Form of Work
Artykuły
(5)
Książki
(2)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Rabiczko Jan
(2)
Adamusińska Katarzyna
(1)
Gradkowski Jan
(1)
Maciej Schroeder
(1)
Majder-Łopatka Małgorzata
(1)
Makowski Michał
(1)
Mazurek Mariusz
(1)
Sadowski Dariusz
(1)
Tuśnio Norbert
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Zaborowska Katarzyna
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(7)
Country
Poland
(8)
Language
Polish
(8)
Subject
Katastrofa kolejowa w Białymstoku (2010)
(8)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(4)
cysterny
(4)
Zagrożenie wybuchowe
(3)
Akcja gaśnicza
(2)
Transport kolejowy
(2)
wyciek paliwa
(2)
Akcja ratownicza
(1)
BLEVE
(1)
Biały Szkwał (2007)
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Katastrofa budowlana w Chorzowie
(1)
Powódź (1997)
(1)
Pożar "Stomilu" w Poznaniu (1972)
(1)
Pożar Centralnego Domu Dziecka (1975)
(1)
Pożar Teatru Narodowego (1985)
(1)
Pożar kościoła św. Katarzyny w Gdańsku (2006)
(1)
Pożar rafinerii Trzebinia (2002)
(1)
Pożar rafinerii w Gdańsku (2003)
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Ratownictwo techniczne
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wybuch gazu w Gdańsku (1995)
(1)
Wybuch gazu w Rotundzie (1979)
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
chlor
(1)
wypadki kolejowe
(1)
Subject: place
Białystok (woj. podlaskie)
(7)
Chorzów (woj. śląskie)
(1)
Czechowice-Dziedzice (woj. śląskie)
(1)
Gdańsk (woj. pomorskie)
(1)
Kuźnia Raciborska (woj. śląskie)
(1)
Poznań (woj. wielkopolskie)
(1)
Trzebinia (woj. małopolskie)
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo podlaskie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Transport i logistyka
(1)
8 results Filter
No cover
Article
In basket
Ognisty podmuch na torach / Jan Rabiczko // W Akcji. - 2013/2 s.8-12.
Opis przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej po katastrofie kolejowej z udziałem cystern na terenie węzła PKP w Białymstoku, trudności w prowadzeniu akcji, wybuch cysterny typu BLEVE. Przedstawia wnioski uogólniające dot. poprawy warunków prowadzenia akcji podczas tego typu wydarzeń i odpowiedniego zabezpieczenia terenów kolejowych.
No cover
Article
In basket
Szczęście sprzyja przygotowanym / Katarzyna Zaborowska ; [rozmowa z] Jan Gradkowski // 998 : czasopismo straży pożarnych. - 2011/5 s.50-54.
Rozmowa z Komendantem Wojewódzkim PSP w Białymstoku na temat akcji gaśniczej po wykolejeniu pociągów towarowych w Białymstoku w listopadzie 2010 r.
No cover
Article
In basket
Opis akcji ratowniczej po wykolejeniu cysterny z chlorem, przebieg zdarzenia, analiza zagrożeń związanych z uwolnieniem chloru.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-11132/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Skąpani w ogniu / Jan Rabiczko // Strażak - . - 2011/1 s.7-9.
Opis akcji gaśniczej podczas katastrofy kolejowej w Białymstoku w 2010 r.
No cover
Article
In basket
Inferno na torach / Dariusz Sadowski // Przegląd Pożarniczy. - 2010/12 s.10-17.
Szczegółowy opis przebiegu akcji ratowniczo-gaśniczej podczas pożaru wykolejonych pociągów w Białymstoku w listopadzie 2010 r.
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 55-56.
Streszczenie: Praca magisterska na temat funkcjonowania ratownictwa technicznego i ochrony przeciwpożarowej na kolei w Polsce składa się ze wstępu połączonego z przedstawie-niem celu pracy i problemu badawczego oraz pięciu rozdziałów, gdzie ostatni występu-je w formie podsumowania. Pracę tę otwierają rozważania dotyczące funkcjonowania kolejowego ratownic-twa technicznego oraz analiza aktów prawnych, na podstawie których ratownictwo to działa. Kolejny rozdział, najbardziej rozbudowany, zawiera statystyki dotyczące zda-rzeń z udziałem pojazdów szynowych, kalendarium najtragiczniejszych w skutkach katastrof kolejowych, a także opisane dwa studia przypadku katastrofy pod Szczekoci-nami i w Białymstoku, wraz z ich analizą. Rozdział drugi uwzględnia również zasady funkcjonowania i powiadamiania służb Kolejowego Ratownictwa Technicznego o wy-padku i charakterystykę zespołów ratunkowych. Trzeci rozdział poświęcony został te-matyce przewożenia towarów niebezpiecznych drogą kolejową. Informacje w nim za-warte poparte zostały m.in. statystykami publikowanymi przez Urząd Transportu Kole-jowego. W ostatnim, czwartym rozdziale opisane zostały dwa typy nowych technologii, mające służyć poprawie funkcjonowania bezpieczeństwa taboru kolejowego. W podsumowaniu znajdziemy wnioski i odpowiedź na postawiony problem ba-dawczy Czy zastosowanie nowoczesnych technologii może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa (bhp i ppoż.), jak również odpowiednie dowody, wysnute w trakcie przeprowadzonej analizy. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17101/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20047, I-20046 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-20045/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again