik //W: Strażak - . - 1990/1 s.19.
Dane techniczne specjalistycznych pojazdów pożarniczych firmy FIRE TRUCKS LTD - "BARRACUDA" mających zastosowanie w portach lotniczych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again