Form of Work
Artykuły
(6)
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(3)
E-booki
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(4)
Author
Gołębiewski Jan
(2)
Abgarowicz Grzegorz
(1)
Abgarowicz Inga
(1)
Banulska Anna
(1)
Craig Peter
(1)
Frątczak Paweł
(1)
Guzewski Piotr
(1)
Jędrzejski Łukasz
(1)
Kędzierska Maria
(1)
Kępka Paweł (1975- )
(1)
Lewkowicz Łukasz
(1)
Małozięć Daniel
(1)
Napiórkowski Maciej
(1)
Połeć Bartłomiej
(1)
Prosser Tony
(1)
Skarżyński Mirosław (1962- )
(1)
Skomra Witold
(1)
Smardz Piotr
(1)
Sobór Ewa
(1)
Sowa Tomasz
(1)
Stępień Paweł
(1)
Szwed-Walczak Anna
(1)
Tkacz Przemysław
(1)
Trzcińska Małgorzata (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Woźniak Janusz
(1)
Wróblewski Dariusz
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(7)
2000 - 2009
(1)
1960 - 1969
(1)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(9)
English
(1)
Subject
Organizacja straży pożarnych
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(1)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
LNG
(1)
Obrona cywilna
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Oddymianie
(1)
Organizacje paramilitarne
(1)
Paliwa gazowe
(1)
Proces decyzyjny
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Schody
(1)
Terminal LNG
(1)
Wentylacja
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
drogi ewakuacyjne
(1)
lokale rozrywkowe
(1)
przepisy
(1)
wypadki strażaków
(1)
Subject: time
2001-
(2)
1901-2000
(1)
Subject: place
Irlandia
(10)
Wielka Brytania
(4)
Europa
(2)
Niemcy
(2)
Polska
(2)
Szwecja
(2)
Australia
(1)
Austria
(1)
Belgia
(1)
Bośnia i Hercegowina
(1)
Bułgaria
(1)
Dublin (Irlandia)
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Francja
(1)
Holandia
(1)
Pakistan
(1)
Portugalia
(1)
Rumunia
(1)
Szkocja
(1)
Słowacja
(1)
Genre/Form
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Studium przypadku (case study)
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Historia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
10 results Filter
No cover
Article
In basket
Danse Macabre: Dublin`s Stardust disco fire / Tony Prosser // Fire. - 2016/1393 Vol. 112 s.21-24.
Tł. tyt.: Danse macabre: tragiczny pożar dyskoteki w Dublinie
Podczas pożaru, który wybuchł nad ranem w klubie nocnym Stardust 13.01.1981 r. zginęło 48 osób, a 214 zostało rannych. Szacuje się, że w tym momencie przebywało tam ponad 800 osób. Budynek, w którym doszło do tragedii był dwukondygnacyjny. Okna budynku były zabezpieczone kratami. Oprócz drzwi głównych budynek ten był wyposażony jeszcze w sześć innych drzwi prowadzących na zewnątrz, z czego dwa z tych wyjść było zamkniętych. Pożar wybuchł w pomieszczeniu przeznaczonym tylko dla personelu. Mimo prób ugaszenia pożaru przez pracowników klubu ogień oraz dym się rozprzestrzeniały. W pewnym momencie dyskdżokej podał komunikat o "małym problemie" i poprosił, aby uczestnicy imprezy udali się do wyjścia i nie wpadali w panikę. Według relacji niektórych świadków "tłum w panice opuszczała lokal". W głównym wyjściu powstał jednak zator, pomieszczenie zaczęło wypełniać się dymem i mniej więcej w tym samym czasie w budynku zgasło światło. Analiza akcji ratowniczo - gaśniczej i zdarzeń jakie miały miejsce podczas pożaru dyskoteki.
No cover
Article
In basket
Attacks prompt tough decisions / Peter Craig // Crisis Response Journal. - 2011/2 Vol. 7 s.14-15.
Tł.tyt.: Podjęcie trudnych decyzji podczas ataków na strażaków
Spontaniczne ataki na strażaków podczas ich działań operacyjnych zmniejszyły się znacznie dzięki pracy społecznej przez Straż Pożarną w Irlandii Północnej. Jednakże może zaistnieć złowrogi wzrost planowanych ataków na społeczeństwo i Straż Pożarną. W artykule autor przedstawia zadania jakie czekają oficerów w procesie podejmowania decyzji podczas działań ratowniczych.
No cover
Article
In basket
Struktura i działania straży pożarnej w Irlandii oraz organizacja systemu ochrony przeciwpożarowej.
No cover
Article
In basket
Krótko omawia budowę i zadania systemu ochrony cywilnej w Wielkiej Brytanii i Irlandii.
No cover
Article
In basket
Strażacka zielona wyspa / Paweł Frątczak, Janusz Woźniak // Przegląd Pożarniczy. - 2013/9 s.47-49.
Omówiono organizację, strukturę, zatrudnienie, wyposażenie straży pożarnej w Irlandii Północnej (Northern Irland Fire & Rescue Service - NIFRS) oraz przedstawiono historię i organizację straży w Belfaście. Opisano kilka samochodów pożarniczych używanych przez straż w Irlandii.
