Forma i typ
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(4)
Artykuły
(2)
Publikacje fachowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Dostępność
dostępne
(5)
tylko na miejscu
(5)
nieokreślona
(1)
Placówka
Wypożyczalnia
(6)
Czytelnia
(5)
Autor
Górska-Rożej Karina
(1)
Hildt-Ciupińska Katarzyna
(1)
Jóźwiak Bożena
(1)
Kołdys Karolina
(1)
Miśkiewicz Radosław
(1)
Oleksyn Tadeusz
(1)
Piwowarski Juliusz (1954- )
(1)
Salas Eduardo
(1)
Sikorski Czesław
(1)
Sułkowski Łukasz
(1)
Tannenbaum Scott
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(2)
2010 - 2019
(6)
Okres powstania dzieła
2001-
(5)
Kraj wydania
Polska
(8)
Język
polski
(7)
angielski
(1)
Temat
Kultura organizacyjna
(8)
Zarządzanie
(3)
Biurokracja
(1)
Coaching
(1)
Etyka zawodowa
(1)
Jakość życia
(1)
Kadry
(1)
Kierowanie
(1)
Komunikacja
(1)
Policja
(1)
Praca zespołowa
(1)
Prawo
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Substancje chemiczne
(1)
Transport materiałów niebezpiecznych
(1)
Współdziałanie
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Temat: czas
2001-
(3)
Temat: miejsce
Polska
(2)
Azja
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Gatunek
Monografia
(2)
Poradnik
(2)
Dziedzina i ujęcie
Zarządzanie i marketing
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
8 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Kultura i etyka zarządzania / Tadeusz Oleksyn. - Wydanie pierwsze - Warszawa : Difin, 2021. - 350 stron : ilustracje, fotografie, portrety ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Filozofia, etyka, logika
Bibliografia, netografia przy każdej z części książki.
Streszczenie: Książka wyjaśnia istotę i znaczenie kultury zarządzania. Ułatwia zrozumienie najważniejszych terminów, determinant, procesów kształtowania kultury zarządzania i wykorzystywania jej w zarządzaniu. Celem jest zarówno osiąganie satysfakcjonującej efektywności i konkurencyjności - ale i współpracy - w ramach organizacji różnych typów, jak też tworzenie lepszych relacji interpersonalnych i środowiska bardziej przyjaznego ludziom w miejscu pracy, poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy. Pokazuje, jak tworzyć lepszy świat organizacji, w którym ludzie są mniej zestresowani, lepiej się czują i pracują oraz są szczęśliwsi. [Za wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3309, IBC-3308 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3307/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Metody i Techniki Zarządzania)
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Zmiana kultury organizacyjnej - paradygmaty, modele i metody zarządzania // Kierunki zmian w kulturach organizacyjnych // Kutura organizacyjna w perspektywnie poznawczej. Próba operacjonalizacji // Metodyka badań nad kulturą organizacyjną // Pragmatyka kształtowania kultury organizacyjnej w aspekcie międzynarodowym // Tożsamość organizacyjna w organizacjach wielokulturowych // Budowanie kultury prawości akademickiej - przykład DePaul University // Komunikacja jako element kultury organizacyjnej // Kultura sieci // Rola kultury organizacyjnej w procesie budowania wysokiej jakości środowiska pracy // Kultura organizacyjna oparta na zaufaniu.
Streszczenie: Książka stanowi innowacyjną na naszym rynku wydawniczym publikację na temat metod kształtowania kultury organizacyjnej. W poszczególnych rozdziałach skoncentrowano się na badaniu oraz zmianie wartości organizacyjnych, tożsamości organizacyjnej, komunikacji w organizacji, kulturze sieci, roli kultury organizacyjnej w procesie budowania wysokiej jakości środowiska pracy oraz kulturze organizacyjnej opartej na zaufaniu. Opracowanie jest zbiorem materiałów badawczych i dydaktycznych. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21574, I-21573 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21572/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Sygnatura: CP-109
Celem niniejszego artykułu jest określenie kompetencji kierowniczych współzależnych z wybranym typem kultury organizacyjnej. Problem badawczy wygenerowano w postaci następującego pytania: Jakie kompetencje kierownicze są współzależne z określoną orientacją kierowniczą, wynikającą z przyjętego typu kultury organizacyjnej, którą preferują przewodniczący zespołów zarządzania kryzysowego na obszarze województwa mazowieckiego? Do rozwiązania powyższego problemu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego realizowaną techniką ankiety, z wykorzystaniem narzędzia, jakim był kwestionariusz ankiety. W związku z prowadzonymi badaniami populację generalną stanowili urzędnicy kierujący jednostkami samorządu terytorialnego (gminami oraz powiatami) na obszarze województwa mazowieckiego, którzy również pełnią funkcję przewodniczących zespołów zarządzania kryzysowego na administrowanym terenie.
Brak okładki
Artykuł
W koszyku
Obrót chemikaliami a kultura bezpieczeństwa / Karolina Kołdys //W: Atest : ochrona pracy. - 2017/9 s.48-49.
Sygnatura CP-60
Autorska opinia o kulturze bezpieczeństwa w zakresie stosowania, usuwania, przewozu i magazynowania towarów niebezpiecznych i chemikaliów.
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Psychologia
Bibliografia, netografia na stronach 29-31.
Zawiera: Definicje i pojęcia związane z równowagą praca - życie // Równowaga praca - życie a płeć i wiek pracownika // Przykłady dobrych praktyk dotyczących równowagi praca - życie // Stosowanie polityki przyjaznej rodzinie w firmie // Równowaga praca - życie w opiniach pracodawców (wyniki badań przeprowadzonych w CIOP-PIB) // Zalecenia dotyczące ułatwienia pracownikom godzenia pracy i życia.
Opracowano i wydano na podstawie wyników III etapu programu wieloletniego "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy", finansowanego w latach 2014-2016 w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego / Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Streszczenie: Publikacja zawiera zalecenia mające ułatwić pracownikom godzenie obowiązków w pracy i poza pracą w cyklu aktywności zawodowej, opracowane na podstawie wyników badań kwestionariuszowych oraz wywiadów pogłębionych. Oprócz wprowadzenia w tematykę równowagi praca – życie przedstawiono definicję równowagi i pojęcia z nią związane, spojrzenie na równowagę z punktu widzenia wieku i płci, przykłady działań ułatwiających pracownikom godzenie pracy i życia pozazawodowego oraz wybrane wyniki badań zrealizowanych w CIOP-PIB, ukazujące stosunek pracodawców do kwestii równowagi. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-22120 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22119/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia na stronach [133]-139.
Concept of organisationalstructure //Notion of organisationalstructure // Functions of oforganisationalstructure // Conditions and principles of shaping the organisationalstructure // Typesand kinds of organisationalstructures //Documentsdescribing of organisationalstructure of anenterprise // Characteristic of enterprise’sorganisationalstructure // Knowledge and itstheoreticalasppect in an enterprises // A collection of variablesrecognised as subject of the analysis // Operationalisation of selectedvariables // Identification and diagnosis of organisationalstructure // stage of the organisationalstructureresearchmethodology // The essence and principles of identifying en tire organisationalstructure and itsparticularelements // Description of multidimensionalorganisationalstructure // Diagnosis of the organisationalstructure // Problem of organisationalstructuresassessment in the context of theirsimilarity // Similarstructures and organisationalforms // Similarity of organisationalstructures and theirsusceptibility to integration // Methods of structureresearch in the context of susceptibiblity to integration // Identification of the diagnosiselements to determine the degree of organisationalstructuressimilaritywithin the duediligenceanalysis // General characteristics of methods and techniques for diagnosingsimilarities of organisationalstructures of consolidated enterprises // Integration of organisationalstructures of enterprises consolidated in the metallurgicalindustry.
Tekst tłumaczony z języka polskiego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Brak informacji o dostępności: sygn. IBC-3213
Książka
W koszyku
Skuteczne zespoły / Scott Tannenbaum, Eduardo Salas ; przełożyła Bożena Jóźwiak. - Wydanie I. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2021. - 343, [1] strona : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie
Bibliografia na stronach [321]-332. Indeks
Wszystko o zespołach // Nauka o zespołach // Co powinienem robić?
Streszczenie: Dlaczego jedne zespoły osiągają świetne wyniki, a inne borykają się z trudnościami? Czy można być gwiazdą o doskonałych indywidualnych osiągnięciach i jednocześnie wspaniałym graczem zespołowym? W książce "Skuteczne zespoły" autorzy przedstawiają siedem kluczowych czynników wpływających na wydajność zespołową oraz niezwykle jasne zalecenia pozwalające stworzyć naprawdę świetny zespół. Wiedzę i doświadczenie zdobyte podczas pracy z zespołami ratownictwa medycznego, załogami promów kosmicznych czy drużynami sportowymi przenieśli na grunt organizacji. Czytelnicy znajdą tu praktyczne, oparte na dowodach naukowych i badaniach psychologicznych wskazówki, jak stać się skutecznym liderem zespołu oraz jego świetnym członkiem. [opis za wydawcą].
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-22445, I-22444 (2 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-22443/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Etyczność funkcjonariusza policji / Juliusz Piwowarski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. - 222 strony : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 209-222.
Zawiera: Wprowadzenie w tematykę pracy i przyjęta metodologia // Miejsce etyki w dzisiejszej rzeczywistości społecznej // Etyczność policyjna z perspektywy etyki administracji // Etyczność Funkcjonariusza Polskiej Policji: geneza i pola zagrożeń // Idee a świat społeczny. Implementacja idei poprzez trening psychologiczny // Wybrane elementy socjologii i filozofii prawa // Teoria zarządzania: wartości a kultura organizacyjna // Idealna biurokracja Maxa Webera i jej krytyka u Krzysztofa Mertona // Niektóre dalekowscchodnie wątki kultury bezpieczeństwa w dobie globalizacji.
Finansowanie: Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" (Kraków)
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2990 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2989 [magazyn] (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej