Form of Work
Książki
(3)
Publikacje fachowe
(3)
Publikacje naukowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(2)
only on-site
(2)
Branch
Wypożyczalnia
(2)
Czytelnia
(2)
Author
Cieślak Wojciech (1962- )
(1)
Dróżdż Mateusz
(1)
Felchner Krzysztof (1982-2017)
(1)
Imbirska Anna
(1)
Jasińska Katarzyna (prawnik)
(1)
Kasprzycki Dariusz (1971- )
(1)
Krajewski Jakub
(1)
Krupa Łukasz
(1)
Maślak Paulina
(1)
Michera Franciszek
(1)
Niewęgłowski Adrian
(1)
Nowosad Aleksandra
(1)
Ożegalska-Trybalska Justyna
(1)
Pachnik Karol
(1)
Pawelec Kazimierz Jan
(1)
Pożaroszczyk Dariusz
(1)
Rutkowska-Sowa Magdalena
(1)
Sieńczyło-Chlabicz Joanna (1965- )
(1)
Spyra Marcin (prawo)
(1)
Stanisławska-Kloc Sybilla
(1)
Supera Łukasz P
(1)
Tuleya Igor (1970- )
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Audience Group
Adwokaci
(3)
Radcy prawni
(3)
Prokuratorzy
(2)
Sędziowie
(2)
Aplikanci
(1)
Policja
(1)
Rzecznicy patentowi
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Komercjalizacja wyników badań naukowych
(1)
Prawo
(1)
Prawo karne procesowe
(1)
Prawo o szkolnictwie wyższym
(1)
Prawo własności intelektualnej
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Transfer technologii
(1)
Transfer wiedzy
(1)
Zgromadzenia i imprezy masowe
(1)
Subject: time
2001-
(3)
Subject: place
Polska
(3)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(3)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Nauka i badania
(1)
3 results Filter
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Prawo
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Sąd // Strony obrońcy, pelnomocnicy, przedstawiciel społeczny // Czynności procesowe // Dowody // Środki przymusu // Postępowanie przygotowawcze // Postępowanie przed sądem pierwszej instancji // Postępowanie odwoławcze // Postępowanie szczególne // Nadzwyczajne środki zaskarżenia // Postępowanie po uprawomocneniu orzeczenia // Postępowanie międzynarodowe // Koszty procesu // Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.
Dla praktyków prawa, aplikantów i studentów zainteresowanych problematyką procesu karnego, a także dla policjantów i pracowników innych służb, którzy w pracy zawodowej stykają się z przestępczością oraz prowadzą postępowania karne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3173/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych : komentarz / Mateusz Dróżdż. - 2. wydanie. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. - XXVII, [1], 466 stron ; 22 cm.
(Krótkie Komentarze Becka)
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - imprezy masowe i zgromadzenia
Bibliografia na stronach XXI-XXV. Indeks.
Dla adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, sędziów, organizatorów imprez sportowych, zarządców oraz pracowników klubów sportowych.
Streszczenie: W publikacji w sposób kompleksowy omówiono przepisy ustawy z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171), a także wydane do niej akty wykonawcze, przepisy wewnętrzne policji, związków sportowych oraz podmiotów zarządzających rozgrywkami. Komentowana ustawa zawiera przepisy z zakresu prawa karnego, cywilnego oraz administracyjnego i jest ona istotną regulacją ze względu na problem zakłóceń porządku, a także odpowiedniego zabezpieczenia obiektów podczas imprez sportowych czy artystyczno-rozrywkowych. Ponadto gwarancję bezpieczeństwa - poza przepisami - zapewnia także zaangażowanie mechanizmów pozaprawnych. (...) W komentarzu uwzględniono poglądy przedstawicieli doktryny, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów karnych, a także praktyczny aspekt ustawy. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3124 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3123/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze & Linia Orzecznicza)
Bibliografia, orzecznictwo przy rozdziałach. Indeks.
Zawiera: Pojęcie uczelni i jej rodzaje // Komercjalizacja wyników badań i prac rozwojowych - zagadnienia wprowadzające // Pracownicza twórczość naukowa i wynalazcza. Nabycie praw własności intelektualnej przez uczelnie // Decyzje uczelni publicznej związane z procesem komercjalizacji wyników działalności naukowej // Komercjalizacja bezpośrednia. Stosunki umowne uczelni z podmiotami zewnętrznymi // Centrum transferu technologii oraz akademicki inkubator przedsiębiorczości // Komercjalizacja pośrednia // Regulaminy zarządzania prawami własności intelektualnej oraz regulaminy korzystania z infrastruktury badawczej uczelni // Zasady podziału środków uzyskanych z komercjalizacji. Umowy dotyczące praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych, sposobu i trybu komercjalizacji zawierane pomiędzy uczelnią a pracownikiem.
Dla uczelni, rzeczników patentowych, radców prawnych, adwokatów i studentów.
Streszczenie: Prezentowana pozycja stanowi komentarz do ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), która zastąpiła ustawę z 27.7.2007 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572). Nowa ustawa scaliła wszystkie rozproszone do tej pory unormowania, tzn.: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, pożyczkach i kredytach studenckich. W publikacji uwzględniono zmiany odnoszące się m.in. do: realizacji tzw. trzeciej misji uczelni, w ramach której uczelnie mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii oraz spółki celowe; spółek celowych, które obok prowadzenia działalności związanej z komercjalizacją bezpośrednią i pośrednią, mogą również prowadzić działalność gospodarczą, pod warunkiem wyodrębnienia tej działalności pod względem organizacyjnym i finansowym; tworzenia przez uczelnie spółek kapitałowych w celu realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych; ograniczenia udziałów (nie więcej niż 25% ogólnej liczby głosów lub kapitału zakładowego) uczelni niepublicznych i podmiotów, innych niż jednostki naukowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-22247, I-22246 (2 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again