Form of Work
Książki
(4)
Publikacje naukowe
(2)
Rozdział
(1)
Status
available
(3)
only on-site
(3)
Branch
Wypożyczalnia
(3)
Czytelnia
(3)
Author
Kosieradzka Anna
(2)
Rostek Katarzyna
(2)
Zawiła-Niedźwiecki Janusz
(2)
Kisilowski Marek
(1)
Krupa Tadeusz
(1)
Kubiak Marek
(1)
Kunikowski Grzegorz
(1)
Kąkol Urszula
(1)
Marczewski Marcin
(1)
Nepelski Mariusz
(1)
Rojek Danuta
(1)
Skomra Witold
(1)
Smagowicz Justyna
(1)
Staniszewski Michał
(1)
Stęplewski Bogumił
(1)
Uklańska Anna
(1)
Wiśniewski Michał
(1)
Wróbel Rafał
(1)
Year
2010 - 2019
(5)
Time Period of Creation
2001-
(2)
Country
Poland
(5)
Language
Polish
(5)
Subject
Zarządzanie kryzysowe
(3)
Logistyka społeczna
(2)
Analiza ryzyka
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Bezpieczeństwo ekonomiczne
(1)
Bezpieczeństwo granic
(1)
Bezpieczeństwo publiczne
(1)
Bezpieczeństwo społeczne
(1)
Bezpieczeństwo wewnętrzne
(1)
Finanse
(1)
Globalizacja
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Komunikacja społeczna
(1)
Logistyka
(1)
Logistyka bezpieczeństwa
(1)
Psychologia
(1)
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
(1)
Sytuacje kryzysowe
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
edukacja
(1)
zagrożenia społeczne
(1)
Łączność
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(2)
Podręcznik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Bezpieczeństwo i wojskowość
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
5 results Filter
Book
In basket
Edukacja a poczucie bezpieczeństwa. - Rzeszów : Wydawnictwo Amelia, 2012. - 354 s. : wykr. ; 25 cm.
Bibliogr.
Streszczenie: Publikacja zawiera zbiór przyczynków, które mają poszerzyć źródła wiedzy dla studentów kierunków studiów w zakresie bezpieczeństwa. Autorzy chcą podkreślić znaczenie pedagogicznej strony takiej edukacji. Składa się z trzech głównych rozdziałów: globalizacja a problemy bezpieczeństwa, elementy patologii w życiu społecznym oraz recenzje.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1128, IBC-1127, IBC-1126 (3 egz.)
Book
In basket
Księgozbiór czytelni: : Zarządzanie kryzysowe
Streszczenie: W publikacji przedstawiono wybrane elementy stanowiące gwarancję sprawnego zarządzania w sytuacjach kryzysowych
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. IBC-1439 (1 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-1438/Czyt. (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Sygnatura: B-469 - 486.
Bibliografia strony 122-123.
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
Streszczenie: Niniejszy referat prezentuje teoretyczne ujęcie pojęć logistyki społecznej i publicznego zarządzania kryzysowego oraz wybrane elementy wsparcia metodycznego. Stąd układ referatu obejmuje trzy elementy, na które składają się: wyjaśnienie pojęć logistyki społecznej i publicznego zarządzania kryzysowego, prezentacja zaawansowanej metodyki oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym oraz koncepcja wykorzystania zarządzania wiedzą w publicznym zarządzaniu kryzysowym. Przedstawione koncepcje teoretyczne i metodyczne są produktami projektu NCBiR pt. Metodyka oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego RP.
Book
In basket
Wprowadzenie do inżynierii logistyki bezpieczeństwa / Bogumił Stęplewski. - Wydanie I. - Warszawa : Difin, 2019. - 180 stron : ilustracje ; 24 cm.
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: Zakres teorii i praktyki logistyki bezpieczeństwa // Inżynieria zarządzania logistyką bezpieczeństwa // Nowoczesne technologie a potrzeby logistyki bezpieczeństwa // Podstawy normatywnych wymagań bezpieczeństwa systemów logistycznych // Inżynieria ryzyka w logistyce bezpieczeństwa // Logistyka jako narzędzie racjonalizacji decyzji w systemach bezpieczeństwa // Powiązanie zarządzania z logistyką bezpieczeństwa z systemami gospodarczymi państwa.
Streszczenie: Logistyka bezpieczeństwa jest aktualnie na etapie wyodrębniania się jako nauka szczegółowa tworząca własną teorię i praktykę definiowania procesów logistycznych, jakie zachodzą w gospodarce obronnej, siłach zbrojnych, zarządzaniu kryzysowym i bezpieczeństwie biznesu. Szeroki zakres zainteresowania logistyki bezpieczeństwa dotyczący funkcjonowania jej zróżnicowanych procesów logistycznych powoduje, że niezbędnym jest szeroko rozumiana integracja między wieloobszarowymi operacjami, strategicznymi i normatywnymi decyzjami w sferze logistyki państwa oraz z całym systemem zarządzania Gospodarki Narodowej pracującym dla sfery bezpieczeństwa społecznego. W publikacji podjęto próbę znalezienia odpowiedzi na wybrane pytania z inżynierii procesów logistycznych w obszarze bezpieczeństwa. Autor zdaje sobie sprawę z tego, że „rozpędzonego świata” nie zatrzymamy, a zaprezentowane rozważania z zakresu teorii logistycznej i przytoczone przykłady mogą być pomocne w zdobywaniu i doskonaleniu wiedzy z inżynierii procesów logistycznych przez studentów i praktyków zainteresowanych tym obszarem funkcjonowania służb, instytucji oraz przedsiębiorstw zajmujących się problematyką logistyki bezpieczeństwa. [za Wydawcą]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
Wypożyczalnia
There are copies available to loan: sygn. I-21617, I-21616 (2 egz.)
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. I-21615/Czyt. (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja zawiera teksty z konferencji pt. Zarządzania kryzysowe wobec współczesnych zagrożeń. Jubileusz 10-lecia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa, 28 września 2018 r.
Bibliografia przy rozdziałach.
Zawiera: 10 lat RCB // Rozwój i doskonalenie systemów planowania cywilnego i zarządzania kryzysowego w administracji publicznej // Ocena ryzyka w zapewnieniu bezpieczeństwa w obszarze publicznym // Zarządzanie ryzykiem na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce // Zarządzanie sytuacyjne bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej państwa // Między zarządzaniem ryzykiem a publicznym zarządzaniem kryzysowym // Semiotyka kluczowych pojęć tezaurusa ciągłości działania odnośnie do infrastruktury krytycznej // Funkcjonowanie zasobów infrastruktury krytycznej w kategoriach Pareto-optymalnych i w równowadze Nasha // Dualne naukowo postrzeganie zarządzania kryzysowego // Zarządzania kryzysowe a logistyka społeczna // Wykorzystanie współczesnych koncepcji i metod zarządzania organizacjami w zarządzaniu kryzysowym // Systematyka organizacji o strukturze sieciowej w obszarze logistyki społecznej // Ryzyko operacyjne z perspektywy logistyki społecznej // Analogie zarządzania kryzysowego z zarządzaniem ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa // Standardy dobrych praktyk w zarządzaniu kryzysowym w logistyce społecznej // Metoda kryteriów selekcji podmiotów innowacyjnych istotnych dla regionalnej logistyki społecznej // Propozycja modelu kompleksowej oceny ryzyka w zarządzaniu kryzysowym // Przygotowanie zespołu oceny ryzyka w jednostce administracji publicznej zgodnie z metodą Action Learning // Scenariusz warsztatu zespołowego pobudzania kreatywności dla rozwiązywania problemów z obszaru logistyki społecznej // Metoda wspomagania organizacji logistyki w scenariuszach reagowania na sytuacje kryzysowe w ratownictwie // Zarządzanie wiedzą w doskonaleniu i rozwoju systemu bezpieczeństwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Czytelnia
Copies are only available in the library: sygn. IBC-3052 [magazyn] (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again