Form of Work
Artykuły
(19)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(2)
Status
only on-site
(5)
Branch
Czytelnia
(5)
Author
Jaskółowski Waldemar
(3)
Qu Hongqiang
(2)
Wu Weihong
(2)
Xu Jianzhong
(2)
Aleś Dudáček
(1)
Ao Yu-hui
(1)
Bao Jianchun
(1)
Bayramli Erdal
(1)
Baysal E
(1)
Bockhorn Henning
(1)
Bourbigot Serge
(1)
Chang Su-Yao
(1)
Crown Elizabeth M
(1)
Dahiya Jai Bhagwan
(1)
Doğan Mehmet
(1)
Duquesne Sophie
(1)
Fan W.C
(1)
Fang Qinghog
(1)
Fei Bin
(1)
Frątczak Łukasz
(1)
Guoqiang Chen
(1)
Hong Shinn-Gwo
(1)
Hu Jiang-tao
(1)
Hu Y
(1)
Hugi Erich
(1)
Jiang Junqing
(1)
Jiang Pingkai
(1)
Jiao C.M
(1)
Jiao Yunhong
(1)
Jinping Guan
(1)
Kicko-Walczak E
(1)
Kolbrecki Andrzej
(1)
Kumar Narender
(1)
Leroy J.-M
(1)
Liu Xiu-sen
(1)
Mettananda Chathuri V.R
(1)
Mi Long
(1)
Pacholik Maciej
(1)
Pietras Łukasz
(1)
Song Ye
(1)
Strakošova Eva
(1)
Wang Lichun
(1)
Wang Na
(1)
Wang Xiangzhou
(1)
Wang Xiaowen
(1)
Wang Xinlong
(1)
Wang Z.Z
(1)
Weber Regina
(1)
Wiater Maciej
(1)
Wu Hongjuan
(1)
Wu Yuxian
(1)
Xie Jixing
(1)
Xin John H
(1)
Yang Zongyue
(1)
Yao Yong-nan
(1)
Ye Z
(1)
Yu Jinhong
(1)
Zhang Hui-xuan
(1)
Zheng Yanju
(1)
Year
2010 - 2019
(17)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(2)
1980 - 1989
(1)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(24)
Language
Polish
(22)
English
(2)
Subject
Indeks tlenowy
(24)
Palność - badanie
(14)
Tworzywa sztuczne
(10)
Palność
(7)
Odporność ogniowa
(6)
UL
(6)
Środki ogniochronne
(6)
termograwimetria
(5)
Badania pożarnicze
(4)
Drewno
(3)
Kalorymetr stożkowy
(2)
Mieszaniny
(2)
Substancje chemiczne
(2)
materiały włókiennicze
(2)
włókna
(2)
Analiza termiczna
(1)
Dekontaminacja
(1)
Kable
(1)
Kompozyty
(1)
Odzież ochronna
(1)
Odzież ochrony termicznej
(1)
Płomień
(1)
Skażenia
(1)
Termowizja i termografia
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Zabezpieczenia ogniochronne
(1)
Zanieczyszczenie
(1)
bawełna
(1)
fizykochemia spalania
(1)
izolacja
(1)
materiały gumowe
(1)
materiały naturalne
(1)
materiały wykończeniowe
(1)
spalanie
(1)
spektrometria
(1)
spektroskopia
(1)
termostabilność
(1)
testy pożarnicze
(1)
zwęglanie
(1)
żywice
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Normy
(2)
Domain
Fizyka i astronomia
(2)
Inżynieria i technika
(2)
24 results Filter
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Modelowanie przenoszenia ciepła w czasie spalania w warstwach pęczniejących powstałych na bazie polipropylenu
W artykule omówiono model przenoszenia ciepła w czasie spalania powłok pęczniejących powstałych na bazie polipropylenu typu PP-APP/PER. W modelu założono, że tworzy się front, który decyduje o szybkości przenoszenia ciepła w warstwie, w czasie pożaru. Materiałem eksperymentalnym były różnego typu polipropyleny. Badano LOI (limiting oxygen index test) rozkład temperatury w warstwie, szybkość rozkładu warstw, współczynnik przewodnictwa cieplnego, pojemność cieplną. Omówiono wyniki badań i podano ich interpretację.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Własności pożarowe i własności mechaniczne kopolimeru akrylo-butadieno-styrenowego (ABS) modyfikowanego spienionym grafitem
Wyniki badań włąsności pożarowych i włąsności mechanicznych kopolimeru ABS modyfikowanego różnymi ilościami spienionego grafitu (EG). Własności pożarowe określono mierząc indeks tlenowy i palność testem UL-94. Wyniki badań wskazują, że im większa zawartość EG tym lepsze własności pożarowe (mniejsza palność) ABS. Zbadano również zmiane palności układu ABS/EG pod wpływem dodatków typu: polifosforanu amonu i tlenku dekabromodwufenylu z domieszką tlenku antymonu Sb2O3. Stwierdzono zdecydowaną poprawę niepalności ABS wyrażającą się wzrostem LOx do 32,5 i stopniem palności V-O wg. UL-94.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 22 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Przebieg pożarów w lasach tropikalnych i europejskich i odporność ogniowa drzwi wykonanych z tych gatunków drewna
Wykorzystywanie w budownictwie coraz większej ilości gatunków tropikalnych, stwarza potrzebę oceny ich odporności ogniowej w/g standardów europejskich (ISO 834-1). W artykule opisano wyniki badań odporności ogniowej, indeksu przepuszczalności tlenu i szybkości zwęglania 16-tu gatunków drewna, rosnących na terenie Ameryki Północnej, Nowej Zelandii, krajów skandynawskich i Szwajcarii. Wyniki pokazały, że indeks tlenowy przez okreslony gatunek jest silnie skorelowany z szybkością zwęglania i odpornością ogniową elementu. Stwierdzono również że sama gęstość drewna nie może być miernikiem jego odporności ogniowej.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 13 poz., rys., tabl.
Tł.tyt.: Nowe żywice poliestrowe o zmniejszonej palności i zmniejszonych własnościach dymotwórczych
Do badań właściwości palnych żywic poliestrowych o zmniejszonej palności wykorzystano indeks tlenowy i komorę dymową. Materiałem badawczym były żywice poliestrowe wzmocnione włóknem szklanym. Jako antypireny wykorzystano związki magnezu.
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Zmiana własności palnych kopolimeru octanu etylenowowinylowego (EVA), przy pomocy nanowodorotlenku magnezu i nanowodorotalcitu
Opis wyników badań wpływu zastosowanych antypirenów na zmniejszenie się własności palnych kopolimeru EVA, często stosowanego w przemyśle elektrycznym. Badano indeksy tlenowe, kinetykę generacji ciepła, rozkłady termiczne i własności mechaniczne EVA po uognioodpornieniu.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12677/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Grupa tematyczna: Badania pożarnicze
Bibliogr. 21 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Badanie indeksu tlenowego i analiza termiczna sosny impregnowanej środkiem ognioochronnym: melamina-formaldehyd-kwas borowy
Wyniki badań indeksu tlenowego (IO) sosny modyfikowanej przeciwogniowo żywicą mrówczanowo-melaminową w roztworach kwasu borowego i boraksu. Indeks tlenowy badano zgodnie z normą ASTM D 2863-91. Stwierdzono, że mieszanina trójskładnikowa ma lepsze własności ognioochronne niż sam kwas borowy.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6723/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 26 poz., tab., wykr.
Tł. tyt.: Wykorzystanie środka ognioochronnego do zmniejszenia palności włókna wiskozowego
Opis działania antypirenu organofosforowego, N-1 - alkoholu chloroizopropylowego i 3 - dwumetylofosfonopropionoamidu w odniesieniu do włókien wiskozowych. Surowcami do otrzymywania ww. antypirenu były: fosforan dwumetylowy, akryloamid i epichloropidryna. badano mechanizm syntezy i strukturę molekularną antypirenu oraz własności uognioodpornionych włókien wiskozowych, mierząc indeks tlenowy oraz szybkość ubytku masy w wysokich temperaturach metodą termograwimetryczną.
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Tłumaczenie tytułu: Skutki skażenia ubrania strażackiego podczas działań w sytuacjach nadzwyczajnych. Analiza wybranych parametrów.
Celem artykułu jest określenie parametrów ochrony warstwy zewnętrznej ubrania strażackiego przy uwzględnieniu potencjalnego skażenia ubrania oraz zwiększonego stężenia tlenu w atmosferze otoczenia. Po wykorzystaniu wyników badań laboratoryjnych w artykule podjęto próbę określenia indeksu tlenowego, na podstawie którego można scharakteryzować palność oraz skuteczność ubrań ognioodpornych.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 23 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Zmiany kopolimeryzacji tkaniny jedwabnej z fosforoorganicznym środkiem ognioochronnym
W pracy badawczej skupiono się przede wszystkim na zahamowaniu płomienia jedwabnej tkaniny przy pomocy dimetylu fofsoranu dimetylu (DMMEP) w oparciu o technikę przeszczepu kopolimeryzacji. Zbadano również związek pomiędzy ograniczeniem wskaźnika tlenowego (LOI) i masy ciała z DMMEP którym traktowana jest jedwabna tkanina. Zbadano również biel, uchwyt, wytrzymałość i trwałość poddanych praniu tkanin z jedwabiu. Zastosowano mikrokalorymetrię spalania (MCC) do badań intensywności wydzielania ciepła z taknin jedwabnych.
No cover
Article
In basket
Bibl. 32 poz., tab.
Tł.tyt.: Modyfikacja własności palnych naturalnej gumy, przy pomocy mikrokapsuł z polifosforanem amonu i wypełniaczy MCM-41
Wyniki badań porównawczych palności naturalnej gumy, modyfikowanej różnymi typami retardantów nieorganicznych i organicznych. W artykule opisano dokładne składy poszczególnych dodatków, ich stężenia i sposób ich implementacji do gumy. Zmianę palności gumy określaono metodą TGA, UL-94 i LOI. Po modyfikacji naturalna guma uzyskiwała klasyfikację V-O (UL-94) i indeks tlenowy powyżej 25 w zależności od typu i stężenia użytego modyfikatora.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 16 poz., rys., tab.
Tł.tyt.; Synergetyczny efekt mieszaniny ZrO2 i B2O3 z trójkrezylofosforanem na zmniejszenie palności polimetakrylanu butylu
W celu zbadania inhibicyjnego wpływu synergetycznego dwutlenku cyrkonu (ZrO2) i tlenku boru (Br2O3) z dodatkiem trójkrezylofosforanu na palność polimetakrylanu butylu: badano: indeks tlenowy, stosowano test UL94, termografię, Wykorzystano również spektroskopię w podczerwieni, spektorskopię Ramana i fotografię cyfrową. Uzyskane wyniki wskazują, że ww. inhibitory powodują wzrost szybkości i ilości tworzącego się węgla przy zmniejszonej objętości tworzącej się fazy lotnej. Badania skłądu otrzymanego węgla pirolitycznego wskazują, że składa się z grafitu i różnych form węgla amorficznego.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 14 poz., tab., wykr.
Tł.tyt.; Nowe środki ognioochronne przeznaczone do zmniejszania palności włókien bawełnianych, nie zawierające halonów i formaldehydu
Opis nowych retardantów zawierających fosfor, azot i krzem z syntetyzowanych specjalnie dla zmniejszenia palności włókien celulozowych. Związki chemiczne mające własności zmniejszające palność celulozy dobrano, rozważajac efekty synergetyczne, mające miejsce między P, N i Si. Zmniejszenie palności badano metodą termicznej analizy różnicowej, spektroskopią w podczerwieni i zmianami morfologicznymi ewłókna celulozowego uognioodpornionego i nieuognioodpornionego. Palność okreslano testem pionowego rozprzestrzeniania się płomienia indeksem tlenowym. Stwierdzono korzystne działanie badanych FR na włókno celulozowe.
No cover
Article
In basket
Bibl. 34 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ fosforynów aluminium, w połączeniu z boranem cynku, borofosforanem i nanogliną na zmniejszenie palności poliamidu-6
W artykule opisano wpływ ww. związków na zmniejszenie palności termoplastycznego tworzywa poliamidu-6. Zmniejszenie palności poliamidu-6 pod wpływem podanych w tytule retardantów, badano metodą indeksu tlenowego (LOI), metodą UL, metodą termograwimetrii i spektroskopii podczerwieni. Wyniki wskazują, że dodatek 15% fosforynu amonu, powoduje wzrost LOI z 22 do 29, klasyfikację V-O (UL-94), wzrost fazy skondensowanej oraz zmniejszenie się szybkości ubytku masy.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-10117/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 27 poz., rys., tab.
Tł.tyt.: Rozkład termiczny drewna i jego palność po modyfikacji przeciwogniowej różnymi solami nieorganicznymi
Opis wykorzystania nieorganicznych soli wolframu (Na2WO4), cyny (Na2SnO3) i molibdenu (Na2MoO4) jako środków ognioochronnych drewna. Wpływ ww. soli na zmniejszenie palności drewna badano metodą termograwimetrtczną termograwimetrią różnicową i spektometrią masową. Kinetykę rozkładu drewna liczono metodą Doyle`a i indeksem tlenowym. Wykorzystanie ww. soli spowodowało obniżenie temperatury rozkładu, zmniejszenie ciężaru drewna o wzrost ilości tworzącego się węgla pirolitycznego. Po uognioodpornieniu zmniejszyły się ównież energie kinetyczne w fazie zwęglania i kalcynacji.
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 28 poz., tab.
Tł.tyt.: Wpływ zanieczyszczeń oleistych na odporność na płomień ochronnych wyrobów włókienniczych zanieczyszczonych i poddanych dekontaminacji
Wyniki badań eksperymentalnych odporności na płomień, ubrań ochronnych zanieczyszczonych substancjami oleistymi i ubrań poddanych dekontaminacji. Zmianę własności palnych badano indeksem tlenowym. Ubrania czyszczono przez ich pranie, wykorzystując w roztworach wodnych detergenty. Wyniki badań wykazały, że mimo iż pranie jest skuteczną formą usuwania zanieczyszczeń, pozostałości po praniu znajdujące się w strukturze włókien, powodują wzrost ich zapalności. W badaniach wykorzystano wyroby nastepujących włókien: uognioodporniona bawełna, włókno nylonowe oraz aramid (uognioodpornione włókno wiskozowe).
No cover
Article
In basket
Bibliogr. 21 poz., tab.
Tł.tyt.; Synergetyczne efekty związków cyny i Sb2O3 na termiczne własności i własności zmniejszające palność elastycznego polichlorku winylu
Wpływ nieorganicznych związków cyny takich jak hydroksycynian cynku (ZHS), dwutlenku cyny (SnO2) i tlenku cyny (SnO) oraz tlenku antymonu (Sb2O3) i ich mieszaninh na palność elastycznego PCW, badamo różnymi metodami: indeksem tlenowym, analizą termograwimetryczną, elektronowym mikroskopem scaningowym i analizą ilościową. Wyniki pokazują, że syntetyczne efekty ww. antypirenów są skuteczne w zmniejszeniu palności badanego PCW. W artykule podano również mechanizm działania ww. dodtaków antypirenowych.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again