Forma i typ
Książki
(17)
Artykuły
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
tylko na miejscu
(15)
dostępne
(11)
wypożyczone
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(16)
Autor
Barnaszewski Bogusław
(2)
Gołębiewski Jan
(2)
Jaskiernia Jerzy
(2)
Nowak Aleksandra
(2)
Spryszak Kamil
(2)
Baran Bogdan
(1)
Beck Ulrich
(1)
Czaplicka Monika
(1)
Gerhold Lars
(1)
Grabińska Teresa
(1)
Krzyżanowski Tomasz
(1)
Lang Jacek
(1)
Nadolska Jadwiga
(1)
Piotrowska-Piątek Agnieszka
(1)
Rajan Raghuram
(1)
Schiller Jochen
(1)
Sobolewski Grzegorz
(1)
Stawnicka Jadwiga
(1)
Steiger Saskia
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Wardin Katarzyna
(1)
Wawrzusiszyn Andrzej
(1)
Wojcieszko Mariusz
(1)
Wojtaszczyk Konstanty Adam
(1)
Wróblewski Łukasz (ekonomia)
(1)
Zawisza Jerzy
(1)
Ładziak Iwona
(1)
Rok wydania
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(20)
Okres powstania dzieła
2001-
(5)
Kraj wydania
Polska
(24)
Język
polski
(23)
angielski
(1)
Temat
kryzys
(15)
Zarządzanie kryzysowe
(7)
Sytuacje kryzysowe
(5)
kryzys międzynarodowy
(5)
Bezpieczeństwo
(4)
Unia Europejska (UE)
(4)
Zarządzanie
(4)
Finanse
(3)
Globalizacja
(3)
Migracja
(3)
Przestępczość
(3)
polityka
(3)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(2)
Bezpieczeństwo narodowe
(2)
Demokracja pośrednia
(2)
Europejska Konwencja Praw Człowieka
(2)
Gospodarka
(2)
Komunikacja społeczna
(2)
Konflikty zbrojne
(2)
Kryzys
(2)
Liberalizm
(2)
NATO
(2)
Obrona cywilna
(2)
Populizm (ideologia)
(2)
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948)
(2)
Prawa człowieka
(2)
Przemoc
(2)
Public relations
(2)
Ryzyko
(2)
Terroryzm
(2)
Zagrożenia
(2)
Środki masowego przekazu
(2)
Antropologia filozoficzna
(1)
Antyterroryzm
(1)
Arabska Wiosna Ludów
(1)
BHP
(1)
Bezpieczeństwo osobiste
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Cyberterroryzm
(1)
EUBAM Libya (operacja pokojowa)
(1)
EUFOR Libya (operacja pokojowa)
(1)
Ekologia
(1)
Ekonomia
(1)
Emancypacja kobiet
(1)
Europejski Trybunał Praw Człowieka
(1)
Frontex
(1)
Kaddafí, Muammar
(1)
Katastrofy budowlane
(1)
Klęski żywiołowe
(1)
Kryminalistyka
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Kryzys kultury
(1)
Kryzys migracyjny w Europie (2015-2016)
(1)
Mniejszości (socjologia)
(1)
Operacja Sophia
(1)
Operacja Themis
(1)
Operacja Triton (2014-2018)
(1)
Osoba (filozofia)
(1)
Personalizm
(1)
Polityka
(1)
Rada Europy
(1)
Reagowanie kryzysowe
(1)
Rewolucja libijska (2011)
(1)
Straż graniczna
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Transhumanizm
(1)
Transport drogowy
(1)
Uchodźcy
(1)
Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE
(1)
Zagrożenia biologiczne
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi
(1)
działania
(1)
działania kontrolno-rozpoznawcze
(1)
działania militarne
(1)
ekologia
(1)
informacja przestrzenna
(1)
katastrofy ekologiczne
(1)
kontrola
(1)
media elektroniczne
(1)
strefa Schengen
(1)
służby
(1)
wypalenie zawodowe
(1)
zagrożenia ekologiczne
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Temat: czas
2001-
(6)
1901-2000
(3)
1945-1989
(3)
1989-2000
(3)
Temat: miejsce
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Australia
(1)
Azja
(1)
Europa
(1)
Libia
(1)
Oceania (region)
(1)
Polska
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(2)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Monografia
(1)
Dziedzina i ujęcie
Polityka, politologia, administracja publiczna
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
24 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Unia Europejska
Streszczenie: „Mamy tutaj do czynienia z wieloaspektową i wielopłaszczyznową diagnozą Unii Europejskiej i na jej podstawie sporządzoną prognozą, która pokazuje szanse i zagrożenia dla unijnego projektu i dla integracji europejskiej. Recenzowana książka jest bezsprzecznie dziełem wartościowym, o wybitnych walorach poznawczych, teoretycznych i utylitarnych. Tak wszechstronnie opracowana diagnoza i prognoza dla Unii Europejskiej i integracji Europy sprawia, iż w Polsce powstała de facto pionierska na ten temat praca zwarta (…). Zaś jej zawartość powinna zainteresować nie tylko badaczy i ekspertów, ale przede wszystkim unijnych decydentów i polityków, którzy na co dzień zajmują się integracją europejską oraz sprawami dotyczącymi Unii Europejskiej.” [Z recenzji prof. dra hab. Józefa M. Fiszera]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1902, IBC-1901 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1900/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Autor omawia w książce teorię tzw. "społeczeństwa ryzyka". Opisuje zmiany zachodzące we współczesnych społeczeństwach, szczególnie w kontekście globalizacji. Interesują go wynikające stąd zagadnienia teoretyczne, empiryczne i metodologiczne, a także konsekwencje i różne odmiany ryzyka.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1139, IBC-1138, IBC-1137 (3 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Streszczenie: Artykuł zawiera przegląd przyczyn obecnego kryzysu ekolo-gicznego Zidentyfi kowano trzy główne jego źródła: rozwój przemysłu i rol-nictwa na dużą skalę, szybko rosnącą liczbę ludności na świecie i prze-stępczość przeciwko środowisku. W artykule omówione zostały równieżnajpoważniejsze problemy środowiskowe, takie jak globalne ocieplenie, za-nieczyszczenie powietrza i gleby. Autor zwięźle scharakteryzował defi nicje związane z ekokryminologią. Społeczność międzynarodowa, rządy i organi-zacje pozarządowe są zaangażowane w poprawę skuteczności współpracy policyjnej w walce z przestępczością ekologiczną, ale nadal nie jest ona wystarczająco skuteczna. Ochrona środowiska jest obecnie jednym z naj-ważniejszych wyzwań, jakiemu ludzkość musi stawić czoła. Od tego zależy jakość naszego życia, a może i nasze przetrwanie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura CP-81
Streszczenie: Artykuł zawiera przegląd przyczyn obecnego kryzysu ekolo-gicznego Zidentyfi kowano trzy główne jego źródła: rozwój przemysłu i rol-nictwa na dużą skalę, szybko rosnącą liczbę ludności na świecie i prze-stępczość przeciwko środowisku. W artykule omówione zostały równieżnajpoważniejsze problemy środowiskowe, takie jak globalne ocieplenie, za-nieczyszczenie powietrza i gleby. Autor zwięźle scharakteryzował defi nicje związane z ekokryminologią. Społeczność międzynarodowa, rządy i organi-zacje pozarządowe są zaangażowane w poprawę skuteczności współpracy policyjnej w walce z przestępczością ekologiczną, ale nadal nie jest ona wystarczająco skuteczna. Ochrona środowiska jest obecnie jednym z naj-ważniejszych wyzwań, jakiemu ludzkość musi stawić czoła. Od tego zależy jakość naszego życia, a może i nasze przetrwanie.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Cz. 1
Bibliogr.
Streszczenie: Książka prezentuje założenia i metodologię projektowania nowej kategorii analitycznej, wskazując społeczne uwarunkowania relacji politycznych w rzeczywistości postbipolarnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1050/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo
Cz. 2
Bibliogr.
