Form of Work
Książki
(3)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
only on-site
(3)
available
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(3)
Author
Ogrodnik Paweł
(2)
Ajdukiewicz Andrzej
(1)
Bulczak Ireneusz
(1)
Degler Andrzej
(1)
Kasperkiewicz Janusz
(1)
Neville Adam
(1)
Sokalski Norbert
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(1)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Subject
Kruszywo
(3)
Beton
(2)
Adhezja
(1)
Cement
(1)
Konstrukcje żelbetowe
(1)
Stal
(1)
Termodynamika
(1)
Wytrzymałość materiałów
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Monografia
(1)
Podręcznik akademicki
(1)
Domain
Inżynieria i technika
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
4 results Filter
Authority data
Kruszywo (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Materiały budowlane (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Kruszywa
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Budownictwo - materiały budowlane
Bibliografia przy rozdziałach. Wykaz norm strony 835-857.
Indeksy.
Zawiera: Cement portlandzki // Rodzaje materiałów wiążących // Właściwości kruszyw // Świeży beton // Domieszki // Wytrzymałość betonu // Inne właściwości stwardniałego betonu // Wpływ temperatury na beton // Sprężystość, skurcz i pełzanie // Trwałość betonu // Skutki zamrażania i odmrażania oraz oddziaływania chlorków // Badanie stwardniałego betonu// Beton o szczególnych właściwościach // Projektowanie mieszanki betonowej.
Streszczenie: Piąta edycja książki została zaktualizowana o nowe europejskie i amerykańskie normy. Odzwierciedla również postęp w technologii betonu, który dokonał się w ciągu ostatniej dekady, przy zachowaniu pierwotnego celu, jakim było dostarczenie rzetelnych, kompleksowych i praktycznych informacji na temat właściwości betonu. Wszystkie informacje zawarte w książce są oparte na badaniach naukowych i bogatym doświadczeniu inżynieryjnym autora. Szczególny nacisk położony został na zrozumiałe przedstawienie zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących w mieszance betonowej i betonie.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21661 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-19800/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 50-53.
Streszczenie: Wysoka trwałość i wytrzymałość betonu sprawiają, że to jeden z gównych materiałów stosowanych w budownictwie. Konstrukcje budowlane i obiekty inżynieryjne jako obiekty użytkowe muszą spełniać określone warunki i zapewniać bezpieczeństwo w razie pożaru. Celem niniejszej pracy było przeprowadzenie badań literaturowych i doświadczalnych w zakresie wpływu wysokiej temperatury występującej w czasie pożaru na właściwości wytrzymałościowe betonu na bazie kruszywa recyklingowego z ceramiki sanitarnej. Badania na wytrzymałość betonu w warunkach wysokich temperatur przeprowadzono na 151 próbkach sześciennych o boku 10 cm w Zakładzie Mechaniki Stosowanej Katedry Techniki Pożarnictwa Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz częściowo również w laboratorium Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Próbki przygotowano zgodnie z obowiązującymi normami. Zakres pracy obejmował także opis metodyki oraz stanowisk do przeprowadzenia badań własnych i opracowanie otrzymanych wyników. W pracy przybliżono najważniejsze cechy i właściwości betonu oraz zbadano jaki wpływ na wytrzymałość na ściskanie betonu na bazie kruszywa z recyklingu ceramiki sanitarnej ma działanie wysokiej temperatury. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16947 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 53-55.
Streszczenie: We współczesnym budownictwie najczęściej używanym materiałem budowlanym jest żelbeton. Z różnych względów są poszukiwane i używane nowe składniki konstrukcji żelbetowych. Nie tylko ekonomicznych czy ekologicznych, ale także z uwagi na lokalną dostępność materiałów. Niezależnie od zastosowanego materiału, konstrukcja musi spełniać określone wymogi, które zapewnią bezpieczeństwo jej użytkowania. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się idea wykorzystania w budownictwie recyklingowego kruszywa ceramicznego. W tym zakresie prowadzone były badania pod kątem właściwości i możliwości użycia odzyskiwanego kruszywa ceramicznego. Niniejsza praca ma na celu sprawdzenie działania sił przyczepności pomiędzy betonem z użyciem takiego kruszywa a zbrojeniem w sytuacji pożaru. Czyli inaczej mówiąc zbadanie jak się zachowują pręty zbrojeniowe w betonie z recyklingowym kruszywem ceramicznym gdy działają na nie wysokie temperatury [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16986 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again