Form of Work
Książki
(13)
Artykuły
(5)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
only on-site
(15)
available
(1)
unknown
(1)
Branch
Wypożyczalnia
(1)
Czytelnia
(16)
Author
Jarosławska-Kolman Karina
(7)
Binkowska Aneta
(3)
Madziała Marcin
(2)
Michalska Jolanta
(2)
Szarpak Łukasz
(2)
Binkowska Aneta Małgorzata
(1)
Bogdański Łukasz
(1)
Choiński Michał
(1)
Chomoncik Mariusz
(1)
Czyżewski Łukasz
(1)
Dąbrowska Agata (medycyna)
(1)
Dąbrowski Marek (kardiolog)
(1)
Frosik Wojciech
(1)
Guziak Michał
(1)
Hytkowski Paweł
(1)
Jarosławska‑Kolman Karina
(1)
Jasiński Szymon
(1)
Juskowiak Karol
(1)
Kurowski Andrzej
(1)
Kuźnicki Mateusz
(1)
Maczulski Krzysztof
(1)
Matczak Ada Joanna
(1)
Mydlarska Joanna
(1)
Myslak Marek
(1)
Mężyk Mariusz
(1)
Nitecki Jacek
(1)
Popow Marcin
(1)
Prusinowski Mateusz
(1)
Roguszczak Maciej
(1)
Rybakowski Marcin
(1)
Samodulski Przemysław
(1)
Sip Maciej
(1)
Skitek-Adamczak Ilona
(1)
Steindl Patrick
(1)
Surowicz Dawid
(1)
Telec Wojciech
(1)
Truszewski Zenon
(1)
Tuchowski Piotr
(1)
Witt Magdalena
(1)
Wlaź Małgorzata
(1)
Wójcik Grzegorz
(1)
Zaśko Piotr
(1)
Zieliński Marcin (ratownik medyczny)
(1)
Zwierniak Andrzej
(1)
Święs Daria
(1)
Year
2020 - 2022
(11)
2010 - 2019
(10)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(21)
Language
Polish
(21)
Subject
Kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP)
(21)
Ratownictwo medyczne
(6)
Pierwsza pomoc
(5)
Procedury ratownicze
(3)
Akcja ratownicza
(2)
Akcja ratowniczo-gaśnicza
(2)
Ochotnicza Straż Pożarna
(2)
Państwowa Straż Pożarna
(2)
Oddychanie
(1)
Policja
(1)
Pożary
(1)
Ratownictwo
(1)
Ratownicy medyczni
(1)
Strażacy
(1)
Szkolenie
(1)
Służby mundurowe
(1)
Współdziałanie służb
(1)
Wypadki drogowe
(1)
Zabezpieczenie operacyjne
(1)
Zmęczenie
(1)
jednostki ochrony przeciwpożarowej
(1)
przepisy
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(14)
Podręcznik
(2)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(7)
Medycyna i zdrowie
(5)
Transport i logistyka
(1)
21 results Filter
No cover
Article
In basket
Sygnatura CP-15.
Streszczenie: Omówiono zagadnienia posiadania i aktualizacji uprawnień z zakresu KPP, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, konieczność udziału w kursie oraz zdania egzaminu w celu otrzymania nowego zaświadczenia. Przedstawiono planowane zmiany w przepisach.
No cover
Article
In basket
Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 / Piotr Tuchowski // Wiedza Obronna. - 2017/3-4 strony 218-230.
Sygnatura CP-40
Artykuł stanowi opis wykorzystania zestawu PSP E-1 podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy w trakcie codziennej pracy pracowników. Zwraca uwagę na istotne fakty podczas jego użytkowania oraz przedstawia gotowe standardy postępowania w sytuacji udzielania pomocy osobom znajdującym się w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.
No cover
Article
In basket
Od pierwszej pomocy do ratownictwa medycznego / Małgorzata Wlaź //W: Kwartalnik Policyjny. - 2018/2 strony 8-11.
Sygnatura CP-121
Celem artykułu jest przybliżenie zagadnień związanych z pierwszą pomocą, kwalifikowaną pierwszą pomocą oraz ratownictwem medycznym w Policji. Omówione również zostały poziomy umiejętnościowe właściwe dla poszczególnych grup funkcjonariuszy oraz ich zakres działania. Dodatkowo przedstawiono system szkolenia z zakresu pierwszej pomocy oraz rozwój w tym obszarze w ciągu ostatnich lat.
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
Bibliografia strony 263-266. Indeks.
