Source
Katalog zbiorów
(31)
Form of Work
Publikacje naukowe
(17)
Książki
(12)
Artykuły
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
only on-site
(24)
available
(7)
Branch
Wypożyczalnia
(7)
Czytelnia
(24)
Author
Smolarkiewicz Mariusz
(7)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(3)
Dworecki Stanisław E. (1945- )
(2)
Grządka Jarosław
(2)
Kleban Arkadiusz
(2)
Barczyński Andrzej
(1)
Brysiak Katarzyna
(1)
Chmielewski Karol
(1)
Denczew Sławczo
(1)
Dmochowski Dariusz
(1)
Dąbska Agnieszka
(1)
Farysej Joanna
(1)
Henke Andreas
(1)
Jopek Tadeusz
(1)
Kariger Manfred
(1)
Kaźmierak Andrzej
(1)
Kieliszek Sylwester (st. bryg. w st. spocz. dr inż.)
(1)
Kler Paweł
(1)
Kopaczewski Marian
(1)
Krekora Paulina
(1)
Krysiuk Katarzyna
(1)
Kuczkowicz Małgorzata
(1)
Lange Claus
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Matusiak Martyna
(1)
Mazur Radosław
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Niedzwiedzki Sebastian
(1)
Pisarczyk Stanisław
(1)
Piątek Zbigniew (1964-2015)
(1)
Popielski Paweł
(1)
Porada Mateusz
(1)
Stryjak Jakub
(1)
Strzelecki Witold
(1)
Truchan Jarosław (1976- )
(1)
Wilkowski Paweł
(1)
Woliński Marek
(1)
Zacharzewski Robert
(1)
Year
2020 - 2023
(2)
2010 - 2019
(18)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(31)
Language
Polish
(31)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Infrastruktura techniczna
(19)
Infrastruktura krytyczna
(9)
Awarie techniczne
(5)
infrastruktura komunalna
(5)
zagrożenia miejscowe
(5)
Współdziałanie służb
(4)
Zaopatrzenie w wodę
(4)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(3)
Ratownictwo
(3)
infrastruktura
(3)
ochrona
(3)
ochrona zdrowia
(3)
zagrożenia techniczne
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Bezpieczeństwo cywilne
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Kontrola techniczna
(2)
Prognozowanie zagrożeń
(2)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
Transport
(2)
Transport drogowy
(2)
aglomeracja
(2)
ochrona systemów informacyjnych
(2)
transport wodny (morski i rzeczny)
(2)
Alarmowanie
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Analiza zagrożeń
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo militarne
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe
(1)
Budowa i konstrukcje
(1)
Budownictwo
(1)
COVID-19
(1)
Dyslokacja (wojsko)
(1)
Elektrownie
(1)
Elektrownie jądrowe
(1)
Energetyka
(1)
Epidemie
(1)
Gaz ziemny
(1)
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Logistyka
(1)
Lotniska
(1)
Miasta
(1)
Obiekty podziemne
(1)
Obiekty sportowe
(1)
Ochrona przeciwpowodziowa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Polityka bezpieczeństwa
(1)
Potencjał wojenny
(1)
Ratownictwo medyczne
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Roboty i manipulatory
(1)
Siła państwa
(1)
Systemy zabezpieczenia
(1)
Transmisja danych
(1)
Transport kolejowy
(1)
Warunki techniczne
(1)
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
(1)
Wojsko
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zagrożenia
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
analiza przestrzenna
(1)
drogi
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
dystrybutory paliwowe
(1)
gaz
(1)
gazociągi i sieci gazowe
(1)
geotechnika
(1)
infrastruktura społeczna
(1)
konferencje
(1)
plany operacyjno-ratownicze
(1)
porty sródlądowe
(1)
sprzęt ratownictwa technicznego
(1)
sympozja
(1)
transport lotniczy
(1)
transport miejski
(1)
tunele
(1)
wypadki komunikacyjne
(1)
zabezpieczenie logistyczne
(1)
zagrożenia powodziowe
(1)
Żywienie w wojsku
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Hanower (Niemcy)
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(16)
Praca zbiorowa
(2)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Architektura i budownictwo
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
31 results Filter
No cover
Article
In basket
Pogląd na interpretację infrastruktury / Stanisław Dworecki // Zeszyty Naukowe SGSP. - 2013/48 s.71-87.
Podjęto próbę określenia infrastruktury i możliwości jej klasyfikacji. Przedstawiono autorski pogląd na temat potencjalnych zagrożeń i interpretację infrastruktury, dzieląc ją na infrastrukturę techniczną i zasoby.
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-53/3, P-53/2 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-53/1 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-6353 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-5002 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - infrastruktura krytyczna
Streszczenie: "Narodowy Program Ochrony..." dotyczy zidentyfikowanej IK, umieszczonej w jednolitym wykazie obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Program ilustruje nowatorskie w naszym kraju (bezsankcyjne) podejście do ochrony kluczowych składników infrastruktury państwa. Jest ono oparte na zasadzie współodpowiedzialności zainteresowanych stron, rozbudownej współpracy i wzajemnym zaufaniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-426/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11554/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11516/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-9013/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11529/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-13781/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15559/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - infrastruktura krytyczna
Bibliografie przy referatach.
Streszczenie: W dniach 5-7 czerwca br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się konferencja naukowa pt. Technologie w ochronie infrastruktury krytycznej - zewnętrznego kraju Unii Europejskiej. Konferencja została zorganizowana wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej i Stowarzyszeniem Ruch Wspólnot Obronnych. Cele główne konferencji koncentrowały się wokół następujących tematów: 1) zdefiniowanie zagrożeń ataków na obiekty infrastruktury krytycznej dla państwa będącego zewnętrzną granicą Unii Europejskiej; 2) identyfikacja obiektów infrastruktury krytycznej szczególnie narażonych na zagrożenia atakami terrorystycznymi oraz cybernetycznymi; 3) naukowe usystematyzowanie wiedzy w zakresie zabezpieczania obiektów infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 4) wskazanie tendencji w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem technicznego wsparcia; 5) wskazanie kierunków kształcenia i doskonalenia zawodowego osób realizujących zadania w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii; 6) wymiana doświadczeń oraz poglądów naukowych wskazujących kierunki zmian.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2594 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2593/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Prognozowanie zagrożeń powodowanych przez awarie i katastrofy infrastruktury technicznej / Sławczo Denczew // W: Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie lokalnym: 2 / Szkoła Główna Służby Pożarniczej ; Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa. - Warszawa : Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa, 2002. - s. 138-147.
Sygnatury: W-890/1- W-890/10
Book
In basket
Sygnatury: I-20672 - I-20675
Streszczenie: Tom II obejmuje obszerny zakres wiedzy dotyczący infrastruktury gazowniczej. Wnikliwie i wyczerpująco opisano najnowsze rozwiązania stosowane w projektowaniu, budowie i eksploatacji poszczególnych elementów systemu gazowniczego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20673 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11158/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - infrastruktura krytyczna
Streszczenie: Dzieło zawiera charakterystykę następujących systemów infrastruktury krytycznej: system zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, system łączności, system sieci teleinformatycznych, system finansowy, system zaopatrzenia w żywność, system zaopatrzenia w wodę, system ochrony zdrowia, system transportowy, system ratowniczy, system zapewniający ciągłość działania administracji publicznej, system produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-427/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - infrastruktura krytyczna
Streszczenie: Dokument zawiera podstawowe informacje na temat technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony infrastruktury krytycznej. Można tutaj znaleźć także ocenę skuteczności poszczególnych metod ochrony, jak również propozycję strategii implementacji, która zapewni, że będzie ona najbardziej efektywna.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. B-428/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-12935 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16644/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-120
Omawia zagadnienia ochrony infrastruktury krytycznej, przedstawia rodzaje, różnorodność oraz zmiany i udoskonalanie systemów zabezpieczenia technicznego, co skutkuje często problemami z zarządzaniem informacjami generowanymi przez systemy.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again