Form of Work
Książki
(8)
Publikacje naukowe
(5)
Artykuły
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(13)
available
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(13)
Author
Kubica Przemysław
(5)
Tofiło Piotr
(4)
Afeltowicz-Schultz Tomasz
(1)
Biedugnis Stanisław. (1947 -
(1)
Domański Tomasz
(1)
Grewling Jan
(1)
Harazim Marcin
(1)
Kobyliński Łukasz
(1)
Kolanko-Grewling Hanna
(1)
Konieczny Filip
(1)
Malesińska Agnieszka
(1)
Mirkowski Bartosz
(1)
Młynarz Adam
(1)
Pecio Mariusz
(1)
Przybysz Marek
(1)
Sawczuk Małgorzata
(1)
Szczepkowska Emilia
(1)
Welcer Jakub
(1)
Wnęk Waldemar
(1)
Wolny Paweł
(1)
Year
2020 - 2022
(8)
2010 - 2019
(8)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(15)
Germany
(1)
Language
Polish
(16)
Audience Group
Inżynierowie
(1)
Strażacy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Instalacje tryskaczowe
(16)
Normalizacja pożarnicza
(5)
Projektowanie
(3)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(2)
Niezawodność urządzeń
(2)
Techniczne systemy zabezpieczeń
(2)
Tryskacze
(2)
Urządzenia przeciwpożarowe
(2)
Budynki wysokie
(1)
Hale (budynki)
(1)
Konserwacja urządzeń/sprzętu
(1)
NFPA
(1)
Normalizacja
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Prawo pożarnicze
(1)
Sprzęt gaśniczy
(1)
Stan techniczny
(1)
Strefa zagrożenia
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
instalacja gaśnicza
(1)
magazyny
(1)
przepisy techniczno-budowlane
(1)
Subject: time
2001-
(2)
Subject: place
Polska
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(11)
Normy
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(7)
Architektura i budownictwo
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
16 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Zawiera przegląd zmian i aktualizacji wytycznych VdS w zakresie projektowania instalacji przeciwpożarowych.
No cover
Article
In basket
Instalacje tryskaczowe - powierzchnie wyłączone z ochrony / Małgorzata Sawczuk // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2020/1 strony 20-26.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia dopuszczalności wyłączania z ochrony instalacją tryskaczową niektórych obszarów budynków na podstawie polskich i zagranicznych przepisów normalizacyjnych. Zastosowano podział na wyłączenia niezbędne oraz dopuszczalne. Do niezbędnych zaliczane są np. silosy zawierające substancje pęczniejące pod wpływem wody, obszary w pobliżu pieców przemysłowych, kadzi przetopu metali, urządzenia gdzie woda może stanowić zagrożenie. Wyłączenia dopuszczalne to np. spełniające określone kryteria umywalnie i ubikacje, zamknięte klatki schodowe, szyby windowe, pomieszczenia chronione innym systemem gaśniczym.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16403/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15815/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16409/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16459/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16404/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 68-70.
Streszczenie: Celem prowadzonych badań opisanych w pracy dyplomowej, której temat brzmi: ,,Ocena wpływu zanieczyszczenia elementów liniowych instalacji tryskaczowej na niezawodność działania” jest ukazanie potrzeby rzetelnej konserwacji instalacji tryskaczowej. Stałe urządzenia gaśnicze instalowane są w budynkach by zapewnić bezpieczeństwo ludzi, dóbr kulturowych czy mienia o znacznej wartości. Urządzenia te są skuteczne i spełniają swoją rolę tylko wtedy gdy są prawidłowo wykonane oraz w odpowiedni sposób konserwowane. Pomiary prowadzone były na dwóch stanowiskach. Pierwsze z nich to komora grzewcza, której celem było ogrzanie ampułki tryskacza pokrytej zanieczyszczeniem, do temperatury powodującej aktywację tryskacza. Pomiar rozpoczynał się gdy temperatura płyty grzewczej osiągnęła 20°C. Po aktywacji tryskacza mierzona była temperatura płyty grzewczej oraz zapisywany czas. Drugie stanowisko zbudowane było w celu sprawdzenia równomierności zraszania powierzchni. Tryskacz, którego aktywacja nastąpiła w próbie pierwszej, wkręcany był w rurę. Instalacja miała zaprojektowane ciśnienie 1,5 bar. Pomiar każdej próbki trwał 30 sekund, po czym woda z każdej kuwety była ważona w celu określenia zraszania danej powierzchni. Kuwety były ustawione w 7 rzędach po 10 sztuk, co stanowiło pokrycie powierzchni 9m2. Pierwsze zależności można było dostrzec już podczas trwania pomiarów. Kolejność aktywacji próbek w poszczególnych próbach była podobna. Obliczony średni czas zadziałania tryskaczy dała możliwość zauważenia następującego wniosku - wraz ze wzrostem ilości materiału otaczającego tryskacz na aktywację trzeba było czekać dłużej. Najwięcej czasu musiało upłynąć podczas zabezpieczenia tryskacza słoikiem, w dalszej kolejności był to gips pianka oraz zabezpieczenie montażowe. Przyczyną takiej kolejności aktywacji mogło być dłuższe ogrzewanie się elementu zabrudzenia. Podczas obserwacji jaki wpływ miała temperatura płyty grzewczej na aktywację tryskacza można dostrzec, że każde zabrudzenie wywołało aktywacje tryskacza w wyższej temperaturze niż elementu liniowego nie pokrytego żadnym z zabrudzeń. Najwyższa średnia temperatura była aż o 23°C wyższa od tryskacza oryginalnego, przypadek ten dotyczył zanieczyszczenia tryskacza gipsem. Trzeci rodzaj badań dotyczył rozpływu wody i wykazał on że największy wpływ na zmiany rozpływu ma zakrycie tryskacza poprzez element konstrukcyjny bądź codziennego użytkowania. Mniejszy wpływ miała pianka, gips oraz zabezpieczenie, natomiast podczas prób wykazały one dużą nierównomierność zraszania powierzchni. Zła konserwacja elementów liniowych może doprowadzić do złego ich funkcjonowania jak potwierdzają powyższe badania. Przeprowadzone próby tryskaczy zabrudzonych potwierdzają prawidłowość zapisów aktów prawnych nakazujących regularne kontrole i wymianę tryskaczy w przypadku gdzie zostają uszkodzone mechanicznie lub poprzez pokrycie ich dodatkową powłoką. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16958/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 51-53.
Streszczenie: Pracę magisterską poświęcono wykonaniu analizy porównawczej wybranych standardów projektowania instalacji tryskaczowych oraz wskazanie między nimi różnic. W części teoretycznej opisano zagadnienia podzielone na dwa rozdziały. Pierwszy z nich dotyczył budowy i zasady działania urządzenia tryskaczowego. ‘Opisano w nim schemat instalacji oraz jej części składowe, do których zaliczono tryskacze, zawory kontrolno-alarmowe i zaopatrzenie w wodę. Drugi rozdział poświęcono wymaganiom formalno-prawnym stawianym instalacjom tryskaczowym. Określono w jakich obiektach niezbędne są urządzenia tryskaczowe. Następnie wyszczególniono złagodzenia przepisów techniczno-budowlanych. Na koniec opisano system dopuszczeń do stosowania części składowych instalacji. W głównej części pracy przeanalizowano najważniejsze parametry, używane w projektowaniu urządzenia tryskaczowego. Analizę rozpoczęto od opisania klasy zagrożenia pożarowego oraz kwalifikacji przestrzeni do jednej z klas. Następnie opisano parametry wpływające na zapotrzebowanie instalacji na wodę. Zaliczono do nich: intensywność zraszania, powierzchnię działania, minimalny czas działania oraz dopuszczane przez normy typy źródeł wody. Przedstawiono definicje tych parametrów, wartości określone w standardach oraz znaczenie w projektowaniu. W następnej kolejności przedstawiono powierzchnię chronioną pojedynczym tryskaczem oraz sposób rozmieszczenia tryskaczy względem siebie, konstrukcji budynku i przeszkód. Na tym etapie określono podejście standardów do poszczególnych zagadnień, poprzez podanie wartości granicznych każdego z parametrów. Po analizie przedstawiono koncepcje zabezpieczenia przestrzeni według obydwu standardów, co pozwoliło na bezpośrednie porównanie podobieństw i różnic między nimi. W podsumowaniu przedstawiono wady i zalety korzystania z opisanych standardów oraz sformułowano wnioski z pracy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16742/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 35-36.
Streszczenie: Celem powyższej pracy inżynierskiej „Metodyka projektowania instalacji tryskaczowych” było ukazanie rozwiązań technicznych, sposobu budowy urządzeń tryskaczowych oraz metod projektowania takich urządzeń w budynkach czy magazynach. Wymagania w zakresie projektowania zostały przedstawione w normach lecz brakuje uogólnionych zasad ułatwiających rozpoczęcie pracy w tym temacie przez początkującego projektanta. W początkowej części pracy scharakteryzowano budowę urządzeń tryskaczowych, następnie opisane zostały zasady wyboru standardu projektowania oraz szczegółowo został nakreślona została charakterystyka niemieckiego standardu VdS. Kolejnym etapem było ukazanie założeń jakie należy przyjąć podczas projektowania oraz jego poszczególne etapy. W końcowej części pracy zwrócono uwagę na bardzo ważną kwestie a mianowicie łączenie systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, ponieważ do odpowiedniego zabezpieczenia wszystkie elementy służące zabezpieczeniu muszą dobrze współpracować. Zwrócono uwagę na to, że współprace między projektantami jak i wykonawcami należy rozpocząć już na początkowym etapie prac. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18003/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 45-46.
Streszczenie: Tematem pracy była "analiza niezawodności instalacji tryskaczowych w Polsce w latach 2013-2017 na podstawie raportów ze zdarzeń". Praca obejmowała przeanalizowanie meldunków zebranych przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w celu ustalenia faktycznej sytuacji instalacji tryskaczowych w Polsce. Opisano podstawowe elementy budowy i parametry systemu stałych urządzeń gaśniczych. Przytoczone akty prawne i normy, które wykorzystywane są przez polskich projektantów. Ponadto zaprezentowano tłumaczenie amerykańskiego formularza meldunkowego. W pracy wyliczono sprawność i skuteczność tryskaczy w Polsce w latach 2013-2017. Zdarzenia pogrupowano na mniejsze podgrupy, ze względu na typ obiektu w którym występują oraz na to czy instalacja ugasiła, bądź kontrolowała pożar. Scharakteryzowano przypadki, gdy instalacja nie zadziałała lub była niesprawna. Oszacowano przybliżone straty wynikające z pożarów w obiektach chronionych. Porównano otrzymane wyniki z innymi krajami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16897/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
NFPA 13 niejedno ma imię / Paweł Wolny // W: Przegląd Pożarniczy. - 2020/11 strony 28-31.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opisuje wymagania dotyczące instalacji tryskaczowych w USA zgodnie z normą NFPA 13. Przedstawia poziom zabezpieczeń oraz ich zastosowanie w perspektywie historycznej. Omawia zalecenia dla tego typu rozwiązań obowiązujące w różnych stanach. Prezentuje w formie tabelarycznej wybór standardów NFPA dla różnych pomieszczeń.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 117-120.
Streszczenie: Niniejsza praca dyplomowa analizuje wpływ stosowania instalacji tryskaczowych na typowe strefy zakwalifikowane w przepisach Polskich do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, IV, V w budynkach wysokich. Na podstawie obliczeń wykonanych zgodnie z normą PN-EN 1991-1-2 określono obciążenie ogniowe tych stref oraz względny czas trwania pożaru dla typowych przestrzeni projektowanych w przestrzeniach reprezentatywnych dla danych kategorii, tj.:biur aw wariancie gabinetowym oraz otwartej przestrzeni biurowej (ZL III), mieszkańo różnym wymiarze, standardowym pokojuhotelowym(ZL V). Dla modeli reprezentatywnychprzeprowadzono także symulacje z wykorzystaniem programu CFAST. Zarówno w wypadku symulacji jak i obliczeń rozpatrywano sytuację w której dana strefa nie była wyposażona w tryskacze, a następnie przy nie zmienianiu pozostałych warunków modelu dodawano główki tryskaczowe do ochrony powierzchni. Na podstawie wybranych wyników symulacji dokonano analizy, które z obowiązujących przepisów są wobec przeprowadzonej analizy technicznej niezasadne i właściwe byłoby zniesienie konieczności ich stosowania wobec zastosowania w obiekcie stałych urządzeń gaśniczych, wodnych.Stwierdzono pozytywny wpływ tryskaczy na ograniczenie rozprzestrzeniania pożaru, głównie przez znaczne ochładzanie strefy podsufitowej oraz znacznie zmniejszenie strumienia cieplnego od pożaru. Uznano brak zasadności technicznej dla rozwiązań polegających na wymogu stosowania w strefach pożarowych kwalifikowanych do ZL III i V, które są chronione tryskaczami hydrantów wewnętrznych 25, klasy odporności ogniowej budynku B w zakresie parametrów szczelności i izolacyjności ogniowej (EI), ścian wewnętrznych rozdzielających samodzielne pomieszczenia mieszkalne w klasie EI 60(wyłącznie dla ZL V), zabezpieczenia przeciwpożarowego przepustów innych niż te wykonane w ścianie oddzielenia pożarowego (tj. na granicy strefy pożarowej).Wobec stref przeznaczonych na stały pobyt ludzi w celach mieszkalnych (ZL IV) nie potwierdzono, że zastosowanie tryskaczy pozytywnie wpłynie na analizowane warunki ochrony pożarowej.Uznano, że zasadność ekonomiczna stosowania instalacji tryskaczowych przyrezygnacji z wyżej wymienionych wymogów zasadniczych każdorazowo zależeć będzie od uwarunkowań indywidualnych budynku, przy czym umieszczono dane poglądowe do wsparcia tego typu oceny. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16980/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronie 57.
Streszczenie: W pierwszym rozdziale została ogólnie opisana instalacja tryskaczowa oraz jej elementy, zwłaszcza element roboczy jakim jest tryskacz oraz jego parametry. Następnie przedstawiono analizowany budynek magazynowy. Na wykonanych rysunkach zostały przedstawione jego rzut oraz przekrój, ukazujące sposób składowania oraz rozkład regałów, a także jego wymiary. Zostały również przedstawione rodzaje składowanych towarów. Drugi rozdział został podzielony na podrozdziały, w których zawiera się główna część pracy. Przedstawia ona koncepcje projektowe analizowanego obiektu magazynowego według polskiej normy PN-EN 12845 Stałe urządzenia gaśnicze. Automatyczne urządzenia tryskaczowe. Projektowanie, instalowanie i konserwacja, niemieckich wytycznych VdS CEA 4001 Wytyczne VdS CEA dotyczące instalacji tryskaczowych - Projektowanie i instalowanie oraz amerykańskiego standardu NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems. Koncepcji zostały poddane cztery elementy projektowania instalacji tryskaczowej: klasa zagrożenia pożarowego i sposób składowania, rodzaj instalacji tryskaczowej i rozmieszczenie tryskaczy, projektowanie hydrauliczne i zasilanie wodne oraz dobór tryskaczy. Standardy wykorzystane w pracy zostały porównane na podstawie czterech wymienionych powyżej elementów. Na końcu pracy zostało przedstawione ogólne podsumowanie omawianych standardów pod względem czytelności, ilości wariantów projektowych oraz specjalnych rozwiązań przedstawionych w standardach. W podsumowaniu zawarto również różnice między omawianymi standardami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17655/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Przedmowa // Informacje ogólne // Definicje // Projektowanie i dokumentacja // Zakres ochrony tryskaczowej // Klasyfikacja do klas zagrożenia pożarowego // Projektowanie hydrauliczne // Zasilanie wodne - informacje ogólne // Wybór zasilania wodnego // Pompy // Rodzaj i wielkość instalacji tryskaczowych // Rozmieszczenie i odległości między tryskaczami // Cechy konstrukcyjne i możliwości zastosowania tryskaczy // Armatura // Alarmy i urządzenia alarmowe // Przewody rurowe // Szyldy, wskazówki i informacje // Uruchomienie i odbiór instalacji // Utrzymanie w stanie gotowości do pracy // Monitorowanie instalacji tryskaczowych.
Streszczenie: Niniejsze wytyczne zastępują wydanie VdS CEA 4001: 2014-04 (05) i należy je stosować w instalacjach, których wykonanie zlecone zostało po 01.09.2018.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1124/95, W-1124/94, W-1124/93, W-1124/92, W-1124/91, W-1124/90, W-1124/89, W-1124/88, W-1124/87, W-1124/86, W-1124/85, W-1124/84, W-1124/83, W-1124/82, W-1124/81, W-1124/80, W-1124/79, W-1124/78, W-1124/77, W-1124/76, W-1124/75, W-1124/74, W-1124/73, W-1124/72, W-1124/71, W-1124/70, W-1124/69, W-1124/68, W-1124/67, W-1124/66, W-1124/65, W-1124/64, W-1124/63, W-1124/62, W-1124/61, W-1124/60, W-1124/59, W-1124/58, W-1124/57, W-1124/56, W-1124/55, W-1124/54, W-1124/53, W-1124/52, W-1124/51, W-1124/50, W-1124/49, W-1124/48, W-1124/47, W-1124/46, W-1124/45, W-1124/44, W-1124/43, W-1124/42, W-1124/41, W-1124/40, W-1124/39, W-1124/38, W-1124/37, W-1124/36, W-1124/35, W-1124/34, W-1124/33, W-1124/32, W-1124/31, W-1124/30, W-1124/29, W-1124/28, W-1124/27, W-1124/26, W-1124/25, W-1124/24, W-1124/23, W-1124/22, W-1124/21, W-1124/20, W-1124/19, W-1124/18, W-1124/17, W-1124/16, W-1124/14, W-1124/13, W-1124/12, W-1124/11, W-1124/10, W-1124/9, W-1124/8, W-1124/7, W-1124/6, W-1124/5, W-1124/4, W-1124/3 (92 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1124/2 Czyt., W-1124/1 Pozarnictwo (2 egz.)
Book
In basket
Projektowanie instalacji tryskaczowych / Agnieszka Malesińska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. - 242, [1] strona : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, norm na stronach 241-[243].
Zawiera: Historia tryskaczy w ochronie przeciwpożarowej -- Prawodawstwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej -- Rodzaje środków gaśniczych -- Stałe urządzenia gaśnicze wodne -- Podstawowe elementy instalacji tryskaczowych -- Podstawowe założenia projektowe dla instalacji tryskaczowej -- Parametry projektowe mające wpływ na rozmiar instalacji tryskaczowej -- Przydatne wzory -- Przykłady obliczeniowe -- Źródła wody na cele przeciwpożarowe -- Uruchamianie, odbiór i konserwacja instalacji tryskaczowych.
Dla studentów uczelni technicznych na kierunkach: inżynieria środowiska (specjalizacja zapotrzebowanie w wodę), budownictwo, a także studentów szkół pożarniczych, słuchaczy studiów podyplomowych (np. inżynieria pożarowa), inżynierów - projektantów instalacji, inżynierów budownictwa, strażaków.
Streszczenie: W niniejszej publikacji monograficznej zostały przedstawione zasady projektowania stałych urządzeń tryskaczowych wodnych dla budynków o różnym sposobie użytkowania, wykluczając przestrzenie magazynowe. Wymagania projektowe ustalone zostały na podstawie aktów prawnych, norm i wytycznych obowiązujących w chwili powstawania książki.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1111/10, W-1111/9, W-1111/8, W-1111/7, W-1111/6, W-1111/5, W-1111/4, W-1111/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1111/2 Czyt., W-1111/1 Pozarnictwo (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again