Form of Work
Książki
(3)
Pliki i bazy danych
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
Branch
Czytelnia
(3)
Author
Terlikowski Tadeusz
(2)
Gacek Magdalena
(1)
Gikiewicz Magdalena
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Szmigiel Dawid
(1)
Zawadzka-Frasunkiewicz Maria Cler
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(4)
Language
Polish
(4)
Subject
Kibice
(4)
Mecze piłkarskie
(2)
Przestępczość
(2)
Stadiony
(2)
Poczucie bezpieczeństwa
(1)
Przemoc
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(3)
Raport z badań
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(4)
Kultura fizyczna i sport
(1)
4 results Filter
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 44-45.
Streszczenie: Głównym celem niniejszej pracy licencjackiej jest scharakteryzowanie przestępczości stadionowej w aspekcie prawno-kryminalistycznym, zdefiniowanie zjawiska przestępczości stadionowej, scharakteryzowanie osób dopuszczających się tego rodzaju przestępstw, jak i również ukazanie możliwych sposobów zwalczania oraz przeciwdziałania przestępczości stadionowej przez organy państwa, a także różne instytucje sportowe. Na początku pierwszego rozdziału pracy zdefiniowano pojęcie przestępczości stadionowej, które nie jest jednoznacznie opisane w naukach dotyczących prawa, jak i kryminalistyki. W niniejszym rozdziale znajduje się również rys historyczny przestępczości stadionowej. W dalszej części rozdziału wspomniano o początkach współczesnego chuligaństwa stadionowego, które datuje się na przełom XIX i XX wieku, a w Polsce na połowę lat 70. XX wieku. W rozdziale opisano także problematykę prawno-karną przestępczości stadionowej. W drugim rozdziale wyjaśniono pojęcie “ustawki” oraz wymieniono konsekwencje prawne, które grożą za dokonanie czynów przestępczych kwalifikujących się do przestępczości stadionowej. W niniejszym rozdziale sporządzono opis przestępstw stadionowych, które spełniają przesłanki przestępczości kryminalnej. Zamieszczone pod koniec drugiego rozdziału statystyki ukazują, jak często dochodzi do wykroczeń, jak i przestępstw związanych z przestępczością stadionową, co wskazuje na to, że przestępczość stadionowa stwarza poważne zagrożenie dla porządku publicznego. Początek trzeciego rozdziału skupia się na charakterystyce sprawców przestępstw stadionowych, takich jak na przykład szalikowcy czy kibole oraz motywów ich działań. W dalszej części rozdziału znajdują się metody identyfikacji sprawców przestępstw stadionowych. Na koniec rozdziału opisano różnego rodzaju działania prewencyjne, takie jak na przykład zakaz stadionowy czy zakaz wnoszenia alkoholu na teren stadionu,. W rozdziale trzecim opisano także funkcje pełnione przez służby porządkowe, organizatorów oraz funkcjonariuszy policji. Funkcje prewencyjne pełnią również różnego rodzaju programy, jak na przykład projekt “MALUJE-MY”, którego celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18034/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 92-97.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy licencjackiej jest ustalenie genezy rozwoju chuligaństwa stadionowego w Polsce oraz sposobów przeciwdziałania i zapobiegania temu zjawisku. Pierwszym krokiem do osiągnięcia postawionego celu badawczego, w pierwszym rozdziale, była analiza źródeł służąca poznaniu definicji chuligaństwa stadionowego oraz przestudiowanie literatury z zakresu historii działalności chuliganów na stadionach. Drugi rozdział zawiera najważniejsze informacje dotyczące specyfiki społeczności kibiców, zróżnicowania tej grupy społecznej, a także działalności kibiców na stadionach i poza nimi. Kolejny rozdział dotyczy przestępczości stadionowej jako zagrożenia dla bezpieczeństwa i analizy motywów działalności przestępczej kibiców. Ukazane w nim zostały również przestępstwa i wykroczenia kibiców w świetle polskiego prawodawstwa. Ostatni rozdział dotyczy zapobiegania chuligaństwu stadionowemu, ukazane zostały działania mające na celu ograniczenia tego zjawiska, w tym ukazanie roli Policji w tym zakresie. Ostatnim punktem jest analiza programów służących edukacji najmłodszych dzieci, czyli przyszłych kibiców oraz programów realizowanych przez organy rządowe, samorządowe czy organizacje państwowe (Policja). [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17976/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 58-61.
Streszczenie: Obecnie uznaje się, iż chuligaństwo jest to dokonywane publicznie działanie, w drastyczny sposób godzące w dobra chronione przez prawo, jeżeli sprawca działał bez powodu bądź z oczywiście błahego powodu, okazując przez to duże lekceważenie dla podstawowych zasad porządku prawnego. W trosce o komfort i bezpieczeństwo prawdziwych kibiców, a także celem eliminacji negatywnych zjawisk ze strony stadionowych „zadymiarzy” powstało wiele powiązanych wzajemnie przepisów zobowiązujących różne instytucje państwowe. Biorąc na wzgląd charakterystykę przestępczości stadionowej stworzono zestawienie popełnianych najczęściej czynów zabronionych mających miejsce na stadionach. Należą do nich: pobicia, bójki, niszczenie mienia, czynna napaść na funkcjonariusza, wniesienie broni lub środków pirotechnicznych, wdarcie się na teren imprezy masowej lub na teren gdzie odbywają się zawody sportowe, rzucenie niebezpiecznym przedmiotem, naruszenie nietykalności członka służby informacyjnej czy porządkowej, a także niewykonanie poleceń porządkowego. Niewątpliwie polskie stadiony są obarczone plagą pseudokibiców. Aby zlikwidować lub ograniczyć to zjawisko należałoby edukować młodzież już w szkole. Wprowadzić naukę tolerancji, radzenia sobie w stresowych sytuacjach, a także naukę empatii. Dodatkowo w okolicach stadionu powinno znajdować się więcej służb porządku publicznego, którzy współpracują z obywatelami. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17099 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again