Źródło opisu
Katalog zbiorów
(13)
Forma i typ
Artykuły
(13)
Autor
Feyrer Johannes
(5)
Neuhoff Stephan
(4)
Miller Christian
(2)
Bachmeier Peter
(1)
Freywald Jessica
(1)
Glagla Anna
(1)
Kabat Sylwester
(1)
Kessel Achim
(1)
Kryla Sławomir
(1)
Linzbach Thomas
(1)
Marten David
(1)
Peters Frank
(1)
Schmidt Jörg
(1)
Slaby Christoph
(1)
Thiel Nadine
(1)
Von Polheim Beniamin Sverin
(1)
Wehle Michael
(1)
Weiler Thomas
(1)
Rok wydania
2020 - 2023
(5)
2010 - 2019
(3)
2000 - 2009
(4)
1990 - 1999
(1)
Kraj wydania
Polska
(8)
Niemcy
(5)
Język
polski
(13)
Temat
Organizacja straży pożarnych
(3)
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Katastrofy budowlane
(2)
Obiekty zabytkowe
(2)
Współdziałanie służb
(2)
Wypadki kolejowe
(2)
akcja poszukiwawczo-ratownicza
(2)
Administracja rządowa
(1)
Alarmowanie
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Działania operacyjne
(1)
Historia pożarnictwa
(1)
Katastrofy
(1)
Kontenery
(1)
Koronawirusy
(1)
Metro
(1)
Obiekty sakralne
(1)
Ochrona dziedzictwa kulturowego
(1)
Ochrona ludności
(1)
Ochrona przeciwpożarowa
(1)
Pandemia
(1)
Pożary
(1)
Ratownictwo chemiczne
(1)
Substancje niebezpieczne i szkodliwe
(1)
Uchodźcy
(1)
Zabezpieczenie przeciwpożarowe
(1)
Zagrożenia chemiczne
(1)
Zagrożenia życia
(1)
Zapobieganie zagrożeniom
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
cysterny
(1)
wypadki śmiertelne
(1)
Temat: miejsce
Kolonia (Niemcy)
(13)
Niemcy
(13)
13 wyników Filtruj
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Przedstawiono charakterystykę miasta, organizację straży w Kolonii, wyposażenie w pojazdy i sprzęt, system alarmowania, monitoring pożarowy. Omówiono szkolenie strażaków i zasady naboru do straży.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Wystarczająca i zorientowana na praktykę ochrona przeciwpożarowa w kwaterach dla uchodźców.
Streszczenie: Artykuł brandSchutz na temat kompleksowej ochrony przeciwpożarowej w kwaterach dla uchodźców ukazał się siedem lat temu. Obecne wyzwanie związane z przyjmowaniem uchodźców wojennych z Ukrainy powoduje konieczność przedyskutowania aktualnych przepisów i zdobytej w międzyczasie nowej wiedzy w oparciu o pętlę kontroli przeciwpożarowej. W artykule opisano zachowanie mieszkańców w przypadku zdarzenia, rodzaje zakwaterowania oraz środki ochrony przeciwpożarowej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Aktuelles von der Kölner Feuerwehr / Johannes Feyrer //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2012/4 s.250-255.
Tł.tyt.: Aktualnośći dotyczące kolońskiej straży pożarnej
Przedstawiono nowe zmiany w kolońskiej straży pożarnej szczególnie dotyczące wprowadzenia pre-alarmu powodującego znaczącą przewagę czasową.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Komplexe Lagen. Operativ-taktische Massnahmen der Corona-Einsatzlagen W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2022/5 strony 376-383.
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Złozone zarządzanie. Operacyjno-taktyczne środki podczas pandemii koronawirusem.
Streszczenie: Artykuł dotyczy operacyjno-taktycznego komponentu miejskiego zarządzania kryzysowego miasta Kolonii w zarządzaniu pandemią, przy czym złożoność środków zarządzania i związane z nimi wyzwania są traktowane jako przykłady. Wszystkie miasta, okręgi i gminy, a także kraje związkowe i rząd federalny stanęły przed różnymi wyzwaniami tej pandemii i opracowały strategie radzenia sobie. Ponieważ nie przeprowadzono systematycznego przeglądu pandemii koronawirusa i profesjonalnej dyskusji na temat wynikających z niej doświadczeń, należy wnieść wkład w przegląd pandemii koronawirusem z perspektywy operacyjnej i taktycznej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Krisenmanagement der Stadt Köln / Polheim Beniamin Sverin Von, Jörg Schmidt //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2016/10 s.764-768.
Tł.tyt.: Zarządzanie kryzysowe w Kolonii
Strukrura i zarządzanie kryzysowe w Kolonii z uwzględnieniem administracji rządowej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Der Einsturz des Historischen Archivs der Stadt Köln / Stephan Neuhoff, Johannes Feyrer //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2009/4 s.287-292.
