Źródło opisu
Katalog zbiorów
(44)
Forma i typ
Artykuły
(40)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(3)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Autor
Li Liming
(2)
Matthews Dave
(2)
Mei P
(2)
Xie Q.Y
(2)
Zhang Heping
(2)
Al-Menhali Jamal S
(1)
Audebert M
(1)
Aven Terje
(1)
Baker G.B
(1)
Blomqvist Per
(1)
Bouchair A
(1)
Bragatto Paolo A
(1)
Bryant Rodney
(1)
Chen Long
(1)
Cheng Xudong
(1)
Chrzęstek Jacek (1964- )
(1)
Collier P.C.R
(1)
Czarnecka Agnieszka
(1)
Dhima D
(1)
Erchinger Carsten
(1)
Fontana Mario
(1)
Frangi Andrea
(1)
Försth Michael
(1)
Gajda Lesław
(1)
Galea E.R
(1)
Galea Edwin R
(1)
Gnoni Maria Grazia
(1)
Guillaume Eric
(1)
Gylestam Daniel
(1)
Han F
(1)
Han Z.F
(1)
Hansen Anne Steen
(1)
Heping Zhang
(1)
Hovde Per Jostein
(1)
Hsiao Pang-An
(1)
Hu Xiaoqin
(1)
Hull T.R
(1)
Janik Paweł
(1)
Jaworski Adam
(1)
Jia F
(1)
Jia Fuchen
(1)
Johnsson Erik
(1)
Juchniewicz Andrzej
(1)
Karlsson Daniel
(1)
Karsten Andreas
(1)
Kopański Mariusz K
(1)
Kosowski Bogdan
(1)
Kowalkow Andrzej
(1)
Kumar Rajiv
(1)
König Jürgen
(1)
Luche Jocelyn
(1)
Machnowski Waldemar
(1)
Magnusson Sven Erik
(1)
Mahalingam A
(1)
Markowski Władysław
(1)
Mei Peng
(1)
Modin Häkan
(1)
Moinuddin Khalid A.M
(1)
Nowak J
(1)
Ohlemiller Thomas
(1)
Patel M.K
(1)
Pofit-Szczepańska Melania. (1935 -)
(1)
Pościk Adam
(1)
Prasannan Kailas
(1)
Purser David A
(1)
Purser J.A
(1)
Qiyuan Xie
(1)
Richard Franck
(1)
Rogaume Thomas
(1)
Schmidt Jürgen
(1)
Sharma Sunil K
(1)
Shields T
(1)
Sikorski Zbigniew
(1)
Silcock G.W.H
(1)
Simonson McNamee Margaret
(1)
Stec A.A
(1)
Stec Anna A
(1)
Su Hung-Chi
(1)
Suchecki Włodzimierz
(1)
Sulińska Jolanta
(1)
Suliński Andrzej
(1)
Sundström Bjorn
(1)
Sundström Björn
(1)
Szczygieł Ryszard (st.bryg. w st. spocz. dr hab.)
(1)
Szymczak Zdzisław
(1)
Taazount M
(1)
Thomas Ian R
(1)
Tzeng Chun-Ta
(1)
Vosschmidt Stefan
(1)
Wang Xuegui
(1)
Wang Z
(1)
Wang Zhaozi
(1)
Womeldorf Carole
(1)
Xie Qiyuan
(1)
Xu Chunming
(1)
Zhang H.P
(1)
Zhang H.P
(1)
Östman Birgit A-L
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(1)
2010 - 2019
(25)
2000 - 2009
(11)
1990 - 1999
(4)
1980 - 1989
(3)
Kraj wydania
Polska
(42)
Niemcy
(1)
Szwecja
(1)
Język
polski
(42)
angielski
(1)
niemiecki
(1)
Temat
ISO
(44)
Badania pożarnicze
(15)
Normalizacja
(9)
Palność - badanie
(6)
HRR
(5)
Odporność ogniowa
(5)
Pożary - powstawanie
(5)
Tworzywa sztuczne
(5)
spalanie
(5)
materiały wykończeniowe
(4)
testy pożarnicze
(4)
BHP
(3)
Kalorymetr stożkowy
(3)
Normalizacja pożarnicza
(3)
Obliczeniowa mechanika płynów
(3)
badania
(3)
elementy budowlane
(3)
przepisy
(3)
Analiza ryzyka
(2)
Certyfikacja zgodności
(2)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(2)
Drewno
(2)
Konstrukcje budowlane
(2)
Konstrukcje stalowe
(2)
Odzież ochronna
(2)
Palność
(2)
Symulacja
(2)
dyrektywy
(2)
gazy pożarowe
(2)
kinetyka
(2)
materiały wyposażeniowe
(2)
meble
(2)
Aerozole
(1)
Akcja ratownicza
(1)
Analiza termiczna
(1)
Awarie przemysłowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Ciepło spalania
(1)
Kable
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Kształcenie
(1)
Materiały palne
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Pianki poliuretanowe
(1)
Pojazdy
(1)
Pożary - rozprzestrzenianie się
(1)
Pożary wewnętrzne
(1)
Produkty spalania
(1)
Przemysł
(1)
Ratownictwo
(1)
Scenariusz pożarowy
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Systemy sygnalizacji pożarowej
(1)
Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego
(1)
Szkoła Główna Służby Pożarniczej
(1)
Temperatura
(1)
Toksyczność
(1)
Toksyczność produktów spalania
(1)
Warunki pożarowe
(1)
Wentylacja
(1)
Zagrożenia pożarowe
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Zarządzanie środowiskiem
(1)
aparatura
(1)
atestacja
(1)
awarie
(1)
bawełna
(1)
instalacja niebezpieczna
(1)
parametry obliczeniowe
(1)
płyty
(1)
płyty warstwowe
(1)
rozgorzenie pożaru
(1)
tapicerstwo
(1)
wskaźniki
(1)
włókna
(1)
zjawisko fire plume
(1)
zjawisko flashover
(1)
łączność radiowa
(1)
Środki ochrony oczu i twarzy
(1)
źródło zapalenia
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(1)
44 wyniki Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Nie tylko dla naftowców i gazowników. Normy ISO 9000 / J. Nowak // Przegląd Techniczny. - 1999/13 s.16-17.
Autor
Forma i typ
Grupa tematyczna: Normalizacja/Certyfikacja
ISO 9000 jest jedną z trzech norm międzynarodowych, określających wymagania dla systemów jakości, które mogą być stosowane do celów zewnętrzego zapewnienia jakości.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Forma i typ
Sygnatura CP-102
Streszczenie: W cyklu comiesięcznych artykułów omówione zostaną wymagania i wytyczne do stosowania normy PN-ISO 45001:2018. Wkrótce (tj. 11 marca 2021 r.) zastąpi ona funkcjonujące w tym zakresie normy PN-N-18001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. Analiza nowej normy PN-ISO 45001: 2018
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Proces normalizacji oraz zasady tworzenia norm krajowych i międzynarodowych / Włodzimierz Suchecki // W: Logistyka i technika. Informatyka i łączność. Współpraca międzynarodowa i wykorzystanie środków unijnych : zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej / red. Jacek Chrzęstek. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej; Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego, 2013. - s. 110-118.
Sygn.: W-1037
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Omówiono zasady zarządzania środowiskiem zgodnie z normą ISO 14000.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Integrating major accidents hazard into occupational risk assessment: An index approach / Maria Grazia Gnoni, Paolo A. Bragatto // Journal of Loss Prevention in The Process Industries. - 2013/4 Vol. 26 s.751-758.
Bibliogr. 22 poz., tab.
Tł .tyt.: Integracja niebezpieczeństwa poważnych awarii do oceny ryzyka zawodowego: podejście indeksowe
MAH (Major Accident Hazard) i OSH (Occupational safety and Health) to dwie odrębne instytucje zajmujące się wypadkami i bezpieczeństwem przemysłowym oraz legislacją. W artykule zaproponowano zintegrowane podejście oceny ryzka MAH w OSH. Indeksowe podejście oparte jest na standardzie ISO 12100 (2010).
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Atesty po nowemu / Ryszard Szczygieł, Zbigniew Sikorski // Przegląd Pożarniczy. - 1998/7 s.40-44.
W artykule przedstawiono nowe atesty dotyczące ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z prawem UE. Omówiono dwa modele, wg których może być prowadzona certyfikacja wyrobów: Model 5150 i Model 8150.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
ISO 22319 - /Leitfaden für die Planung der Einbindung von Spontan Helfen. / Stefan Vosschmidt // W:Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2018/5 strony 355-361.
Sygnatura: CZ-12
Tłumaczenie tytułu: ISO 22319 - Wytyczne dotyczące planowania angażowania się w spontaniczne pomaganie.
Omówiono nową międzynarodową norme ISO 22319 dotyczącej akcji spontanicznego pomagania.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 18 poz., tab.
Tł.tyt.: Badania porównawcze metod badawczych do oceny poziomu bezpieczeństwa pożarowego materiałów wnętrza autobusu
Niniejszy artykuł skupia się na szacowaniu bezpieczeństwa pożarowego materiałów wykończeniowych autobusu. Szeroko zastosowany test ISO 3795/FMVSS 302 poddany został wielokrotnej krytyce, z tego powodu że jest przeprowadzany w małej skali laboratoryjnej. Przeprowadzono badania materiałów wnętrza autobusu przy pomocy testów ISO 3795, ISO 6941 i ISO 5658-2. Wyniki badan.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
System Zarządzania Jakością, wdrożenie i certyfikacja / Lesław Gajda // Niebezpieczne towary. Transport-Pakowanie-Magazynowanie. - 2011/2, czerwiec s.27-32.
Omawia Systemem Zarządzania Jakością w przedsiębiorstwie, zgodny z wymogami normy ISO.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Firefighter safety: standards update / Dave Matthews // Fire. - 2013/1363 Vol. 107 s.14-16.
Tł.tyt.: Bezpieczeństwo strażaka: aktualizacja przepisów
Analiza aktualnych przepisów dotyczących odzieży ochronnej: CEN TC 162, ISO SC 14, SC14 Edmonton, WG 1 - WG5, SC 14 Plenary, CEN BT WG8
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibliogr. 23 poz., rys., tab.
Zaprezentowano metody badań właściwości palnych i cech pożarowych dziesięciu materiałów powłokowo-izolacyjnych. Właściwości palne badane były normatywnymi metodami obowiązującymi w Polsce, cechy pożarowe zgodnie z normą ISO 5660.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
On the new ISO guide on risk management terminology / Terje Aven // Reliability Engineering and System Safety. - 2011/7 Vol. 96 s.719-726.
Grupa tematyczna: Prognozowanie zagrożeń/Rozpoznawanie zagrożeń/Ocena i analiza ryzyka
Bibliogr. 26 poz., rys., tab.
Tł .tyt.; Nowy poradnik ISO omawiający terminologię zarządzania ryzykiem
Nowe opracowanie (2010) ISO dotyczące szczegółowej interpretacji pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem. W przewodniku w nawiązaniu do standardu ISO 31000/2009 "Risk management - principles and guidelines" omówiono nie tylko podstawowe słownictwo, niezbędne do zrozumienia teorii analizy ryzyka, ale również organizacji, funkcji i różnych obszarów zastosowania analizy ryzyka.
Brak okładki
Książka
W koszyku
(Prace naukowe Institute of Technology w Lund, ISSN 1102-8246)
Tł.tyt.: Spalanie powierzchniowe i rozwój pożaru w pomieszczeniu: analiza wstępna
Bibliogr.
Streszczenie: Raport przedstawia analizę oceniającą palność wykładzin ściennych i sufitowych. Właściwości palne materiałów zbadano zgodnie z normą ISO, w pełnej skali pożaru.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. P-970/1 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tł .tyt.: Analiza norm brytyjskich i norm obowiązujących w Unii Europejskiej dotyczących ubrań ochronnych dla strażaków
Szczegółowa analiza norm EN 469 Firefighter`s Protective Clothing, EN 13911 Firehoods, ISO 13506 Manekin Test Standard, ISO 11613 cz.1.10 Firefighter`s Structural Firefighting Ensemble.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Grupa tematyczna: Budownictwo
Tab.
Tł.tyt.: Odporność ogniowa konstrukcji przezroczystych. Omówienie międzynarodowych metod badań
Omówiono metody określania odporności ogniowej elementów konstrukcji budowli. Zwrócono uwagę na normy międzynarodowe ISO.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Bibl. 35 poz., tab.
Tł.tyt.: Szczegółowe badania modelu dystrybucji policyklicznych, aromatycznych węglowodorów i izocyjanianów w różnych środowiskach pożarowych
Artykuł szczegółowo analizuje generację policykliocznych aromatycznych węglowodorów (PAHs) w czasie rozkładu różnych chemicznych związków w środowisku pożarowym. W badaniu wykorzystano metodę rury zgodną z ISO/TS 19700. Jako wyroby zastosowano dywan z PCW i płytę z drewna. Produkcję cząstek tworzących się z rozkładu i spalania ww. wyrobów badano zarówno pod kątem ich wielkości, dystrybucji w fazie gazowej i składu.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wykaz obowiązujących norm polskich, europejskich i międzynarodowych dotyczących systemów sygnalizacji pożarowej - central, czujek, detektorów, planowania.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-102
Streszczenie: Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę podczas doboru środków ochrony oczu i twarzy? W artykule przedstawiono nowe wymagania dla środków ochrony oczu i twarzy oraz ich znakowania okreslone w normach międzynarodowych ISO, które w listopadzie 2024 roku zastąpią obowiązujące obecnie normy europejskie.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej