Form of Work
Publikacje naukowe
(13)
Artykuły
(4)
Książki
(4)
Pliki i bazy danych
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje urzędowe i akty prawne
(1)
Status
only on-site
(14)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(14)
Author
Łukaszek-Chmielewska Aneta
(7)
Jaskółowski Waldemar
(5)
Czech Zbigniew
(4)
Półka Marzena (1969- )
(4)
Bednarek Michał
(2)
Bujnowicz Krzysztof
(2)
Górska Agnieszka
(2)
Hapnik Małgorzata
(2)
Isajenko Krzysztof Andrzej
(2)
Zielicz Anna
(2)
Antosik Adrian K
(1)
Drzymała Tomasz
(1)
Florek Tomasz
(1)
Goławski Łukasz
(1)
Kolano Kamil
(1)
Mozelewska Karolina
(1)
Myszkowski Marcin
(1)
Nawrocki Szymon
(1)
Piszczek Katarzyna
(1)
Piątek-Hnat Marta
(1)
Półka Marzena
(1)
Rabek Jan Feliks
(1)
Sikora Paweł
(1)
Walczak Michał
(1)
Wojtkiewicz Michał
(1)
Węsierski Tomasz
(1)
Łodygowski Maciej
(1)
Żyłowski Mateusz
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(20)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Klej
(17)
Środki ogniochronne
(5)
Klej akrylowy
(4)
Palność - badanie
(4)
Ciepło/wydzielanie ciepła
(3)
Polimery
(3)
Drewno
(2)
Izotopy promieniotwórcze
(2)
Badania pożarnicze
(1)
Chemia
(1)
Ciepło spalania
(1)
Dymotwórczość
(1)
Kauczuk
(1)
Materiały budowlane
(1)
Materiały drewnopochodne
(1)
Metody badawcze
(1)
Nanotechnologia
(1)
Palność
(1)
Promieniotwórczość
(1)
Przemysł drzewny
(1)
Rozkład termiczny
(1)
Rozpuszczalniki
(1)
Taśmy transferowe
(1)
Termodynamika
(1)
Tworzywa sztuczne
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Właściwości pożarowe
(1)
Zagrożenie pożarowe
(1)
Zaprawa (budownictwo)
(1)
Zapłon
(1)
izotopy
(1)
parametry
(1)
parametry pożarowe
(1)
temperatura samozapłonu
(1)
żywice
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(12)
Raport z badań
(3)
Normy
(1)
Podręcznik
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(4)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Fizyka i astronomia
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Chemia
(1)
21 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP - 124
Streszczenie: Rozpuszczalnikowe, bezrozpuszczalnikowe oraz dyspersyjne kleje samoprzylepne na przełomie kilku ostatnich lat cieszą się coraz większą popularnością w przemyśle ze względu na ich korzystne właściwo-ści, do których zalicza się m.in.: dobrą przyczepność do podłoży polarnych, odporność na starzenie, wy-soką wydajność produkcji, łatwość usuwania z klejonych powierzchni oraz niskie koszty wytwarzania. W związku z coraz korzystniejszymi parametrami jakościowymi kleje samoprzylepne znalazły zasto-sowanie w wielu różnych gałęziach przemysłu i wykorzystywane są one, jako materiał do produkcji taśm montażowych, etykiet samoprzylepnych, foli ochronnych i dekoracyjnych. Ponadto wchodzą one w skład samoprzylepnych materiałów medycznych, do których zaliczyć należy m.in. plastry, hydrożele, taśmy operacyjne, a także elektrody biomedyczne. Kleje samoprzylepne zastępują coraz częściej tradycyjne techniki łączenia takie jak spawanie czy nitowanie. W ostatnich latach pojawiło się wiele zgłoszeń patentowych opisujących zastosowanie biodegrado-walnych dyspersyjnych klejów samoprzylepnych do produkcji całkowicie dyspergowalnych w wodzie etykiet samoprzylepnych oraz produktów medycznych. Charakteryzują się one korzystnymi właściwo-ściami mechanicznymi i termicznymi. W artykule przedstawiono właściwości poliakrylanowego wodnego kleju dyspersyjnego
No cover
Article
In basket
Streszczenie: Badano wpływ środków ogniochronnych na parametry pożarowe i użytkowe kleju. Przedstawiono charakterystykę i rodzaje klejów samoprzylepnych, kleje na których przeprowadzono badania, metody badawcze i wyniki pomiarów. Stwierdzono, że wprowadzenie środków ogniochronnych spowodowało obniżenie szybkości wydzielania ciepła, ale jednocześnie pogorszenie przyczepności kleju samoprzylepnego.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15650/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16032/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14209/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14819/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-26.
Tłumaczenie tytułu: Wpływ wybranych antypirenów fosforowo-azotowych na właściwości pożarowe i użytkowe poliakrylanowego kleju rozpuszczalnikowego.
Streszczenie: Kleje samoprzylepne, a szczególnie rozpuszczalnikowe kleje samoprzylepne cieszą się coraz większą popularnością, ze względu na ich unikalne właściwości, m.in. dobrą przyczepność do podłoży polarnych, odporność na starzenie, łatwość usuwania z klejonych powierzchni, niskie koszty oraz wysoką wydajność produkcji. Poliakrylanowe kleje samoprzylepne używane są zarówno w przemyśle, jak i w życiu codziennym. Zastępują one coraz częściej tradycyjne techniki łączenia, takie jak spawanie czy nitowanie. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pożarowego posiadają jednak istotną wadę, są łatwopalne. Głównym celem pracy było określenie wpływu wybranych fosforowo-azotowych środków ogniochronnych na parametry pożarowe otrzymanych kompozycji oraz określenie wpływu wprowadzonych retardantów palenia na parametry użytkowe kleju. Pomiary wykonano za pomocą mikrokalorymetu stożkowego oraz maszyny wytrzymałościowej. Stwierdzono, że wprowadzenie środków ogniochronnych spowodowało obniżenie wartości maksymalnej szybkości wydzielania ciepła HRRmax oraz wydłużyło czas do jej osiągnięcia. Wprowadzone retardanty palenia w analizowanych stężeniach spowodowały pogorszenie przyczepności kleju samoprzylepnego. Zarówno dodatek środka ogniochronnego w postaci polifosforanu melaminy, jak i pirofosforanu melaminy przyczynił się do wzrostu adhezji kleju samoprzylepnego, o ile stężenie wprowadzanych antypirenów nie było zbyt wysokie.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15420/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14077/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14928/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-127
Streszczenie: Spośród wcześniej badanych samoprzylepnych klejów silikonowych (Si-PSA) wybrano te, które odznaczały się najlepszymi właściwościami uzytkowymi (adhezją, kohezją oraz kleistością kompozycji) i zbadano ich palność poprzez okreslenie szybkości wydzielania się ciepła i dymu oraz zmiany masy próbki w funkcji temperatury, a także oznaczono ciepło spalania badanych Si-SPA.
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-14892/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-15638/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PN-EN 924 (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 45-47.
Streszczenie: Praca inżynierska pod tytułem „Analiza porównawcza właściwości palnych klejów rozpuszczalnikowych na bazie akrylanów” została ukierunkowana na analizę porównawczą właściwości palnych wybranych próbek klejów samoprzylepnych w trakcie oddziaływania określonego strumienia ciepła w kalorymetrze stożkowym oraz badania w bombie kalorymetrycznej. W pracy przeanalizowano wpływ różnych dodatków do kleju rozpuszczalnikowego na bazie akrylanu. Sprawdzono jak modyfikacje wpływają na klej bazowy. Praca została podzielona na dwie części – literaturową, w której ukazano wiadomości ogólne o klejach, a szczególnie skupiono się na analizie rozpuszczalnikowych klejów samoprzylepnych. Druga część eksperymentalna okazuje dwie metodyki badawcze, kalorymetru stożkowego zgodnej z ISO 5660-1:2015 oraz oznaczenia ciepła spalania metodą bomby kalorymetrycznej zgodnej z PN EN ISO 1716:2018-08. W części eksperymentalnej określono: szybkość wydzielania ciepła (HRR), ciepło wydzielone TRH, emisję właściwą CO, emisję właściwą CO2, całkowitą emisję dymu TSP, procentową pozostałość próbki po spaleniu SEA, wyznaczono czasy zapłonu oraz czas palenia poszczególnych próbek oraz określono ciepło spalania QPSC. Na podstawie wykonanych badań dokonano analizy porównawczej właściwości palnych klejów rozpuszczalnikowych na bazie akrylanów. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17252/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 58-60.
Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawione zostały koncentracje naturalnych pierwiastków promieniotwórczych potasu40K, radu226Ra i toru228Th w wybranych zaprawach klejowych, tynkarskich i cementowych. W celu zrealizowania tematu niniejszej pracy, wybrano najpopularniejsze materiały wykończeniowe. Badania został wykonane zgodnie z instrukcją Instytutu Techniki Budowlanej. Pomiary wykonano stosując trójkanałowy analizator promieniowania typu MAZAR-95, który pozwolił na wyznaczenie stężeń naturalnych izotopów promieniotwórczych, na podstawie których obliczono wskaźniki aktywności f1 i f2. Otrzymane wyniki pomiarów zostały porównane z danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Analizując otrzymane wyniki badań, stwierdzono, że wszystkie badane materiały budowlane są bezpieczne pod kątem promieniotwórczości naturalnej i mogą być stosowane w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi oraz inwentarza żywego. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16777/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Polimery i ich zastosowania interdyscyplinarne. 1 / Jan F. Rabek. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2020. - XII, 409, [2] strony : fotografie, ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Chemia - tworzywa sztuczne
Na okładce: Wydanie nowe.
Bibliografia prac Jana F. Rabka na stronie [411] i bibliografia na stronach 373-399. Indeks.
Zawiera: Otrzymywanie i właściwości wybranych polimerów przemysłowych // Kauczuki // Fizykochemia powierzchni polimerów // Polimery powłokotwórcze // Kleje polimerowe.
Dla studentów kształcących się w zakresie chemii, technologii chemicznej, inżynierii materiałowej, ochrony środowiska, medycyny i farmacji, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób, które technologią polimerów interesują się zawodowo.
Streszczenie: Niezwykle szybki rozwój chemii polimerów i powiązanych z nią technologii przemysłowych stał się istotnym elementem rozwoju naszej cywilizacji w ostatnim stuleciu. Materiały polimerowe są wykorzystywane we wszystkich dziedzinach techniki, a chemia polimerów to istotna, interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, niezbędna nie tylko chemikom, ale również inżynierom, technologom, a nawet lekarzom. [Opis za wydawcą].
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22195, I-22194 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-22193/Czyt. (1 egz.)
No cover
Other collections
In basket
Bibliografia, netografia strona 38.
Streszczenie: Celem pracy było zbadanie pod katem zagrożeń pożarowych dyspersyjnych klejów akrylowych. Do badania pięciu próbek, z których jedną stanowiła sklejka połączona klejem zawierającym formaldehyd, a cztery pozostałe były próbkami łączonymi dyspersyjnymi klejami akrylowymi, wykorzystano kalorymetr stożkowy. Podczas badania użyto strumień ciepła o wartości 30 kW/m2, który to odpowiada I fazie rozwoju pożaru, w ten sposób została zasymulowana sytuacja pożarowa dla produktu drewnopochodnego, znajdującego się np. w biurze i narażonego na promieniowanie cieplne pochodzące ze źródła pożaru. [za Autorem]
No cover
Other collections
In basket
Analiza modyfikacji ognioochronnej wybranych transferowych taśm samoprzylepnych / Marzena Półka ; Szkoła Główna Służby Pożarniczej // w: Działalność badawcza SGSP 2016SGSPk20000117. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2016. - 1 plik programu Adobe Acrobat ; 35 stron : ilustracje, fotografie, wykresy.
Bibliografia, wykaz norm strony 34-35.
Streszczenie: Celem naukowym pracy naukowo-badawczej było zbadanie mechanizmu zmniejszenia palności klejów poliakrylanowych w postaci samoprzylepnych taśm transferowych (beznośnikowych). Taśmy samoprzylepne wytwarzane zazwyczaj na bazie poliakrylanów, są aplikowane do łączenia ze sobą wielu elementów, stosowanych w różnorodnych gałęziach przemysłowych, począwszy od budownictwa, a skończywszy na przemyśle samochodowym, okrętowym czy też lotniczym. Podobnie jak inne polimery tego typu o właściwościach samoprzylepnych, transferowe taśmy samoprzylepne na bazie poliakrylanów stosowane są często w zastosowaniach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo powstania pożaru, wywołanego wskutek zaprószenia ognia, zwarcia instalacji elektrycznej lub z innych przyczyn. Zmniejszenie palności poliakrylanowych transferowych taśm samoprzylepnych m.in. można uzyskać poprzez wprowadzenie do nich środków ogniochronnych. [za Autorką]
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again