Forma i typ
Książki
(15)
Publikacje naukowe
(13)
Publikacje dydaktyczne
(3)
E-booki
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Dostępność
dostępne
(11)
tylko na miejscu
(11)
Placówka
Wypożyczalnia
(11)
Czytelnia
(11)
Autor
Szymonik Andrzej (1952- )
(2)
Bertrandt Jerzy
(1)
Cichosz Marzenna
(1)
Cieśla Maria (1980- )
(1)
Dworecki Stanisław E. (1945- )
(1)
Gawkowski Krzysztof (1980- )
(1)
Gola Arkadiusz
(1)
Hat-Garncarz Grażyna
(1)
Hryszkiewicz Dominik
(1)
Kauf Sabina
(1)
Kryś Piotr
(1)
Kulisz Marek
(1)
Kwiatkowski Marek
(1)
Nowak Iwo
(1)
Nowakowski Piotr
(1)
Nowicka Katarzyna (ekonomia)
(1)
Opasiak Tadeusz
(1)
Pisz Iwona
(1)
Pluta-Zaremba Aneta
(1)
Przychocka Iwona
(1)
Płotek Marcin
(1)
Rudawska Anna
(1)
Runiewicz Renata
(1)
Skarżyński Mirosław
(1)
Smyk Stanisław
(1)
Szczerbak Monika
(1)
Szymonik Andrzej
(1)
Sęk Tadeusz (1942- )
(1)
Walczak marcin
(1)
Zielecki Władysław
(1)
Żylińska Justyna
(1)
Rok wydania
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Okres powstania dzieła
2001-
(11)
Kraj wydania
Polska
(15)
Język
polski
(15)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(3)
Logistycy
(1)
Temat
Logistyka gospodarcza
(15)
Zarządzanie
(4)
Administracja publiczna
(2)
Bezpieczeństwo publiczne
(2)
Logistyka
(2)
Sektor publiczny
(2)
Zarządzanie kryzysowe
(2)
Łańcuch dostaw
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Centrum logistyczne
(1)
Ekonomia
(1)
Finanse
(1)
Gospodarka magazynowa
(1)
Historia
(1)
Obsługa klienta
(1)
Organizacja
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Transport
(1)
Zadania publiczne
(1)
Zaopatrzenie przedsiębiorstwa
(1)
Zarządzanie logistyczne
(1)
Zarządzanie publiczne
(1)
marketing
(1)
Temat: czas
2001-
(9)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Temat: miejsce
Polska
(4)
Gatunek
Monografia
(6)
Praca zbiorowa
(4)
Materiały pomocnicze
(2)
Opracowanie
(2)
Podręcznik akademicki
(2)
Biografia
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Dziedzina i ujęcie
Zarządzanie i marketing
(8)
Transport i logistyka
(7)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
15 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Bibliografia strony 143-145.
Zawiera: Geneza logistyki // Zasady logistyki jako determinanty efektywności procesów zasileniowych // Łańcuch logistyczny // Logistyka magazynowania // Logistyka dystrybucji dóbr rzeczowych // Logistyka zaopatrywania // Logistyka transportu // Logistyka eksploatacji.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. B-492 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
(ZiP Zarządzanie i Inżynieria Produkcji)
Bibliografia, netografia, wykaz norm strony 367-373.
Indeks.
Zawiera: Znaczenie i cele logistyki // System i proces logistyczny // Logistyka zaopatrzenia // Logistyka produkcji // Logistyka dystrybucji // Infrastruktura logistyczna - przepływ materiałów // Infrastruktura logistyczna - przepływ informacji // Projektowanie systemów logistycznych // Analiza efektywności systemów logistycznych.
Streszczenie: We współczesnych gospodarkach rosnące skomplikowanie produkcji sprawia, że coraz większego znaczenia nabierają procesy logistyczne. Autorzy skupili więc uwagę na: znaczeniu i celach logistyki; procesach logistycznych i infrastrukturze transportowej; logistyce zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; łańcuchu logistycznym; analizie efektywności systemów logistycznych; komputerowym wspomaganiu systemów logistycznych; projektowaniu systemów logistycznych. Podręcznik uzupełniają pytania kontrolne i ćwiczenia sprawdzające wiedzę oraz słownik ważniejszych terminów. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni technicznych na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji oraz studentów uczelni ekonomicznych na specjalności logistyka. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21947 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21946 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia strony 147-158.
Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie i ocena koncepcji logistycznych przez które należy rozumieć zespół opinii powiązanych myślą przewodnią i wyróżnionych słowem "logistyka", przybliżenie sylwetek ich twórców oraz ustalenie warunków i przyczyn, które złożyły się na powstanie poglądów logistycznych i ich rozwój.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-2713 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Współczesna logistyka / Andrzej Szymonik, Iwo Nowak. - Warszawa : Difin, 2018. - 351 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 338-347.
Zawiera: Istota, geneza i rozwój logistyki // Procesy logistyczne // Funkcjonalny podział logistyki // Fazowy podział logistyki // Gospodarka magazynowa // Zarządzanie zapasami // Opakowanie w logistyce // Informatyka w logistyce // Zarządzanie łańcuchem dostaw // Ekologistyka w systemie środowiska naturalnego.
Streszczenie: Książka stanowi kompendium wiedzy o logistyce, przygotowane w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych, a także rezultaty praktycznych wdrożeń koncepcji oraz rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, przedstawione w przystępnej formie. Zawartość opracowania, ułożona w logiczną całość i podzielona na 10 rozdziałów, prezentuje najważniejsze elementy wiedzy logistycznej, przydatne zarówno dla słuchaczy wyższych szkół o profilu ekonomicznym i politechnicznym, jak również kadry zarządzającej i pracowników firm funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw, którzy zawodowo stykają się z problematyką logistyczną. Podstawowym przesłaniem książki jest poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy logistycznej wśród przede wszystkim środowisk kształcących się i pracujących zawodowo, w celu jeszcze lepszego zrozumienia mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki w skali mikro i makro, po to, by mechanizmy te doskonalić i uzyskiwać w przyszłości jeszcze lepsze efekty biznesowe. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21954 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21953 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Logistyka w bezpieczeństwie / Andrzej Szymonik. - Wydanie 2. - Warszawa : Difin, 2011. - 272 stron : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach [221] - 226.
Zawiera: Logistyka procesów gospodarczych w bezpieczeństwie // Domeny bezpieczeństwa // Procesy gospodarcze a bezpieczeństwo, organizacja zapewnienia bezpieczeństwa podmiotu // Organizacja zarządzania kryzysowego // Organizacja ratownictwa w Polsce // Procesy gospodarcze w bezpieczeństwie // Logistyka w sytuacjach kryzysowych // Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów // Pojęcie sterowania i regulacji // Nie można zarządzać tym, czego nie da się zmierzyć // Łańcuch logistyczny i procesy w nim zachodzące // Teoria ograniczeń i kolejek w usprawnianiu łańcucha logistycznego // Business Intelligence w sytuacjach kryzysowych // Gospodarowanie potencjałem osobowym i sprzętowym instytucji // Gospodarowanie potencjałem osobowym // Gospodarowanie potencjałem sprzętowym // Procesy finansowania // Źródło finansowania systemu bezpieczeństwa kraju // Procedury finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego // Procedury finansowania Państwowego Ratownictwa Medycznego // Źródło finansowania sił zbrojnych // Źródła finansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej // Redukcja kosztów magazynowania, zaopatrywania oraz eksploatacji potencjału ratowniczego // Koszty logistyczne // Koszty fizycznego przepływu materiałów // Koszty zapasów // Koszty procesów informacyjnych // Proces pozyskiwania potencjału ratowniczego // Logistyka w procesie pozyskiwania sprzętu ratowniczego // Nowoczesne sposoby zaopatrywania // Eksploatacja potencjału ratowniczego // Koszty eksploatacji potencjału ratowniczego // Redukcja kosztów potencjału ratowniczego // Logistyka w administracji publicznej oraz w podmiotach ratowniczych // Logistyka urzędu wojewódzkiego // Logistyka urzędu powiatowego // Logistyka urzędu miasta // Logistyka w podmiotach ratowniczych // Zasady redukowania czasu operacyjnego przez tworzenie zintegrowanych systemów logistycznych // Działania operacyjne w logistyce // Tworzenie zintegrowanych systemów logistycznych // Systemy logistyczne w służbach // System logistyczny w wojsku // System logistyczny Sił Zbrojnych RP // System logistyczny SZ RP w otoczeniu pozamilitarnym // System logistyczny wojskowej jednostki budżetowej // Logistyka Policji // System logistyczny w Policji // System logistyczny Komendy Głównej Policji (KGP) // System logistyczny Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) // System logistyczny Komendy Powiatowej (Miejskiej) Policji (KPP, KMP) // Logistyka Państwowej Straży Pożarnej // System logistyczny Państwowej Straży Pożarnej // System logistyczny Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej // System logistyczny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) // System logistyczny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (KP PSP) // Studium przypadku // Wybór dostawcy // Wybór środka transportu // Gospodarowanie zasadami metodą ABC.
Dla studentów kierunku Inżynieria bezpieczeństwa, a także studiów podyplomowych oraz dla menedżerów zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem w gminach, powiatach i innych instytucjach.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3009 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-3007/Czyt. (1 egz.)
Brak okładki
Książka
W koszyku
Streszcz. ang. przy pracach.
Część I Zarządzanie i marketing // Część II Ekonomia i finanse // Część III Polityka społeczno - gospodarcza // Część IV Logistyka.
Książka
E-book
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych po rozdziałach.
Zawiera: Zarządzanie logistyczne jako narzędzie optymalizacji i racjonalizacji działań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa ludności cywilnej w sytuacjach kryzysowych na przykładzie Państwowej Straży Pożarnej // Zarządzanie logistyką w MSWiA // System logistyczny MSWiA // Zarządzanie logistyczne poza granicami kraju. Host Nations Support (HNS) // Zarządzanie gospodarką żywnościową // System zarządzania bezpieczeństwem żywności - analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points - HACCP).
Streszczenie: Logistyka, a tym samym system logistyczny, wymaga stałego doskonalenia kadr, które będą efektywnie realizowały zadania na rzecz służb i jednostek współpracujących podczas działań zapewniających bezpieczeństwo w sytuacjach niekorzystnych oraz w czasie zagrożeń. W świetle powyższego zasadniczą kwestią staje się podwyższanie kwalifikacji kadr służb publicznych, nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, kierujących jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej oraz Biura Ochrony Rządu/Służby Ochrony Państwa, jak również osób, które w przyszłości mogą pełnić funkcje kierownicze w czasie zdarzeń niekorzystnych, sytuacji kryzysowych lub stanów nadzwyczajnych, w szczególności pracowników organów właściwych ds. zarządzania kryzysowego. Zatem, w ujęciu kompetencji i przygotowania służb w obszarze logistyki nie można pomijać ważnego problemu jaki stanowi poziom kwalifikacji pracowników sprawujących nadzór nad jednostkami organizacyjnymi służb publicznych, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami obligowani są do posiadania specjalistycznej wiedzy w tym zakresie. [ze wstępu]​
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. W-1123/15, W-1123/14, W-1123/13, W-1123/12, W-1123/11, W-1123/10, W-1123/9, W-1123/8, W-1123/7, W-1123/6, W-1123/5, W-1123/4, W-1123/3 (13 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. W-1123/2 Czyt., W-1123/1 Zarz-Bezp (2 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, norma na stronach 145-147.
Zawiera: Logistyka stosowana jako podstawa projektowania logistycznego // Ogólne właściwości logistyki stosowanej // Ogólna charakterystyka systemów logistycznych // Właściwości procesów logistycznych // Wymiar ilościowy logistyki // Aspekty ilościowe logistyki w treściach kształcenia na kierunku logistyka // Zadania projektowe z zakresu przepływów materiałowych // Ogólne uwarunkowania projektowania logistycznego // Właściwości przepływów materiałowych // Koncepcja zaopatrywania przedsiębiorstwa produkcyjnego jako efekt projektowania logistycznego // Projekt podukładu przeładunkowego w magazynie materiałów przedsiębiorstwa produkcyjnego // Zadania projektowe z zakresu przepływów wyrobów finalnych // Ogólne uwarunkowania projektowania elementów kanałów dystrybucji // Wyznaczanie miejsca lokalizacji obiektu logistycznego // Koszty magazynowania jako determinanta wyboru magazynu // Projekt wykorzystania magazynu wyrobów finalnych // Wstępny projekt centrum dystrybucji.
Dla studentów kierunku logistyka na studiach nietechnicznych.
Streszczenie: Niniejsza monografia jest opracowaniem zawierającym opisy elementarnych projektów logistycznych bazujących na wiedzy i umiejętnościach możliwych do osiągnięcia w procesie kształcenia na kierunku logistyka na studiach nietechnicznych. Książka przedstawia podstawy teoretyczne wybranych projektów logistycznych, związaną z nimi warstwę dydaktyczną oraz konkretne rozwiązania projektowe do wykonania w trakcie zajęć, oczywiście wykorzystywane także w działalności gospodarczej
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21942 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21941 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Bezpieczeństwo globalne // Zarządzanie i finanse.
Część prac w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. Streszczenia w języku angielskim i polskim przy pracach. Spis treści także w języku angielskim.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. IBC-3243 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Monografie / Politechnika Lubelska)
Bibliografia na stronach 127-132.
Zawiera: Struktury organizacyjne jednostek administracyjnych // Istota i charakterystyka jednostek administracyjnych // Cele jednostek administracyjnych // Struktury jednostek administracji publicznej // Zasady funkcjonowania jednostek administracyjnych // Zasady realizacji administracji publicznej // Organizacja i zasady funkcjonowania jednostek centralnej administracji rządowej // Zasady funkcjonowania jednostek rządowej administracji terenowej // Zasady funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego // Zarządzanie przepływem w jednostkach administracyjnych // Zasoby w jednostce administracyjnej // Procesy (przepływy) w jednostce administracyjnej // Zarządzanie przepływem dokumentacji i informacji w jednostce administracyjnej // Rodzaje i systemy transportu miejskiego // Istota i klasyfikacja systemów transportu miejskiego // Podstawowe problemy rozwoju i funkcjonowania transportu miejskiego // Pomiar ruchu miejskiego // Rodzaje i dobór środków transportu do obsługi ruchu miejskiego // Przepisy i zasady dotyczące organizacji transportu pasażerskiego // Cele i narzędzia polityki transportowej // Definicja i rodzaje transportu pasażerskiego // Zasady polityki transportowej // Organizacja publicznego transportu zbiorowego // Zasady organizowania i zabezpieczania imprez masowych // Pojęcie i klasyfikacja imprez masowych // Formalno-prawne aspekty organizacji imprez masowych // Logistyczne aspekty organizacji imprez masowych // Problemy logistyczne imprez masowych // Zasady gospodarowania odpadami // Pojęcie i klasyfikacja odpadów // Prawne uwarunkowania gospodarowania odpadami // Logistyczne uwarunkowania gospodarowania odpadami // Rola i miejsce recyklingu w systemie gospodarki odpadami.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21943 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Bibliografia, netografia na stronach 135-142.
Centra logistyczne // Ocenianie działalności centrów logistycznych // Badanie centrów logistycznych //Elementy metody oceny funkcjonowania centrów logistycznych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-22347, I-22346, I-22345 (3 egz.)
Książka
W koszyku
Logistyka w sektorze publicznym / Sabina Kauf. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - 169 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
(Zarządzanie. Logistyka)
Księgozbiór czytelni: : Administracja publiczna
Bibliografia na stronach 155-165. Indeks.
Zawiera: Logistyka i jej rola w realizacji zadań publicznych // Logistyka publiczna w warunkach deregulacji sektora publicznego // Logistyka publiczna w procesach tworzenia wartości // Logistyka publiczna w zarządzaniu siecią organizacji // Logistyka publiczna w praktyce zarządzania sektorem publicznym.
