Form of Work
Artykuły
(6)
Author
Gontarz Adam
(1)
Porycka Bożenna
(1)
Sural Zbigniew
(1)
Wilczkowski Stefan
(1)
Zboina Jacek
(1)
Świetnicki Jacek
(1)
Year
2000 - 2009
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państowy Instytut Badawczy
(4)
atestacja
(2)
laboratorium
(2)
Materiały budowlane
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Technika pożarnicza
(1)
Wyposażenie strażaka
(1)
Wyroby
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
konstrukcje pojazdów
(1)
Środki gaśnicze i neutralizujące
(1)
Subject: place
Józefów (woj. mazowieckie)
(6)
6 results Filter
No cover
Article
In basket
Autor opisuje funkcjonowanie aprobat technicznych w krajowym systemie oceny zgodności wyrobów budowlanych stosowanych w ochronie przeciwpożarowej oraz podstawy prawne przyznawania aprobat technicznych przez CNBOP.
No cover
Article
In basket
Nowoczesne podwozia i kabiny stosowane w samochodach pożarniczych - wady i zalety. / Adam Gontarz // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2007/3 s.155-170.
Nowelizacja przepisów i norm międzynarodowych w zakresie emisji spalin, bezpieczeństwa biernego i czynnego wymusiła na producentach podwozi wprowadzenie nowych rozwiązań konstrukcyjnych. Lawinowo wzrosła ilość nowych układów elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych oraz urządzeń automatyki. Zmiany te objęły również samochody pożarnicze budowane obecnie na bardzo nowoczesnych podwoziach. Wzrosły też oczekiwania użytkowników, którzy jednak na tym etapie nie są w stanie przewidzieć wszystkich konsekwencji wynikających ze stosowania nowoczesnych technik. W artykule omówiono zalety i wady nowoczesnych podwozi i kabin stosowanych w samochodach pożarniczych.
No cover
Article
In basket
Sprawdzone wzorce osobowe. / Stefan Wilczkowski // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2007/3 s.15-22.
Autor przedstawia w swoim artykule zmiany w składzie Rady Naukowej CNBOP, jej zadania i prace. Prezentuje także najwazniejsze wydarzenia z dziedziny współpracy zewnętrznej mające miejsce w CNBOP w ciągu ostatnich pięciu lat oraz nowe ciała doradcze powołane w CNBOP w ciągu tego czasu.
No cover
Article
In basket
Istotne zmiany w systemie oceny zgodności wyrobów. / Jacek Zboina // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2007/3 s.131-144.
Artykuł jest pierwszym z cyklu 4 artykułów poświęconych zmianom w systemie dopuszczeń wyrobów wprowadzonych do użytkowania i wykorzystywanych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej w Polsce. W powyższym artykule przedstawione zostały nowe podstawy prawne i zasady wydawania dopuszczeń dla wyrobu.
No cover
Article
In basket
Działalność i badania zakładu - laboratorium badań chemicznych i pożarowych. / Bożenna Porycka // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2007/3 s.119 - 130.
W artykule omówiono zakres działalności Zakładu - Laboratorium Badań Chemicznych i Pożarowych. Obejmuje on badania właściwości pożarowych materiałów, sprzętu podręcznego, środków gaśniczych, sorbentów i zwilżaczy.
No cover
Article
In basket
Badania w zakresie wyposażenia straży pożarnej i zabezpieczeń przeciwpożarowych. / Zbigniew Sural // Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza : kwartalnik CNBOP. - 2007/3 s.79-94.
W artykule przedstawiono zakres działalności Zakładu - Laboratorium Technicznego Wyposażenia Straży Pożarnej i Technicznych Zabezpieczeń Przeciwpożarowych. Zakres ten obejmuje badania parametrów sprzętu pożarniczego i stałych instalacji gaśniczych oraz podzespołów, a także prowadzenia prac naukowo - badawczych w obszarze ochrony przeciwpożarowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb straży pożarnej.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again