Book
In basket
Grupa tematyczna: Organizacja straży pożarnych
Tł.tyt.; Kto jest kim w Straży Pożarnej w latach 1960 - 1961
Streszczenie: Przedstawiono organizację straży pożarnej na stanowisku kierowniczym w Anglii, Walii, Szkocji, Północnej Irlandii i na wyspach angielskich.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. KG-2730 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Wentylacja pożarowa klatek schodowych w Europie / Piort Smardz // W: Ochrona Przeciwpożarowa. - 2017/2 s. 5-10.
Sygnatura CP-67.
Streszczenie: Zawiera porównanie wymagań zawartych w przepisach wybranych państw Unii Europejskiej w zakresie wentylacji pożarowej ewakuacyjnych klatek schodowych, w krajach: Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy, Austria, Francja i Szwecja.
Book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, na stronach 139-163.
Zawiera: Terminal LNG w modelu bezpieczeństwa energetycznego Portugalii // Miejsce terminali LNG w doktrynie bezpieczeństwa energetycznego Irlandii // Terminal LNG w koncepcjach bezpieczeństwa energetycznego Belgii // Terminal LNG w programie bezpieczeństwa energetycznego Holandii // Znaczenie terminali LNG w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rumunii // Rola terminali LNG w zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego Bułgarii.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21987 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21986 [magazyn] (1 egz.)
Book
E-book
In basket
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 462-464.
Zawiera: Przegląd wybranych przepisów krajowych, zagranicznych oraz norm i standardów dotyczących zarządzania ryzykiem -- Zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania ryzykiem -- Zarządzanie ryzykiem na szczeblu Unii Europejskiej -- Zarządzanie ryzykiem w wybranych państwach -- Zarządzanie ryzykiem w Polsce -- Słownik wybranych pojęć z zakresu zarządzania ryzykiem.
Publikacja powstała w oparciu o wyniki projektu pt. " Zintegrowany system budowy planów zarządzania kryzysowego w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne" finansowanego przez NCBR.
Streszczenie: Zespół autorski dokonał identyfikacji i analizy zasad obowiązujących w zarzą - dzaniu ryzykiem, standardów i norm charakterystycznych dla tego typu zarządza - nia, metod zarządzania ryzykiem w procesie planowania cywilnego, metodyk oceny ryzyka i zagrożeń w przepisach prawa międzynarodowego i krajowego - z uwzględ - nieniem prawa miejscowego oraz metodyk ujętych w normach i projektach norm z zakresu zarządzania ryzykiem. Dokonano również przeglądu wybranych pozycji literatury przedmiotu. Głównym celem analizy tych zagadnień było dostarczenie specjalistom i organizacjom wdrażającym procesy zarządzania ryzykiem uniwer - salnych modeli oraz wskazanie dobrych praktyk, szczególnie w zakresie planowania cywilnego w obszarze zarządzania ryzykiem. Autorzy wyodrębnili najważniejsze dokumenty prawne i normatywne oraz terminologię z zakresu zarządzania ryzykiem - przy zastosowaniu kryterium uży - teczności dla projektu. Sprawne porozumiewanie się, czy to w sferze naukowej, czy praktycznej, zależy od stosowania jednolitej i zrozumiałej dla wszystkich termino - logii. Jest to o tyle trudne, że odmienne doświadczenia różnych państw, organizacji, sektorów działalności i branż, a także niedoskonałości w przekładzie z języków obcych i wymienne stosowanie terminów do nazywania tego samego zjawiska wpływają na różnicowanie znaczeń poszczególnych pojęć i definicji w ramach danego języka i między różnymi językami. Aby możliwie skutecznie zapobiec nie - jednoznacznemu odbiorowi treści, autorzy jasno określili aparat terminologiczny, którym posługiwali się w publikacji i który - w formie słownika oraz indeksu pojęć - został umieszczony w monografii. Większość pojęć zaczerpnięto z uznanej normy ISO Guide 73:2009 Risk Management - Vocabulary i zgodnie z nią ujednolicono terminologię. Jeżeli norma nie wyczerpywała danej definicji, korzystano z innych uznanych źródeł, np. słowników.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. W-1115/11, W-1115/10, W-1115/8, W-1115/7, W-1115/6, W-1115/5, W-1115/4, W-1115/3 (8 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. W-1115/2 Czyt., W-1115/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Book
In basket
Bibliografia, netografia przy pracach. Indeks.
Streszczenie: Teksty zamieszczone w niniejszym tomie zostały uporządkowane w czterech działach: organizacje paramilitarne jako przedmiot badań naukowych, tradycje paramilitarne w Polsce, organizacje paramilitarne we współczesnej Polsce oraz organizacje paramilitarne w Europie i na całym świecie. Prezentowane teksty w głównej mierze mają charakter studium przypadku. Autorzy wykazali się zróznicowanym podejściem badawczym, co znalazło odzwierciedlenie w stosowaniu wielości i zróżnicowaniu podejść badawczych politologii, socjologii i historii. Artykuły zawarte w opracowaniu przedstawiają stan badań realizowanych do czerwca 2016 roku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-2417 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-2416 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again