Zawiera: Badanie poszkodowanego // Sposoby udrożnienia dróg oddechowych // Resuscytacja krążeniowo-oddechowa // Sposoby ułożenia poszkodowanego // Ewakuacja i zabezpieczenie poszkodowanego // Zaopatrywanie obrażeń // Zdarzenia masowe // BHP i procedury dezynfekcyjne.
Streszczenie: Zakres pomocy udzielanej przez ratowników w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy jest bardzo szeroki; obejmuje swoim zasięgiem opiekę od noworodka, poprzez pacjentów geriatrycznych, urazowych jak również poszkodowanych ze schorzeniami wewnętrznymi. Głównym celem tego podręcznika jest przedstawienie w sposób szczegółowy, krok po kroku procedur, z którymi może spotkać się ratownik podczas udzielania pomocy poszkodowanemu w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Osoby biorące aktywnie udział w szkoleniu zarówno strażaków, policjantów, żołnierzy czy też studentów kierunków medycznych – w tym koordynatorzy i instruktorzy ratownictwa medycznego – znajdą w książce łatwy do zrozumienia i bogato ilustrowany materiał dydaktyczny. Książka ta obejmuje szeroki zakres procedur, które mogą być wykonywane w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy. Obejmuje procedury wykonywane rutynowo jak również sporadycznie. Daje to czytelnikowi możliwość zdobycia nowych informacji, które mogą być następnie wykorzystane w praktycznym zabezpieczeniu poszkodowanego. [za Wydawcą]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21432/Czyt. (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Streszczenie: Omówiono zagadnienia braku jednolitych przepisów w zakresie zaleceń i uprawnień udzielania pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz przedstawiono konieczność ich uporządkowania i dostosowania do współczesnych wymagań i zadań realizowanych przez służby ratownicze. Przedstawiono propozycje zmian w programach kursów KPP.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 34-35.
Streszczenie: Medyczne działania ratownicze wykonywane przez jednostki PSP na poziomie podstawowym a rzeczywisty stan wiedzy strażaków z zakresu KPP. W pracy dyplomowej dokonano oceny stanu rzeczywistej wiedzy strażaków z zakresu medycznych działań ratowniczych na poziomie KPP. Skonstruowano ankietę internetową za pomocą której przeprowadzono analizę wiedzy medycznej funkcjonariuszy PSP. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez strażaków zauważono bardzo dobrą znajomość wiedzy z zakresu oceny stanu neurologicznego osoby poszkodowanej. Natomiast najsłabszym punktem wśród ankietowanych okazała się pomoc osobom z obrażeniami klatki piersiowej, ukazując w ten sposób niedostateczną wiedzę w tymże obszarze działań ratowniczych. Ukazano małą ilość szkoleń i kursów doskonalących organizowanych przez PSP oraz sporadyczną częstotliwość ćwiczeń na JRG. Wyszczególniono braki w wiedzy medycznej strażaków na różne zagadnienia medycyny ratunkowej. Zaproponowano nowe rozwiązania poszerzające wiedzę medyczną funkcjonariuszy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Brak informacji o dostępności: sygn. PD-18288/CD
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-42.
Streszczenie: W pracy porównano zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownika medycznego w świetle aktualnych uregulowań prawnych. Opisano specyfikę pacjenta urazowego, ze względu na mechanizm powstania urazu i rodzaj urazu, oraz pacjenta nieurazowego. Przy opisie rodzajów urazów wskazano różnice w działaniach przedszpitalnych ratownika KPP i ratownika medycznego. Z uwagi na różnice w ilości dysponowania pojazdów oraz w możliwościach przeprowadzania RKO wskazano wątpliwości związane z efektywnością przeprowadzania czynności przedmedycznych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17483/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16432/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 49-50.
Streszczenie: Tematem pracy jest wyszkolenie oraz potencjał, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikowanej pierwszej pomocy, funkcjonariuszy pełniących służbę w Państwowej Straży Pożarnej. W pierwszej części nazwanej wprowadzeniem, zawarto informacje na temat Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, genezę jego powstania, ilości zadań jakie zostały przed nim postawione oraz podmiotów ściśle współpracujących. Druga część poświęcona jest na wskazaniu różnic w poszczególnych etapach szkoleń z pierwszej pomocy. Wskazuje różnice prawne oraz kompetencyjne między ratownikiem medycznym, a ratownikiem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Trzecia część posiada natomiast charakter empiryczny. Przebadany został poziom wiedzy funkcjonariuszy zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie na temat ich wiedzy oraz umiejętności praktycznych z kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ankietowani mogli również wskazać elementy, które w ich ocenie mogą usprawnić działania oraz poprawić poziom ich wyszkolenia. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17248/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 51-52.
Streszczenie: Niedrożność dróg oddechowych to jedna z najczęstszych przyczyn śmierci na świecie. Kilka minut niedotlenienia organizmu będzie doprowadzało do fatalnego w skutkach uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego albo nawet do śmierci. Udrożnienie dróg oddechowych często jest kluczowym elementem w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego ponieważ odpowiednio natlenowana krew rozprowadzona po całym organizmie zatrzyma jego umieranie na poziomie komórkowym. Udrożnienie dróg oddechowych połączone z odpowiednią wentylacją jest czynnością priorytetową obok tamowania krwotoków w przypadku pacjentów urazowych. Z tych powodów programy studiów i kursów dotyczących szerokiego pojętego ratownictwa zawsze zawierają naukę technik udrażniania dróg oddechowych. Praca ta zawiera w sobie rozdziały opisujące anatomie układu oddechowego człowieka, fizjologię i patofizjologię procesu oddychania, oraz przedstawia szeroki zakres technik udrażniania dróg oddechowych, zaczynając od budowy sprzętu, sposobu jego użytkowania aż po wady i zalety tych technik biorąc pod uwagę wszelkie praktyczne aspekty. Praca przedstawia również różnice uprawnień w tym zakresie dla ratowników kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratowników medycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16913/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 40-41.
Streszczenie: Podjęta praca miała na celu próbę odpowiedzi na pytanie, czy istnieje różnica w wykonywaniu uciśnięć klatki piersiowej poszkodowanego przez osoby cywilne, a wykwalifikowanych ratowników. W czasie przeprowadzonych badań zostało sprawdzone jaki wpływ na jakość uciśnięć klatki piersiowej mają kwalifikacje ratownika oraz długość ich wykonywania, a co za tym idzie zmęczenie fizyczne osoby resuscytującej. W pracy uwzględniono część teoretyczną, w której przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz charakterystykę wysiłku fizycznego. Na schematach przedstawiono algorytmy udzielania pierwszej pomocy oraz postępowania ALS i BLS. Celem części badawczej było oszacowanie optymalnego czasu, który zapewni odpowiednią efektywność wykonywania uciśnięć klatki piersiowej przez jedną osobę. Część tę rozpoczęto od przedstawienia problemu do rozwiązania, następnie zaprezentowano metodykę przeprowadzonych badań poprzez szczegółowy opis przebiegu ćwiczenia, grupy uczestników oraz stanowiska badawczego. Przedstawiono wyniki badań w formie opisowej oraz za pomocą wykresów, następnie przedyskutowano otrzymane rezultaty. Na podstawie tych wyników sformułowano wnioski oraz podsumowano przebieg całego badania. Potwierdzony został teoretyczny czas wykonywania uciśnięć klatki piersiowej przez jedną osobę wynoszący 2 minuty (dla osób cywilnych) oraz wyznaczono optymalny czas dla wykwalifikowanych ratowników na okres 5 minut. Dowiedziono, że osoby nieposiadające kursu KPP zdecydowanie gorzej radziły sobie z ćwiczeniem niż strażacy w służbie kandydackiej. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16919/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Ratownictwo medyczne i pierwsza pomoc
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych strony 273-[278].
Zawiera: Organizacja ratownictwa w Polsce - podstawy prawne // Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia // Zestawy ratownicze KPP. Opis sprzętu oraz zasady użycia // Elementy anatomii i fizjologii układu kostnego, mięśniowego, nerwowego, trawiennego i dokrewnego // Elementy anatomii i fizjologii układów oddechowego i krwionośnego // Wstępna oraz szczegółowa ocena poszkodowanego // Drożność dróg oddechowych, tlenoterapia i postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym // Resuscytaja krążeniowo-oddechowa (dorosły, dziecko, niemowlę; sytuacje szczególne) // Defibrylator automatyczny - zasada działania, wskazania i przeciwwskazania do jego użycia // Wstrząs // Stany zagrożenia zdrowotnego - zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, drgawki, cukrzyca, zatrucia, podtopienie // Urazy mechaniczne i obrażenia - złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn // Zagrożenia środowiskowe // Taktyka działań ratowniczych // Ewakuacja ze strefy zagrożenia // Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych // Prewencja następstw katastrofy w ujęciu organizacyjnym // Udzielenie KPP w sytuacjach symulowanych - studium przypadku.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21670 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21668/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16438/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16439/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 49-51.
Streszczenie: Praca opisuje rozwój ratownictwa medycznego w strukturach Państwowej Straży Pożarnej, na przestrzeni lat, od dnia jej wprowadzenia. Dokonuje swego rodzaju oceny przyjętych rozwiązań organizacyjnych, technicznych, szkoleniowych, jednocześnie przedstawiając propozycję podniesienia poziomu realizowanych zadań, poprzez koncentrację na jakości wyszkolenia strażaków-ratowników. Zaprezentowane w pracy pomysły, stanowią autorskie, sprawdzone i efektywne rozwiązania, które w sposób istotny wpłynęły zarówno na poprawę jakości czynności ratowniczych, jak również wzrost pewności i samoświadomości samych strażaków- ratowników. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-18280/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 44-46.
Streszczenie: Praca inżynierska nosi tytuł „Porównanie zakresu czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz ratownika medycznego”. Celem niniejszej pracy jest porównanie zakresu czynności wykonywanych przez strażaka ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, a ratownikiem medycznym działającym w obszarze medycznych czynności ratunkowych. Zakresem pracy jest: - przedstawienie różnic pomiędzy zakresem czynności wykonywanych przez strażaka ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy, a ratownikiem medycznym działającym w obszarze medycznych czynności ratunkowych opartych na sondażu diagnostycznym; - analiza wykorzystania wiedzy i kompetencji ratowników medycznych w trakcie działań podczas służby; - ocena doskonalenia zawodowego w tym przedmiotowym zakresie. W badaniach wykorzystana została metoda sondażu diagnostycznego dla której wybraną techniką gromadzenia informacji był kwestionariusz ankiety. W badaniu udział wzięło 75 osób, tj. 50 ratowników kpp oraz 25 ratowników medycznych. Wnioski: 1. Ratownicy medyczni i ratownicy kpp mają odpowiedzi poziom wiedzy w zakresie udzielania mcr/kpp. 2. Ratownicy medyczni i ratownicy kpp są za zwiększeniem liczby i poziomu szkoleń w zakresie mcr/kpp. 3. Ratownicy medyczni i ratownicy kpp oceniają swój poziom wiedzy i umiejętności na ocenę dobrą. 4. Ratownikom medycznym i ratownikom kpp nie towarzyszy niepokój i lęk przed czynnościami ratunkowymi. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16906/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 50-51.
Streszczenie: Praca inżynierska nosi tytuł „Analiza różnic w postępowaniu ratowniczym z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy u dzieci i dorosłych”. Celem niniejszej pracy dyplomowej była analiza porównawcza procesów anatomicznych i fizjologicznych postępujących w czasie rozwoju człowieka, charakterystyki pacjenta pediatrycznego i dorosłego, postępowania ratowniczego wobec nich oraz sprzętu używanego podczas akcji ratowniczych. Praca została podzielona na cztery części. Część pierwsza przedstawia zmiany anatomiczne i fizjologiczne zachodzące podczas rozwoju człowieka. Kolejna część jest poświęcona charakterystyce pacjenta dorosłego, a więc opisaniu jego dróg oddechowych, procesu oddychania i krążenia a następnie zaburzeń tych układów. W dalszej kolejności została scharakteryzowana kwalifikowana pierwsza pomoc w takich stanach jak zatrzymanie krążenia, urazy, zadławienia oraz zasady segregacji medycznej podczas zdarzeń masowych. Trzecia część porusza podobne aspekty kwalifikowanej pierwszej pomocy co część druga, jednakże odpowiada pacjentom pediatrycznym. Ostatnia część ukazuje sprzęt używany do udzielania pierwszej pomocy oraz jest podsumowaniem części drugiej i trzeciej, a więc uwidocznieniem różnic w postępowaniu ratowniczym, które pojawiają się pomiędzy dziećmi i dorosłymi. Z niniejszej pracy wysunięto wniosek, że postępowanie ratownicze wobec dzieci znacznie różni się od postępowania ratowniczego u dorosłych. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16910/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia na stronie 45.
Streszczenie: Celem pracy było przedstawienie procedur Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy na miejscu zdarzenia objętego pożarem. W pierwszej części pracy przedstawiono rodzaje, częstotliwość i zagrożenia wynikające z wystąpienia pożaru. Omówione zagrożenia towarzyszące pożarom, stanowią bardzo ważny element pracy strażaków. Żywiołowi jakim jest pożar, czoła stawiają strażacy podczas działań ratowniczo gaśniczych. Ewakuacje ludzi poszkodowanych z pożaru wewnątrz budynku dokonują strażacy z szczególnym zachowaniem środków indywidualnej ochrony. Przedstawiono również sprzęt i samochody, które są wykorzystywane podczas działań gaśniczych. Druga część pracy dotyczyła specyfikacji występowania poszkodowanych osób, procedur KPP, oparzeń i działań ratowniczych podejmowanych na miejscu zdarzenia. W tym rozdziale przedstawiono obowiązujące procedury KPP oraz schemat działań ratowniczych. Podjęto również ważny temat jakim jest wsparcie psychiczne. Jest to jeden z najważniejszych elementów od których każdy strażak – ratownik powinien rozpocząć działania ratownicze. Kolejno przedstawiono zagadnienie oparzeń, czyli rodzaje i charakterystyka oparzeń. Podrozdział zawiera wszystkie informacje jakie powinien znać każdy strażak – ratownik. Dzięki tym informacjom u osoby poszkodowanej można szybko zdiagnozować rodzaj, stopień oparzeń, głębokość, ocenić szybko powierzchnię oparzeń oraz innych zagrożeń towarzyszących oparzeniom. Kolejno przedstawiono odpowiednie zabezpieczenie ran i schemat postępowania z osobą poszkodowaną. Podczas takich działań medycznych ważna jest szybka reakcja, zapewnienie drożności oddechowej, zaopatrzenie ran oraz zadbanie o termoizolację osoby poszkodowanej. Taką wiedzę uzyskuje strażak – ratownik po odbyciu kursu KPP. Po tym kursie można brać udział w działaniach ratowniczych, jednakowoż należy pamiętać, że ciągle są modyfikowane procedury. Należy więc na bieżąco sprawdzać wprowadzane zmiany w procedurach w celu uniknięcia błędów podczas zdarzeń. [Streszczenie Autorki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17490/CD [magazyn] (1 egz.)
No cover
Article
In basket
Sygnatura: CP-80
Bibl.17 poz.
Głównym celem artykułu jest sprawdzenie stanu wiedzy strażaków PSP oraz OSP na temat kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Celem dodatkowym jest zweryfikowanie jej poziomu w zależności od okresu, jaki upłynął od ostatniej recertyfikacji, oraz analiza tej wiedzy pod kątem wieku strażaków.
No cover
Manuscript
In basket
BRAK ZGODY NA WGLĄD DO PRACY
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 56-57.
Streszczenie: Praca została podzielona na dwie części - wstęp oraz opracowanie wyników symulacji medycznych. We wstępie została przytoczona historia ratownictwa medycznego w Państwowej Straży Pożarnej. Opisany został rozwój kwalifikowanej pierwszej pomocy, zasady funkcjonowania oraz podstawy prawne. Omówiono współpracę strażaków z podmiotami Państwowego Ratownictwa Medycznego. W pozostałych rozdziałach skupiono się na istocie problemu rozważanego w pracy. Tematem są stany nagłego zagrożenia życia, z którymi w codziennej pracy zmagają się zastępy Państwowej Straży Pożarnej. Wśród rozpatrywanych różnych przypadków, w których działania medyczne strażaków mogą przynieść wymierny efekt postanowiono wybrać trzy interesujące wątki: nagłe zatrzymanie krążenia, oparzenie chemiczne, krwawienie zewnętrzne. Przy rozważeniu każdego w podanych przypadków opracowano wyniki zawodów ratownictwa medycznego w których brali udział strażacy Państwowej Straży Pożarnej. Stan przygotowania do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz znajomości i umiejętności zastosowania procedur ratowniczych określono jako dobry. Ratownicy poradzili sobie bardzo dobrze z resuscytacją krążeniowo oddechową, opatrywaniem podczas krwawienia zewnętrznego. Wyniki jednoznacznie pokazały, że im częściej udzielający pomocy mają sposobność praktycznego udzielenia pomocy, tym lepiej sobie z tym radzą. Dla równowagi wybrano rzadki przypadek oparzenia chemicznego, gdzie wyniki nie były jednoznaczne. Autor opisuje pochwałę procedur ratowniczych oraz podejmuje próbę wskazania konieczności skupienia się na systemie szkolenia zawodowego. Tylko dzięki systematycznym szkoleniom ratownicy będą w stanie prawidłowo i sprawnie udzielić pomocy medycznej w każdym przypadku. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17259/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again