Tł. tyt.: Runięcie budynku Archiwum Historyczne w Kolonii
3.03.2009 r., doszło do runięcia obiektu Archiwa Historyczne w mieście Kolonia. W artykule przedstawiono przebieg akcji ratowniczej.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wie die Feuerwehr Köln wurde was sie heute ist / Stephan Neuhoff, Johannes Feyrer. W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2022/5 strony 353-364.
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Jak straż pożarna w Kolonii stała się tym, czym jest dzisiaj?
Streszczenie: Na historię straży pożarnej w Kolonii znaczący wpływ miało wiele wydarzeń historycznych i warunków ogólnych. Artykuł zawiera podsumowanie najważniejszych wydarzeń i wynikających z nich zmian w kolońskiej straży pożarnej od średniowiecza do 2019 roku.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Artykuł omawia zagrożenie pożarowe katedry w niemieckiej Kolonii. Oceniono zagrożenie pożarowe oraz opisano zastosowane zabezpieczenia przeciwpożarowe.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Kulturgutschutz bei der Feuerwehr Köln / Frank Peters, Thomas Linzbach, Nadine Thiel. W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2022/5 strony 386-389.
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Ochrona dóbr kultury w straży pożarnej w Kolonii.
Streszczenie: Ochrona dóbr kultury nabiera również coraz większego znaczenia dla straży pożarnych. W nagłych wypadkach służby ratunkowe zazwyczaj nie są w stanie ocenić, co uważa się za warte ochrony. Dlatego niezbędne jest dobre wstępne planowanie i współpraca z różnymi instytucjami i operatorami. W artykule wyjaśniono podstawy prawne i sposób ochrony dóbr kultury opracowanych w straży pożarnej w Kolonii. Przedstawiono między innymi zakup kontenera rolowanego w Kolonii »Cultural Asset Protection« oraz doświadczenia z pierwszych operacji.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
U-Bahnunfall in Köln / Johannes Feyrer //W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2000/5 s.467-475.
Tł. tyt.: Katastrofa w metrze w Kolonii
Omówiono akcję ratowniczo-gaśniczą podczas katastrofy w metrze. Wypadek miał miejsce w sierpniu 1999 r. w metrze w Kolonii. Zderzyły się dwa pociągi. Były ofiary w ludziach. Straż współdziałała z innymi jednostkami ratowniczymi.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Herausforderungen der Gefahrenabwehr in der Stadt Köln / Christian Miller, Michael Wehle, Achim Kessel. W: Brandschutz : Deutsche Feuerwehr-Zeitung. - 2022/5 strony 366-374.
Sygnatura CZ-12
Tł. tytułu: Wyzwania bezpieczeństwa w mieście Kolonia
Streszczenie: Z 1,09 milionami mieszkańców Kolonia jest czwartym co do wielkości miastem w Niemczech. Profil ryzyka zasadniczo charakteryzuje się połączeniem konurbacji miejskiej, gęstości przemysłowej na obszarze miasta, kilku węzłów komunikacyjnych i Renu jako federalnej drogi wodnej. Miasto Kolonia przechodzi głęboką transformację, która ma znaczący wpływ na architekturę zapobiegania zagrożeniom straży pożarnej w Kolonii. Istotny wpływ na zapobieganie zagrożeniom mają zmiany społeczno-gospodarcze (wzrost populacji i zmiany demograficzne), transformacja przestrzenna i użytkowanie gruntów, a także wpływ strategii adaptacji do zmian klimatu na przemysł, handel i sektor mobilności. Do tego dochodzą skutki zmiany sytuacji bezpieczeństwa (sytuacje nadzwyczajne, terroryzm) oraz wydarzeń globalnych i geopolitycznych (pandemia, uchodźcy). Aby odpowiednio przygotować się do tych zmian, straż pożarna w Kolonii wprowadziła centralny i integracyjny system zarządzania zdolnościami i przeniosła go do systemu docelowego. Dalszy rozwój profilu zdolności straży pożarnej w Kolonii jest przedstawiony w wybranych obszarach rozwoju strategii najszybszego pojazdu i strategicznego planowania lokalizacji oraz w odniesieniu do zapobiegania zagrożeniom operacyjnym. Warunkiem zdolności działania straży pożarnej jest jednak pozyskanie nowego młodszego personelu i zatrzymanie pracowników we wszystkich obszarach straży pożarnej. Dlatego prezentacja strategii personalnej straży pożarnej w Kolonii wieńczy prezentowaną tu drogę od tradycji do nowoczesności.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Opis skomplikowanej akcji zabezpieczania przez służby ratownicze cystern, zawierających niebezpieczne substancje - fluorowodór oraz ług sodowy, po zderzeniu dwóch pociągów w Kolonii (Niemcy).
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej