Forma i typ
Artykuły
(21)
Publikacje naukowe
(6)
Książki
(2)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(7)
dostępne
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(7)
Autor
Feltynowski Mariusz
(3)
Grosset Ryszard
(3)
Kędra Marcin
(2)
Lipiński Stanisław
(2)
Przewoźna Magdalena
(2)
Schroeder Maciej (1949- )
(2)
Tomaka Marek
(2)
Łabędzki Józef
(2)
Becker Uwe
(1)
Bernaciak Zdzisław
(1)
Bodziony Grzegorz
(1)
Chomoncik Mariusz
(1)
Crook Peter
(1)
Czyż Tomasz
(1)
Fijałkowski Leszek
(1)
Frisch T
(1)
Gartowski Tomasz
(1)
Holland J
(1)
Kramer Efraim
(1)
Langner Michał
(1)
Majchrzak Bartosz
(1)
Marciniak Andrzej
(1)
Mirowski Aleksander
(1)
Pardecka Dorota
(1)
Phillips Hilary
(1)
Smolarczyk Leszek
(1)
Thomas Mike
(1)
rom
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(12)
2000 - 2009
(8)
1990 - 1999
(9)
Okres powstania dzieła
1989-2000
(1)
Kraj wydania
Polska
(28)
Stany Zjednoczone
(1)
Język
polski
(28)
angielski
(1)
Temat
International Search and Rescue Advisory Group
(29)
Współpraca międzynarodowa
(14)
Grupy poszukiwawczo-ratownicze
(10)
Ratownictwo
(10)
Klęski żywiołowe
(5)
Certyfikacja zgodności
(4)
Akcja ratownicza
(3)
Urban Search and Rescue
(3)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(3)
konferencje
(3)
HUSAR Poland
(2)
Katastrofy
(2)
Trzęsienie ziemi w Haiti (2010)
(2)
Trzęsienie ziemi w Nepalu (2015)
(2)
Afryka
(1)
Dowodzenie
(1)
Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
(1)
Logistyka
(1)
Metodologia
(1)
Ochrona ludności
(1)
Organizacja
(1)
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
(1)
Państwowa Straż Pożarna
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Powódź (1997)
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Trauma
(1)
Trzęsienie ziemi w Turcji (1999)
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Znaki i barwy bezpieczeństwa
(1)
bilans sił i środków
(1)
gotowość operacyjna
(1)
manewry wielonarodowe
(1)
monitoring
(1)
regiony bałkańskie
(1)
systemy ratownicze
(1)
służby ratownicze
(1)
taktyka ratownicza
(1)
tereny górskie
(1)
trzęsienie ziemi
(1)
tsunami
(1)
usuwanie skutków katastrof
(1)
wspólpraca międzynarodowa
(1)
ćwiczenia ratownicze
(1)
ćwiczenia wielonarodowe
(1)
Temat: czas
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Nepal (Azja)
(2)
Port-au-Prince (Haiti)
(2)
Ameryka Łacińska
(1)
Austria
(1)
Czechy
(1)
Niemcy
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Praca dyplomowa
(6)
Materiały konferencyjne
(1)
Raport
(1)
Studium przypadku
(1)
Dziedzina i ujęcie
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
29 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Tł.tyt.: Dokąd idziesz? Co dalej z USAR?
Analiza działąń USAR we Republice Południowej Afryki i jego dalsze losy.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
International USAR team classification system / Peter Crook // Crisis Response Journal. - 2009/4 Vol. 5 s.26-27.
Tł.tyt.: System klasyfikacyjny międzynarodowej ekipy USAR
Miedzynarodowa ekipa USAR z Wielkiej Brytanii jest pierwszą ekipą która re-skalsyfikowała przepisy UN. Proces re-klasyfikacyjny był niezbędny w celu uzyskania lepszej współpracy międzynarodowej i osiągnięcie większych działań w kacjach poszukiwawczo - ratowniczych. W artykule przedstawiono procedury re-klasyfikacyjne przygotowane przez INSARAG.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Challenges in world USAR response / T. Frisch // Fire and Rescue. - 2009/73 s.8-9.
Tł. tyt.: Zmiany dotyczące działań interwencyjnych USAR na świecie
Przedstawiono obecną rolę INSARAG w przypadku katastrof naturalnych, zmiany organizacyjne oraz różnice między INSARAG a USAR.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Polski Kongres INSARAG / Ryszard Grosset // Przegląd Pożarniczy. - 1998/8 s.19-21.
Opisano zasady działania i organizację kongresu INSARAG-International Search and Rescue Advisory Group czyli Międzynarodowej Grupy Doradczej Zespołów Poszukiwawczo-Ratowniczych. Przedstawiono plany i program INSARAG.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
GPR według INSARAG / Marcin Kędra // Przegląd Pożarniczy. - 2014/5 s.16-19.
Omówiono tematykę certyfikacji którą przechodzą grupy poszukiwawczo-ratownicze. Opisano zagadnienie IEC jako proces polegający na ocenie spełnienia minimalnych wymagań określonych w Wytycznych INSARAG (International Search and Rescue Advisory Group).
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-8596/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-5970 [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Austria prosi o pomoc / Maciej Schroeder // Przegląd Pożarniczy. - 1993/11 s.4-5.
Przedstawiono przebieg ćwiczeń które odbyły się w dniach 2-6 września 1993 r w Wiener Neudstadt k/ Wiednia. Stanowiły one sprawdzian dla służb lokalnych, krajowych i międzynarodowych w zakresie likwidacji skutków trzęsienia ziemi.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Międzynarodowe manewry strażackie / Marek Tomaka // Ratownictwo polskie. - 1999/1 s.40-41.
Pokazy gaszenia pożarów przy użyciu ładunków wybuchowych oraz najnowszych technik ratownictwa podczas IV Regionalnej Konferncji Międzynarodowej Grupy Doradczej do Spraw Poszukiwań i Ratownictwa INSARAG działającej przy ONZ.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Międzynarodowe manewry strażackie / Marek Tomaka // Strażak - . - 1998/12 s.21-22.
Przedstawiono pokaz najnowszych technik ratownictwa zorganizowany podczas odbywającej się w Częstochowie IV Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Grupy Doradczej do spraw Poszukiwań i Ratownictwa - INSARAG, działającej przy ONZ.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Polscy strażacy w Albanii // Strażak - . - 1999/6 s.4.
Pod koniec kwietnia 1999 roku z Komendy Miejskiej PSP w Nowym Sączu wyjechała do Albanii z pomocą humanitarną 20-osobowa grupa strażaków-członków Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, działającej w ramach Międzynarodowej Grupy Doradczej do Spraw Poszukiwań i Ratownictwa ONZ (INSARAG).
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Search and rescue - einsatz in Phuket / Uwe Becker // Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2005/3 s.209-212.
Tł.tyt.: Poszukiwanie i ratownictwo - akacja ratownicza w Phuket
INSARAG na Tajlandii (w Phuket) oraz działania poszukiwawczo-ratownicze.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Monitoring international SAR response teams / J. Holland // Crisis Response Journal. - 2008/2 Vol. 4 s.42-43.
Tł. tyt.: Monitorowanie międzynarodowych ekip ratoniczo - poszukiwawczych (SAR)
Przedstawiono uwagi dotyczące monitorowania międzynarodowych ekip poszukiwawczo - ratowniczych (SAR). Jest to niekorzystne w przypadku braku ćwiczeń, słabego sprzętu i małej liczby szkoleń, co może doprowadzić do zarejestrowania INSARAG-u. Dotyczy to zwłaszcza indywidualnych grup SAR.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
HUSAR z certyfikatem / Michał Langner // W: Przegląd Pożarniczy. - 2019/7 strony 30-34.
Sygnatura CP-13.
Streszczenie: Opis procesu recertyfikacji INSARAG polskiej ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR. Omówiono założenia certyfikacji oraz dokładny przebieg ćwiczeń recertyfikacji przeprowadzonych na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Żagań. W skład zespołu oceny wchodzili ratownicy z międzynarodowych grup certyfikowanych wskazani przez Sekretariat INSARAG ONZ.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Ratownicze znakowanie zawalonych budynków / Maciej Schroeder // Przegląd Pożarniczy. - 1993/5 s.3-4.
Realizowanie zadań związanych z ratownictwem technicznym wymaga od dowódców i ratowników m.in. znajomości zasad taktyki, obsługi nowego sprzętu ratowniczego i rozpoznawania zagrożeń. Bardzo ważne jest także zrozumiałe komunikowanie się poszczególnych grup ratowniczychm dowódców wyższych szczebli i osón pracujących w sztabach dowodzenia. W artykule przedstawiono propozycję INSARAG dla dowódców ratownictwa technicznego dotyczącą znakowania zniszczonych budowli.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Autorzy opisują starania ciężkiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej PSP w celu uzyskania certyfikatu według wytycznych INSARAG.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-10325/CD [magazyn] (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Międzynarodowy System Ratowniczy cz.2 / Grzegorz Bodziony // Magazyn Ratowniczy 112. - 2002/3 s.28-30.
Przedstawiono oddział ONZ - OCHA w Genewie i jego Wydziały: Reagowania i Koordynacji oraz Służb Ratowniczych . Omówiono działalność Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa.
Brak okładki
Książka
W koszyku
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. PD-10898/CD [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej