Form of Work
Książki
(5)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
E-booki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(5)
only on-site
(5)
Branch
Wypożyczalnia
(5)
Czytelnia
(5)
Author
Baryłka Adam
(1)
Bednarek Zoja (1936- )
(1)
Chmiel Marek
(1)
Ignac-Nowicka Jolanta
(1)
Konecki Marek
(1)
Siudalski Stefan Jerzy
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Wolanin Jerzy. (1950-
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(4)
Time Period of Creation
2001-
(5)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Techniczne systemy zabezpieczeń
(3)
Budownictwo
(2)
Inżynieria bezpieczeństwa
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo systemów
(1)
Budownictwo wojskowe
(1)
Budynki
(1)
Czujniki
(1)
Diagnostyka techniczna
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Inżynieria bezpieczeństwa cywilnego
(1)
Inżynieria bezpieczeństwa technicznego
(1)
Norma (technika)
(1)
Ochrona osób i mienia
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Rejestracje audio i wideo
(1)
Sygnalizacja pożarowa
(1)
System obronny państwa
(1)
Systemy alarmowe
(1)
Systemy bezpieczeństwa
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Telewizja użytkowa
(1)
Teren zamknięty
(1)
Urządzenia przeciwpożarowe
(1)
Wojsko
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Monografia
(2)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Ćwiczenia laboratoryjne
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, norm na stronach 131-136.
Zawiera: Pojęcia związane z bezpieczeństwem i zagrożeniami // Inżynieria bezpieczeństwa jako dyscyplina naukowa // Pojęcia związane z inżynierią bezpieczeństwa systemu w podmiocie // Zarządzanie bezpieczeństwem // Istota inżynierii bezpieczeństwa technicznego i cywilnego // Funkcjonowanie obiektu technicznego w procesie eksploatacji // Zastosowanie systemów bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych // Systemy bezpieczeństwa cywilnego - zastosowania.
Streszczenie: Pierwsza część podręcznika obejmuje pojęcia związane z bezpieczeństwem systemu w podmiocie, zagrożeniami i ich klasyfikacją, a także sytuacją kryzysową i zarządzaniem kryzysowym. W drugiej części przedstawiono zagadnienia związane z inżynierią bezpieczeństwa technicznego z uwzględnieniem funkcjonowania obiektu technicznego w procesie eksploatacji, pojęcia związane z mechanizmem postawania zakłóceń, awarii i katastrof oraz metodyki identyfikacji miejsc niebezpiecznych. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2656, IBC-2655 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2654/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Księgozbiór czytelni: : Pożarnictwo - technika pożarnicza
Bibliografia na stronach 81-82 i przy ćwiczeniach.
Wydanie publikacji naukowej zostało sfinalizowane ze środków dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku przyznanej Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Streszczenie: Skrypt przeznaczony jest dla słuchaczy Szkół Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz studentów uczelni wyższych kształcących się na kierunku inżynierii bezpieczeństwa. Jego celem jest przygotowanie do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu techniczne systemy zabezpieczeń. (...) W skrypcie omówiono niektóre rozwiązania z zakresu technicznych systemów zabezpieczeń, uwzględniając budowę, sposób działania oraz w wybranych przypadkach również zasady badania podzespołów wybranych systemów. Skrypt jest zbiorem instrukcji do ćwiczeń, w których zamieszczono: wprowadzenie teoretyczne, dotyczące badanych elementów systemów zabezpieczeń, opis stanowiska pomiarowego, przebieg ćwiczenia do wykonania, sposób opracowania wyników pomiarów, przykładowe pytania kontrolne oraz literaturę niezbędną do poszerzenia wiadomości z zakresu ćwiczenia.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21149, I-21148 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21147/Czyt. (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz norm strony 291-303.
Zawiera: Podstawowe pojęcia, definicje // Efektywność miarą skuteczności działania urządzeń przeciwpożarowych w obiektach budowlanych // Fazy pożaru a techniczne systemy zabezpieczeń // Instalacje przeciwpożarowe w procesie budowlanym na etapie projektowania, wykonawstwa, odbioru i eksploatacji // Charakterystyka wybranych instalacji przeciwpożarowych stosowanych w obiektach budowlanych // Wpływ warunków otoczenia na prawidłową pracę wybranych instalacji budowlanych // Opis stanowiska i metodyki pomiarowej dla różnych narażeń środowiska // Wpływ rodzaju materiału palnego na czas zadziałania systemów zabezpieczeń // Wpływ instalacji wentylacji bytowej na czas zadziałania systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych // Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych budynku i instalacji na czas uruchomienia urządzeń przeciwpożarowych // Wpływ środowiska na czas zadziałania czujek pożarowych z uwzględnieniem konstrukcji elementów detekcyjnych // Wpływ zmiany środowiska w obiekcie budowlanym na pracę elementów detekcyjnych systemów sygnalizacji pożarowej // Wpływ wentylacji pomieszczeń na stężenie gaśnicze urządzeń gaśniczych gazowych // Wpływ nieszczelności pomieszczeń na skuteczność działania instalacji inercyjnych // Wpływ sposobu napowietrzania klatek schodowych na oddymianie grawitacyjne obiektów budowlanych // Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych technicznych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych na scenariusz pożarowy w obiektach budowlanych.
Streszczenie: Monografia jest wynikiem kilkuletnich badań nad skutecznością urządzeń przeciwpożarowych w pierwszej fazie rozwoju pożaru prowadzonych przez autora wspólnie ze swoimi dyplomantami w latach 2009-2018. Badano wykrywanie pożaru z zastosowaniem różnych czujek pożarowych podczas spalania materiałów będących wyposażeniem nowoczesnych obiektów budowlanych, gdzie brano pod uwagę wpływ różnych czynników na efekt działania czujnika wynikający z konstrukcji obiektu i zastosowania instalacji użytkowych. Celem było określenie najlepszego rozwiązania czujki pożarowej przy spalaniu płomieniowym i rozkładzie termicznym spalanych materiałow. [Wprowadzenie]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1128/15, W-1128/13, W-1128/12, W-1128/11, W-1128/10, W-1128/9, W-1128/8, W-1128/7, W-1128/6, W-1128/5, W-1128/4, W-1128/3 (12 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1128/2 Czyt., W-1128/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
(Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Państwa)
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych i norm, orzecznictwo na stronach 357-[384].
Wprowadzenie do zagadnienia "terenów zamkniętych" jako integralnego elementu systemu bezpieczeństwa państwa // Zagadnienia bezpieczeństwa państwa // Podstawowe dokumenty dotyczące zagadnień bezpieczeństwa państwa // Obiekty budowlane mające istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa // Inżynieria bezpieczeństwa obiektów budowlanych w problematyce bezpieczeństwa państwa // Zagadnienia bezpieczeństwa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym // Zagadnienia ustanawiania terenów zamkniętych na potrzeby bezpieczeństwa państwa, w tym obronności państwa // Zagadnienia ustanawiania stref ochronnych terenów zamkniętych na potrzeby bezpieczeństwa państwa, w tym obronności państwa // Zasady projektowania, budowy oraz eksploatacji obiektów budowlanych mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa // Wnioski i postulaty odnoszące się do terenów zamkniętych jako integralnego elementu systemu bezpieczeństwa państwa // Materiały źródłowe wykorzystane w monografii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3261, IBC-3260 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3259/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Polskie normy a normy obronne // Omówienie norm // Omówienie całości norm.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21993 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21992 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again