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Opolski
Streszczenie: Publikacja jest pierwszą na rynku monografią omawiającą w sposób kompleksowy możliwości zastosowania logistyki w sektorze publicznym i wskazującą na potencjał logistyki jako koncepcji zarządzania i dostarczania wartości dla interesariuszy. Autorka koncentruje się na kluczowych zagadnieniach zarządzania łańcuchem dostaw, zwracając uwagę na potencjały optymalizacji działań w sektorze publicznym. Zakres podejmowanych zagadnień został dobrany pod kątem problemów, z którymi samorządowcy mogą mieć do czynienia w praktyce zarządzania jednostką terytorialną. Książka pokazuje najważniejsze obszary zastosowania logistyki w realizacji zadań publicznych, tak by można było podnieść ich jakość oraz rozszerzyć skalę przy jednoczesnej racjonalizacji wydatkowania skromnych zasobów budżetowych, będących w dyspozycji samorządów. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21945 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21944/Czyt. (1 egz.)
Książka
W koszyku
Materiały z konferencji naukowej pt.: "Zarządzanie łańcuchem dostaw - w poszukiwaniu nowych źródeł przewagi konkurencyjnej", 23-24 czerwca 2016 r., Warszawa.
Bibliografia, netografia przy referatach.
Zawiera: Model łańcucha dostaw z ograniczeniami wykluczającymi // Zarządzanie lańcuchem dostaw sterowanymi popytem z wykorzystaniem technologii mobilnych // Rola aliansu logistycznego we wzmocnieniu innowacyjności operatora logistycznego // Logistyczne problemy decyzyjne w zarządzaniu łańcuchem dostaw w XXI wieku // Korzyści i zagrożenia wynikające z wykorzystania koncepcji zapasów sterowanych przez dostawcę z konsolidacją dostaw // Łańcuch dostaw jako podstawa kształtowania wartości w jednostkach samorządu terytorialnego // Zarządzenie portfolio produktów a planistyczne procesy łańcucha dostaw // Cloud computing w innowacjach procesów łańcucha dostaw // Wpływ e-commerce na modele biznesowe łańcuchów dostaw // Kształtowanie relacji wewnątrz łańcuchów dostaw - analiza statystyczna wybranych aspektów.
Streszczenie w języku angielskim przy referatach.
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21956 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21955 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Na grzbiecie numer kolejny wydawnictw PŚ: 2569.
Bibliografia, netografia na stronach 222-224.
Zawiera: Logistyka zaopatrzenia w łańcuch dostaw // Logistyka dystrybucji w lańcucach dostaw // Opakowania i nowoczesne technologie transportowe // Zastosowanie systemów informacyjnych w identyfikacji towarów i ładunków w łańcucach dostaw.
Dla studentów i wykładowców na kierunkach logistyka, transport i zarządzanie.
Streszczenie: Książka jest przeznaczona dla studentów, wykładowców i nauczycieli prowadzących zajęcia w zakresie szeroko pojętej, interdyscyplinarnej logistyki na kierunkach transport, logistyka lub zarządzanie. Problematyka poruszana w publikacji dotyczy zagadnień występujących w firmach obsługujących łańcuchy dostaw. [za Wydawcą]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę, by zobaczyć szczegóły.
Wypożyczalnia
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. I-21951 (1 egz.)
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. I-21950 [magazyn] (1 egz.)
Książka
W koszyku
Księgozbiór czytelni: : Logistyka
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Streszczenie w języku angielskim. Spis treści także w jezyku angielskim.
Streszczenie: W niniejszej monografii przedstawiamy różne formy działania podejmowane w związku z zarządzaniem logistyką w administracji publicznej. Poruszone zostały problemy związane z szeroko rozumianą logistyką. Praca uzupełniona jest o aspekty prawne odnoszące się do pracowników pionów logistycznych, a także o kwestie związane z zarządzaniem oraz elementy historyczne. [ze Wstępu]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację, by zobaczyć szczegóły.
Czytelnia
Egzemplarze są dostępne wyłącznie na miejscu w bibliotece: sygn. IBC-2562/Czyt. (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej