Form of Work
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Ogrodnik Grzegorz
(2)
Pieczonka Łukasz
(1)
Ptak Szymon
(1)
Sidoruk-Ciołek Wioletta
(1)
Wiśniewski Paweł
(1)
Woliński Marek
(1)
Woźny Grzegorz
(1)
Year
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
(4)
Bezpieczeństwo pożarowe
(2)
Analiza treści
(1)
Bezpieczeństwo pożarowe budynków
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Straż pożarna
(1)
hangary
(1)
Subject: place
Grójec (woj. mazowieckie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Opracowanie
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Inżynieria i technika
(1)
4 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 33-34.
Streszczenie: Praca ma na celu pokazanie istotności instrukcji bezpieczeństwa pożarowego na wpływ bezpieczeństwa obiektów. Praca została podzielona na trzy rozdziały. Pierwszy z nich dotyczy Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w tym wymagania formalne-prawno i merytoryczne. Kolejny rozdział skupia się na wybranych aspektach IBP dla hangaru obsługi statków powietrznych. Na koniec zostały przedstawione wnioski.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17204/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 72-73.
Streszczenie: Celem Pracy jest przedstawienie wymagań przeciwpożarowych jakie trzeba uwzględnić w czasie eksploatacji pomieszczeń biurowych jak i hal magazynowych na podstawie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla Faurecia R&D Center S.A.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17199/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 68-70.
Streszczenie: Celem pracy była ocena przydatności Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego podczas działań ratowniczych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Ocena wystawiona została na podstawie analizy poszczególnych IBP oraz wykorzystaniu ich przez PSP. Kryteria, na podstawie którego zostały wystawione oceny, określone zostały na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród funkcjonariuszy PSP. Punktem docelowym są propozycje zmian, które podniosą efektywność wykorzystania IBP przez PSP. Praca składa się z części teoretycznej oraz empirycznej. Część teoretyczną opisano w oparciu o przegląd obowiązujących przepisów i literatury. Opisano cele opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Wskazana została zawartość IBP w rozróżnieniu na część merytoryczną oraz część graficzną. Część badawczą opracowano w oparciu o dane otrzymane z przeprowadzenia ankiety wśród dowódców PSP. Szczegółowo opisano ankietę oraz otrzymane informacje. Następnie na jej postawie określono kryteria, które wpływały na ocenę przydatności IBP w PSP oraz jej efektywnemu wykorzystaniu w działaniach ratowniczych. W kolejnej części przeanalizowano przykładowe IBP pod kątem przydatności tego dokumentu podczas prowadzenia działań ratowniczych. Następnie wystawione zostały oceny, uwzględniając rozróżnienie IBP pod kątem formy i treści. Na podstawie otrzymanych danych, obliczono średnią arytmetyczną, co umożliwiło określenie przydatności IBP w działaniach ratowniczych. Odpowiednie przygotowanie ankiety i ocena IBP, pozwoliły na sformułowanie wniosków na temat efektywnego wykorzystania IBP podczas działań ratowniczych. Uwzględnione zostały rozwiązania zamienne, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na wykorzystanie IBP przez funkcjonariuszy PSP. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16714/CD (1 egz.)
Book
In basket
Zawiera: Wprowadzenie -- Wymagania formalne i merytoryczne -- Struktura dokumentu -- Warunki ochrony przeciwpożarowej -- Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice - wyposażenie, przegląd i konserwacja -- Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia -- Prace niebezpieczne pod względem pożarowym (PNP) -- Ewakuacja ludzi - warunki i organizacja oraz ćwiczenia -- Zapoznanie użytkowników budynku z przepisami i instrukcją -- Obowiązki i zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej -- Plany ochrony przeciwpożarowej -- Słownik wybranych określeń i terminów.
Niniejsze wytyczne powstały w wyniku realizacji zadania badawczego 5.3.2 „Opracowanie wytycznych do sporządzania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla wybranych obiektów zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi” w ramach tematu badawczego T.5.3. „Bezpieczna ewakuacja - rozwiązania techniczne i organizacyjne” 5. pakietu tematycznego „Nowatorskie metody inżynierii bezpieczeństwa pożarowego” projektu „Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono i wyjaśniono podstawowe wymagania dotyczące instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Omówiono przykładową formę i układ dokumentu. Przedstawiono zalecenia i wskazówki dotyczące formułowania opisu oraz wykonywania części graficznej, tj. planów ochrony przeciwpożarowej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1110/30, W-1110/29, W-1110/28, W-1110/27, W-1110/26, W-1110/25, W-1110/24, W-1110/23, W-1110/22, W-1110/21, W-1110/20, W-1110/19, W-1110/18, W-1110/17, W-1110/16, W-1110/14, W-1110/12, W-1110/10, W-1110/9, W-1110/8, W-1110/7, W-1110/6, W-1110/5, W-1110/4 (24 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1110/2 Czyt., W-1110/1 Pozarnictwo (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again