Form of Work
Książki
(5)
Publikacje fachowe
(3)
Druki ulotne
(1)
E-booki
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
only on-site
(6)
available
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(6)
Author
Korzeniewski Rafał (budownictwo)
(2)
Korzeniewski Władysław
(2)
Grzelak Kinga
(1)
Klimek Marta
(1)
Kulak Andrzej
(1)
Legat Agata
(1)
Puch Paweł
(1)
Year
2010 - 2019
(6)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Audience Group
Inspektorzy budowlani
(1)
Inżynierowie budownictwa
(1)
Kierownicy budów
(1)
Subject
Budownictwo
(3)
Warunki techniczne
(3)
Prawo budowlane
(2)
Budowle
(1)
Czerwony Krzyż
(1)
Gospodarka
(1)
Nieruchomości
(1)
Ochrona danych osobowych
(1)
Pomoc humanitarna międzynarodowa
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Komentarz prawny
(6)
Poradnik
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(6)
Architektura i budownictwo
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
6 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21345 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Na okładce: Książka z suplementem elektronicznym.
Zawiera: Przebieg procesu legislacyjnego // Zakres nowelizacji // Obowiązywanie znowelizowanych przepisów, przepisy przejściowe // Definicje legalne // Odległości od granicy działki i od granicy lasu // Parkingi i garaże // Miejsca gromadzenia odpadów stałych // Uzbrojenie techniczne działki i odprowadzanie wód powierzchniowych // Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe // Wymagania ogólne dla budynków i pomieszczeń // Oświetlenie i nasłonecznienie // Wejścia do budynków i mieszkań // Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi // Pomieszczenia higienicznosanitarne // Szczególne wymagania dotyczące mieszkań w budynkach wielorodzinnych // Wyposażenie techniczne budynków // Bezpieczeństwo pożarowe // Oszczędność energii i izolacyjność cieplna.
Streszczenie: Komentarz do nowych oraz znowelizowanych przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422), obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. Autorki analizują wpływ zmian na interpretację warunków technicznych, a w konsekwencji na praktykę związaną z projektowaniem i pozyskiwaniem decyzji w toku procesu inwestycyjnego. Wiele kwestii istotnych w procesie inwestycyjnym także po nowelizacji nadal pozostaje otwartych. Wciąż aktualne są np. pytania o warunki, na jakich do terenu biologicznie czynnego zaliczyć można powierzchnie zielonych parkingów i dojazdów, o prawne uwarunkowania związane z projektowaniem miejsc postojowych jako zależnych czy o to, jakie są zasady sytuowania wiat względem granic działki. Wszystkie te zagadnienia przedstawiono z uwzględnieniem stanowisk organów administracji oraz sądów administracyjnych. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21352/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Wykaz norm strony 485-494. Wykaz aktów prawnych strony 545-556.
Indeks.
Zawiera: Zabudowa i zagospodarowanie działki budowlanej // Budynki i pomieszczenia // Wyposażenie techniczne budynków // Bezpieczeństwo konstrukcji // Bezpieczeństwo pożarowe // Bezpieczeństwo użytkowania // Higiena i zdrowie // Ochrona przed hałasem i drganiami // Oszczędność energii i izolacyjność cieplna // Przepisy końcowe i przejściowe.
Streszczenie: Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany ok. 200 rysunkami (w tym 6 nowymi). Rozporządzenie, które jest przedmiotem komentarza, zawiera ponad 300 paragrafów, 45 tabel, 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm i 9 Eurokodów) oraz 4 aneksy dodane przez autorów, rozszerzające komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest z przepisami rozporządzenia powiązana (w tym nowy Wykaz aktów prawnych regulujących proces budowlany). [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21721, I-21720 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21719/Czyt. (1 egz.)
Brochure
In basket
Tytuł na podstawie okładki.
Zadanie publiczne finansowane ze środków MON.
Streszczenie: Zawiera rys historyczny powstania i stosowania znaków czerwonego krzyża i czerwonego półksiężyca. Opisuje także współczesne uregulowania prawne dot. ich stosowania, a także nadużywania.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. P-2017/2 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. P-2017/1 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo
Indeks.
Streszczenie: Poradnik zawiera opisowo-graficzny komentarz ilustrowany ok. 200 rysunkami (w tym 20 nowymi). Rozporządzenie, które jest przedmiotem komentarza, zawiera ponad 300 paragrafów, 45 tabel, 3 załączniki (w tym wykaz ok. 235 Polskich Norm oraz 9 Eurokodów) oraz 6 aneksów dodanych przez autorów, rozszerzających komentarz także o przepisy spoza rozporządzenia, których treść jest z przepisami rozporządzenia powiązana.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21405/Czyt. (1 egz.)
E-book
Book
In basket
Opis według okładki.
Streszczenie: Ze względu na swoją rolę i przypisane jej zadania "Strategia" stanowi instrument elastycznego zarządzania głównymi procesami rozwojowymi w kraju. Łączy w sobie wymiar strategiczny z wymiarem operacyjnym: wskazuje niezbędne działania oraz instrumenty realizacyjne - projekty flagowe i strategiczne, zapewniające jej wdrożenie. Ustala również system koordynacji i realizacji, wyznaczając role poszczególnym podmiotom publicznym oraz sposoby współpracy ze światem biznesu, nauki oraz społeczeństwem.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21237, I-21159 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21158/Czyt. (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again