Form of Work
Książki
(6)
Publikacje naukowe
(3)
Status
only on-site
(6)
available
(4)
Branch
Wypożyczalnia
(4)
Czytelnia
(6)
Author
Kulińska Ewa
(2)
Masłowski Dariusz
(2)
Janiszewski Piotr
(1)
Kiba-Janiak Maja
(1)
Kupicz Włodzimierz
(1)
Rogula-Kozłowska Wioletta
(1)
Rzeczyński Bernard
(1)
Zagdański Łukasz
(1)
Year
2020 - 2022
(4)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(2)
2021-
(1)
Country
Poland
(6)
Language
Polish
(6)
Subject
Komunikacja miejska
(4)
Logistyka miejska
(2)
Miasta
(2)
Logistyka
(1)
Logistyka bezpieczeństwa
(1)
Pojazdy specjalne
(1)
Samochody pożarnicze
(1)
Smog
(1)
Stolice
(1)
Strategia rozwoju
(1)
Urbanistyka
(1)
Zanieczyszczenie powietrza
(1)
Zarządzanie bezpieczeństwem
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
architektura
(1)
transport miejski
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Warszawa (woj. mazowieckie)
(1)
Województwo mazowieckie
(1)
Genre/Form
Praca dyplomowa
(2)
Monografia
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Transport i logistyka
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
6 results Filter
Book
In basket
Logistyka jako narzędzie poprawy jakości i bezpieczeństwa komunikacji w mieście / Ewa Kulińska, Dariusz Masłowski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021. - 291 stron : ilustracje, tabele ; 23 cm.
Księgozbiór czytelni: : Bezpieczeństwo - infrastruktura krytyczna
Bibliografia, netografia,wykaz aktów prawnych, na stronach [285]-291.
Miasto jako podmiot badań //Problemy logistyczne miast // Jakość i bezpieczeństwo komunikacji w miastach // Kierunki poprawy problemów miast z wykorzystaniem narzędzi logistycznych // Integracja działań w ramach szerszych obszarów.
Streszczenie: Książka obejmuje głównie aspekty związane z funkcjonowaniem miast. Zawiera zarówno teoretyczne rozeznanie tematu, jak również przedstawia praktyczne możliwości poprawy funkcjonowania miast za pośrednictwem różnych narzędzi logistycznych. Autorzy za pośrednictwem szeregu ankiet skierowanych do użytkowników systemu miejskiego przedstawili wachlarz badań weryfikujących znaczenie wykorzystania logistyki w miastach. W książce zostały przedstawione praktyczne rozwiązania oddziałujące na systemy miejskie, w skład których można zaliczyć, m.in.: system rowerów miejskich, zastosowanie metody PERT do optymalizacji objazdu na terenie miast, dynamiczna synchronizacja sygnalizacji świetlnej, system inteligentnego sterowania ruchem w miastach, system dynamicznej informacji kierowców/ pasażerów, system zarządzania ryzykiem w miastach oraz wiele innych rozwiązań. Książka jest adresowana do bardzo szerokiego grona odbiorców, zarówno do pracowników naukowych, jak i menedżerów średniego i wysokiego szczebla oraz praktyków zarządzających systemem miejskim.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3189 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3188/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Logistyka
Streszczenie: Książka ta jest dostosowaną do potrzeb dydaktycznych, formułą przekazu postępowania w rozwiązywaniu problemów bytu i rozwoju miasta według metodologii strategii logistyki na drugą dekadę XXI w.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-20370 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1499/Czyt. (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 67-68.
Streszczenie: Analiza porównawcza ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych na podwoziu uterenowionym i miejskim pod względem parametrów taktycznych i ergonomii w warunkach miejskich. Przedstawiona praca dyplomowa składa się z ośmiu rozdziałów. Jej głównym celem było dokonanie oceny możliwości zastosowania ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych w działaniach na terenie aglomeracji miejskiej. Dokonano przeglądu obowiązujących aktów prawnych oraz norm odnoszących się do bezpieczeństwa i ergonomii pojazdów pożarniczych. Analizie poddano dwa ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze na podwoziu SCANIA na podwoziu uterenowionym oraz MAN na podwoziu miejskim znajdujące się na wyposażeniu JRG 3 i JRG 9 w Warszawie. Oba pojazdy posiadają zbiornik wody o pojemności 5000 dm3. W oparciu o przedstawione akty prawne dokonano pomiarów zabudowy pożarniczej, kabiny pojazdu oraz sprawdzono stan wyposażenia pojazdów w sprzęt zgodnie ze standaryzacją Komendanta Głównego PSP. W kolejnej części pracy dokonano analizy ergonomii kabiny oraz zabudowy pożarniczej dla obydwu pojazdów. Wnioski sporządzono w oparciu o wyniki przeprowadzonych pomiarów, dostępnej literatury na temat ergonomii pojazdów pożarniczych oraz wiedzy i doświadczenia autora pracy. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-17947/CD [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie bezpieczeństwem miejskiej komunikacji zbiorowej / Ewa Kulińska, Dariusz Masłowski. - Warszawa : Difin, 2020. - 290 stron : ilustracje, fotografie, mapy, wykresy ; 23 cm.
Bibliografia, netografia na stronach 276-290.
Zawiera: Transport miejski w ujuęciu systemowym // Zastosowanie rozwiązań telematycznych w podnoszeniu bezpieczeństwa miejskiej komunikacji zbiorowej // Przegląd wybranych narzędzi modelowania w aspekcie bezpieczeństwa transportu miejskiego // Analiza sytuacyjna.
Streszczenie: W monografii przedstawiono metody, narzędzia kontroli i sterowania bezpieczeństwem pojazdów miejskiej komunikacji zbiorowej. Oprócz podstawowych informacji dotyczących logistyki miejskiej i telematyki autorzy zamieścili szczegółowe analizy miasta odnoszące się do przejazdów autobusów po mieście. Książka adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno dla pracowników naukowych, jak i menedżerów średniego i wysokiego szczebla oraz praktyków zarządzających ruchem pojazdów miejskiej komunikacji zbiorowej. [Za wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-3051, IBC-3050 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3049 [magazyn] (1 egz.)
Book
In basket
Logistyka w strategiach rozwoju miast / Maja Kiba-Janiak. - Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2018. - 300 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
(Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], ISSN 2084-6193 ; nr 282)
Bibliografia, netografia na stronach 268-282.
Zawiera: Logistyka miejska z perspektywy zarządzania miastem // Znaczenie logistyki w strategii rozwoju miasta // Zalożenia do formułowania, realizowania i kontrolowania strategii logistycznej miasta // Analiza porównawcza stolic państwa UE w zakresie logistyki miejskiej w kontekście strategii rozwoju miasta // Strategie funkcjonalne z zakresu logistyki miejskiej na przykładzie wybranych stolic państw UE.
Streszczenie w języku angielskim.
Streszczenie: W książce podjęto ważny i słabo rozpoznany we współczesnym zarządzaniu strategicznym temat strategii logistycznych miast. Zaprezentowano w niej oryginalne propozycje metod i narzędzi wspomagających formułowanie i realizowanie strategii logistycznej miasta. Książka ma charakter teoretyczno-poznawczo-aplikacyjny. Wyniki badań przeprowadzonych w wybranych stolicach państw Unii Europejskiej oraz opracowane metody i narzędzia mogą być użyteczne w procesie kształcenia specjalistów, którzy podejmą się wyzwań stawianych logistyce miejskiej. Mogą być również wykorzystywane przez samorządy lokalne podczas formułowania i realizowania strategii logistycznej. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21949 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21948 [magazyn] (1 egz.)
No cover
Manuscript
In basket
Praca na CD
Bibliografia, netografia, wykaz norm i aktów prawnych na stronach 52-55.
Streszczenie: Celem niniejszej pracy jest analiza i porównanie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i tlenków azotu NOx na dwóch różnych stacjach monitoringu jakości powietrza, które pozwolą określić wpływ emisji komunikacyjnej w Warszawie na zanieczyszczenie powietrza cząstkami pyłu i związkami azotu. Termin pył zawieszony określa mieszaninę cząstek ciała stałego i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu, zaś związki azotu to suma emisji tlenków azotu i dwutlenków azotu. Jednym z sektorów mającym istotny udział w emisji tych zanieczyszczeń powietrza do atmosfery jest transport drogowy. W pierwszym rozdziale pracy zawarte są informacje na temat definicji pyłu, źródeł ich emisji, podziału pyłów i ich składu fizykochemicznego, a także związków tlenków azotu i ich źródeł emisji do atmosfery. W tym rozdziale omówione zostały również standardy emisyjne dla samochodów różnego typu oraz normy jakości powietrza dla cząstek pyłu i tlenków azotu. Ponadto uwzględniony został stan zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami w Polsce z 2018 r. Drugi rozdział zawiera informację na temat stolicy Polski, SOJP prowadzonego przez WIOŚ oraz charakterystykę stacji Warszawa-Komunikacyjna i Warszawa-Ursynów. Trzeci rozdział poświęcony został analizie statystycznej i opisowej wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz tlenków azotu z 2019 roku. W czwartym rozdziale zreferowano wnioski wyciągnięte w oparciu o wyniki z przeprowadzonej analizy oraz informacje zawarte w rozdziale pierwszym i drugim. [Streszczenie Autora]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. PD-16872/CD [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again