Form of Work
Książki
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(4)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(4)
Author
Frankowska Ewa
(3)
Depczyński Krystian
(1)
Hildt-Ciupińska Katarzyna
(1)
Kobylarz Nikodem
(1)
Majchrzak Bartosz
(1)
Year
2020 - 2022
(3)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Kadry
(4)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Jakość życia
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Motywacja pracy
(1)
Stanowiska kierowania
(1)
straż pożarna-organizacja
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Województwo podkarpackie
(1)
Województwo łódzkie
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Poradnik
(1)
Prezentacja
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
4 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 81-84.
Streszczenie: Niniejsza praca dyplomowa porusza problem kompetencji kadry dowódczej i ich wpływu na kształtowanie postaw i zachowań w działaniach operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Celem podjętej problematyki było ukazanie roli i istoty stanowisk dowódczych w szeregach PSP. Ze względu na charakter i specyfikę podejmowanych działań kadra dowódcza pełni szczególnie istotną rolę. To na niej spoczywa odpowiedzialność za właściwą koordynacje działań i zarządzanie na miejscu prowadzonych interwencji. Ale co najważniejsze to fakt, iż właśnie dowódcy swoimi decyzjami, prezentowaną przez siebie postawą oraz sposobem zachowania wpływają również na pracę podległego zespołu pracowników. W celu dogłębnej analizy podjętej problematyki badawczej przeprowadzono autorski sondaż diagnostyczny wśród strażaków jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. Uzyskane wyniki ujawniły, że stanowisko dowódcy to niejako atrybut skutecznych działań operacyjnych, a tym samym efektywności funkcjonowana Państwowej Straży Pożarnej. Ankietowani strażacy docenili swoich dowódców za wysoki poziom wiedzy i umiejętności praktycznych, a przede wszystkim postawę otwartości i pełnego zaufania wobec podwładnych. Zwrócili uwagę, iż to właśnie kadra dowodząca scala zespół i koordynuje jego pracę, a tym samym kształtuje ogólną atmosferę i pozytywne relacje na linii przełożony-podwładny. Wszystko to determinuje całokształt działań podejmowanych przez zastępy strażaków warunkując wysoką skuteczność, czego potwierdzeniem są wysokie oceny pracy kadry dowódczej ze strony ankietowanych strażaków. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18079/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliografia, netografia na stronach 29-31.
Zawiera: Definicje i pojęcia związane z równowagą praca - życie // Równowaga praca - życie a płeć i wiek pracownika // Przykłady dobrych praktyk dotyczących równowagi praca - życie // Stosowanie polityki przyjaznej rodzinie w firmie // Równowaga praca - życie w opiniach pracodawców (wyniki badań przeprowadzonych w CIOP-PIB) // Zalecenia dotyczące ułatwienia pracownikom godzenia pracy i życia.
Opracowano i wydano na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Streszczenie: Publikacja zawiera zalecenia mające ułatwić pracownikom godzenie obowiązków w pracy i poza pracą w cyklu aktywności zawodowej, opracowane na podstawie wyników badań kwestionariuszowych oraz wywiadów pogłębionych. Oprócz wprowadzenia w tematykę równowagi praca – życie przedstawiono definicję równowagi i pojęcia z nią związane, spojrzenie na równowagę z punktu widzenia wieku i płci, przykłady działań ułatwiających pracownikom godzenie pracy i życia pozazawodowego oraz wybrane wyniki badań zrealizowanych w CIOP-PIB, ukazujące stosunek pracodawców do kwestii równowagi. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22120 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22119/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 105-108.
Streszczenie: W pracy dokonano analizy systemu motywacyjnego oraz jego wpływu na podejście do służby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej pracujących w Jednostkach Ratowniczo-Gaśniczych. Wykorzystany sondaż diagnostyczny pozwolił na wskazanie mocnych i słabszych stron prowadzonej przez PSP polityki kadrowej. Analiza wyników ankiety poprzedzona została przedstawieniem istotności motywowania strażaków i postrzegania ich jako zasobów ludzkich, które to skorelowano ze specyfiką formacji. Ostatecznie dokonano diagnozy aktualnego modelu zarządzania strażackimi zasobami ludzkimi, co pozwoliło na wysunięcie propozycji jego udoskonalenia. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17520/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 82-83.
Streszczenie: W pracy dyplomowej przedstawiono zagadnienie kompetencji jakie powinni posiadać dowódcy w Państwowej Straży Pożarnej aby dobrze wywiązywać się z powierzonych im zadań a także jaki wpływ mogą wywierać na podległych strażaków podczas działań operacyjnych. Jako miejsce, na którym przeprowadzono badania empiryczne była Komenda Miejska PSP w Łodzi. Jest to duża jednostka organizacyjna PSP w skład, której wchodzi 11 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych. W pierwszej części pracy skupiono się na zarządzaniu zasobami ludzkimi. Przybliżono historię tego zagadnienia. Okazuje się, że już w XIX w. zaczęto dostrzegać, że ludzie to wielki kapitał dla organizacji i dobrze zmotywowani potrafią osiągać dużo lepsze wyniki. W kolejnej części przybliżono istotę kadry dowódczej. Przedstawiono podział kadry dowódczej oraz jaką rolę odgrywają poszczególni dowódcy w strukturze organizacyjnej PSP. Wyszczególniono cechy osobowości jakie powinny wyróżniać dobrego przełożonego. Część trzecia to wprowadzenie w struktury straży pożarnej zapoznanie z powstaniem struktur na ziemiach polskich w czasie zaborów oraz po II wojnie światowej. Przedstawiono również strukturę organizacyjną całej firmy oraz mniejszych jednostek organizacyjnych jak Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza czy zmiana służbowa oraz hierarchię tam panujące. Ostatnia część to badania empiryczne przeprowadzone w formie ankiety. Ankietę wypełniali funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Łodzi z losowych JRG oraz losowych zmian służbowych. Łącznie w badaniu wzięło udział 113 osób. Dokonano analizy otrzymanych wyników oraz wyciągnięto wnioski. Większość funkcjonariuszy odznacza się stażem w przedziale3-10 lat. Wielu z badanych zajmuje stanowiska kierownicze jak dowódca zmiany lub dowódca sekcji. Ankietowani wyłonili postać idealnego dla nich dowódcy, który posiada takie cechy jak: sprawiedliwość, umiejętność scalenia zespołu, umiejętność przyznania się do błędu lub przyznanie racji innym. Obraz ten odbiega od dowódcy twardego, nieomylnego. Podwładni cenią zupełnie inne cechy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17529/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again