Streszczenie: Książka prezentuje założenia i metodologię projektowania nowej kategorii analitycznej, wskazując społeczne uwarunkowania relacji politycznych w rzeczywistości postbipolarnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1049/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
W artykule przedstawiono sytuację szkolnictwa wyższego w obliczu ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego i finansowego oraz jego funkcjonowanie w warunkach postępującej globalizacji i wzrastającej konkurencji na rynku. Szczególną uwagę zwrócono na zmiany wprowadzone przez reformę szkolnictwa wyższego, sytuację uczelni wyższych w Polsce, sposoby ich finansowania oraz osiąganie przez nie wyniki finansowe.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie: Jeśli wydaje Ci się, że czwarta władza to media, mylisz się. Teraz to social media są siłą sprawczą, która buduje i niszczy kariery, wynosi marki na szczyty popularności lub równa je z ziemią. Social media to broń obosieczna Ś bywają źródłem kryzysów, ale także sposobem na ich pokonanie.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1351, IBC-1350 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1349/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Aktive Risiko - und Krisenkommunikation in Social Media / Saskia Steiger, Jochen Schiller, Lars Gerhold // Bevölkerungsschutz : Magazin für Zivil - und Katastrophenschutz. - 2014/2 s.14-16.
Bibl. 9 poz
Tł.tyt.: Aktywna komunikacja ryzyka i kryzysu w mediach społecznych
Omówiono zjawisko komunikacji ryzyka i kryzysu w mediach społecznych i ich znaczenie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Wybrane obszary wspólnych działań cywilno-wojskowych na podstawie regulacji o stanach nadzwyczajnych / Mariusz Wojcieszko // W: Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa : wybrane problemy / red. nauk. Marian Kuliczkowski, Mariusz Wojciszko. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej, 2012. - s.247-259 SGSPk0021284.01.
Sygn.: IBC-1269/Czyt. do IBC-1270
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja przedstawia m.in. zmiany w podejściu do zagrożeń i ich klasyfikacji wynikające z doświadczeń przełomu XX i XXI wieku. Autor wskazuje problemy szczegółowe i podaje metody ich rozwiązania, podkreślając potrzebę podmiotowego traktowania społeczeństwa. Jednocześnie kieruje uwagę czytelnika na ciągle konieczne badania naukowe złożonego problemu nazwanego "crisis management" rozumianego jako "radzenie sobie w kryzysie". Autor zarysował "perspektywiczny model zarządzania kryzysowego".
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1013/10, W-1013/9, W-1013/8, W-1013/7, W-1013/6, W-1013/5, W-1013/4, W-1013/3 (8 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1013/2 Czyt. [magazyn], W-1013/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie: Monografia poświęcona jest zagadnieniom wpływu kryzysu ekonomicznego na procesy o charakterze zarządczym, w różnorodnych sektorach współczesnego rynku. Powstała jako próba opisu, analizy, interpretacji oraz oceny działań jakie podejmują uczestnicy rynku, w ujęciu zarówno instytucjonalnym, jaki i procesowym, w odpowiedzi na określone, najczęściej niekorzystne zjawiska w otoczeniu makro- , ale również mikroekonomicznym.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2137/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Bibliogr.
Streszczenie: Książka składa się z pięciu rozdziałów skupionych wokół kilku kręgów tematycznych tzn.: komunikacji werbalnej i niewerbalnej, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, komunikacji w instytucji totalnej, działań służb lotniskowych w sytuacji kryzysowej.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1025 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1024/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Biznes Horyzonty)
Księgozbiór czytelni: : Ekonomia
Indeks.
Zawiera: Niech zjedzą kredyt // Wzrost poprzez eksport // Ulotne finansowanie zagraniczne // Słaba sieć bezpieczeństwa // Od bańki do bańki // Kiedy pieniądz jest miarą wszelkich wartości // Obstawianie banku // Reforma finansów // Ameryka poprawia dostęp do szans // Powtórka bajki o pszczołach.
Streszczenie: „Linie uskoku” Raghurama G. Rajana to jedna z najlepszych analiz makroekonomicznych ostatnich lat, w której syntetycznie zebrana teoria i świetnie opisane wydarzenia łączą się z bogatą wiedzą ekonomiczną autora. Rajan przekonuje, że napięcia polityczne, ujemne bilanse handlowe w krajach wychodzących z pewnych modeli wzrostu oraz fakt, iż na świecie różne systemy rynkowe stykają się, by finansować deficyty, to czynniki, które niczym geologiczne rysy tektoniczne powodują czasem trzęsienia ziemi. Ciekawa metafora, barwny język i błyskotliwość wywodu zagwarantowały „Liniom uskoku” tytuł najlepszej książki ekonomicznej 2010 roku według „Financial Times”. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21565 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21564/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Idea Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego / Andrzej Wawrzusiszyn //W: Zeszyty Naukowe SGSP. - 2016/1 (57) s. 63-78.
Streszczenie: Możliwość swobodnego przemieszczania się po Europie znajduje się obecnie w poważnym niebezpieczeństwie, w związku z masowym napływem imigrantów do Europy i zamachami terrorystycznymi w Paryżu. W artykule podjęto próbę analizy sytuacji społeczno-politycznej w Europie oraz jej potencjalnego wpływu na przyszłość dorobku Schengen.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Pojmowanie kryzysu i sytuacji kryzysowej / Jan Gołębiewski // Przegląd Obrony Cywilnej. - 2014/1 s.23-27.
Przedstawia problematykę kryzysu i sytuacji kryzysowej oraz związanej z tym terminologii stosowanej w Polsce, w Unii Europejskie i NATO, omawia różne rodzaje podejścia do zagadnień organizacji systemów bezpieczeństwa we współczesnym świecie.
Książka
W koszyku
(Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.)
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliogr. przy pracach.
Streszczenie: W prezentowanej publikacji zawarto różnorodne poglądy naukowe i przykłady praktycznych rozwiązań odnoszące się do szeroko rozumianej problematyki kryzysu.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2302, IBC-2301 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2300/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Streszczenie: Publikacja składa się z następujących rozdziałów: Sovereignty as a way to secure statehood; State security towards the evolution of threats of contemporary world; The contemporary world in relation to terrorism; List of selected terrorist organizations; Air terrorism; The threat of terrorism on seas and oceans; Republic of Poland security and its aspects; Security of the Republic of Poland as a constituent of common EU security; Visegard group and The Weimar Triangle as the Polish security support after 1989; Analysis of the risk of cyber-terrorism and the strategy of defense against it; State institutions in the counteraction against act of terrorism in the Republic of Poland; Threats of Schengen Agreement; Origins of The Charter of the United Nations.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1756, IBC-1755 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1754/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa / Andrzej Szymonik. - Warszawa : Difin, 2011. - 324 s. : il., wykr. ; 23 cm.
Bibliogr.
Streszczenie: Książka systematyzuje wiele pojęć i obszarów związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych. Kolejne podrozdziały są poświęcone zagadnieniom: - analiza systemów bezpieczeństwa w Polsce, - stany nadzwyczajne, - plany reagowania kryzysowego,- fazy zarządzania kryzysowego, - zarządzanie progresywne i konserwatywne, - poziomy reagowania, - studia i plany zagospodarowania przestrzennego w Polsce, - domeny bezpieczeństwa, - planowanie cywilne, - obrona cywilna, - definicje kryzysu, - społeczne postrzeganie zagrożeń, - organizacja i funkcjonowanie służb bezpieczeństwa, - organizacja i metodyka pracy służb bezpieczeństwa i higieny pracy, - współpraca cywilno-wojskowa, - narzędzia komputerowe i systemy informacji przestrzennej w projektowaniu bezpieczeństwa, - organizacja informowania, ostrzegania i alarmowania.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1004 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1002/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliogr.
Streszczenie: Struktura książki obejmuje cztery rozdziały. W pierwszym z nich podjęto zagadnienia związane z rolą zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa narodowego, zdefiniowano jego współczesną funkcję oraz dokonano podziału zagrożeń. W kolejnych rozdziałach scharakteryzowano zagrożenia pochodzenia naturalnego i zagrożenia ekologiczne, zagrożenia wywołane działalnością człowieka i awarie techniczne oraz zagrożenia wynikające z zachowań społecznych.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-1097, IBC-1096 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-1095/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej